Основні дидактичні принципи для розробки дидактичних і методичних матеріалів


НазваОсновні дидактичні принципи для розробки дидактичних і методичних матеріалів
Дата конвертації15.04.2013
Розмір445 b.
ТипУрокОсновні напрямки використання ІКТ на уроках трудового навчанняВиди дидактичних засобів навчання:

 • об'єкти навколишнього середовища, взяті в натуральному вигляді або препаровані для навчальних завдань;

 • діючі моделі (машин, механізмів, апаратів та ін.);

 • макети і муляжі (рослин і їх плодів, технічних установок і споруд, організмів і окремих органів та ін.);

 • прилади та засоби для демонстраційних експериментів;

 • графічні засоби (картини, малюнки, географічні карти, схеми);

 • технічні засоби навчання (діапозитиви, діафільми, навчальні кінофільми, радіо- і телепередачі, звуко- і відеозаписи та ін.);

 • підручники і навчальні посібники;

 • прилади для контролю знань і умінь учнів;

 • комп'ютери.Основні дидактичні принципи для розробки дидактичних і методичних матеріалів:

 • принципу доступності;

 • принципу самостійної діяльності;

 • принципу індивідуальної спрямованості;

 • принципів наочності і моделювання;

 • принципу міцності;

 • принципу пізнавальної мотивації;

 • принципу проблемності.Призначення, функції дидактичних і методичних матеріалів:

 • Дидактичні матеріали – роздаткові матеріали, інструкції щодо виконання деяких навчальних завдань, шаблони сценаріїв презентацій, публікацій, веб-сайтів, якими користуватимуться учні з метою засвоєння навчального матеріалу. Вчителі створюють їх з метою управління навчальним процесом: організації дослідження, вивчення нового матеріалу, повторення, узагальнення, формування практичних навичок, перевірки набутих знань тощо.

 • Методичні матеріали – нормативні й організаційні документи, на які будуть спиратися вчителі під час навчального процесу з метою пояснення навчального матеріалу. Це можуть бути створені вчителем презентація уроку, веб-сайт, інформаційний бюлетень або буклет, список використаних додаткових інформаційних джерел, інструктивний матеріал тощо.

Дидактичні матеріали для учнів, які можуть бути створені засобами програми Microsoft Word

 • інструкції для виконання завдань;

 • інструкції для роботи з приладами, пристроями;

 • алгоритм проведення експерименту;

 • картки з вправами для розв'язання завдань;

 • картки з описом понять та явищ;

 • списки контрольних питань і тести;

 • засоби самооцінювання;

 • довідникові матеріали, формули;

 • таблиці, графіки й діаграми даних;

 • статті та оповідання з певної теми;

 • малюнки й креслення;

 • анімації перебігу процесів і явищ;

 • форми для анкетування, опитування, тестування, перевірки й самоперевірки.Картка – завдання розроблена засобами програми Microsoft Word

 • 1. При розмітці заготовок призматичної форми можна користуватися лінійкою розмічальною чи планкою рейсмусом. Який з цих інструментів зручніше і продуктивніше? Відповідь обґрунтуйте.

 • 2. На малюнку цифрами позначені деталі рейсмуса, а буквами - їхні назви. Яка цифра якій букві відповідає?

 • А –      ; Б –      ; В -      ; Г –      

 • 3. Запропонуєте інший спосіб кріплення розмічальних брусків у колодці рейсмуса, крім клинового.За допомогою Microsoft Word можна розробляти такі методичні матеріали:

 • плани-конспекти уроків;

 • плани-конспекти виховних заходів;

 • календарно-тематичне планування;

 • навчально-виховні плани;

 • списки учнів;

 • розклад занять;

 • списки контрольних питань;

 • статті та оповідання з певної теми;

 • списки самостійних робіт учнів, рефератів, навчальних завдань.Приклади дидактичних матеріалів для учнів, які можуть бути створені засобами програми Microsoft Excel:

 • розрахунки різного рівня складності з допомогою вбудованих функцій і формул;

 • розрахунок з допомогою міліметрової сітки площ і периметрів фігур;

 • кросворди, ребуси, чайнворди тощо;

 • шкали часу для представлення зміни інформації в певній галузі, упродовж певного часу тощо;

 • плакати і креслення великих розмірів;

 • таблиці, графіки й діаграми даних різних типів на основі складних табличних даних;

 • результати аналізу даних і побудови зведених таблиць і звітів;

 • результати класифікації, впорядкування й фільтрації даних.Приклади методичних матеріалів для учнів, які можуть бути створені засобами програми Microsoft Excel:

 • журнали обліку;

 • журнали відвідування;

 • форми оцінювання;

 • таблиці й діаграми порівняння успішності учнів;

 • підсумкові відомості по класові чи предметові;

 • тестові завдання.Розроблено засобами програми Microsoft Publisher публікаціюСистематизовано дидактичні матеріали у Веб-сайтіВисновки

 • На основі аналізу педагогічної, психологічної та методичної літератури з проблеми дослідження встановлено, що використання ІТ з метою розробки й використання дидактичних і методичних матеріалів вчителем трудового навчання є нагальною проблемою сьогодення і невід’ємною складовою забезпечення цілісності навчально-виховного процесу та результатів навчання.

 • Визначенні й обґрунтовані нами шляхи застосування ІКТ вчителем ТН з метою розробки дидактичних і методичних матеріалів сприяють, на нашу думку:підвищенню мотивації до навчання;

 • підвищенню мотивації до навчання;

 • унаочненню навчального матеріалу з ТН;

 • підвищенню пізнавальної активності учнів, прагненню до самовдосконалення;

 • забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, безперервності взаємозв’язку між природничо-математичними і технічними науками;

 • динамічному оновленню, змісту, форм і методів навчального процесу;

 • створенню умов для самостійного оволодіння знаннями, вміннями, навичками тощо.

Схожі:

Основні дидактичні принципи для розробки дидактичних і методичних матеріалів iconЗавдання системи методичної підготовки майбутніх вчителів
Формується при врахуванні вимог інформаційного суспільства та передбачає: використання термінології, апаратної складової, програм...
Основні дидактичні принципи для розробки дидактичних і методичних матеріалів iconКурсова робота на тему: «застосування інформаційних технологій для створення дидактичних матеріалів на уроках трудового навчання»
«застосування інформаційних технологій для створення дидактичних матеріалів на уроках трудового навчання»
Основні дидактичні принципи для розробки дидактичних і методичних матеріалів iconЗастосування графічних редакторів для створення дидактичних матеріалів з трудового навчання

Основні дидактичні принципи для розробки дидактичних і методичних матеріалів iconТема: Застосування графічних редакторів для створення роздаткових дидактичних матеріалів з трудового навчання

Основні дидактичні принципи для розробки дидактичних і методичних матеріалів icon«розробка дидактичних матеріалів для викладання трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій»

Основні дидактичні принципи для розробки дидактичних і методичних матеріалів iconОсновні принципи ефективних систем страхування депозитів Основні принципи ефективних систем страхування депозитів
Лютий 2010 Засновано чотири робочих групи для розробки методології. До складу увійшли представники масд, бкбн, єфск, єс, мвф та Світового...
Основні дидактичні принципи для розробки дидактичних і методичних матеріалів iconДержавні стандарти
Це комплекс заходів, визначених на основі досягнень науки і практики і спрямованих на розробку науково-обгрунтованих нормативно-методичних,...
Основні дидактичні принципи для розробки дидактичних і методичних матеріалів iconРозробка бізнес-програм з сервісно-орієнтовною архітектурою
Розглянути основні принципи розробки програмних системи з використанням підходу soa
Основні дидактичні принципи для розробки дидактичних і методичних матеріалів iconДипломна робота на тему: «технологія розробки та методика застосування мультимедійних дидактичних засобів під час викладання трудового навчання у старшій школі»
«технологія розробки та методика застосування мультимедійних дидактичних засобів під час викладання трудового навчання у старшій...
Основні дидактичні принципи для розробки дидактичних і методичних матеріалів iconДидактичні принципи освіти


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка