Розпорядження кму „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року" 2004 Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст"


НазваРозпорядження кму „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року" 2004 Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст"
Дата конвертації17.04.2013
Розмір445 b.
ТипРозпорядження


Депресивні та слаборозвинені території: механізми підтримки розвитку


Охоплені напрями:

 • Законодавче забезпечення

 • Основні проблеми

 • Організаційно-інституційне забезпечення

 • Питання для дискусіїНапрям 1: Ключові правові акти:

 • 2001 Концепція державної регіональної політики(Ук.През.)

 • 2003 Постанова ВРУ „Щодо стану та перспективи депресивних регіонів, міст та селищ України”

 • 2003 Постанова КМУ „Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки”

 • 2004 Розпорядження КМУ „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку

 • села на період до 2011 року”

 • 2004 Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст”

 • 2005-2006 Закон України „Про стимулювання розвитку регіонів”

 • 2006 Постанова КМУ „Про затвердження Порядку здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для визнання територій депресивними”

 • 2006 Державна стратегія регіонального розвиткуНапрям 2: Проблеми розвитку депресивних/ слаборозвинених територій:

 • Національного рівня:

 • Законодавчий ракурс:

  • не охоплено відповідною увагою слаборозвинені території
  • недосконалість моніторингових показників
 • Недосконалість принципу програмності та методології оцінки цільових інвестицій

 • Прогалини в інституційно - організаційній системі

 • Регіонального/ місцевого рівня:

 • Очікування “програми зверху”, відсутність власних обґрунтованих програм розвитку

 • Відсутність достатнього досвіду розвитку

 • Відсутність лідерства

 • Недостатність навиків партнерства

 • Високий рівень сегрегації маргінальних верств

 • Відсутність зв'язків з університетами та дослідними установамиПроблеми класифікації територій:

 • Законодавчо визначені тільки дві категорії:

 • регіони

 • депресивні території:

 • Особливість:

 • законодавство визначає критерії віднесення території до депресивної за маргінальним принципом – найвищі чи найнижчі показники – найвищий рівень безробіття, найнижча РДВ тощо.Депресивні території:

 • регіони;

 • промислові райони - райони, у яких частка зайнятих у промисловості перевищує частку зайнятих у сільському господарстві;

 • сільські райони - райони, у яких частка зайнятих у сільському господарстві перевищує частку зайнятих у промисловості;

 • міста обласного значення.Показники депресивності територій:

 • Регіони

  • показники середньої ВДВ (ВРП з 2005 р.) на одну особу за останні 5 років (найменші)
 • Промислові райони (за останні 3 роки)

  • показники рівня безробіття (найвищі),
  • частка зайнятості у промисловості (найвища),
  • обсяг промислового виробництва (реалізованої промислової продукції з 2005 р.) на одну особу наявного населення (найнижчий)
  • Середньомісячна ЗП (найнижча)
 • Сільські райони (за останні 3 роки)

  • щільність сільського населення (найнижча)
  • природний приріст населення (найнижчий)
  • частка зайнятих у сільському господарстві за останні 3 роки (найвища)
  • обсяг виробленої с/г продукції (реалізованої с/г продукції з 2005 р.) на одну особу наявного населення (найнижчий)
  • Середньомісячна ЗП (найнижча)
 • Міста обласного значення (за останні 3 роки)

  • показники рівня безробіття (у т.ч. довготривалого) - найвищі,
  • Середньомісячна ЗП (найнижча)


Недосконалість моніторингових показників

  • Показники рівня безробіття
  • ВДВ та ВРП (середні/ абсолютні обсяги та темпи)
  • ЗП
  • !!! У цілому, система показників може стимулювати боротьбу між слабкими територіями не за кращі позиції, а за гірші. Тому фінансування повинно здійснюватися для всіх територій на конкурсній основі, але з різними умовами та вимогами.


Варіації класифікацій територій:

 • Пропозиції вітчизняних дослідників:

 • Проблемні території

 • Відсталі території

 • Кризові території

 • Депресивні території

 • Динамічні важковаговики»: регіони, які мають вищі за середні по Україні показники ВДВ та демонструють високі темпи зростання (м. Київ, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Харківська області)

 • «повільні важковаговики»: регіони,які мають вищі за середні по Україні показники ВДВ, але демонструють невисокі темпи зростання (Одеська, Київська, Полтавська області)

 • «динамічні легковики»: регіони, які мають нижчі за середні по Україні показники ВДВ та демонструють високі темпи зростання (Луганська, Волинська, Кіровоградська, Закарпатська, Миколаївська області та місто Севастополь)

 • • «аутсайдери легковики»: решта 13 регіонів, які «не вражають» ані темпами,

 • ані величинами. Саме вони є претендентами на отримання статусу депресивнихВаріації класифікацій територій: Інституції ЄС

 • Проблемні території:

   • Виділяються два критерії – ВВП на душу населення та рівень безробіття
 • у т.ч. слаборозвинені

 • та структурно слабкі території

 • Особливості:

 • Якщо виділені проблемні райони не відповідають встановленим критеріям, то їх кордони переглядаються Комісією ЄС і ареал-реципієнт допомоги звужується

 • Прийняття рішень про підтримку базується не тільки на вертикальному виборі (вибір управляючого органу ЄС), але обов'язково залучає ініціативу проблемного регіону (подання ним плану регіонального розвитку з описом ситуації, стратегією досягнення поставлених цілей, часткою вкладу до проекту з боку регіону і країни)Варіації класифікацій територій: досвід ЄС + попередня внутрішня класифікація регіонів у Польщі

 • Позитивного тривалого розвитку

 • (великі агломерати);

 • Негативного нетривалого розвитку

 • (старі промислові райони);

 • Позитивного нетривалого розвитку

 • (регіони Західної Польщі);

 • Негативного тривалого розвитку

 • (регіони Східної Польщі).Принципи регіональної політики ЄС:

 • Взаємодоповнюваність (обов'язковість фінансової участі регіону-реципієнта допомоги ЄС);

 • Партнерство (виражена зацікавленість усіх зацікавлених сторін);

 • Програмність (не просто фінансування, а саме підтримка конкретної програми);

 • Спостереження (створення Комітету спостереження, визначення умов надання фінансової допомоги, можливе внесення змін у початковий план фінансування);

 • Регулярна оцінка, контроль використання за використанням засобів, звітність держави-реципієнта перед Комісією ЄС).Принципи регіональної політики України

 • Програмування та щорічне планування витрат на РР у ДБ

 • Концентрація

 • Синхронізація

 • Поляризація

 • Додатковість

 • Субсидіарність

 • Збалансований розвиток

 • Партнерство

 • ЄдністьДержавне стимулювання розвитку депресивних територій

 • Договірні засади

 • На основі розроблених програм подолання депресивного стану

 • Надання цільової державної підтримки для розвитку виробничої та соціальної інфраструктури; формування

 • інфраструктури підприємництва,

 • Фінансування програм перекваліфікації працівників, розвиток соціально-культурної сфери та охорони довкілляДержавне стимулювання розвитку депресивних територій

 • 0,2 відсотка дохідної частини державного бюджету за відповідний період

 • цільове спрямування державних капітальних вкладень у розвиток виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури

 • надання державної підтримки, у тому числі фінансової, малим підприємствам, сприяння формуванню об'єктів інфраструктури розвитку підприємництва, таких як бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні та консалтингові центри, венчурні фонди тощо

 • спрямування міжнародної технічної допомоги на розв'язання актуальних соціально-економічних та екологічних проблем

 • сприяння зайнятості населення, забезпечення цільового фінансування програм перекваліфікації та професійного розвитку трудових ресурсів, стимулювання трудової міграції

 • удосконалення соціальної сфери, зокрема житлового будівництва, охорони здоров'я та охорони довкілляІнші проблеми:

 • Програмність:

  • Програми 90-х не працювали
  • Необхідність переорієнтації на партнерства та сильну зацікавленість учасників
  • Диверсифікація учасників
 • Недосконалість методології оцінки цільових інвестицій, особливо в інфраструктурній сфері:

  • Відсутність аналізу впливу заходів на довгостроковий розвиток депресивного регіону


Напрям 3: Організаційно - інституційне забезпеченняОрганізаційно-інституційне забезпечення: Національний рівень фінансування розвитку бізнесу в депресивних/ слаборозвинених зонах (приклад США)

 • Всі федеральні агенції: – програми для територій з надмірними трудовими ресурсами для збільшення кількості робочих місць

 • Департамент економічного розвитку – бізнесові позики та гарантії для допомоги бізнесу, що функціонує в депресивних/ слаборозвинених зонах (+ приклад Угорщини)

 • Управління МБ – 1) програми стимулювання розвитку через надання консультаційної управлінської та технічної допомоги МБ в зонах високого безробіття,

 • 2) Через сертифіковані корпорації розвитку – надання гарантованих довгострокових позик МБ

 • Департамент с/г – адміністративні позики фермерам з метою надання позикових гарантій для бізнесових фірм, які працюють у сільській зоні для фінансування розвитку землі, обладнання, купівлі приміщень та забезпечення оборотного капіталу

 • Департамент захисту – контрольні програми для допомоги і захисту логістичних агенцій в зонах високого безробіттяІнституційно - організаційна система

 • Фінансова складова:

  • Державне фінансування
  • Державно-приватне партнерство (наприклад, фінансові гарантії кредиту – муніципалітетам та бізнесу)
  • Банківські та кредитні приватні інституції (наприклад, фінансові гарантії кредиту, гарантійна “кругова порука”)
 • Організаційна складова

  • Муніципалітети
  • Організації розвитку
  • Приватний бізнес
  • Спільні партнерські програми


Питання для дискусії: класифікаційні ознаки

 • Чи потрібно доповнювати класифікацію регіонів за ознакою слаборозвинених територій чи якоюсь інакшою характеристикою?

 • Чи задовільними є показники моніторингу для присвоєння територіям статусу депресивних? Якщо ні, то які саме незадовільні і чому?

 • Яким чином уникнути негативної конкуренції за “гірші показники”?

 • Чи повинна бути тільки одна депресивна територія у кожній категорії?Питання для дискусії: методичне забезпечення

 • Необхідність та роль методичних рекомендацій з розроблення програм виходу зі стану депресивності та розвитку території

 • Допомога в розробці програм розвитку МБ

 • Методичне забезпечення у виявленні впливу інвестиційних вкладень, особливо, інфраструктурних, на розвиток регіонуПитання для дискусії: фінансування

 • У Європі існуючий в 60-70-х роках ХХ століття компенсуючий характер регіональної політики, спрямований на зменшення регіональних суперечностей, був на початку 80-х змінений на стимулюючий. Заклики збільшувати державну допомогу слаборозвинутим регіонам змінились розробкою планів на основі розкриття потенціалу регіонального розвитку (А.М.Новікова)

 • Європейський досвід показав, що регіональна політика, яка базується на податкових пільгах і державних субсидіях, виявилась недостатньо ефективною. Більш доцільним вважається спрямування коштів на реструктуризацію галузей і підприємств.

 • США: корисність програм

  • Корпорації інвестування в МБ (місцеві)
  • Венчурний бізнес(місцеві)
  • Гарантії під заставу (місцеві)
  • Зони підприємств (місцеві)
  • Програми для розвитку міст (федеральні)
  • Податкові пільги для інвестицій (місцеві)
  • Розвиток МБ (федеральні)
  • Програми Управління з економічного розвитку (федеральні)
 • Що є кращим в умовах України? Роль СЕЗ. Розвиток МБ.Питання для дискусії: фінансування

 • На фінансування всіх програм подолання депресивності територій протягом одного року з державного бюджету, не може бути меншою, ніж 0,2 відсотка доходної частини державного бюджету за відповідний період.

 • Однак, враховуючи те, що основна частина буде із державного бюджету, це зовсім мала кількість коштів. До прикладу: за Проектом Закону “Про державний бюджет України на 2006 рік” сума доходів до бюджету передбачається у сумі 118,7 млрд. грн., тобто, виходячи із Закону, на програми подолання стану депресивності територій буде виділено біля 237 млн. гривень. Довідково: за експертними оцінками для міської місцевості створення одного робочого місця потребує фінансових ресурсів у сумі від 10 до 25 тис. гривень, у сільській місцевості – від 1,5 до 7 тис. гривень. Тобто за виділені кошти на стимулювання розвитку регіонів можна створити лише до 9480 робочих місць у міській місцевості та 33857 робочих місць у сільській (Економіка 22 листопада 2005 ).

 • Де прогнозується більша віддача з фінансування – з державних чи альтернативних джерел?Питання для дискусії: організація і фінансування

 • Крім державної підтримки є ще багато способів для регіону підняти свій потенціал власними силами. Про це свідчать непоодинокі приклади місцевого розвитку цілої низки міст та сіл України – смт. Гриців Хмельницької області, Макарівський район Київської області, с. Барабой Одеської області.

 • Виявляється, що організована і цілеспрямована громада, яка вірить у власні сили, може зробити те, що не вдавалося урядовим програмам протягом останніх 12 років.

 • Звичайно, не можна недооцінювати підтримку ззовні, однак визначальним чинником для покращення добробуту села, міста чи регіону залишається все-таки ініціатива знизу, підкріплена підтримкою державних та муніципальних органів на місцях.

 • Вітчизняний досвід “передових громад” підтверджує відому тезу про те, що проблема браку грошей не є первинною.

 • Як правило, першопричиною є відсутність ідей або команди однодумців для її реалізації, народження та обговорення ідеї. А шляхів залучення капіталу для її втілення є немало.

 • Місцевий економічний розвиток: моделі для успіху/ Керівн. проекту М.Дацишин. – Інститут реформ, Київ, 2003Питання для дискусії: організації і фінансування

 • Роль АРР та подібних інституцій

 • Регіональні фонди (приклад Угорщини)

 • Гарантійні інституції (опосередковане кредитування, застава, “кругова порука”)

 • Партнерства:

  • центральні і місцеві ресурси
  • державні і приватні (на різних рівнях)


Схожі:

Розпорядження кму „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року\" 2004 Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст\" iconЗакон України " Про державний земельний кадастр " Готується законопроект щодо затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року
Асоціація " Земельна спілка України " Всеукраїнська громадська самоврядна організація " Спілка оцінювачів землі "
Розпорядження кму „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року\" 2004 Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст\" iconЗакон України „Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008-2012 роки, яким визначено : існуючі проблеми космічної діяльності, шляхи та способи їх розв’язання
Закон України „Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008-2012 роки
Розпорядження кму „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року\" 2004 Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст\" iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р "Про схвалення Концепції Державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2010 року"
Основними законодавчими та нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я (у тому числі і у сільській...
Розпорядження кму „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року\" 2004 Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст\" iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2006 року №504-р "Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України"
Забезпечення виконання Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного І соціального розвитку України»...
Розпорядження кму „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року\" 2004 Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст\" iconЗакон України „Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008 2012 роки від 30 вересня 2008 року №608-vi указ Президента України від 3 березня 2006 року №183-6п
ДП«Укркосмос» доручено створення нссз з геостаціонарним супутником зв'язку «Либідь»
Розпорядження кму „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року\" 2004 Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст\" iconСприяння розвитку і стабільному функціонуванню інфраструктури аграрного ринку
Стратегією економічного та соціального розвитку України „Шляхом Європейської інтеграції, а також виконання завдань Державної цільової...
Розпорядження кму „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року\" 2004 Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст\" iconЗакон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про загальну середню освіту" (зі змінами); Національна доктрина розвитку освіти
Постанова кму від 27 серпня 2010 р. N 778"Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад" постанова кму №777 від...
Розпорядження кму „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року\" 2004 Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст\" iconЗакон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про загальну середню освіту" (зі змінами); Національна доктрина розвитку освіти
Постанова кму від 27 серпня 2010 р. N 778"Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад" постанова кму №777 від...
Розпорядження кму „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року\" 2004 Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст\" iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2006 року №504-р "Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України"
Розробка методики середньострокового прогнозування економічного розвитку Одеської області
Розпорядження кму „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року\" 2004 Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст\" iconЗакон України Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хворіб на 2009 2015 роки регламентує сприянню створення кабініетів щеплень різних форм власності
Відсутність чіткої нормативно- правової бази в створенні та функціонуванні даних кабінетів на базі центрів клінічної імунології

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка