Про впровадження


НазваПро впровадження
Дата конвертації25.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


 • Про впровадження

 • в систему освіти християнських цінностей через зміст навчального курсу

 • «Християнська етика

 • в українській культурі»

 • та підготовку педагогічних працівників

 • до його викладання


● Педагогічний експеримент започатковано в 2006 р. наказами Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації з метою забезпечення умов для духовного розвитку школярів на традиціях української культури та християнських цінностях

 • ● Педагогічний експеримент започатковано в 2006 р. наказами Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації з метою забезпечення умов для духовного розвитку школярів на традиціях української культури та християнських цінностях

 • Науковий керівник – В.С. Журавський, заступник голови Київської міської державної адміністрації – начальник Головного управління освіти і науки, доктор політичних наук, доктор юридичних наук, професор, академік Української Академії політичних наук, академік Академії правових наук України

 • ● Експеримент проводився в 2006-2010 рр. протягом 3-х етапів:

 • – діагностично-концептуального (2006-2007 рр.)

 • – розвивально-формувального (2007-2009 рр.)

 • – результативно-узагальнюючого (2009-2010 рр.)

 • ● Організаційний та науково-методичний супровід експерименту здійснював Київський університет імені Бориса Грінченка● упроваджувався в початкових класах столичних шкіл за рахунок варіативної складової навчальних планів ЗНЗ обсягом 1 год на тиждень за бажанням (письмовою згодою) батьків;

 • ● упроваджувався в початкових класах столичних шкіл за рахунок варіативної складової навчальних планів ЗНЗ обсягом 1 год на тиждень за бажанням (письмовою згодою) батьків;

 • ● спирається на основи християнської етики, яка є традиційною складовою культури українського народу;

 • ● має загальноосвітній, світоглядний, культурологічний, етичний характер;

 • ● не є віронавчальним, оскільки вчитель у процесі його викладання не навертає учнів до віри. • Завдання педагогічного експерименту

 • виховання дітей на основі християнських моральних цінностей – людяності, милосердя, пошани до батьків і старших, працелюбства, доброчесності, гостинності, вдячності та інших, – які глибоко закорінені в українській культурі й за своєю суттю є загальнолюдськими;

 • створення умов для духовно-морального розвитку молодших школярів;

 • підготовка учнів до життя в умовах культурного, ідеологічного й релігійного плюралізму.● Розробка науково-методичного забезпечення викладання курсу “Християнська етика в українській культурі” в 1-4 класах.

 • ● Розробка науково-методичного забезпечення викладання курсу “Християнська етика в українській культурі” в 1-4 класах.

 • ● Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які викладають курс “Християнська етика в українській культурі”.

 • ● Організація та проведення міських науково-практичних і методичних семінарів, конференцій.

 • ● Організація та проведення всеукраїнських і міських науково-практичних і методичних семінарів, конференцій з метою поширення досвіду впровадження та викладання експериментального курсу в столичних ЗНЗ.

 • ● Моніторинг виконання та результатів педагогічного експерименту. • У рамках виконання експерименту

 • ● розроблено й видано «Програму курсу «Християнська етика в українській культурі» для учнів 1-4 класів ЗНЗ» (автори – ігумен Лонгин (В.Г. Чернуха), Е.В. Бєлкіна)

 • ● курс вивчався за спеціально створеними навчально-методичними комплексами – «Дорога Добра» (1 клас), «Дорога Милосердя» (2 клас), «Дорога Доброчинності» (3 клас) та «Дорога Мудрості» (4 клас);

 • ● навчально-методичний комплекс складається з посібника, робочого зошита, методичного посібника для вчителя та компакт-диску музичного супроводу уроків● за результатами науково-методичної експертизи, навчальні посібники з курсу «Християнська етика в українській культурі» для 1-4 класів отримали гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист Міністерства освіти і науки України «Про надання грифа навчальній літературі» № 1/10-627 від 07.03.2008 р.).

 • ● за результатами науково-методичної експертизи, навчальні посібники з курсу «Християнська етика в українській культурі» для 1-4 класів отримали гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист Міністерства освіти і науки України «Про надання грифа навчальній літературі» № 1/10-627 від 07.03.2008 р.).

 • ● робочі зошити для учнів 1-4 класів пройшли науково-методичну експертизу й рішенням комісії з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти МОН України їм надано позитивну оцінку (протокол №3 від 04.03.2008 р.) і схвалено до використання в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України № 14/18-667 від 26.03.2008 р.).

● Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Проблеми морально-духовного виховання школярів у сучасній системі освіти» для вчителів, директорів шкіл, викладачів ВНЗ, методистів обласних, районних управлінь освіти та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (28-29 березня 2007 р.)

 • ● Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Проблеми морально-духовного виховання школярів у сучасній системі освіти» для вчителів, директорів шкіл, викладачів ВНЗ, методистів обласних, районних управлінь освіти та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (28-29 березня 2007 р.)

 • ● Всеукраїнський семінар-тренінг для методистів ОІППО (21-25 травня 2007 р.)

 • ● 2 Всеукраїнські науково-практичні семінари (21 грудня 2007 р. та 22-23 травня 2008 р.), присвячені морально-духовному вихованню учнівСеред опитаних педагогічних працівників 84% – вчителі початкових класів, 6% – філологи, 2% – соціальні педагоги та психологи, 1% – історики, 7% – вчителі інших спеціальностей

 • Серед опитаних педагогічних працівників 84% – вчителі початкових класів, 6% – філологи, 2% – соціальні педагоги та психологи, 1% – історики, 7% – вчителі інших спеціальностейЗ'ясовувалася думка батьків, діти яких вивчали експериментальний курс: 61% учнів вивчало курс четвертий рік, 16% – третій рік, 14% – другий, 9% – перший

 • З'ясовувалася думка батьків, діти яких вивчали експериментальний курс: 61% учнів вивчало курс четвертий рік, 16% – третій рік, 14% – другий, 9% – перший1.  Завдання дослідно-експериментальної роботи виконано в повному обсязі, мета педагогічного експерименту досягнута.

 • 1.  Завдання дослідно-експериментальної роботи виконано в повному обсязі, мета педагогічного експерименту досягнута.

 • 2.  Отримані результати є достатніми для доведення успішності та підтвердження ефективності педагогічного експерименту.

 • 3.  Досвід викладання курсу «Християнська етика в українській культурі» в 1-4 класах ЗНЗ м. Києва протягом 2006-2010 років заслуговує на схвалення.

 • 4.  Педагогічний експеримент вважати завершеним у зв’язку з виконанням завдань дослідно-експериментальної роботи та закінченням терміну реалізації.

 • 5.  НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій ІППО КУ імені Бориса Грінченка порушує клопотання перед міською експертною комісією з питань здійснення інноваційної педагогічної діяльності в ЗНЗ про визнання педагогічного експерименту завершеним із рекомендацією до впровадження його результатів у навчально-виховний процес ЗНЗ м. Києва, які брали участь в експерименті.

 • 6.  Позитивні результати педагогічного експерименту є підставою для продовження вивчення курсу «Християнська етика в українській культурі» в основній школі та його впровадження в усіх ЗНЗ м. Києва.Схожі:

Про впровадження iconРезультати впровадження Результати впровадження
Уповільнене формування персоналу групи впровадження гранту та залучення персоналу уцкс через необхідність приведення у відповідність...
Про впровадження iconРозпорядження про розподіл препарату Розроблено стратегію щодо закупівлі, розподілу, траспортування та видачі препарату у визначених регіонах Проведено спільно із моз та вооз оцінку готовності регіонів до впровадження программ зпт
Впровадження замісної підтримуючої терапії в рамках програми «Подолання епідемії віл/снід в Україні»
Про впровадження iconЗвіт про заходи для завідувачів кафедр і відповідальних за впровадження комп'ютерних засобів навчання 17 січня 12 березня 2008 року Кількісні показники щодо привертання уваги викладачів
Поточний звіт про заходи для завідувачів кафедр і відповідальних за впровадження комп'ютерних засобів навчання
Про впровадження iconЗакон "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо впровадження процедури "електронний реверсивний аукціон")
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо впровадження...
Про впровадження iconІнформація про те, що означає ім’я; можна написати про відомих людей, які мають це ім’я. Якщо в дитини рідкісне або цікаве прізвище, знайти інформацію про те, що воно означає, навести інформацію про рік народження, місяць, число. «Моя родина»
Формувати історичну компетентність учнів, шляхом впровадження новітніх технологій
Про впровадження iconЗаконопроект «Про індустріальні парки» важливий крок впровадження системних реформ Владислав Каськів
Законопроект «Про індустріальні парки» важливий крок впровадження системних реформ
Про впровадження iconЗабезпечення розробки, впровадження і супроводження електронних засобів навчання; забезпечення розробки, впровадження і супроводження електронних засобів навчання
П о с т а н о в а км від 28 серпня 2003 р. N 1378 «Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів І студентів навчальних закладів...
Про впровадження iconЗагальноосвітня школа I iii ступенів №6 М. Ясинувата кафедра початкової освіти
Впровадження наступності між початковою та середніми ланками; впровадження ідей компетентнісного підходу
Про впровадження iconВпровадження компетентнісно Впровадження компетентнісно
Розвиток життєвих компетентностей(соціальної, комунікативної, самоосвітньої) на уроках української мови та літератури
Про впровадження iconВпровадження компетентнісно Впровадження компетентнісно
Розвиток життєвих компетентностей(соціальної, комунікативної, самоосвітньої) на уроках української мови та літератури

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка