Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату


НазваМоніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату
Дата конвертації18.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииМоніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату.

 • Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату.

 • Організація моніторингу якості професійно-педагогічної підготовки в університеті вимагає чіткого прогнозування кінцевого продукту шляхом моделювання особистості випускника вузу, постійного зворотного зв’язку, а також визначення єдиного критерію якості професійно-педагогічної підготовки.

 • Враховуючи творчий характер праці вчителя, сучасні вимоги до формування творчої особистості, особистісного розвитку кожної дитини, критерієм якості професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів є розвиток у випускників творчої готовності до виконання професійно-педагогічної діялності, до творчого розвитку своїх учнів, до власного професійного самовдосконалення, • Рівні якості професійно-педагогічної підготовки:

 • Найвищий – у всіх випускників сформовано творчу готовність до професійно-педагогічної діяльності;

 • Високий – у переважної більшості;

 • Достатній – у більшої половини;

 •  

 • Середній – у половини випускників;

 • Низький – у меншої частини.

 •  Що визначає якість освіти?

 • Що визначає якість освіти?

 • Ключові компетентності (комунікація рідною мовою, іноземною мовою, математична компетентність, інформаційна, навчальна, особистісна й громадянська, підприємницька, культурна). Ці компетентності є поліфункціональними і допомагають молоді реалізувати себе на ринку праці.

 • Професійні компетентності: знання з фаху, педагогіки, психології, методик викладання фахових дисциплін та уміння їх творчо використовувати на практиці.

 • Професійно-значимі якості: професійно-педагогічна свідомість, надійність, відповідальність, прагнення до якості в роботі, мотивація досягнень, любов до дітей , об’єктивність, толерантність, гуманістична спрямованість, емпатійність та ін.

 •  Що впливає на якість освіти?

 • Що впливає на якість освіти?

  • Якісний склад студентів (абітурієнтів)
  • Кадровий склад викладачів
  • Матеріальна база
  • Зміст освіти
  • Навчально-методичне забезпечення
  • Соціальна інфраструктура вузу (наукові студентські товариства, гуртки, проблемні групи, секції, клуби, конференції тощо)
 • Основним чинником, що впливає на якість професійно-педагогічної підготовки є мотивація студентів на отримання педагогічної професії.Моніторинг якості професійно-педагогічної підготовки має відбуватися на усіх етапах:

 • Моніторинг якості професійно-педагогічної підготовки має відбуватися на усіх етапах:

   • Професійного відбору 
   • Експрес-діагностика професійного розвитку в процесі навчання 
   • Фінішна діагностика на випуску


Професійний відбір:

 • Професійний відбір:

   • ЗНО ( рівень ЗНК ?)
   • Обмеження ЗНО: не дає інформації про нахил до педагогічної діяльності; про професійно-значимі риси особистості, розвиток мовлення тощо.
   • Як результат на педагогічні спеціальності вступає лише 50% мотивованих на педагогічну професію, а на випускних курсах – на окремих спеціальностях лише 5-10% пов’язує своє майбутнє зі сферою освіти.
   • Вихід: розробка спеціальних методик відбору на педагогічні спеціальності.
   • (досвід попередніх років – „Довіра”, ШМП, педагогічні факультативи у школі, рекомендації педрад тощо)


 • Експрес-діагностика професійного розвитку в процесі навчання у вузі:

   • Спостереження
   • Аналіз результатів навчальної діяльності студентів (лабораторні роботи, творчі завдання, курсові роботи, практика)
   • Тестування
   • Заліки
   • Екзамени


Обмеження:

 • Обмеження:

 • 1) орієнтація в основному на когнітивну сферу (знання, уміння, навички, ЗНК),

 • 2) практично відсутнім є моніторинг особистісного розвитку студентів як майбутніх вчителів, в той час як науково доведено, що успіх педагогічної діяльності на 70% (А.Ф.Ліненко) залежить від особистісного розвитку вчителя.

 • 3) в умовах Болонського процесу при запровадженні кредитно-модульної системи організації навчального процесу ,зокрема накопичувальної системи балів і при відсутності мотивації на здобуття педагогічної професії студенти орієнтуються на „заробляння балів”, а не на засвоєння курсу. Нові стандарти педагогічної освіти передбачають збільшення самостійної роботи студентів (до 70%), що в свою чергу призведе до зниження якості підготовки.

 •   • Фінішна діагностика:

 • Державні екзамени (захист дипломної роботи).

 • Обмеження: орієнтація в основному на когнітивну сферу, без врахування особистісного розвитку.Проблеми моніторингу якості професійно-педагогічної освіти:

 • Проблеми моніторингу якості професійно-педагогічної освіти:

 • Однобічний підхід до оцінювання майбутнього вчителя на усіх етапах професійного становлення;

 • Не завжди дотримується принцип об'єктивності результатів моніторингу: потрібні незалежні експерти зі сторони (при акредитації, ДЕК тощо).

 • Складність полягає і в тому, що у вузі не визначено, хто має здійснювати моніторинг особистісного розвитку особистості майбутнього вчителя в умовах вузу. Якщо куратор, то це повинно мати юридичне підкріплення (якась кількість годин у навантаженні чи доплата за кураторство, а не громадське доручення, як це є сьогодні. Можливо, створення центрів моніторингу якості освіти у вузах?

Схожі:

Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату icon• гарна оцінка (високий бал)
«Радість класу» емоційний відгук оточуючих на успіх учня класу, констатація будь-якого, навіть незначного, позитивного результату...
Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату iconІнформаційний моніторинг проектної діяльності бібліотек
Дослідник Р. Манн пропонував так називати систему повторних спостережень одного або декількох об”єктів зовнішнього середовища у прострі...
Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату iconЗагальноукраїнська підсумкова конференція Партійні програми: Розробка, аналіз, оцінка та моніторинг Проект “Участь громадськості в суспільному діалозі щодо партійних програм” Мета конференції
Загальноукраїнська підсумкова конференція Партійні програми: Розробка, аналіз, оцінка та моніторинг
Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату iconІнформації про діяльність освітньої системи, що забезпечує безперервне відстеження за її станом і прогноз розвитку Моніторинг якості освіти є: дієвим засобом менеджменту освіти, управління її якістю
Науково-інформаційний семінар "Модернізація освіти в Україні: педагогічні інновації та ікт"
Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату iconРішення щодо інвестування, а також проводиться моніторинг І оцінка результатів інвестування у польщі цей вид діяльності не може бути делегований зовнішнім суб’єктам
Виключною легітимною метою здійснення пенсійним фондом інвестицій є нагромадження достатніх коштів для сплати пенсій
Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату iconСистема епідеміологічного нагляду за пташиним грипом в Україні Мухарська
Активний епідемічний нагляд за грипом (епідеміологічний та вірусологічний моніторинг)
Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату iconДо 3,5-4%. Приріст реального внутрішнього продукту в порівнянні з минулим роком сповільниться на майже чотири відсотки. Прогноз інфляції на цей рік також погіршено до 21
Приріст реального внутрішнього продукту в порівнянні з минулим роком сповільниться на майже чотири відсотки. Прогноз інфляції на...
Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату iconКлючові компетенції підприємства: сутність та оцінювання
Авторська методика оцінки ккп. 2 етап. Внутрішній аналіз для виявлення ключових компетенцій підприємства Авторська методика оцінки...
Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату icon«Рік після місцевих виборів: моніторинг результатів реформи виборчого законодавства в Закарпатській області»
Метою проекту є проведення оцінки відповідності результатів реформи законодавства про місцеві вибори 2010 року заявленим попередньо...
Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату iconІнформації про освітню систему або її елементи, що орієнтована на інформаційне забезпечення управління,дає змогу робити висновки про стан об’єкта в будь який момент часу та дає прогноз його розвитку. Види освітнього моніторингу
Якість освіти- це поняття,яке не тільки охоплює якість навчальних досягнень учнів, а і якість діяльності навчальних закладів так...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка