Причини причини


НазваПричини причини
Дата конвертації17.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииПРИЧИНИ

 • ПРИЧИНИ

 • Фінансова спроможність сільськогосподарських товаровиробників:

 • Об’єми застосування добрив та пестицидів

 • Зношеність техніки досягла критичної планки

 • Низька технологічна дисципліна • НАСЛІДКИ

 • за останні 10 років внесення мінеральних добрив скоротилося в 10 разів, а органічних – у 7 разів

 • фактично припиненено вапнування кислих і гіпсування солонцюватих ґрунтів (у 2003 році порівняно з 1990 роком площі хімічної меліорації зменшились у 60 разів

 • скорочення обсягів лісомеліоративних і протиерозійних робіт активізувалася деградація земель, зростає інтенсивність ерозійних процесів

 • Від’ємний баланс азоту, фосфору та калію становить 100-120 кг/га щорічно

 • Концентрація виробництва молока, м’яса та овочів в особистих селянських господарствах

 • Гноєсховища в більшості випадків розміщені без врахування екобезпеки – не витримуються нормативи їх просторового розміщення та облаштування. • ВПЛИВ ДОБРИВ НА СКЛАД РОСЛИН ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ

 • Надлишок нітратів у рослинах внаслідок внесення підвищених доз азотних добрив (120 кг і більше азоту на 1 га). Їхній вміст у сухій речовині може зростати від 23 до 601 мг/кг і більше.

 • Порушення рівноваги мінеральних елементів у рослині, наприклад, високий вміст калію за низького магнію і натрію — одна із причин пасовищної титанії.

 • Нестача в рослині будь-якого мінерального елемента, що може викликати тяжкі захворювання. Так, нестача фосфору призводить до стерильності тварин, а надлишок заліза — до зменшення його кількості.

 • Низький вміст у рослинах вітамінів. Тварини, яким згодовують бідну на вітаміни зелену масу, хворіють на гіповітаміноз та інші захворювання.

 • Специфічною властивістю біологічно цінної продукції є її захисний ефект. Добрива можуть змінювати рівень деяких речовин, які виконують захисну функцію в організмі людини від речовин, що спричинюють захворювання • ПЕСТИЦИДИ

 • Застосування пестицидів в Україні регламентовано законодавством.

 • В 2003 році до Переліку дозволених пестицидів було внесено 492 препарати, діючу речовину яких представляють 219 хімічних сполук.

 • На даний час заборонено використовувати персистемні високотоксичні пестициди, особливо хлорорганічні.

 • Проблеми

 • Кількість фальсифікованих препаратів промислової упаковки становить до 20%, а дрібної фасовки  до 50% пестицидів, які реалізуються в Україні.

 • - недотримання санітарних та екологічних вимог щодо зберігання, транспортування та використання пестицидів;

 • - відсутність необхідної документації, журналів реєстрації, отримання та використання засобів захисту рослин;

 •  - порушення технологічних регламентів застосування пестицидів. • ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

 • постанова Верховної Ради України 2002 року "Основні напрями державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки", яка на тривалу перспективу окреслила шляхи дій та розв'язання екологічних питань в країні.

 • Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

 • (1991р.);

 • Закон України "Про охорону атмосферного повітря" (1992 p.);

 • Земельний кодекс (1992р);

 • Закон України "Про тваринний світ" (1993р.)

 • Лісовий кодекс (1994р.);

 • Кодекс про надра (1994р.);

 • Водний кодекс (1995р.);

 • Закон України "Про екологічну експертизу " (1995р.);

 • Закон України "Про відходи" (1998р.);

 • Закон України "Про рослинний світ" (1999р.);

 • Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" (2000р.);

 • Закон України "Про захист населення і територій під надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру" (2000р.);

 • Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (2000р.).

 • Закон України "Про пестициди і агрохімікати" (1995 р.)

 • НАЛЕЖНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРАКТИКА

 • Належна Сільськогосподарська Практика (BAP) розроблена Дунайським Регіональним Проектом UNDP/GEF «Зниження забруднення довкілля через зміни в сільськогосподарській політиці та демонстрації пілотних проектів» та описує заходи, щодо сільськогосподарської практики, яка може бути впроваджена в країнах басейну ріки Дунай та навколишніх територіях. • ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ (BAP):

 • створює позитивний ефект як на господарську діяльність так і на довкілля;

 • є реальною та результативною, враховуючи наявні грунтово-кліматичні умови, вид сільськогосподарської діяльності, а також є результативною в зміцненні економічної стабільності господарства;

 • є протилежною до недбалої сільськогосподарської практики, яка забруднює водне середовище, а також погіршує економічну ефективність виробництва;

 • призначається для розповсюдження господарствами на добровільних засадах в Басейні річки Дунай з метою отримання економічної та екологічної користі, та відповідає сільськогосподарській політиці та політиці захисту навколишнього середовища Європейського Союзу • Термін «Належна сільськогосподарська практика» відповідає політиці Європейського Союзу, що відображена в наступних законодавчих актах ЄС, які також визначають подібну до BAP термінологію:

 • Кодекс Доброї Сільськогосподарської Практики, який пов’язаний з Директивою ЄС (676/91/EEC), щодо ведення сільськогосподарської діяльності яка сприяє скороченню надходженню нітратів в довкілля;

 • Спільні стандарти Доброї фермерської практики - визначені Регулятивною Радою 1257/1999/EEC, які передбачають, що країни члени ЄС мають провадити «добру фермерську практику» згідно з стандартами Плану Сільського Розвитку на 2004-2006;

 • Добрі умови сільського господарства та навколишнього середовища – визначені Директивою ЄС 1782/2003/EEC і виступають як місцеві заходи, яких фермери повинні дотримуватись при управлінні земельними ресурсами;

 • Найкращі технічні засоби – визначені Директивою ЄС 61/96/EEC, щодо Єдиного запобігання забрудненню та контролю «під цим треба розуміти, найбільш ефективні методи ведення господарства для запобігання, а коли таке практично не можливе то до зменшення забруднення навколишнього середовища».

 • В 1991 році Європейський Союз видав Директиву N91\676 ЄЄС, яку названо Азотною директивою. (2)

 • Головні завдання Азотної директиви :

 • протидія забрудненню поверхневих і глибинних вод сполуками азоту з сільськогосподарського середовища;

 • захист якості питної води;

 • захист від евторифікації поверхневих вод

ЗАХОДИ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НАЛЕЖНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ

 • ЗАХОДИ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НАЛЕЖНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ

 • Економічні аспекти

 • В основу формування Належної cільськогосподарської практики покладено баланс поживних елементів та розробка правил, які спрямовані на запобігання забруднення довкілля засобами хімізації та складовими органічних добрив.

 • Азот (N), фосфор (P) та засоби захисту рослин крім того, що є потенційно небезпечними забруднювачами довкілля також мають високу вартість і значний відсоток у структурі змінних затрат виробництва, тому сільськогосподарські виробники мають суттєвий економічний стимул до використання цих ресурсів якнайбільш результативно.

 • Азот (добрива) коштує 0.5 Є за кг.

 • Фосфор (добрива) коштує 1.0 Є за кг.

 • Гербіциди коштують від 20 до 50 Є на гектар. • ДЯКУЮ ЗА УВАГУСхожі:

Причини причини icon1. Причини та привід. Причини
Філіпаiv не залишилося прямих спадкоємців. Англійський король Едуардііі заявив про свої права на французький престол
Причини причини iconПричини  наслідки Упорядкувати проблеми: причини  наслідки
Аналіз ситуації та головних факторів, пов'язаних з проблемою, включаючи статистичні дані
Причини причини iconПричини: Причини
Давній Русі. У дитинці розміщувалися князівські та боярські двори, житла військових та духовенства, міські собори. Там зосереджувалися...
Причини причини iconПричини хрестових походів. Причини хрестових походів
Що являла собою середньовічна сім'я ( селянська, феодальна, міська )? Скільки в ній було дітей? Кому передавалася спадщина в середньовічній...
Причини причини iconПричини вивчення метаболізму хіміками – токсикологами: Причини вивчення метаболізму хіміками – токсикологами
Деякі лікарські речовини та отрути можуть бути виявлені тільки у вигляді метаболітів
Причини причини iconПричини виникнення небезпеки і заходи щодо їх запобігання
У своєму рефераті я назву причини виникнення пожеж та ураження струмом, а також розповім, як запобігти небезпечним для здоров'я людини...
Причини причини iconРозкрити соціально – економічні та політичні причини революції, її хід. Розкрити соціально – економічні та політичні причини революції, її хід
Розвивати вміння встановлювати причинно наслідкові зв язки, працювати з підручником, картою
Причини причини iconПричини виникнення спеціальних норм у сфері комунальних послуг Причини виникнення спеціальних норм у сфері комунальних послуг
Безперервне постачання електроенергії, води тощо є звичайним завданням державної політики незалежно від способу організації постачання...
Причини причини iconПричини Причини

Причини причини iconКлініко-біологічне обгрунтування дитячого зубного протезування. Причини дефектів зубів і зубних рядів у дітей, їх профілактика. Особливості визначення жувальної ефективності.
Причини дефектів зубів і зубних рядів у дітей, їх профілактика. Особливості визначення жувальної ефективності. Незнімні конструкції...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка