Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження


НазваІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження
Дата конвертації17.04.2013
Розмір445 b.
ТипІнформації


СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД РІЗНИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ. РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ.

 • Саприкіна Марина,

 • Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності”,

 • 28 жовтня 2008 р., Київ


ПРОЕКТ «ISO 26000 – В РЕГІОНИ»ДОСЛІДЖЕННЯ

 • МЕТА: виявити рівень обізнаності

 • представників всіх груп

 • стейкхолдерів із сутністю,

 • принципами та основними компонентами соціальної відповідальності

 • опитано 99 респондентів:18 представників бізнес-організацій, 19 – органів державної влади, 15 – профспілок, 9 – організацій споживачів, 17 – громадських організацій, 21 – представників дослідницьких інституцій.ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • з’ясувати рівень обізнаності представників всіх груп стейкхолдерів із сутністю, принципами та основними компонентами соціальної відповідальності і ІSО 26000;

 • дізнатися джерела отримання інформації про СВ і ІSО 26000;

 • виявити механізми і джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності і ІSО 26000 для всіх груп стейкхолдерів.РЕГІОНИ ДОСЛІДЖЕННЯISO 26000: ПИТАННЯ

 • ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

 • ПРАВА ЛЮДИНИ

 • ТРУДОВІ ПРАКТИКИ

 • НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 • ПРАКТИКИ ЧЕСНОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ/ДІЯЛЬНОСТІ

 • ПИТАННЯ СПОЖИВАЧІВ

 • СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОКРОЗУМІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • відповідальність перед суспільством і дотримання/захист прав людини.БІЗНЕС – ОРГАНІЗАЦІЇ

 • соціальну захищеність та дотримання прав працівників (43%),

 • відповідальність перед споживачами (36%),

 • дотримання законодавства, в першу чергу, законодавства про працю (22%),

 • раціональне використання ресурсів і турбота про екологію (14%),

 • дотримання прав людини (14%),

 • благодійну діяльність (14%),

 • відповідальність перед партнерами (7%)

 • відповідальність перед суспільством (22%)ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

 • 56% як:

 • відповідальність держави перед суспільством,

 • мешканцями регіону,

 • відповідальність перед суспільством за якість своєї роботи і послуг,

 • забезпечення достатнього життєвого рівня мешканців регіону,

 • розвиток соціального партнерства та сталий соціальний розвиток суспільства.

 • 44% як:

 • напрямки державної соціальної політики, яку вони реалізують на практиці або як виконання своїх основних функцій: надання державної соціальної допомоги, оформлення субсидій, захист права споживачів на належну якість продуктів і послуг, контроль виконання рішень уряду, соціальне страхування, підтримка сім’ї і молоді тощо.ПРОФСПІЛКИ

 • дотримання прав людини (14%),

 • соціально-економічний та правовий захист членів профспілок (28%),

 • відстоювання прав найманих працівників, їх соціальний захист (28%),

 • виконання законодавства про працю (21%),

 • відповідальність роботодавця за найманого працівника (28%),

 • відповідальність організації в сфері фінансів, екології і суспільства, відповідальність за розвиток регіону,

 • благодійна допомога.ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ

 • дотримання і захист прав людини (50%)

 • дотримання законодавства (37,5%).ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • відповідальність перед громадою, участь у соціально - економічному розвитку регіону та у підвищенні стандартів життя мешканців регіону (31%);

 • реалізація конкретних соціальних проектів, спрямованих на надання допомоги соціально-незахищеним верствам населення (15%);

 • захист прав людини (15%);

 • відповідальність перед суспільством (15%);

 • розвиток соціальної культури і партнерства (15%);

 • відповідальність перед працівниками та боротьба з корупцією.ДОСЛІДНИЦЬКІ ІНСТИТУЦІЇ

 • відповідальність за дії і вплив організації на все оточуюче середовище (24%),

 • надання якісних послуг (24%),

 • дотримання і захист прав людини (18%),

 • соціальний захист працівників і студентів (18%),

 • відповідальність перед суспільством (18%),

 • відповідальність держави перед суспільством, дотримання законодавства, чесне введення бізнесу, прозорість і відкритість організацій, благодійна діяльність.ПРАКТИКА КСВ

 • права людини (71%);

 • соціальне залучення і соціальний розвиток (58%).

 • організаційне управління – 45%,

 • екологічні питання – 48%,

 • трудові практики – 46,5%,

 • питання споживачів – 43%,

 • практики чесного введення бізнесу – 40,5%.ПРАКТИКИ КСВВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ /ПОЛІТИКИ СВРІВЕНЬ ОБІЗНАНОСТІ ІЗ ISO 26000ІSО 26000 – міжнародний стандарт із соціальної відповідальностіЗВІДКИ ОТРИМУЮТЬ ІНФОРМАЦІЮЧИ ДОСТАТНЬО ІНФОРМАЦІЇЧИ ДОСТАТНЬО НАЯВНОЇ ІНФОРМАЦІЇНЕ ВИСТАЧАЄ ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ

 • практичного впровадження соціальної відповідальності в країні та в світі, в т.ч. принципів та ризиків, які при цьому виникають;

 • суті та механізму впровадження міжнародного стандарту із соціальної відповідальності (ISO 26000) в країні;

 • Глобального договору ООН;

 • інформації щодо ролі соціальної відповідальності у впровадженні місцевих програм соціально-економічного розвитку та розвитку соціального партнерства тощо.ТРЕНІНГИТРЕНІНГИКОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВНЗРІВЕНЬ РОЗВИТКУ КСВ В РЕГІОНІПОБУДОВА ДІАЛОГУПОБУДОВА ДІАЛОГУПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ: БІЗНЕС

 • недостатність ресурсів для надання допомоги,

 • недовіра до бізнесу з боку громадських організацій і органів влади,

 • недотримання законодавства,

 • недобросовісна конкуренція,

 • корупція,

 • втручання органів влади,

 • нечесне ведення бізнесу,

 • нерозуміння колег по бізнесуПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ: ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

 • розрізненість інтересів

 • недостатньо налагоджений механізм співпраці

 • проблеми незаконних дій бізнесу

 • правова безграмотність споживачів,

 • недовіра до органів влади,

 • порушення механізму виконання прийнятих рішень,

 • недостатня роль профспілок,

 • недотримання представниками бізнесу принципів соціальної відповідальності,

 • низький рівень життя.ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ: ПРОФСПІЛКИ

 • недовіра

 • невиконання бізнесом соціальних зобов’язань перед своїми працівникам,

 • недотримання органами державної влади нормативно-законодавчих актів і Генеральної угоди,

 • невиконання громадськими організаціями взятих на себе зобов’язань,

 • низький рівень соціальної орієнтованості бізнесу,

 • відстороненність від вирішення соціальних проблем малого бізнесу,

 • проблеми спільного відстоювання інтересів перед органами влади.ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ: СПОЖИВАЧІ

 • небажання бізнесу розглядати скарги споживачів і громадських організацій,

 • низький рівень знань з питань прав споживачів,

 • недовіра з боку органів влади,

 • невиконання зобов’язань,

 • низька якість продукції.ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ: ГО

 • різне розуміння соціальної відповідальності громадськими організаціями і органами державної влади (викривлене уявлення соціальної відповідальності у представників органів державної влади),

 • низький професійний рівень представників громадських організацій,

 • слабкий інтерес до тематики соціальної відповідальності у дослідницьких інституцій,

 • недостатній рівень співпраці з бізнесом,

 • небажання бізнесу допомагати громадським організаціям, недооцінка органами влади громадських організацій у можливості вирішити соціальні проблеми,

 • боротьба за лідерство між групами зацікавлених сторін,

 • корумпованість органів влади, монополія влади на прийняття рішень,

 • низька соціальна активність громади,

 • часткова конкуренція між громадськими організаціями,

 • відсутність традицій соціальної відповідальності,

 • наявність великого майнового розшарування населення,

 • низький рівень мотивації бізнесу до

 • впровадження політики соціальної відповідальності.ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ: ДІ

 • відсутність соціальних пакетів у працівників,

 • небажання бізнесу показувати дійсну заробітну платню,

 • низький рівень соціальної відповідальності у роботодавців, невиконання зобов’язань

 • проблеми комунікацій з бізнесом,

 • непрофесіоналізм громадських організацій,

 • недостатність фінансових ресурсів,

 • недостатня інформованість з питань соціальної відповідальності,

 • поширеність корупції,

 • гонитва бізнесу за надприбутками,

 • тотальне духовне зубожіння у суспільстві.ФОРМИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ДІАЛОГУ

 • в рамках організованих і проведених круглих столів, форумів, робочих зустрічей тощо (66%),

 • в рамках створення і роботи робочих груп (61%),

 • в рамках діяльності комісій/рад при обласних державних адміністраціях (53,5%).

 • Будь-які робочі об’єднання можуть бути ефективними за умови:

 • обов’язкової участі представників облдержадміністрацій,

 • проведення масштабної інформаційної кампанії,

 • розробки і запровадження ефективного механізми виконання рішень,

 • залучення до роботи людей, які мають досвід коаліційної діяльності.РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • провести широку просвітницьку кампанію: , тренінги, семінари, „круглі столи” (команда національних тренерів);

 • інформаційна кампанія в ЗМІ, оскільки вони є найбільш використовуваним джерелом отримання інформації, продовжити серію семінарів для ЗМІ із питань СВ;

 • важлива участь представників всіх груп зацікавлених сторін у тренінгах;

 • розробка спеціальних видань, оскільки для 39% опитаних спеціальна література є джерелом отримання інформації.РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • популяризація кращих практик шляхом запровадження національного і регіонального відзначення кращих організацій, які впроваджують стратегії соціальної відповідальності на рівні регіонів - рейтингуванняРЕКОМЕНДАЦІЇ

 • Побудова діалогу з усіма групами зацікавлених сторін можлива і в рамках створення робочих груп при ВНЗ

 • Основні функції:

 • підготовка пропозицій, зауважень і доповнень до місцевих програм соціально-економічного розвитку і програм між секторального партнерства;

 • боротьби з корупцією,

 • охорони навколишнього середовища,

 • розвитку соціального партнерства тощо (це підтримали і 94% опитаних організацій).РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • Підтримка ідеї запровадження курсу „Корпоративна соціальна відповідальність” у навчальні плани ВУЗів країни - 72% опитаних.

 • Центр розвиток корпоративної соціальної відповідальності започаткував створення мережі ВНЗів «Соціальна відповідальність в освіті» (об’єднати ВНЗ, які згодні започаткувати такі курси або навчальні години в рамках інших курсів)ДЯКУЮ! ЗАПИТАННЯ?

 • Саприкіна Марина,

 • Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності”,

 • 24 жовтня 2008 р., ЛьвівСхожі:

Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconІsо 26000 – в регіони. Саприкіна Марина
Проведені 8 тренінгів з розробки І впровадження стратегії ксв в організації на основі ісо 26000
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconІнформація щодо вакцин, яку потребують батьки Джерела, з яких батьки дізнаються про назву та тип щеплення Джерела інформації про щеплення, яким найбільше довіряють батьки
Соціологічне дослідження, щодо виявлення рівня обізнаності мешканців міста Кіровоград про процедуру проходження вакцинації
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження iconСаприкіна Марина, Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності ”
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка