Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №№41 та 42)


НазваЗакон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №№41 та 42)
Дата конвертації17.04.2013
Розмір445 b.
ТипЗаконЗдійснення організаційно-методичної роботи:

 • Здійснення організаційно-методичної роботи:

 • на шкільному (локальному) рівні;

 • районному (міському) рівні;

 • обласному рівні;

 • загальнонаціональному рівні

 • з метою забезпечення якості навчання та виховання учнів!Очікувані результати:

 • Очікувані результати:

 • поліпшення якості навчання у початковій школі;

 • створення якісного освітнього середовища для неперервної освіти вчителя;

 • модернізація змісту, методів, форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 • оволодіння молодшими школярами ключових компетентностей, що передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток;

 • модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів.Формування та розвиток в учнів на уроках низки компетентностей (громадянської, ключової, комунікативної, міжпредметних, математичної, природознавчої, соціальної, естетичної)

 • Формування та розвиток в учнів на уроках низки компетентностей (громадянської, ключової, комунікативної, міжпредметних, математичної, природознавчої, соціальної, естетичної)

Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами):

 • Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами):

 • Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №№ 41 та 42):

 • діяльність методичних об'єднань;

 • навчальні програми, навчально-методичні посібники…;

 • підвищення кваліфікації…;

 • вивчення рівня знань, умінь, навичок учнів (це і є компетентності)…;

 • вироблення відповідних рекомендацій.Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778):

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778):

 • Розділ «Організація навчально-виховного процесу»:

 • Пункт 38: про поєднання навчально-виховної роботи з науково-методичною у загальноосвітніх навчальних закладах для обдарованої та талановитої учнівської молоді.Розділ «Учасники навчально-виховного процесу»:

 • Розділ «Учасники навчально-виховного процесу»:

 • Пункт 85: про участь учителів у роботі методичних об'єднань, підвищення кваліфікації, проведення науково-дослідної, експериментальної та пошукової роботи;

 • Пункт 86: про обов'язок учителів брати участь у засіданнях педагогічної ради, постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, виконувати накази керівника навчального закладу, органів управління освітою, вести відповідну документацію.Пункт 98: розгляд на засіданнях педагогічної ради питань про методичне забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення кваліфікації, впровадження ЕПД.

 • Пункт 98: розгляд на засіданнях педагогічної ради питань про методичне забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення кваліфікації, впровадження ЕПД.Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 № 159):

 • Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 № 159):

 • Пункт 2, підпункт 2.1, абз. 2 (…удосконалення навчально-виховного процесу);

 • Пункт 2, підпункт 2.2, абз. 6 (творчий пошук і дослідно-експериментальна робота педагогів).Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 № 1121):

 • Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 № 1121):

 • Пункти № 18, № 19, № 21 про планування навчально-виховного процесу в групі продовженого дня та плани роботи вихователів.Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 № 1121/9720:

 • Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 № 1121/9720:

 • Розділ 2, пункт 2.2 створення умов для індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його науково-методичного рівня;

 • Розділ 5 «Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів».Критерії до відповідних показників:

 • Критерії до відповідних показників:

 • наявність і використання у навчально-виховному процесі нормативно-правових документів, науково-методичних рекомендацій, які забезпечують та регламентують зміст організаційно-методичної роботи.Планування діяльності, тематика питань для розгляду на засіданні методичної ради загальноосвітнього навчального закладу, ефективність реалізації прийнятих рішень.

 • Планування діяльності, тематика питань для розгляду на засіданні методичної ради загальноосвітнього навчального закладу, ефективність реалізації прийнятих рішень.

 • Зміст діяльності усіх діючих предметних методичних об’єднань. Якість їх роботи.

 • Результати вивчення стану викладання базових навчальних предметів, виконання навчальних програм. Якість наданих рекомендацій вчителям і ступінь їх виконання.Інформаційні матеріали про кількісно-якісний склад предметних методичних об’єднань, методичні теми, над якими працюють учителі.

 • Інформаційні матеріали про кількісно-якісний склад предметних методичних об’єднань, методичні теми, над якими працюють учителі.

 • Практичне використання вчителями методичних рекомендацій, розроблених комунальним вищим навальним закладом «Харківська академія неперервної освіти» (протягом останніх трьох років).Участь учителів у різноманітних методичних заходах (районних (міських), обласних конференціях, семінарах, інших методичних заходах.

 • Участь учителів у різноманітних методичних заходах (районних (міських), обласних конференціях, семінарах, інших методичних заходах.

 • Контроль адміністрацій за станом ведення записів у класних журналах учителями, дотримання вчителями науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів.При складанні плану роботи загальноосвітнього навчального закладу на новий 2013/2014 навчальний рік передбачити управлінську, контрольно-аналітичну та організаційно-методичну діяльність з питань організації навчально-виховного процесу у 2-х класах за новими навчальними програмами та упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

 • При складанні плану роботи загальноосвітнього навчального закладу на новий 2013/2014 навчальний рік передбачити управлінську, контрольно-аналітичну та організаційно-методичну діяльність з питань організації навчально-виховного процесу у 2-х класах за новими навчальними програмами та упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

 • Відстежувати, під час відвідування уроків у вчителів у 1-х, а з 01.09.2013 – у 2-х класах, особливості роботи за новими навчальними програмами та дотримання Державного стандарту початкової загальної освіти.Проаналізувати (до 01.07.2013) на засіданнях методичних об'єднань учителів початкових класів, методичної ради, педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу результати навчально-виховного процесу у 1-х класах за новими навчальними програмами відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

 • Проаналізувати (до 01.07.2013) на засіданнях методичних об'єднань учителів початкових класів, методичної ради, педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу результати навчально-виховного процесу у 1-х класах за новими навчальними програмами відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти.Проаналізувати (до 01.09.2013) на засіданнях методичних об'єднань учителів початкових класів, учителів-предметників, які будуть викладати у 5-х клсах, методичної ради, педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу особливості здійснення навчально-виховного процесу у 2-х і 5-х класах за новими навчальними програмами відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової загальної середньої освіти.

 • Проаналізувати (до 01.09.2013) на засіданнях методичних об'єднань учителів початкових класів, учителів-предметників, які будуть викладати у 5-х клсах, методичної ради, педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу особливості здійснення навчально-виховного процесу у 2-х і 5-х класах за новими навчальними програмами відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової загальної середньої освіти.За результатами виконання навчальних програм у 2012/2013 навчальному році проаналізувати особливості їх упровадження у 1-х класах згідно з вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти.

 • За результатами виконання навчальних програм у 2012/2013 навчальному році проаналізувати особливості їх упровадження у 1-х класах згідно з вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти.

 • Наприкінці першого семестру нового 2013/2014 навчального року провести аналогічну роботу у 2-х класах початкової та 5-х класах основної школи з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової загальної середньої освіти.Контактний телефон: 731-27-01

 • Контактний телефон: 731-27-01

 • kerivni_kadry@ukr.net • Дякую за увагу!Схожі:

Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №№41 та 42) iconЗакон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами)
«…організовує(-ють)…науково- методичне…забезпечення системи загальної середньої освіти»
Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №№41 та 42) iconЗакон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №№41 та 42): навчальні програми
Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія...
Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №№41 та 42) iconЗакон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №41 та №42 ): діяльність методичних об'єднань
Татаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія...
Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №№41 та 42) iconЗакон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про загальну середню освіту" (зі змінами); Національна доктрина розвитку освіти
Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу...
Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №№41 та 42) iconЗакон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (стаття №41): навчальні програми, навчально-методичні посібники…
У 2011/2012 навчальному році перелік навчальних програм…- рекомендовані листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України...
Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №№41 та 42) iconЗакон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Стаття 37, пункт 1, абзац 9; пункт 2, абзац 6
Нормативно-правові складові організації та проведення методичної (організаційно-методичної; науково-методичної) роботи з педагогічним...
Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №№41 та 42) iconЗакон України "Про загальну середню освіту" Закон України "Про загальну середню освіту" Національна доктрина розвитку освіти Державний стандарт загальної середньої освіти
Освіта Криворізький педагогічний інститут, 1987рік, учитель математики та фізики
Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №№41 та 42) iconЗакон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Стаття 37, пункт 1, абзац 9; пункт 2, абзац 6
Нормативно-правові складові організації та проведення управлінської діяльності з педагогічним колективом
Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №№41 та 42) iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392)
Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №№41 та 42) iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392)

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка