Закон України «Про освіту» передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнає пріоритетну роль дошкільної освіти


НазваЗакон України «Про освіту» передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнає пріоритетну роль дошкільної освіти
Дата конвертації18.04.2013
Розмір445 b.
ТипЗаконБЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

 • БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

 • Закон України «Про освіту» передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнає пріоритетну роль дошкільної освіти як обов’язкової первинної її складової, що задає старт подальшому успішному становленню особистості; також наголошує на необхідності створення належних умов для її здобуття.Верховна Рада України постановляє:

 • Верховна Рада України постановляє:

 • Внести зміни до Закону України

 • «Про дошкільну освіту»:

 • Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Стаття 2. Держава:

 • піклується про збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток дітей та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку.

 • Стаття 9. Здобуття дошкільної освіти

 • 5. Дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють: у дошкільних навчальних закладах або у сім'ї (до досягнення дитиною п'ятирічного віку).З метою створення належних умов для здобуття дітьми якісної дошкільної освіти, необхідно:

 • З метою створення належних умов для здобуття дітьми якісної дошкільної освіти, необхідно:

 • щорічно проводити облік дітей дошкільного віку;

 • спланувати розвиток мережі ДНЗ (груп): будівництво нових ДНЗ, відкриття ДНЗ у пристосованих приміщеннях, центрів розвитку дитини відповідно до потреб;

 • продовжити роботу по відкриттю додаткових груп для організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку на базі ДНЗ та інших приміщень;

 • встановлення гнучкого режиму роботи ДНЗ, який передбачає організацію роботи чергових груп у вихідні та неробочі дні;

 • поширення практики організації груп короткотривалого перебування та зарахування в ДНЗ дітей з короткотривалим перебуванням в групи повного дня;

 • у сільській місцевості, де відсутні приміщення дитячих садків, створення навчально-виховних комплексів;

 • створення консультативних пунктів, центрів роботи з батьками, ресурсних центрів професійного консультування на базі ДНЗ, шкіл, управлінь освіти, інших установ, де б вони могли отримати кваліфіковану консультацію педагогів та інших спеціалістів з питань виховання та навчання дітей удома тощо;

 • розроблення та запровадження медіа-освіти, створення інформаційних дошкільних програм, зокрема “Електронної пошти для батьків” з питань розвитку дітей п'ятирічного віку;

 • активізувати роботу щодо здійснення соціально-педагогічного патронату дітей, які не мають можливості відвідувати ДНЗ із-за їх відсутності, стану здоров'я дітей тощо;

 • організувати роботу експериментальних майданчиків з питань здобуття дітьми п'ятирічного віку дошкільної освіти відповідно до вимог чинного законодавства.Закони України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” передбачають безперервність i наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнають пріоритетну роль дошкільної освіти, як обов’язкової первинної її складової та необхiднiсть створення належних умов для її здобуття.

 • Закони України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” передбачають безперервність i наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнають пріоритетну роль дошкільної освіти, як обов’язкової первинної її складової та необхiднiсть створення належних умов для її здобуття.

 • Відповідно до ст. 9 Закону України "Про дошкільну освіту" громадяни України … мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах.

 • Незважаючи на те, що за останні роки спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, значна частина дітей не відвідує дошкільні навчальні заклади, у яких максимально забезпечується системний пiдхiд до реалiзацiї завдань дошкiльної освiти, здiйснюється планомiрна, нефорсована пiдготовка дiтей до школи впродовж усього дошкiльного дитинства з урахуванням вiкових, iндивiдуальних можливостей та новоутворень кожного вiкового етапу.

 • Необхідно створити кожнiй дитинi рiвнi можливостi для здобуття дошкiльної освiти, т.т. актуальним є охоплення дошкільною освітою дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади.

 • Форми залучення дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, до дошкільної освіти можуть бути різними: (організація короткотривалих, прогулянкових, консультативних груп, груп вихідного дня, груп з підготовки дітей до навчання у школі, гуртків, центрів, тощо), які розміщуються на базі приміщень загальноосвітніх навчальних, позашкільних закладів, клубів, сільських рад тощо, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

 • Для батьків, які вирішили виховувати дитину самостійно, педагогізацію родин бажано організовувати на консультпунктах, у центрах роботи з батьками - у формі консультативно-рекомендаційної (батьківські збори, усні і письмові консультації, бесіди, практикуми, тренінги тощо), лекційно-просвітницької (батьківські лекторії, всеобучі, конференції, педагогічні читання) діяльності, залучення батьків до освітнього процесу ("Дні відкритих дверей", участь у підготовці й проведенні свят, розваг, окремих занять, в оснащенні педагогічного процесу та упорядкуванні приміщень, території разом з дітьми і педагогами).

 • Як правило, всі осередки для дітей працюють короткотривало (до 4 годин) з урахуванням періодів найвищої дитячої працездатності: з 9.00(10.00) до 12.00(13.00) чи з 15.00(16.00) до 17.00(18.00) упродовж усього року чи сезонно (не менше трьох місяців) щодня або 2-3 рази на тиждень. Групи комплектуються за одновіковим чи різновіковим принципом.

 • До проведення навчально-виховного процесу з дітьми залучаються педагоги, які працюють у навчальних закладах. Бажано, щоб вони мали відповідну фахову освіту або пройшли курси підвищення кваліфікації з дошкільної освіти.

 • Навчально-виховна робота з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, орієнтується на реалізацію кінцевої мети дошкільної освіти – виховання життєздатної, самостійної, природної у своїй поведінці, життєво компетентної особистості, формування у дитини самосвідомості, виховання ціннісного ставлення особистості до самої себе тощо. З дітьми старшого дошкільного віку ця робота також спрямовується на формування шкільної зрілості (розумової, соціальної, емоційної), психологічної та фізичної готовності малюка до навчання в школі. • З метою охоплення дітей дошкільною освітою, у дошкільних навчальних закладах має бути забезпечено різний режим перебування дітей, у тому числі короткотривало (до чотирьох годин). Короткотривале перебування у дитячому садку передбачено для дітей, які з певних причин не можуть його відвідувати за повним режимом перебування (10,5-12 годин), і забезпечує їх право на здобуття дошкільної освіти.

 • У залежності від потреб населення в дошкільному навчальному закладі можуть створюватися групи короткотривалого перебування для підготовки дітей п'ятирічного віку до навчання в школі. Такі групи можуть функціонувати як цілорічно, так і сезонно (не менше ніж три місяці на рік).

 • Кількість дітей у групах короткотривалого перебування

 • Прийом дітей

 • Організація навчально-виховної діяльності з дітьми

 • Керівництво і контроль за навчально-виховним процесом у групах короткотривалого перебування дітей

 • Додаткові освітні послуги

 • Штатний розклад

 • Навантаження вихователів груп короткотривалого перебування

 • Функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) з короткотривалим перебуванням дітей забезпечить їх право на здобуття дошкільної освіти та якісну підготовку до навчання у школі.1. Загальні положення

 • 1. Загальні положення

 • 1.1.Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (далі – Консультативний центр), організовується при навчальних закладах, що реалізують освітні програми дошкільного виховання та районних методичних кабінетах.

 • 2. Мета і завдання діяльності Консультативного центру 

 • 2.1. Мета створення Консультативного центру:

 • - забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання;

 • - надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

 • 2.2. Головні завдання Консультативного центру:

 • - надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

 • - сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

 • - забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

 • 3. Організація діяльності Консультативного центру

 • 3.1. Основні форми діяльності Консультативного центру:

 • - організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють);

 • - організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту навчального закладу.

 • 3.2. Консультативний центр може здійснювати консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань:

 • - соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

 • - вікових, психофізіологічних особливості дітей;

 • - психологічної готовності до навчання у школі;

 • - профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

 • - організації ігрової діяльності;

 • - організації харчування дітей вдома;

 • - створення умов для за загартування і оздоровлення;

 • - соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

Для дошкільних навчальних закладів можуть розроблятися та затверджуватися основні та додаткові програми.

 • Для дошкільних навчальних закладів можуть розроблятися та затверджуватися основні та додаткові програми.

 • До основних програм належать Державна базова програма та спеціальні програми.

 • Спеціальні програми розробляються для дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу з урахуванням специфіки організації освітнього процесу в них та виду порушень у дітей (вади слуху, зору, мовлення, опорно-рухового апарату, розумова відсталість, затримка психічного розвитку). Спеціальні програми зорієнтовані на виконання основних вимог Державної базової програми та реалізацію корекційних, лікувальних впливів на дітей.

 • До додаткових належать комплексні, парціальні, альтернативні, експериментальні та регіональні програми.

 • Комплексні додаткові програми окреслюють оптимальний комплекс розвивальних, виховних, навчальних функцій і напрямів організації життєдіяльності, розширюють та конкретизують їхнє змістове наповнення в межах вікової компетентності дітей до 6 (7) років та передбачають поступове ускладнення програмового змісту на кожному віковому етапі.

 • Парціальні програми поглиблено висвітлюють один із її змістових компонентів (лінію розвитку, вид діяльності), доповнюючи зміст інваріантної чи/та варіативної частин Базової або додаткової комплексної програми. Програми є основою для організації діяльності дошкільних закладів за пев­ним пріоритетним напрямом (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, пізнавальний, етнокультур­ний, комунікативно-мовленнєвий та ін.) та надання дітям дошкільного віку освітніх послуг через функціонування творчих студій, гуртків, секцій у дошкільних, позашкіль­них, загальноосвітніх закладах та практичну діяльність домашніх педагогів (гувернерів) тощо.

 • Альтернативні програми розробляються з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти та відмінних від загальноприйнятих філософсько-концептуальних засад організації, змістового наповнення освітнього процесу, створення умов для розвитку, виховання і навчання дітей.

 • Експериментальні програми розробляються і апробуються на предмет можливості та доцільності їх упровадження у практику дошкільної освіти в умовах дослідно-експериментальної освітньої діяльності всеукраїнського, регіонального чи місцевого (локального) рівнів, офіційно організованої на підставі відповідних наказів центрального органу виконавчої влади або місцевих органів управління освітою, у дошкільних закладах (групах), які мають статус експериментальних.

Орієнтовним передбачуваним результатом роботи старших груп дошкільних закладів є закладений Базовою програмою «Я у Світі» портрет дошкільника напередодні його вступу до школи (с.275), що містить наступні характеристики:

 • Орієнтовним передбачуваним результатом роботи старших груп дошкільних закладів є закладений Базовою програмою «Я у Світі» портрет дошкільника напередодні його вступу до школи (с.275), що містить наступні характеристики:

 • фізичний розвиток,

 • емоційний,

 • соціальний,

 • моральний,

 • розвиток довільної поведінки,

 • пізнавальної активності та основ логіки, математичних умінь, креативний розвиток,

 • мовленнєвий,

 • художньо-естетичний,

 • екологічний,

 • розвиток позитивного ставлення до себе,

 • розвиток ігрових та загальнонавчальних умінь.

 • Як зазначає Базова програма, «портрет» - це ідеальна, недосяжна, проте бажана модель, до якої прагнемо. Більшість же дошкільників характеризуються різним набором оцінок кожного з показників, – і це не погано чи добре, а так, як є за даних обставин і умов життя. Тобто, «портрет» орієнтує у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини. І, оскільки він індивідуальний, суб’єктивно забарвлений, не варто порівнювати між собою «портрети» окремих дітей, виносячи оцінки-вердикти, ранжувати дітей. Він є лише підказкою для дорослого, на що необхідно звернути увагу.Схожі:

Закон України «Про освіту» передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнає пріоритетну роль дошкільної освіти iconЗакон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про загальну середню освіту" (зі змінами); Національна доктрина розвитку освіти
Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу...
Закон України «Про освіту» передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнає пріоритетну роль дошкільної освіти iconЗакон України "Про освіту". Закон України "Про освіту". Закон України "Про загальну середню освіту". Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Рекомендації щодо організації І проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти...
Закон України «Про освіту» передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнає пріоритетну роль дошкільної освіти iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування»
Указ Президента України від 4 липня 2005 року №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в...
Закон України «Про освіту» передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнає пріоритетну роль дошкільної освіти iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Типове положення про відділ освіти районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджене постановою...
Закон України «Про освіту» передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнає пріоритетну роль дошкільної освіти iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392)
Закон України «Про освіту» передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнає пріоритетну роль дошкільної освіти iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392)
Закон України «Про освіту» передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнає пріоритетну роль дошкільної освіти iconЗакон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про позашкільну освіту»
Про підсумки вивчення стану роботи районних відділів освіти щодо організації контрольно-аналітичної діяльності
Закон України «Про освіту» передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнає пріоритетну роль дошкільної освіти iconЗакон «Про освіту». закон «Про освіту». закон «Про загальну середню освіту». закон «Про вищу освіту»
Езидента україни №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні». Постанова кабінету...
Закон України «Про освіту» передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнає пріоритетну роль дошкільної освіти iconЗакон «Про освіту». закон «Про освіту». закон «Про загальну середню освіту». закон «Про вищу освіту»
Езидента україни №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні». Постанова кабінету...
Закон України «Про освіту» передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнає пріоритетну роль дошкільної освіти iconЗакон «Про освіту». закон «Про освіту». закон «Про загальну середню освіту». закон «Про вищу освіту»
Езидента україни №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні». Постанова кабінету...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка