Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні


НазваРегулювання економічного розвитку на регіональному рівні Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні
Дата конвертації15.04.2013
Розмір444 b.
ТипПрезентации


Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні

 • Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні

 • Науковий керівник: Крайник О.П., к.е.н., доц.

 • Відповідальний виконавець: Третяк Г.С., к.е.н., доц.


Політика регулювання економічними процесами на регіональному рівні зазнає змін відповідно до поглиблення процесів ринкової трансформації та при виявленні недоліків у поточних регуляторних процесах. Через це виникає необхідність проведення процедур аналізу діючих та створення нових регуляторних актів та при потребі запровадження процедури дерегулювання з метою прискорення позитивних змін в економіці регіону. Це обумовлює актуальність дослідження системи регуляторних механізмів реалізації політики регіонального економічного розвитку та має значення для вирішення проблем економічного розвитку на загальнодержавному рівні

 • Політика регулювання економічними процесами на регіональному рівні зазнає змін відповідно до поглиблення процесів ринкової трансформації та при виявленні недоліків у поточних регуляторних процесах. Через це виникає необхідність проведення процедур аналізу діючих та створення нових регуляторних актів та при потребі запровадження процедури дерегулювання з метою прискорення позитивних змін в економіці регіону. Це обумовлює актуальність дослідження системи регуляторних механізмів реалізації політики регіонального економічного розвитку та має значення для вирішення проблем економічного розвитку на загальнодержавному рівніполягають у розробці методичних засад для реалізації раціональних концепцій та напрямків розвитку окремих регіонів в умовах трансформаційного поступу реформування економіки країни ,

 • полягають у розробці методичних засад для реалізації раціональних концепцій та напрямків розвитку окремих регіонів в умовах трансформаційного поступу реформування економіки країни ,

 • виявленні елементів системи регуляторних механізмів, що формують регіональну економічну політику та встановлення взаємозв’язку між ними;

 • розроблення структурно-функціональної моделі системи регуляторних механізмів регіонального економічного розвитку,

 • виявлення впливу регуляторної політики органів державного управління та місцевого самоврядування на економічний розвиток регіону.Крайник О.П. Барвінська Є.С. Напрями підвищення конкурентноздатності регіональної економіки //Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю 4 квітня 2008р., Львів ЛРІДУ НАДУ, Частина 1 - С.82-86

 • Крайник О.П. Барвінська Є.С. Напрями підвищення конкурентноздатності регіональної економіки //Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю 4 квітня 2008р., Львів ЛРІДУ НАДУ, Частина 1 - С.82-86

 • Крайник О.П. Інвестиційне забезпечен-ня регіонального економічного розвитку //Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій/ Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю 4 квітня 2009р., Львів, Частина 2,с.5-7

 • Крайник О.П. Інноваційні підходи до забезпечення конкурентоспроможності економіки регіону.((Управління інноваційним процесом в Україні : проблеми . перспективи. ризики/Матеріали ІІ Міжнародної науково - практичної конференції 29-31 травня 2008 року Львів, В-во НУ «ЛП» С.156-158 »)

 • Крайник О.П, Біль М.М. Інноваційно-інвестиційна політика держави в туристичній галузі України // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / . – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип.16 – 500с

 • Третяк Г.С., Башнянин Г.І.Ефективність дерегуляції економічних систем перехідного типу: методологічні проблеми метрологічного аналізу. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – 502 с.

 • Третяк Г.С. Основні принципи бюджетного регулювання на місцевому рівні//Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю 4 квітня 2008р., Львів ЛРІДУ НАДУ, Частина 1 - С.142-144.

 • Михайлишин Л.Р. Місцеві податки: вітчизняний та зарубіжний досвід //Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю 4 квітня 2008р., Львів ЛРІДУ НАДУ, Частина 1 - С.113-116.

 • Біль М.М. Транскордонне співробітництво як інструмент державної політики регулювання туризму //Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю 4 квітня 2008р., Львів ЛРІДУ НАДУ, Частина 1 - С.39-41.

 • Федорчак О.В. Формування інноваційного механізму управління в обласних державних адміністраціях //Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю 4 квітня 2008р., Львів ЛРІДУ НАДУ, Частина 1 - С.145-150.

 • Третяк Г.С., Бліщук К.М. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – 120 с.

 • Крайник О.П. Інвестиційне забезпечення регіонального економічного розвитку // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (3 квітня 2009 р., Львів: ЛРІДУНАДУ, 2009, Частина 2 – С.5-7

 • Третяк Г.С. Напрями удосконалення механізмів формування місцевих бюджетів // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (3 квітня 2009 р., Львів: ЛРІДУНАДУ, 2009, Частина 2 – С.100-103

 • Михайлишин Л.Р. Проблеми фінансового забезпечення місцевого управління в Україні // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (3 квітня 2009 р., Львів: ЛРІДУНАДУ, 2009, Частина 2 – С.54-58

 • Біль М.М. Фінансово-економічний механізм державного управління туристичної галузі на регіональному рівні // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій. – Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (3 квітня 2009 р., Львів: ЛРІДУНАДУ, 2009, Частина 2 – С.7-11Застосування наукових результатів за темою:

 • Застосування наукових результатів за темою:

 • 1.Модельно- репрезентативні матеріали використано:

 • - при наданні науково - методичних рекомендацій за замовленням органів державної влади. Зокрема взято участь у обговоренні проекту створення фондової біржі на теренах Львівщини (квітень 2008р.)

 • 2.Емпіричні результати використано:

 • - при обговоренні та наданні пропозицій до проекту Закону України «Про засади державної регіональної політики»

 • - при формуванні тематики магістерських робіт на замовлення державних адміністрацій

 • 3.Наукова методологія застосована:

 • - в навчальному процесі при викладанні курсів «Державне управління в економічній сфері»

 • - при підготовці семінарів з працівниками органів державного управління та місцевого самоврядуванняКількість запланованих наукових продуктів - 10

 • Кількість запланованих наукових продуктів - 10

 • Кількість виданих або поданих до друку наукових продуктів - 14Очікувані результати

 • Кількість осіб, які будуть мати практичну користь від застосування результатів НДР:

 • Слухачі центру підвищення кваліфікації (регіональна програма) - 200 ос.

 • Слухачі магістерської програми “Державне управління” під час викладання їх курсу ”Регіональна економіка” 100 ос.

 • Слухачі магістерської програми “Публічне адміністрування” під час викладання їх курсу “Державне регулювання економікою” 50 ос.

 • Студенти факультету “Економіки та менеджменту” під час викладання їх курсу “Державне регулювання економікою” 50 ос.

 • Практичні працівники органів державної влади та місцевого самоврядуванняЗастосування наукових результатів за темою при підготовці магістрів державного управління: Виконання магістерських робіт на кафедрі економічної політики за темою науково-дослідної роботи у 2009р.

 • Омелянчук І. І.Стратегічне планування економічного розвитку територій (на прикладі Бродівської РДА)

 • Зозулинець В. А.Соціально – економічний розвиток території ( на прикладі Воловецького р-ну Закарпатської обл.)

 • Кметик В. І.Соціально – економічний розвиток території ( на прикладі м. Львова)

 • Кондратюк І. Д.Стратегічне планування економічного розвитку міста (на прикладів м. Із'яслав Хмельницької обл.)

 • Савіна Л. В.Стратегічне планування розвитку території (на прикладі Чернівецької області)

 • Гуштик Н. П.Шляхи взаємодії районних державних адміністрацій та районних рад з питань соціально-економічного розвитку (на прикладі Сокальського р-ну)

 • Байтало М. В.Стратегічне планування економічного розвітку території ( на прикладі Жидачівського району)

 • Гуць А. В.Державне регулювання соціально – економічного розвитку району

 • Вишинський Т. Р.Стратегічне планування економічного розвитку територіїЗапланована тема науково-дослідної роботи кафедри економічної політики та фінансів ЛРІДУ НАДУ на 2010 рік

 • Формування факторів конкурентоспроможності економіки регіону

 • Передбачуваний науковий керівник – Крайник О.П., к.е.н., доцент

 • Відповідальний виконавець: Третяк Г.С., к.е.н., доцент.Схожі:

Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні iconСоціальне партнерство – трансфер підготовки конкурентно спроможних робітників
Проблеми і перспективи розвитку соціального партнерства на регіональному рівні та на рівні держави
Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні iconКиївський ресурсний центр – це елемент інфраструктури підтримки та розвитку підприємництва
«Українська ініціатива» на регіональному рівні 3 оптимізація доступу до ресурсів суб'єктів підприємницької діяльності
Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні iconНауково-методичне забезпечення на регіональному рівні реалізації завдань державної політики в галузі освіти
«Структурно-функціональна модель системи професійного розвитку керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних...
Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні iconНауково-методичне забезпечення на регіональному рівні реалізації завдань державної політики в галузі освіти
«Технопарк для освітян» в систему науково-методичного супроводу розвитку освітніх систем базових навчальних закладів та закладів,...
Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні iconРозробка ефективної зовнішньоекономічної доктрини на регіональному рівні у процесі включення України в глобальний економічний простір

Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні iconОбґрунтування науково-технічного та економічного аспектів розвитку вищевказаної навігаційної технології для створення системи моніторингу і регулювання руху водного транспорту на території України
Фруда, результати чисельної реалізації якої добре узгоджуються з відомими теоретичними оцінками
Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні iconГлобальні проблеми людства ллг кучма Н. З. Вступ
Подолання зростаючого розриву в рівні економічного і культурного розвитку між розвинутими індустріальними країнами Заходу і країнами,...
Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2006 року №504-р "Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України"
Розробка методики середньострокового прогнозування економічного розвитку Одеської області
Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні iconРішення Денис Ковриженко
...
Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні iconВзаємодія громадянського суспільства та влади на місцевому рівні Львів, 21-22 квітня 2008 року
Більш широке залучення нуо до впровадження політики на регіональному та місцевому рівнях

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка