Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини


НазваЗапобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини
Дата конвертації15.04.2013
Розмір498 b.
ТипПрезентации

запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини

 • запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини

 • локалізувати та ліквідувати їх спалах.

 • забезпечувати проведення профілактичних дезінфекційних заходів у виробничих приміщеннях.

 • працівники аптечних підприємств повинні проходити обов'язкові попередження (до прийняття на роботу) та профілактичні огляди.

 • Забезпечення доступу населення до ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів

До концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоровя України включені:

 • 1. Якість лікарських засобів та система її забезпечення

 • розробки лікарського засобу (фармацевтична розробка та виготовлення серій лікарського засобу)

 • GMP), GCP, GLP, GDP, GPP, належної практики з фармаконагляду (GPhVP)Безпека лікарських засобів

 • розробка та впровадження порядку залучення співробітників аптечної мережі до інформування про випадки побічних реакцій при застосуванні ліків, що не пов’язані з невідповідною якістю ліків;

 • * забезпечення впровадження моніторингу ефективності та безпеки ліків у стаціонарах закладів охорони здоров’я із залученням спеціалістів «клінічних провізорів»;Раціональне використання лікарських засобів

 • Державний формуляр (формулярне керівництво з використання лікарських засобів);

 • регіональний формуляр (формулярний список) обласної, мм. Києва та Севастополя державних адміністрацій;

 • лікарський формуляр (формуляр закладу охорони здоров’я).Наукова діяльність та освіта

 • створення ліків для дітей, дорослих та людей похилого віку, діяльність органів яких відрізняється;

 • побудови підходів та прийомів створення ліків другого покоління з контрольованою фармакокінетикоюВиробництво лікарських засобів

 • надання підтримки вітчизняним виробникам лікарських засобів, стимулювання створення технологічних парків з розробки та виробництва інноваційних лікарських засобів;

 • стимулювання розробки та виробництва основних лікарських засобів та підтримка експорту вітчизняних ліківВідповідно до покладених на нього завдань МОЗ України:

 • Відповідно до покладених на нього завдань МОЗ України:діючих речовин (субстанцій);

 • діючих речовин (субстанцій);

 • готових лікарських засобів (лікарські препарати, ліки, медикаменти), отруйних, сильнодіючих, радіоактивних лікарських засобів;

 • допоміжних речовин;

 • гомеопатичних засобів;

 • засобів, що використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами;

 • лікарських косметичних засобів та лікарських домішок до харчових продуктів (далі - лікарські засоби);

 • медичної техніки і виробів медичного призначення, що перебувають в обігу та/або застосовуються у сфері охорони здоров'я, дозволені до реалізації в аптечних закладах і їх структурних підрозділах (далі - медична продукція),

 • у сфері ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

1. внесення пропозицій щодо формування державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів, а також ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами; 2. реалізація державної політики у сфері державного контролю якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів; 3. ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

 • 1. внесення пропозицій щодо формування державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів, а також ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами; 2. реалізація державної політики у сфері державного контролю якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів; 3. ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобамиздійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо: забезпечення якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів, у тому числі тих, які закуповуються за кошти державного і місцевих бюджетів, на всіх етапах обігу, зокрема під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації суб'єктами господарської діяльності, утилізації та знищення, в тому числі правил здійснення належних практик (виробничої, дистриб'юторської, зберігання, аптечної);

 • здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо: забезпечення якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів, у тому числі тих, які закуповуються за кошти державного і місцевих бюджетів, на всіх етапах обігу, зокрема під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації суб'єктами господарської діяльності, утилізації та знищення, в тому числі правил здійснення належних практик (виробничої, дистриб'юторської, зберігання, аптечної);Виявлена велика партія фальсифікованих ліківодержувати від суб'єктів господарської діяльності відомості про стан виконання вимог стандартів, технічних регламентів (умов), вимог фармакопейних статей, аналітичної нормативної документації, нормативних документів і технологічних регламентів, які застосовуються у процесі виробництва лікарських засобів і медичної продукції, а також про заходи щодо забезпечення належної якості таких засобів і продукції на всіх етапах обігу, виробництва, транспортування, зберігання та реалізації;

 • одержувати від суб'єктів господарської діяльності відомості про стан виконання вимог стандартів, технічних регламентів (умов), вимог фармакопейних статей, аналітичної нормативної документації, нормативних документів і технологічних регламентів, які застосовуються у процесі виробництва лікарських засобів і медичної продукції, а також про заходи щодо забезпечення належної якості таких засобів і продукції на всіх етапах обігу, виробництва, транспортування, зберігання та реалізації;

 • залучати фахівців (використовувати у разі потреби технічні засоби) підприємств, установ та організацій за згодою їх керівників для проведення перевірки і експертизи, пов'язаних із здійсненням державного контролю якості за виконанням стандартів, технічних регламентів (умов), які застосовуються під час виробництва лікарських засобів та медичної продукції, вимог фармакопейних статей, аналітичної нормативної документації, нормативних документів і технологічних регламентів, а також для проведення перевірки якості таких засобів і продукції;

 • готувати пропозиції щодо перегляду стандартів, технічних умов, вимог фармакопейних статей і технічних регламентів (умов), які застосовуються у процесі виробництва лікарських засобів і медичної продукції, скасування, обмеження строку їх дії, якщо виконання вимог таких нормативних документів не забезпечує належної якості зазначених засобів і продукції;

 • надсилати запити та одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.Державний навчальний центр належної виробничої/ дистрибютерської практики;

 • Державний навчальний центр належної виробничої/ дистрибютерської практики;

 • Науково-експертний фармакопейний центр;

 • Центральна лабораторія з контролю якості лікарських засобів;

 • Науково-експертний інститут лікарських засобів і виробів медичного призначення;

 • Дніпропетровська контрольно-аналітична лабораторія;

 • Обласна контрольно-аналітична лабораторія лікарських засобів, Львів;

 • Державний науковий центр лікарських засобів, Харків.Державне підприємство «Український науково-експертний центр дослідження якості лікарських засобів і виробів медичного призначення (ДП «УНЦ»).аналіз ЛЗ і валідація всіх аналітичних методик; атестація стандартних зразків і розробка документів, що регулюють їх використання;

 • аналіз ЛЗ і валідація всіх аналітичних методик; атестація стандартних зразків і розробка документів, що регулюють їх використання;

 • вивчення біоеквівалентності твердих лікарських форм шляхом дослідження подібносі профілей розчинення n vitro препаратів у відповідності з вимогами ДФУ;

 • розробка монографій ДФУ на рослинну сировину і препарати рослинного походження;

 • контроль якості результатів аналізу в лабораторії;

 • експертиза технологічної нормантації (технічні, тенологічні промислові регламенти, досьє виробничого участку);

 • розробка галузевих документів з якості ЛЗ;

здiйснює аналiз стану пошуку , вивчення та впровадження лiкарських засобiв, бере участь у формуваннi соцiального заказу системи лiкарського забезпечення населення;

 • здiйснює аналiз стану пошуку , вивчення та впровадження лiкарських засобiв, бере участь у формуваннi соцiального заказу системи лiкарського забезпечення населення;

 • здiйснює наукове обгрунтовання прiоритетних розробок нових лiкарських засобiв та прогнозування потреби в них населення України;

 • здiйснює спецiалiзовану оцiнку матерiалiв доклiнiчного вивчення лiкарських засобiв, клiнiчних випробувань та їзх експертиз з метою надання рекомендацiй про можливiсть державної реєстрацiї (перереєстрацiї), а також експертизи всiх змiн, якi передбачається внести до реєстрацiйних документiв протягом дiї реєстрацiйного посвiдчення;

 • здiйснює нагляд за побiчними дiями зареєстрованих в Українi лiкарських засобiв та надає пропозицiї органу державної реєстрацiї лiкарських засобiв про повну або часткову заборону їх застосування.Голова Державної служби з контролю за наркотиками – Володимр Тимошенкокоординація роботи аптек державної і комунальної форми власності щодо обігу наркотичних, психотропних препаратів, прекурсорів.

 • координація роботи аптек державної і комунальної форми власності щодо обігу наркотичних, психотропних препаратів, прекурсорів.

 • визначення потреби в наркотичних, психотропних лікарських препаратах та роз приділення ї серед аптек державної та комунальної форми власності.завідувач (аптеки, аптечного складу)Директор (аптечної бази, бази медичної технiки, магазину медичної оптики, фармацевтичної фабрики, оптової фармацевтичної фiрми)

 • завідувач (аптеки, аптечного складу)Директор (аптечної бази, бази медичної технiки, магазину медичної оптики, фармацевтичної фабрики, оптової фармацевтичної фiрми)

 • начальник (контрольно-аналiтичної лабораторiї, територiальної iнспекцiї з контролю якостi лiкарських засобiв, лабораторiї з аналiзу лiкарських засобiв)

 • Заступники (завiдувача, директора, начальника)Завідувач (вiддiлу аптеки, аптечного кiоску, операцiйним вiддiлом аптечної бази (складу) та iнш.)

 • Завідувач (вiддiлу аптеки, аптечного кiоску, операцiйним вiддiлом аптечної бази (складу) та iнш.)

 • начальник (цеху фармацевтичної фабрики, вiддiлу постачання, збуту, маркетингу та iнш. фармацевтичного пiдприємства)

 • заступники(завiдуючого, начальника)

 • завiдувач аптечного пункту

обласне виробниче об’єднання «Фармацiя»

 • обласне виробниче об’єднання «Фармацiя»

 • обласне торгово-виробннче аптечне об’єднання

 • обласна фармацевтична корпорацiя

 • фармацевтичний вiддiл обласних управлiнь охорони здоров’явиробництво лiкарських засобiв, оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами;

 • виробництво лiкарських засобiв, оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами;

 • розроблення, виробництво, виготовлення, зберiгання, перевезення, придбання, переселання, ввезення, вiдпуск, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

 • переробка донорської кровi та її компонентiв, виготовлення з них препаратiв.

„Належна лабораторна практика” (Good Laboratory Practice – GLP)

 • „Належна лабораторна практика” (Good Laboratory Practice – GLP)

 • „Належна клінічна практика” (Good Clinical Practice – GCP)

 • „Належна виробнича практика” (Good Manufacturing Practict – GMP)

 • „Належна практика дистрибуції” (Good Distribution Practictice –GDP)

 • „Належна фармацевтична (аптечна) практика (Good Pharmacу Practice – GPP)

 • ISO-9001(International Standartdization Organization)Стандарт ISO 9001Схожі:

Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини iconЗапобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини

Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини iconЗакон України Закон України Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (віл), та правовий І соціальний захист людей, які живуть з віл стаття Державні гарантії у сфері протидії поширенню хвороб, зумовлених віл
Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (віл), та правовий І соціальний захист людей, які живуть з...
Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини iconОсобливості інфекційних хвороб специфічність збудника
Основи діагностики інфекційних хвороб. Принципи І методи лікування. Догляд за інфекційними хворими
Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини iconГасла антивакцинального руху Вакцинація не захищає від інфекційних хвороб!
М. А. Андрейчин Специфічна профілактика інфекційних хвороб антивакцинальний рух тернопільський державний медичний університет ім....
Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини icon“теоретичні аспекти епідеміології інфекційних хвороб”
Ду “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського амн україни”
Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини iconЩо об’єднує Основна локалізація збудника в організмі людини – у крові
Епідеміологічна характеристика інфекційних хвороб з трансмісивним та контактним механізмом передачі. Епідеміологічний нагляд
Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини iconInfectio – латинське слово “заражати, забруднювати”. Infectio – латинське слово “заражати, забруднювати”
Основні питання загальної патології інфекційних хвороб. Основи діагностики і профілактики інфекційних хвороб. Основні принципи лікування,...
Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини iconФармакотерапія інфекційних захворювань
Спільною ознакою більшості інфекційних хвороб`є можливість передаватися від хворого організму здоровому і у разі наявності сприятливих...
Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини iconТема: вакцинопрофілактика інфекційних хвороб у дітей

Запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини запобігати виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини iconЗакон України від 12. 12. 1991 №1972-хii «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (віл), та правовий І соціальний захист людей, які живуть з віл» (Закон про снід)
Політична декларація з віл/снід : Інтенсифікуємо зусилля з викорінення віл/снід (2011)

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка