Лекція 17 Тема: Українська школа й педагогіка ХХ століття План Характеристика системи освіти в Україні початку ХХ століття. Національна освіта в 20-ті роки ХХ століття


НазваЛекція 17 Тема: Українська школа й педагогіка ХХ століття План Характеристика системи освіти в Україні початку ХХ століття. Національна освіта в 20-ті роки ХХ століття
Дата конвертації17.02.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


ЛЕКЦІЯ 17 Тема: Українська школа й педагогіка ХХ століття


План

 • 1. Характеристика системи освіти в Україні початку ХХ століття.

 • 2. Національна освіта в 20-ті роки ХХ століття.

 • 3. Уніфікація загальної освіти в 30-ті роки.

 • 4. Особливості становлення у післявоєнний період (кін. 40-50-х років)

 • 5. Розвиток освіти у 60-ті роки.

 • 6. Школа і педагогіка у період застою (70-80-ті роки)Література

 • 1. Історія педагогіки /за ред. М.В.Левківського, О.А.Дубасенюк/. – Житомир, 1999.

 • 2. Любар О.О. та ін. Історія української педагогіки /за ред. М.Г.Стельмаховича. – К.: ІЗМН, 2000.

 • 3. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. – Суми: СДПУ, 2000.

 • 4. Левківський М.В. Історія педагогіки. – Житомир, 2002

 • 5. Нариси історії українського шкільництва. 1905-1933: Навч.посібник /за ред. О.В.Сухомлинської. – К., 1996. – С. 121-223.

 • 6. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994.

 • 7. Гриценко М.С. Нариси з історії школи в українській РСР. – К., 1966.Початок ХХ століття

 • Початок ХХ століття відмічений поворотними соціально-політичними подіями, що змінили культурно-освітницький фон України на користь української мови та української школи.

 • З 1905 р. на території України з’являється мережа “Просвіт” у Києві, Одесі, Львові, Миколаєві. Підтримку отримували з боку українських парламентарів у Державній Думі Російської імперії.

 • Завдання товариств “Просвіта”:

 • а) розгортання мережі початкових шкіл;

 • б) післяпочаткова освіта;

 • в) загальноосвітня діяльність в широких масах населення.У 1906 році прийняли на курсах нагороди вчителів резолюцію про українську школу.

 • У 1906 році прийняли на курсах нагороди вчителів резолюцію про українську школу.

 • Усе навчання мало проводитися рідною мовою, а державна (російська) вивчається в старших класах.

 • У 1906 році створена Всеукраїнська спілка вчителів і діячів освіти. Під тиском реакції 1907 році не змогла повноцінно працювати.Національна освіта в 20-ті роки ХХ століття

 • З 1919 року в Україні керівництво системою освіти прийняв на себе Народний Комісаріат Освіти:

 • а) запровадження єдиної трудової політехнічної школи;

 • б) двоступеневої освіти (з 8 до 13, з 14 до 17 р.)

 • в) перетворення першого ступеня в дитячий будинок, а другого - в політехнічну школу.У 1921-1926 рр. розвиток в Україні характеризувався проявом двох протилежних тенденцій:

 • У 1921-1926 рр. розвиток в Україні характеризувався проявом двох протилежних тенденцій:

 • - залучення до української системи освіти загальних радянських педагогічних ідей, що було продиктовано створенням СРСР;

 • - формування специфічних рис в організаційному та змістовому аспектах.

 • На початку 20-х років у містах утворюються фабричного-заводські учнівства та індустріальні профшколи.

 • З метою полегшення вступу до інститутів створювались робітфаки.Зверніть увагу!

 • Перші десятиліття ХХ століття в українській освіті можна визначити як період нестабільності.

 • Принципами розбудови освіти у 1905-1926 роках можна вважати рідномовність, доступність, рівноправність в отриманні знань.

 • Створення СРСР та формування єдиної радянської системи освіти уніфікувало українську школу і нівелювало специфіку, якою вона відрізнялась у 20-ті роки ХХ століття.Уніфікація загальної освіти в 30-ті роки

 • 1920 р. Наркомос України видає Декларацію про соціальне виховання дітей. Декларація висунула ідею “захисту дитинства”. Створюються відповідні установи (дитячий будинок, школа-клуб, школа неповного дня, колектори та інші).

 • 2 листопада 1922 року Президія ВУЦВК затвердила кодекс законів про народну освіту в УРСР.

 • Впроваджувалась комплексна система навчання – побудова змісту освіти, організація навчального процесу, сконцентрованого навколо стрижневої теми (природа – праця – суспільство).

 • На поч. 30-х років на перше місце було поставлено пролетарське комуністичне оточення (партія, комсомол, дитячий рух, профспілки).

 • Кардинально змінюються парадигма освіти: від дитини як центру педагогічного процесу перехід до висування на передній план оточення в політизованому розумінні.Педагоги переходять на рефлексологічні позиції (за Бехтерєвим). Сутність полягає в тому, що вся поведінка починається з елементарних реакцій і закінчуючи найскладнішими актами творчості зводиться до рефлексів. Рефлексологія – фундамент розвитку педології.

 • Педагоги переходять на рефлексологічні позиції (за Бехтерєвим). Сутність полягає в тому, що вся поведінка починається з елементарних реакцій і закінчуючи найскладнішими актами творчості зводиться до рефлексів. Рефлексологія – фундамент розвитку педології.

 • Педологія (наука про дитину) предметом вивчення вважала біогенетичні і

 • соціогенетичні напрями. Основою

 • педології стали ідеї вільного

 • виховання, що дістали

 • назву педоцентризму.

 • (В Україні ідеї поширювали

 • Я.Чепіга, С.Русова).У 1936 році після постанови “про педологічні перекручення в системі Наркомосу” наука зникає.

 • У 1936 році після постанови “про педологічні перекручення в системі Наркомосу” наука зникає.

 • 5 вересня 1931 року ЦК ВКП (б) прийняв постанову “Про початкову і середню школу” (нові навчальні плани, програми, що сприяли б політехнічному навчанню).

 • 25 серпня 1932 року ЦК ВКП (б) прийняла постанову “Про навчальні програми та режим у початковій і середній школі” (засуджено комплексну систему навчання, бригадно-лабораторний метод). Основною формою навчальної роботи став урок зі сталим складом учнів і стабільним розкладом.Особливості становлення системи освіти у воєнний та післявоєнний період (40-50-ті роки)

 • 1941-1942 навчальний рік розпочався в районах евакуації в Україні.

 • 23 січня 1942 року виходить постанова “Про заходи по боротьбі з безпритульністю серед дітей”.

 • 1943 рік – вечірні школи.

 • 31 грудня 1943 року Раднарком УРСР прийняв постанову “Про організацію обліку дітей і підлітків віком 7-15 років”.31 вересня 1944 року відновилась діяльність шкіл.

 • 31 вересня 1944 року відновилась діяльність шкіл.

 • У серпні 1943 року були прийняті “Правила для учнів” (обов’язки і правила поведінки).

 • 21 червня 1944 року Раднарком СРСР прийняв постанову “Про заходи поліпшення якості навчання в школі” (вводились випускні екзамени, екзамени на атестат зрілості, нагородження випускників).

 • У 1949 році запроваджено обов’язкове загальне семирічне навчання.Розвиток освіти у 60-ті роки

 • У 1956 році створений новий тип школи – школа-інтернат.

 • Верховна Рада СРСР 24 грудня 1958 року прийняла закон “Про зміцнення зв’язку школи з життям та про загальний розвиток системи освіти в СРСР”. Запроваджувалась обов’язкова восьмирічна освіта.

 • Важливим завданням було здійснення в країні загальної обов’язкової середньої освіти, перехід на новий зміст удосконалення навчального процесу і виховання.10 серпня 1964 р. постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів “Про зміни терміну навчання в середніх загальноосвітніх трудових політехнічних школах з виробничим навчанням” було встановлено 2-річний термін навчання в середній школі на базі 8 класу (школа 10-річка). Причини: демографічна криза; слабка матеріальна база; незначний процент випускників 11-річки йшов на виробництво.

 • 10 серпня 1964 р. постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів “Про зміни терміну навчання в середніх загальноосвітніх трудових політехнічних школах з виробничим навчанням” було встановлено 2-річний термін навчання в середній школі на базі 8 класу (школа 10-річка). Причини: демографічна криза; слабка матеріальна база; незначний процент випускників 11-річки йшов на виробництво.

 • 10 листопада 1966р. ЦК КПРС Рада Міністрів СРСР прийняли постанову “Про заходи дальшого вдосконалення роботи середньої загальноосвітньої школи”.

 • Запровадження кабінетної системи навчання.

 • Запроваджуються нові методи навчання (проблемне, програмоване навчання, дослідницький метод).Школа і педагогіка у період застою (70-80-ті роки)

 • У 1970 році був прийнятий Статус середньої загальноосвітньої школи (середні десятирічки (9-10 кл.); середні спеціально-технічні (3-4 роки); робітничо-селянської молоді (9-11 кл.).

 • 20 червня 1972 року прийнято постанову “Про завершення переходу до загальної середньої освіти молоді та дальший розвиток загальноосвітньої школи”.

 • За результатами атестації вчителям присвоювались звання “старший учитель”, “вчитель – методист”.У постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів “Про подальше покращення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці” від 22 грудня 1977 р. вказувалося, що школа зобов’язана допомогти учням оволодіти глибокими знаннями і трудовими навичками, а також прийнята постанова про безкоштовне користування підручниками та іншими фондами.

 • У постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів “Про подальше покращення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці” від 22 грудня 1977 р. вказувалося, що школа зобов’язана допомогти учням оволодіти глибокими знаннями і трудовими навичками, а також прийнята постанова про безкоштовне користування підручниками та іншими фондами.

 • На жаль, постанови не працювали і радянська влада поступово входила в кризовий період.

 • У 1984 р. була зроблена спроба вивести школу з кризи, накреслено заходи по проведенню реформи загальноосвітньої і професійної школи.Завдання для опрацювання

 • У чому полягає проблема змісту та методів навчально-виховної роботи в школі 20-х років?

 • Педагогічна наука і школа в роки Великої Вітчизняної війни. Зміни в навчальних планах і програмах.

 • Випишіть визначних учених і просвітницьких діячів 30-х років ХХ століття. Визначте їхній внесок у розвиток освіти.Першоджерела

 • Хрестоматия по истории советской школы и педагогики /Сост. М.И.Анисов. – М., 1972.

 • Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 1917-1941 гг. – М.: Педагогика, 1987.

 • Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 1961-1986 гг. – М.: Педагогика, 1987.

 • Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки /За ред. С.А.Литвинова. – К.: Рад.школа, 1961.Схожі:

Лекція 17 Тема: Українська школа й педагогіка ХХ століття План Характеристика системи освіти в Україні початку ХХ століття. Національна освіта в 20-ті роки ХХ століття iconЛекція №11 Тема: Школа І педагогічна думка в Україні в ХІХ столітті план загальна характеристика освіти України в І половині ХІХ століття
Культурно-просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського товариства (Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров)
Лекція 17 Тема: Українська школа й педагогіка ХХ століття План Характеристика системи освіти в Україні початку ХХ століття. Національна освіта в 20-ті роки ХХ століття iconЗакон України "Про загальну середню освіту" Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11 2000 р. "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання"
Державна національна програма "Освіта. Україна ХХІ століття" Державна національна програма "Освіта. Україна ХХІ століття"
Лекція 17 Тема: Українська школа й педагогіка ХХ століття План Характеристика системи освіти в Україні початку ХХ століття. Національна освіта в 20-ті роки ХХ століття iconРомантизм в українській літературі 20-40-х років ХІХ століття Сутність напряму
Хvііі століття в Німеччині й панував у літературі Європи й Америки протягом першої половини ХІХ століття
Лекція 17 Тема: Українська школа й педагогіка ХХ століття План Характеристика системи освіти в Україні початку ХХ століття. Національна освіта в 20-ті роки ХХ століття iconXix століття в історії музики визначається виходом на світову арену багатьох національних шкіл, що пов'язано із зростанням національної свідомості європейських народів, що перебували під владою імперій
Слідом за польською та російською з'являється і українська національна композиторська школа
Лекція 17 Тема: Українська школа й педагогіка ХХ століття План Характеристика системи освіти в Україні початку ХХ століття. Національна освіта в 20-ті роки ХХ століття iconВелика британія у І половині ХІХ століття Велика британія на початку ХІХ століття
Вимоги робітників викладалися у вигляді петицій ( хартій – від англійського charter )
Лекція 17 Тема: Українська школа й педагогіка ХХ століття План Характеристика системи освіти в Україні початку ХХ століття. Національна освіта в 20-ті роки ХХ століття iconЛекція Педагогічні думки діячів ХІХ -хх століття План Педагогічні погляди І. Франка. Педагогічний внесок Л. Українки, Т. Г. Лубенця
Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні /Під ред. М. Ярмаченко. К.? 1991
Лекція 17 Тема: Українська школа й педагогіка ХХ століття План Характеристика системи освіти в Україні початку ХХ століття. Національна освіта в 20-ті роки ХХ століття iconЕтапи,особливості культури епохи Відродження; Етапи,особливості культури епохи Відродження
Кожен етап фіксує певний стан культури, 'певний настрій: XIII століття дученто-Проторенесанс, передвідродження; XIV століття Треченто...
Лекція 17 Тема: Українська школа й педагогіка ХХ століття План Характеристика системи освіти в Україні початку ХХ століття. Національна освіта в 20-ті роки ХХ століття iconАрхітектура України ХІ-ХХ століття Спаський собор у Чернігові ХІ століття Найдавніша пам’ятка архітектури

Лекція 17 Тема: Українська школа й педагогіка ХХ століття План Характеристика системи освіти в Україні початку ХХ століття. Національна освіта в 20-ті роки ХХ століття iconЛекція Нотатки з історії радянської педагогіки 20-60-х років ХХ століття (А. Цирульніков) План Зародження нової радянської школи
Лекція Нотатки з історії радянської педагогіки 20-60-х років ХХ століття (А. Цирульніков)
Лекція 17 Тема: Українська школа й педагогіка ХХ століття План Характеристика системи освіти в Україні початку ХХ століття. Національна освіта в 20-ті роки ХХ століття iconСередньовіччя Означення Роль релігії і церкви в суспільстві
Римської імперії і Велике переселення народів) до епохи Відродження та реформації (кінець 15 століття початок 16 століття). За усталеною...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка