"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : "Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку


Назва"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : "Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку
Дата конвертації17.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


: "Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку»

 • : "Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку»

 • реєстр. № 0110V000385

 • Тема виконується 2010-2011рр.


 • Науковий керівник теми

 • д.і.н., професор,

 • Заслужений діяч науки і техніки

 • А.М.Михненко

 • Відповідальний виконавець

 • д.н.держ. упр., професор

 • В.Ф.МартиненкоНДР розробляється у межах Комплексного наукового проекту НАДУ при Президентові України “Державне управління та місцеве самоврядування” та за програмами підготовки магістрів державного управління, зокрема за новими спеціальностями “Інвестиційний менеджмент суспільного розвитку” та підвищення кваліфікації новопризначених державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування

 • НДР розробляється у межах Комплексного наукового проекту НАДУ при Президентові України “Державне управління та місцеве самоврядування” та за програмами підготовки магістрів державного управління, зокрема за новими спеціальностями “Інвестиційний менеджмент суспільного розвитку” та підвищення кваліфікації новопризначених державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядуванняЕтап 01. «Вивчення, аналіз та узагальнення джерел і літератури за темою дослідження»

 • Етап 01. «Вивчення, аналіз та узагальнення джерел і літератури за темою дослідження»

 • Етап 02. «Формування методології дослідження (термінологічна база, принципи, методи)»

 • Етап 03. «Аналіз основних тенденцій інвестування суспільного розвитку в умовах глобальних трансфор­мацій»

 • Етап 04. Узагальнення методологічних підходів та механізмів управління процесом формування інвестиційного потенціалу суспільного розвиткуВідповідно до технічного завдання за звітний період відібрано, проаналізовано та узагальнено 151 джерел і літератури, з яких: 26 монографій; 84 наукових статей; 16 підручників та навчальних посібників; 25 нормативно-правових актів; статистичну інформацію джерел Інтернету

 • Відповідно до технічного завдання за звітний період відібрано, проаналізовано та узагальнено 151 джерел і літератури, з яких: 26 монографій; 84 наукових статей; 16 підручників та навчальних посібників; 25 нормативно-правових актів; статистичну інформацію джерел Інтернетувизначення базових понять «інвестиційний потенціал суспільного розвитку»;

 • визначення базових понять «інвестиційний потенціал суспільного розвитку»;

 • зміст поняття «інвестиційні ресурси суспільного розвитку»;

 • зміст і структура «інвестиційного середовища»;

 • сучасні тенденції інвестування в Україні та на міжнародному рівні;

 • теоретичне розуміння ролі інвестування у суспільному відтворенні;

 • історичні інвестиційні концепції у суспільному відтворенні;

 • роль інновацій у формуванні інвестиційного потенціалу суспільного розвитку;

 • нормативно-правове забезпечення процесу формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку;

 • вплив ефективності інвестування на стан суспільної безпеки;

 • функції суб’єктів суспільних відносин у формуванні інвестиційного потенціалу;Визначено, що інвестиційний потенціал суспільного розвитку являє собою синергетичний результат дії механізму управління інвестиційним процесом, основною функцією якої є упорядкування та структуризація у часі та просторі суб’єктів господарської діяльності, правових, соціальних, організаційних, природних, грошових, фінансових, виробничих, гуманітарних, духовно-моральних, інтелектуально-інформаційних, інноваційних, інфраструктурних, екологічних та інших ресурсів, у виробництві інвестиційних і споживчих товарів, коли результат взаємодії інтелектуальних та інвестиційних ресурсів утворює нову властивість, якої не було в окремо взятих ресурсах..

 • Визначено, що інвестиційний потенціал суспільного розвитку являє собою синергетичний результат дії механізму управління інвестиційним процесом, основною функцією якої є упорядкування та структуризація у часі та просторі суб’єктів господарської діяльності, правових, соціальних, організаційних, природних, грошових, фінансових, виробничих, гуманітарних, духовно-моральних, інтелектуально-інформаційних, інноваційних, інфраструктурних, екологічних та інших ресурсів, у виробництві інвестиційних і споживчих товарів, коли результат взаємодії інтелектуальних та інвестиційних ресурсів утворює нову властивість, якої не було в окремо взятих ресурсах..Ресурси – запаси чого – небудь, які можна використати в разі потреби. Грошові цінності, джерело фінансових доходів. До системних ресурсів суспільства ми відносимо: людину, природні ресурси - запаси корисних копалин та ін.; енергетичні ресурси-нафта, газ, електроенергію; фінансові ресурси; інформаційні ресурси; програмні ресурси. Всі види ресурсів розміщуються і застосовуються у просторі й часі на основі організації, яка визначає їх структуру, упорядковує причинно-наслідкові зв’язки. Провідним системним ресурсом суспільства, основною функцією якого є структуризація ресурсів та на її основі забезпечення синергетичного ефекту, є управлінський.

 • Ресурси – запаси чого – небудь, які можна використати в разі потреби. Грошові цінності, джерело фінансових доходів. До системних ресурсів суспільства ми відносимо: людину, природні ресурси - запаси корисних копалин та ін.; енергетичні ресурси-нафта, газ, електроенергію; фінансові ресурси; інформаційні ресурси; програмні ресурси. Всі види ресурсів розміщуються і застосовуються у просторі й часі на основі організації, яка визначає їх структуру, упорядковує причинно-наслідкові зв’язки. Провідним системним ресурсом суспільства, основною функцією якого є структуризація ресурсів та на її основі забезпечення синергетичного ефекту, є управлінський.

 • Інвестиційні ресурси відрізняються від інвестиційного по­тен­ціалу тим, що вони становлять невпорядковану множину, а інвестиційний потенціал формується з упорядкованої, структуризованої множини. Критичною системоутворюючою складовою, яка надає інвестиційним ресурсам нових властивостей, які можуть бути більшими або меншими від суми вхідних складових, є система державного управління - інструмент упорядкування та структуризації у часі і просторі діяльності суб’єктів господарської діяльності та інвестиційних ресурсів.Інвестиційне середовище - це сфера взаємодії суб’єктів інвестиційного процесу, умови якої формуються інтегра­тивними соціальними, правовими, організаційними, економічними, фінансовими, екологічними, інституціональними, техніко-технологічними, інформаційно-інтелектуальними, духовно-моральними, національно-етнічними чинниками, функцією яких є постачання та утворення необхідних інвестиційних ресурсів, перетворення їх на інвестиційний потенціал, який має бути достатнім для задоволення суспільних, колективних та індивідуальних потреб. Його структура представлена на рис. 2.1.

 • Інвестиційне середовище - це сфера взаємодії суб’єктів інвестиційного процесу, умови якої формуються інтегра­тивними соціальними, правовими, організаційними, економічними, фінансовими, екологічними, інституціональними, техніко-технологічними, інформаційно-інтелектуальними, духовно-моральними, національно-етнічними чинниками, функцією яких є постачання та утворення необхідних інвестиційних ресурсів, перетворення їх на інвестиційний потенціал, який має бути достатнім для задоволення суспільних, колективних та індивідуальних потреб. Його структура представлена на рис. 2.1.

 • Інвестиційне середовище - це єдине ціле із функціонально визначеними складовими, які в процесі взаємодії утворюють синергетичний результат, що не є лінійною сумою кількісних вхідних параметрів процесу вкладання капіталу. Інвестиційне середовище має властивості позитивного та негативного опору, сила якого формує синергетичний результат його функціонування.Зясовано, що чинне інноваційне законодавство не забезпечує регулювання правовідносин у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності, тому характеризується як неповне. Вадами законодавства є відсутність цілісної кодифікованої системи законів, які мають врегулювати правовідносини у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності та здійснити правове, організаційне, фінансове забезпечення інфраструктури, що супроводжує інвестиційно-інноваційну діяльність.

 • Зясовано, що чинне інноваційне законодавство не забезпечує регулювання правовідносин у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності, тому характеризується як неповне. Вадами законодавства є відсутність цілісної кодифікованої системи законів, які мають врегулювати правовідносини у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності та здійснити правове, організаційне, фінансове забезпечення інфраструктури, що супроводжує інвестиційно-інноваційну діяльність.продовжено дослідження термінологічної бази дослідження: “інвестування суспільного розвитку”; “інвестиції в людський капітал”; “інвестиційна безпека суспільного розвитку”; “відповідальність суб’єктів інвестиційної діяльності”; “функції суб’єктів інвестиційної діяльності”; “об’єкти інвестування”; “правові ресурси інвестиційного потенціалу”; “соціальні ресурси інвестиційного потенціалу”;

 • продовжено дослідження термінологічної бази дослідження: “інвестування суспільного розвитку”; “інвестиції в людський капітал”; “інвестиційна безпека суспільного розвитку”; “відповідальність суб’єктів інвестиційної діяльності”; “функції суб’єктів інвестиційної діяльності”; “об’єкти інвестування”; “правові ресурси інвестиційного потенціалу”; “соціальні ресурси інвестиційного потенціалу”;

 • принципи дослідження інвестиційного потенціалу суспільного розвитку: комплексність, інтегративність, достатність, взаємозумовленість;

 • принципи формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку свобода - відповідальність, справедливість-ефективніфсть

 • методи дослідження: комплекс загальнонаукових методів (аналіз, синтез, абстрагування, порівняння, аналогії) спеціальних методів (метод процесного аналізу; порівняльний метод; структурно-функціональний метод);Відповідальність суб’єктів суспільного розвитку – це гарантоване виконання суб’єктами наданих або взятих зобов’язань. За невиконання зобов’язань застосовуються відповідні санкції

 • Відповідальність суб’єктів суспільного розвитку – це гарантоване виконання суб’єктами наданих або взятих зобов’язань. За невиконання зобов’язань застосовуються відповідні санкції

Основним методологічним підходом до вивчення управління процесом формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку є синергетичний.

 • Основним методологічним підходом до вивчення управління процесом формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку є синергетичний.

 • Інвестиційний потенціал суспільного розвитку - це результат взаємодії комплексу суперечливих чинників.Суперечності інтересів громадянина України, підприємства, економіки, держави та суспільства. Кожна суперечність зумовлює відповідні ризики. Кожен ризики має макроекономічні (науково-обгрунтовані ) та самоорганізаційні (ринкові, стихійні) механізми управління. Відсутність науково-обгрунтованих механізмів управління ризиками зумовлює народження відповідних проблем. Рушійною силою суспільного розвитку є пізнані, артикульовані суперечності та науково-обгрунтовані механізми управління ризиками

 • Суперечності інтересів громадянина України, підприємства, економіки, держави та суспільства. Кожна суперечність зумовлює відповідні ризики. Кожен ризики має макроекономічні (науково-обгрунтовані ) та самоорганізаційні (ринкові, стихійні) механізми управління. Відсутність науково-обгрунтованих механізмів управління ризиками зумовлює народження відповідних проблем. Рушійною силою суспільного розвитку є пізнані, артикульовані суперечності та науково-обгрунтовані механізми управління ризикамиосновним механізмом формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку є ринкова самоорганізація. Позитивним наслідком цього процесу є включення у рушійні сили ініціативи підприємств, корпорацій і т. ін. Негативний наслідок – стихія приватної ініціативи, яка, у силу недостатньо ефективних умов виробництва та розподілу доданої вартості та отримання прибутку, призводить до зменшення інвестиційного потенціалу суспільного розвитку, тому що стихія руйнує синергетичний ефект суспільного розвитку який має бути у результаті активізації суб’єктів суспільної виробничої діяльності.

 • основним механізмом формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку є ринкова самоорганізація. Позитивним наслідком цього процесу є включення у рушійні сили ініціативи підприємств, корпорацій і т. ін. Негативний наслідок – стихія приватної ініціативи, яка, у силу недостатньо ефективних умов виробництва та розподілу доданої вартості та отримання прибутку, призводить до зменшення інвестиційного потенціалу суспільного розвитку, тому що стихія руйнує синергетичний ефект суспільного розвитку який має бути у результаті активізації суб’єктів суспільної виробничої діяльності.

 • Основним позитивним синергетичним результатом активізації індивідуальної ініціативи суб’єктів господарювання має бути відновлення простого та розширеного відтворення в Україні.Результати НДР доповідалися на науково-практичних конференціях, семінарах, застосовуються в навчальному процесі при підготовці та оновленні робочих програм із таких дисциплін: “Інвестиційний менеджмент суспільного розвитку”, “Запобігання та протидія корупції”. Використовуються при проведенні занять в ІПККК.

 • Результати НДР доповідалися на науково-практичних конференціях, семінарах, застосовуються в навчальному процесі при підготовці та оновленні робочих програм із таких дисциплін: “Інвестиційний менеджмент суспільного розвитку”, “Запобігання та протидія корупції”. Використовуються при проведенні занять в ІПККК. • Опубліковано та підготовлено до публікації 15 статей та навчальний посібник “Теоретико-методологічні засади інвестиційного менеджменту”Схожі:

\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку icon"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : "Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку
Державне управління та місцеве самоврядування" та за програмами підготовки магістрів державного управління, зокрема за новими спеціальностями...
\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку icon“Управління інвестиційним потенціалом в Україні: стан та тенденції розвитку ” “Управління інвестиційним потенціалом в Україні: стан та тенденції розвитку ”
України у світогосподарські процеси здійснюється в умовах суперечностей геостратегічного, політичного, фінансового, екологічного,...
\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку iconСтратегія розвитку державної кадрової політики спрямована на вдосконалення кадрового потенціалу для ефективного здійснення функцій держави
Стратегія розвитку державної кадрової політики спрямована на вдосконалення кадрового потенціалу для ефективного здійснення функцій...
\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку iconАктуальність даної теми полягає в тому, що посилення конкуренції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку вимагає підвищення ефективності економічного потенціалу суб’єктів господарювання та покращення їх матеріально-технічної бази. Актуальність
«економічного потенціалу» підприємства; вивчити склад і провести аналіз факторів, які впливають на формування економічного потенціалу...
\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку iconВідповідальний виконавець: к ю. н. М. В. Кармаліта Фактори, що впливають на формування податкового потенціалу
Для оцінки податкового потенціалу необхідно знати кількісні параметри чотирьох величини: бази оподаткування офіційної та тіньової...
\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку iconОсобливості навчальної програми “Сходинки до інформатики” 1 вересня 2013рік Тенденції розвитку освіти
Формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу...
\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку iconТрудова діяльність, як основа формування креативного мислення мета розкриття індивідуального розвитку особистості, її творчого потенціалу
Формуючи креативне мислення дітей в трудовій діяльності керуйся китайським прислів'ям
\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку iconПрограма врядування та сталого розвитку зміцнення інституційного потенціалу місцевих партнерів громадсько-приватних секторів, для розробки місцевих планів сталого розвитку
Посилення управління бюджетними ресурсами на місцевому рівні – Підтримка впровадження програмно-цільового методу формування та виконання...
\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку iconФормування Формування
«Формування «Формування життєвої компетентності дитини раннього віку в процесі всебічного розвитку за сферами Базової програми розвитку...
\"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : \"Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку iconЕкономічні, соціальні та політичні перетворення у повоєнному світі Основні тенденції суспільного розвитку у другій половині ХХ ст на початку ХХІ ст
Основні тенденції суспільного розвитку у другій половині ХХ ст на початку ХХІ ст

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка