Байназарова О. О., начальник відділу нормативності


НазваБайназарова О. О., начальник відділу нормативності
Дата конвертації16.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Використання нормативно-правової бази ЗСО при плануванні роботи в умовах організованого початку нового 2012/2013 навчального року

 • Байназарова О.О.,

 • начальник відділу нормативності

 • та якості освіти УЗСО ГУОН


Нормативні документи

 • Закони України:

 • «Про освіту»,

 • «Про дошкільну освіту»,

 • «Про загальну середню освіту»,

 • «Про позашкільну освіту»

 • наказ МОНМСУ від 25.05.2012 № 630 «Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року»

 • лист МОНМСУ від 23.05.2012 № 1/9-399Наказ ГУОН ХОДА від 15.06.2012 № 316

 • “Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах Харківської області”Лист МОНМСУ від 23.05.2012 № 1/9-399

 • Семестри:

 • І семестр - з 1 вересня по 28 грудня,

 • ІІ семестр - з 14 січня по 24 (25 для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем) травня.

 • Канікули:

 • осінні з 29 жовтня по 4 листопада,

 • зимові з 29 грудня по 13 січня,

 • весняні з 25 по 31 березня.Навчальні екскурсії та практика

 • Навчальні екскурсії у 1-4 класах

 • - 27-30 травня

 • Навчальні екскурсії та практика у 5-8 і 10 класах - 27 травня – 7 червняЛист МОНУ від 06.02.2008 № 1/9-61

 • Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладівЗміст та форми організації навчальних екскурсій і навчальної практики, а також час їх проведення, визначаються адміністрацією навчального закладу. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється вносити корективи до термінів організації навчальних екскурсій і практики з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального процесу та профілю навчальних закладів, потреб виробництва та інших чинників.

 • Зміст та форми організації навчальних екскурсій і навчальної практики, а також час їх проведення, визначаються адміністрацією навчального закладу. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється вносити корективи до термінів організації навчальних екскурсій і практики з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального процесу та профілю навчальних закладів, потреб виробництва та інших чинників.Навчальна практика

 • Залежно від місцевих умов та специфіки навчального процесу навчальна практика частково або повністю може проводитися під час навчальних занять.

 • Наказом директора загальноосвітнього навчального закладу затверджуються графік проведення навчальної практики, особливості її оцінювання та відповідальні особи.Години, відведені на навчальну практику, можна використовувати для реалізації практичної частини навчальних програм предметів навчального плану, зокрема проведення комплексних практикумів з біології, фізики, хімії, інформатики, практичних занять на місцевості з геометрії та географії, конструювання приладів та обладнання навчальних кабінетів, спортивних майданчиків, занять у виробничих майстернях, на навчально-дослідних ділянках тощо. Такі види навчальної діяльності оцінюються обов’язково.

 • Години, відведені на навчальну практику, можна використовувати для реалізації практичної частини навчальних програм предметів навчального плану, зокрема проведення комплексних практикумів з біології, фізики, хімії, інформатики, практичних занять на місцевості з геометрії та географії, конструювання приладів та обладнання навчальних кабінетів, спортивних майданчиків, занять у виробничих майстернях, на навчально-дослідних ділянках тощо. Такі види навчальної діяльності оцінюються обов’язково.Державна підсумкова атестація

 • Початкова школа - 13-21 травня 2013 року

 • Основна школа - 28 травня – 11 червня 2013 року

 • Старша школа - 27-31 травня 2013 року

 • Вручення документів про освіту

 • 9-і класи - 11-12 червня 2013 року,

 • 11-і класи – 1-2 червня 2013Закони України;

 • Закони України;

 • Постанови Кабінету Міністрів України, якими затверджені чинні положення у галузі освіти;

 • Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 • Положення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;Інструкції (охоплюють різні напрями управлінської діяльності та навчально-виховного процесу);

 • Інструкції (охоплюють різні напрями управлінської діяльності та навчально-виховного процесу);

 • Листи (інструктивні; інструктивно-методичні; рекомендаційні) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.1. Загальні положення (7 статей);

 • 1. Загальні положення (7 статей);

 • 2. Загальноосвітні та інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти (4 статті);

 • 3. Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах (7 статей);

 • 4. Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах (11 статей);

 • 5. Державний стандарт загальної середньої освіти (5 статей);Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (впроваджено з 01.09.2012)

 • Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (впроваджено з 01.09.2012)

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 (впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 01.09.2013, а в частині повної загальної середньої освіти - з 01.09.2018)6. Управління системою загальної середньої освіти (6 статей);

 • 6. Управління системою загальної середньої освіти (6 статей);

 • 7. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (2 статті);

 • 8. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів (3 статті);

 • 9. Міжнародне співробітництво (1 стаття);

 • 10. Відповідальність у сфері загальної середньої освіти (1 стаття);

 • 11. Прикінцеві положення (1 стаття).Структура та зміст:

 • Структура та зміст:

 • Загальні положення;

 • Зарахування учнів (вихованців) до загальноосвітнього навчального закладу та їх відрахування;

 • Організація навчально-виховного процесу;

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • Виховний процес у закладах;Учасники навчально-виховного процесу;

 • Учасники навчально-виховного процесу;

 • Управління закладом;

 • Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність;

 • Міжнародне співробітництво;

 • Контроль за діяльністю закладу. • IНСТРУКЦIЯ З ВЕДЕННЯ ДIЛОВОI ДОКУМЕНТАЦII У ЗАГАЛЬНООСВIТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ I-III СТУПЕНIВ

 • (наказ МОНУ вiд 23.06.2000р. №240)Загальні положення

 • Інструкція встановлює правила документування діяльності загальноосвітніх навчальних закладів I - III ступенів незалежно від їх підпорядкування, типів та форм власності (далі - загальноосвітні навчальні заклади) і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження, до відправлення чи передачі в архівЗагальні положення

 • Інструкція визначає порядок ведення загального діловодства, її положення поширюються на всю ділову документацію, в тому числі створювану за допомогою персональних комп'ютерів (ПК)Загальні положення

 • Діловодство в загальноосвітніх навчальних закладах ведеться призначеною для цього відповідальною особою.

 • Вся ділова документація зберігається у спеціально обладнаних шафах чи сейфах і не повинна мати доступу сторонніх осіб.Загальні положення

 • Вся ділова документація ведеться державною мовою.

 • У місцях компактного проживання громадян, які належать до національних меншин, у внутрішньому веденні ділової документації може використовуватися поряд з державною мовою мова відповідної національної меншини у порядку, встановленому чинним законодавством.Загальні положення

 • Всі книги та журнали (крім класних), що ведуться у загальноосвітніх навчальних закладах, обов'язково поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються керівником і скріплюються печаткоюЗагальні положення

 • Ділові папери, які надходять до загальноосвітнього навчального закладу, чи відправляються з нього, реєструються у журналах вхідного і вихідного листування.

 • УВАГА!

 • У вихідному листуванні (вихідній документації) виправлення не допускаються.

 • Допущені виправлення у поточній діловій документації застерігаються і скріплюються підписом відповідальної особи та печаткоюДокументування діяльності ЗНЗ

 • В усіх випадках, документи, що видаються на підставі розпорядчих документів вищого рівня, повинні мати посилання на них із зазначенням найменування цих документів, дати їх підписання та номеру реєстраціїСкладання та оформлення документів

 • Для складання документів повинен використовуватися папір форматів А4 (210 х 297 мм) та А5 (146 х 210 мм).

 • УВАГА!

 • Складання документів на папері довільного формату не дозволяється.Складання та оформлення документів

 • Зміст документів викладається стисло, грамотно, зрозуміло і об'єктивно, без повторів та вживання слів і зворотів, які не несуть смислового навантаження. Довільне скорочення найменувань установ і окремих слів не допускається.Складання та оформлення документів

 • Відповідальність за зміст, правильну підготовку та оформлення документів покладається на керівника навчального закладу.Документи повинні мати встановлені реквізити і сталий порядок їх розміщення:

 • найменування загальноосвітнього навчального закладу;

 • ідентифікаційний код;

 • назва виду документа, заголовок тексту;

 • адресу і дату підписання документа;

 • посвідчення документа (підпис, затвердження, печатка)Складання та оформлення документів

 • До кожного виду документа обов'язково складається заголовок (короткий зміст). Він має бути максимально коротким і ємним, точно передавати зміст тексту. Формулювати заголовок тексту слід за допомогою віддієслівного іменника, відповідаючи на питання "про що?", наприклад, "Про вивчення...", "Про розподіл педагогічного навантаження..." тощо.Складання та оформлення документів

 • Дати підписання і затвердження документа, а також ті, що в тексті, повинні оформлятися цифровим способом.

 • Елементи дати записуються трьома парами арабських цифр в один рядок у послідовності: число, місяць, рік. Наприклад, 12 січня 2000 року слід писати - 12.01.2000.

 • Якщо порядковий номер місяця або числа складається з однієї цифри, то перед нею ставиться 0. Наприклад, 5 січня 2000 року слід писати - 05.01.2000.

 • У документах, що містять відомості фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий спосіб оформлення дат: 30 січня 2000 рокуДати на документах

 • Дата на документі проставляється особою, яка його підписує або затверджує, в момент підписання або затвердження.

 • Дата підписання проставляється в лівій верхній частині документа разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці на бланку. Якщо документ складено не на бланку, його дата проставляється нижче підпису, ліворуч.Підпис на документах

 • До складу підпису входять: найменування посади, особистий підпис, ініціали та прізвище особи, яка підписала документ.Затвердження документа

 • Затвердження документа здійснюється двома способами:

 • грифом "Затверджено",

 • виданням відповідного розпорядчого документа (наказу, розпорядження тощо).

 • Увага!

 • Обидва способи затвердження мають однакову силуГриф затвердження

 • Елементами грифа затвердження є:

 • слово "Затверджено",

 • найменування посади,

 • особистий підпис,

 • ініціали і прізвище особи, яка затвердила документ,

 • дата затвердження.

 • Гриф затвердження розміщується у правому верхньому куті документаПечатка

 • Увага!

 • На документах, що засвідчують права громадян, юридичних осіб або фіксують факти втрати грошових коштів і матеріальних цінностей, підпис відповідальної особи завіряється печаткою.

 • Печатка проставляється таким чином, щоб вона захоплювала останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документНакази

 • Накази складаються на підставі ретельного і всебічного вивчення порушених у них питань.

 • Увага!

 • Рішення, які оформляються наказами, повинні бути конкретними і реальними, відповідати діючому законодавству, забезпечуватися необхідними матеріально-технічними засобами і фінансуванням.Накази

 • При оформленні наказів та інших розпорядчих документів необхідно керуватися такими правилами:

 • тексти наказів та інших розпорядчих документів друкуються на бланках формату А4 через 1,5 міжрядкових інтервали;

 • розпорядча частина наказів починається словом “НАКАЗУЮ", яке відокремлюється від попереднього та послідуючого текстів 2 міжрядковими інтервалами, друкують великими буквами без прогалин від межі лівого поля (від нульового положення табулятора) незалежно від повноти попереднього рядка;

 • пропозиції, що містяться в наказі, необхідно узгоджувати з раніше виданими документами з цього питання, щоб уникнути повторів або суперечностей;

 • визначати конкретних виконавців та реальні терміни виконання наказів та інших розпорядчих документівНумерація документів

 • Увага!

 • Всі накази та інші розпорядчі документи, в тому числі протоколи засідання педагогічної ради нумеруються упродовж календарного року, а протоколи виборних органів - у межах їх повноваженьПротоколи

 • У протоколі вказують такі реквізити:

 • назва виду документа,

 • дату проведення заходу,

 • заголовок до тексту,

 • текст,

 • підписи голови і секретаря засіданняПротоколи

 • Текст протоколу складається з двох частин: вступної і основної.

 • Вступна частина складається з прізвищ та ініціалів голови і секретаря засідання, кількості присутніх і відсутніх на засіданнях, порядку денного засідання з переліком питань, які підлягають розгляду та зазначенням доповідачів по кожному з них.

 • Основний текст протоколу викладається по розділам: "Слухали", "Виступили", "Постановили".

 • Підписи голови та секретаря засідання на протоколі є обов'язковимиАкт

 • Акт оформляється на стандартному аркуші паперу формату А4 і має такі реквізити:

 • назва документу,

 • місце затвердження,

 • заголовок до тексту,

 • підпис осіб (не менше трьох), які складали акт.

 • У кінці тексту акта записуються дані про кількість екземплярів акта та їх місце знаходження.

 • Акт підписується всіма особами, які брали участь у його складанні.Службові листи

 • Службові листи оформляються на бланках для листів або папері формату А4 і А5 в залежності від об'єму машинописного тексту.

 • Всі листи, що надсилаються з навчального закладу, обов'язково реєструються у журналі вихідного листуванняІНСТРУКЦIЯ З ВЕДЕННЯ ДIЛОВОI ДОКУМЕНТАЦII

 • П.4. Перелік обов'язкової ділової документації (4.1-4.49),

 • П.5. Основна фінансово-господарська документація (5.1-5.10),

 • П.6. Терміни зберігання ділової документації (1-23).Річний план

 • Єдиним документом у плануванні роботи школи є річний план.

 • Річний план складається за участю педагогічного колективу, громадських організацій, відображає найголовніші питання діяльності школи, в обов'язковому порядку обговорюється педагогічною радою.

 • Річний план має виходити з глибокого аналізу діяльності педагогічного і учнівського колективів і орієнтувати їх на досягнення кінцевого результату у навчально-виховному процесі.

 • Розділи річного плану доцільно привести у відповідність до структури Закону України "Про загальну середню освіту“.

 • Організації виконання річного плану служить особисте тижневе планування роботи керівників школи.Планування

 • Календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем безпосередньо у навчальних програмах.

 • На основі календарних вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочний план може бути складений у вигляді конспекту, тез, таблиці тощо.

 • Плани роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів, методичних об'єднань, гуртків, спортивних секцій тощо складаються на період, визначений педагогічним колективом, в довільній формі і узгоджується з заступником директора з навчально-виховної роботиНавчально-виховний процес

 • Навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі регламентується розкладом уроків та позакласних занять на півріччя, які мають забезпечити рівномірне навантаження учнів та раціональну організацію праці педагогічного колективу.

 • Факультативні заняття, роботу гуртків, секцій, позакласні заходи тощо слід планувати у дні з найменшою кількістю уроків з обов'язковою перервою після основних занятьНаказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423

 • “Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”

Класні журнали

 • З української літератури – до оцінювання навчальних досягнень учнів 9-х класів – відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін».

 • З російської мови та літератури (інтегрований курс) – до заповнення сторінок класних журналів 1-11(12)-х класів – згідно з рішенням XV сесії VІ скликання Харківської обласної ради від 30.08.2012 № 480-VІ «Про першочергові засади щодо виконання у Харківській області Закону України «Про засади державної мовної політики від 3 липня 2012 № 5029-VI».

 • З хімії – до заповнення сторінок класних журналів 7-11(12)-х класів – відповідно до листа Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 01.02.2012 № 1/9-72 «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів».Особова справа

 • Містить новий лист, а саме:

 • Зараховано до ____ класу “____”______20__ року

 • ________________________________________

 • (назва навчального закладу) _____________

 • (підпис директора) М.П.

 • ________________________________________________

 • (міста, села, району)

 • Вибув “_____” _______________________20__ року

 • ____________________________________________

 • (куди) _____________

 • (підпис директора) М.П

 • ____________________________________________

 • (причини)Алфавітна книга запису учнів

 • Тимчасове припинення навчання (наприклад, через хворобу) в алфавітній книзі не відмічається;

 • Вибуття учня оформляється наказом директора школи із зазначенням причини вибуття. Одночасно в графу алфавітної книги (21) заносяться номер і дата наказу, а в графі 23 вказується причина вибуття.

 • У разі використання всіх сторінок алфавітної книги на ту чи іншу літеру, продовження записів проводиться в новій книзі в порядку наступних номерів по кожній літері.Книга наказів з основної діяльності та книга наказів з кадрових питань

 • У разі виконання запису наказу машинописним способом або за допомогою комп'ютера , накази нумеруються, підписуються директором школи і скріпляються печаткою.Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку (постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000р. № 646)Заклади освіти повинні мати:

 • книгу обліку учнів,

 • класні журнали,

 • особові справи учнів,

 • списки учнів, які не прибули на навчання станом на 5 вересня (із зазначенням причин).Якщо учень вибуває з населеного пункту, то у закладі освіти повинна бути заява батьків, або осіб, що їх замінюють, із зазначенням причини вибуття.

 • У разі переходу учня до іншого навчального закладу подаються такі документи:

 • заява батьків, або осіб, що їх замінюють, про перехід дитини до іншого навчального закладу;

 • - довідка що підтверджує зарахування дитини до іншого навчального закладу.Якщо учні тимчасово не відвідували школу, то вони подають:

 • медичну довідку

 • або

 • письмове пояснення батьків, або осіб, що їх замінюють про причини відсутності на уроках

 • !!! Довідки та пояснення зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року.

Схожі:

Байназарова О. О., начальник відділу нормативності iconБайназарова Олена Олександрівна, начальник відділу нормативності та якості освіти гуон

Байназарова О. О., начальник відділу нормативності iconБайназарова О. О., начальник відділу нормативності
Про проведення огляду готовності навчальних закладів області до роботи в 2011/2012 навчальному році
Байназарова О. О., начальник відділу нормативності iconБайназарова О. О., начальник відділу нормативності
...
Байназарова О. О., начальник відділу нормативності iconБайназарова О. О., начальник відділу нормативності
Монмсу від 25. 05. 2012 №630 «Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року»
Байназарова О. О., начальник відділу нормативності iconБайназарова О. О., начальник відділу нормативності та якості освіти узсо гуон хода
Про нові нормативно-правові документи та особливості закінчення 2010-2011 навчального року
Байназарова О. О., начальник відділу нормативності iconБайназарова О. О., начальник відділу нормативності
...
Байназарова О. О., начальник відділу нормативності iconБайназарова О. О., начальник відділу нормативності та якості освіти узсо гуон
Про результати експертизи організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації
Байназарова О. О., начальник відділу нормативності iconБайназарова О. О., начальник відділу нормативності
Про підсумки перевірки класних журналів 10-х класів щодо об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів-претендентів на нагородження...
Байназарова О. О., начальник відділу нормативності iconБайназарова О. О., начальник відділу нормативності та якості освіти узсо гуон
Про підсумки експертизи письмових робіт на державну підсумкову атестацію з української мови випускників 11 класів знз області, які...
Байназарова О. О., начальник відділу нормативності iconБайназарова Олена Олександрівна, начальник відділу нормативності та якості освіти уон дно хода
Про підготовку до організованого завершення 2012/2013 навчального року та проведення заходів з нагоди випуску учнів 11-х класів загальноосвітніх...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка