 Повторити теоретичний матеріал Поняття повторення як циклічного процесу


Назва Повторити теоретичний матеріал Поняття повторення як циклічного процесу
Дата конвертації23.02.2013
Розмір445 b.
ТипЗадача


Основи алгоритмізації та програмування Вказівки повторення Складання й реалізація програм, що містять повторення Програми в графічному режимі 


 Повторити теоретичний матеріал

 • Поняття повторення як циклічного процесу;

 • Вказівка повторення з передумовою;

 • Вказівка повторення з післяумовою;

 • Вказівка повторення з параметром;

 • Вказівки графічного режимуЗадачі

 • Задача №1. Багато-багато кіл.

 • Задача № 2. Програма Д (день) - сонце, Н (ніч) - місяць.

 • Задача № 3. "Зоряне небо".

 • Задача № 4. Сімейство квадратів.

 • Задача № 5. Декартова систему kоординат.

 • Задача № 6. Стовпчаста діаграма.

 • Задача № 7. Секторна діаграма.

 • Задача № 8. "Годинник".

 • Задача № 9. "Баскетбол".

 • Задача № 10. Тіло, кинуте під кутом до горизонту.Задача №1. В запропонованому розв'язку радіус кола та їх кількість задається з клавіатури, а відстань між колами вираховується в залежності від розмірів екрану та кількості кіл.

 • Program Many_Circle;

 • Uses crt,graph; {Підключення модулів і бібліотек}

 • Var GraphDriver,GraphMode:integer;

 • x,y,R,i,N,S:integer; {x,y-координати центра кола,R-радіус кола,i-змінна циклу,N - кількість кіл,S – відстань між колами}

 • Begin

 • Clrscr;

 • Write(‘Введіть радіус кола: ’);

 • Readln(R);

 • Write(‘Введіть кількість кіл: ’);

 • Readln(N);

 • S:=640 div N; {Відстань між колами}

 • x:=R; {Початкові координати центра першого кола}

 • y:=240;

 • GraphDriver:=VGA; {Ініціалізація графічного

 • режиму}

 • GraphMode:=VGAHi;

 • InitGraph(GraphDriver,GraphMode,’’);Задача № 2. Програма, яка при натисканні клавіші Д (день) малює сонце, а при натисканні клавіші Н (ніч) малює місяць.

 • Program Den_Nich;

 • Uses graph,crt; {Підключення бібліотек}

 • Var GraphDriver,GraphMode:integer;

 • Ch:char; {Ch – символьна змінна, що дає змогу користувачеві обрати бажаний малюнок}

 • Begin

 • Clrscr;

 • Writeln(‘Введіть Ваш вибір: Д – день, Н – ніч.’);

 • Readln(ch);

 • GraphDriver:=VGA; {Ініціалізація графічного режиму}

 • GraphMode:=VGAHi;

 • InitGraph(GraphDriver,GraphMode,’’);

 • if (Ch='Д') or (Ch=’д’)

 • then

 • begin

 • setfillstyle(1,yellow);

 • setcolor(yellow);

 • fillellipse(100,80,50,50); {Малювання сонця}

 • line(100,80,250,80); {Малювання променів}

 • line(100,80,240,30);

 • line(100,80,200,250);

 • line(100,80,230,180);

 • line(100,80,150,250);

 • line(100,80,100,300);

 • line(100,80,50,380);Задача № 3. "Зоряне небо". Заповнити екран монітора різнокольоровими точками, кількість яких, колір та координати визначаються випадковим чином.

 • Program Zori_Na_Nebi;

 • Uses graph; {Підключення бібліотек}

 • Var GraphDriver,GraphMode:integer;

 • x,y,color,N:integer;

 • {x,y – координати точки- “зірки”, color колір точки, N – кількість точок}

 • i:integer; {i – змінна циклу}

 • Begin

 • Randomize;

 • GraphDriver:=VGA; {Ініціалізація графічного режиму}

 • GraphMode:=VGAHi;

 • InitGraph(GraphDriver,GraphMode,’’);

 • N:=random(1000)+200;

 • {Генерується кількість точок в діапазоні від 200 до 1200}Задача № 4. Зобразити сімейство квадратів зі спільним центром, що збігається з центром екрана, і з довжинами сторін, що відрізняються на 10 пікселів.

 • Program Kvadrati;

 • Uses graph; {Підключення бібліотек}

 • Var GraphDriver,GraphMode:integer;

 • x,y:integer; {x,y – координати лівого верхнього кута прямокутника}

 • r:integer; {r – довжина сторони вадрата}

 • Begin

 • Randomize;

 • GraphDriver:=VGA; {Ініціалізація графічного режиму}

 • GraphMode:=VGAHi;

 • InitGraph(GraphDriver,GraphMode,’’);

 • x:=335;

 • y:=235;

 • r:=10;Задача № 5. Зобразити на екрані монітора декартову систему kоординат, початок якої збігається з центром екрана.

 • Program Dekart;

 • Uses graph; {Підключення бібліотек}

 • Const

 • Step=25; {Крок між поділками на осях}

 • Var GraphDriver,GraphMode:integer;

 • x,y:integer; {x,y – координати центру декартової системи координат}

 • r:integer; {r – відстань від центру координат до чергової поділки}

 • S:string; {Рядок, в якому зберігається символьне значення підпису для поділки}

 • Begin

 • Randomize;

 • GraphDriver:=VGA; {Ініціалізація графічного режиму}

 • GraphMode:=VGAHi;

 • InitGraph(GraphDriver,GraphMode,’’);

 • {Малювання осей}

 • line(0,240,640,240);

 • line(320,0,320,480);

 • {Малювання стрілочок на кінцях осей}

 • line(630,235,640,240);

 • line(630,245,640,240);

 • line(315,10,320,0);

 • line(325,10,320,0);

 • {Підписи на осях}

 • outtextxy(330,5,'Y');

 • outtextxy(630,220,'X');Задача № 6. Стовпчаста діаграма - це послідовно зображені прямокутники однакової ширини, що розташовані на одному горизонтальному рівні. Висота прямокутників пропорційна значенням деякої числової послідовності.

 • Program Gistograma;

 • Uses graph; {Підключення графічної бібліотеки}

 • Var GraphDriver,GraphMode:integer;

 • N,i,Max :integer;

 • A:array [1..100] of integer; {Масив значень для побудови діаграми}

 • SizeX, SizeY : integer; {Коефіцієнти пропорційності по відповідних осях}

 • Begin

 • ClrScr;

 • Write (‘Введіть кількість стовпчиків у діаграмі: ');

 • ReadLn (N);

 • {Введення значень для побудови діаграми}

 • for i:=1 to N do

 • begin

 • Write ('Введіть A[',i,']: ');

 • ReadLn (A[i]);

 • end;

 • Randomize;

 • GraphDriver:=VGA; {Ініціалізація графічного режиму}

 • GraphMode:=VGAHi;

 • InitGraph(GraphDriver,GraphMode,’’);Задача № 7. Секторною діаграмою називають круг, площі секторів якого пропорційні відповідним числовим величинам, узятим з деякої послідовності.

 • Program Sektor;

 • Uses graph; {Підключення бібліотек}

 • Var GraphDriver,GraphMode:integer;

 • N, i : integer;

 • Sum,Angle : real;

 • A : array [1..100] of real;

 • S : string;

 • Begin

 • ClrScr;

 • Write (‘Введіть кількість стовпчиків у діаграмі: ');

 • ReadLn (N);

 • {Введення значень для побудови діаграми}

 • for i:=1 to N do

 • begin

 • A[i]:=random*200;

 • end;

 • Randomize;

 • GraphDriver:=VGA; {Ініціалізація графічного

 • режиму}

 • GraphMode:=VGAHi;

 • InitGraph(GraphDriver,GraphMode,’’);Задача № 8. "Годинник". Змоделювати рух годинної та хвилинної стрілок.

 • Program Chasi;

 • Uses crt,graph; {Підключення бібліотек}

 • const L_min=174;

 • L_time=145;

 • Color_min=white;

 • Color_time=white;

 • R = 200;

 • var gd,gm:integer;

 • S:string[2];

 • x_centr, y_centr:integer;

 • i,x_min,y_min:integer;

 • x_time,y_time:integer;

 • Ang_min,Ang_time:real;

 • begin

 • {Ініціалізація графічного режиму}

 • gd:=VGA; gm:=VGAHi;

 • InitGraph (gd,gm,'egavga.bgi');

 • {Визначення центра екрану}

 • x_centr := getmaxx div 2;

 • y_centr := getmaxy div 2;

 • {Малювання статичної частини малюнку}

 • SetColor(brown);

 • SetFillStyle(1,brown);

 • {Малювання циферблату коричневого кольору}

 • FillEllipse(x_centr,y_centr,R,R);

 • Ang_time:=-90;

 • {Встановлення кольору малювання, стилю та вирівнювання тексту}

 • SetColor(yellow);

 • SetTextJustify(CenterText, CenterText);

 • SetTextStyle(DefaultFont, HorizDir, 2);

 • {Малювання поділок жовтого кольору та цифр}Задача № 9. "Баскетбол". Зобразити на екрані відбивання від підлоги, стін та стелі м'яча, що зображається зафарбованим кругом. Для спрощення алгоритму траєкторію руху м'яча вважати ламаною лінією. Силою тертя повітря знехтувати

 • Program Basketbol;

 • uses crt,graph;

 • const R=20;

 • Time = 1000;

 • var gd,gm:integer;

 • x,y:integer;

 • Size:integer;

 • Step_x,Step_y:integer;

 • BitMap:pointer;

 • begin

 • x:=0; y:=0;

 • Step_x:=5; Step_y:=5;

 • gd:=VGA; gm:=VGAHi;

 • InitGraph (gd,gm,'egavga.bgi');

 • SetColor(brown);

 • SetFillStyle(1,brown);

 • FillEllipse(R,R,R,R);

 • size:= ImageSize(0,0,2*R,2*R);

 • GetMeM(BitMap,Size);

 • GetImage(0,0,2*R,2*R,BitMap^);Задача № 10. Скласти програму, яка виводитиме на екран рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. Опором повітря знехтувати

 • Program Ruh_Tila;

 • uses crt,graph;

 • const g=9.8;

 • Color = 2;

 • Radius = 20;

 • Time = 500;

 • var gd,gm:integer;

 • Page:byte;

 • Vx,Vy,X,Y:real;

 • begin

 • gd:=VGA; gm:=VGAMed;

 • InitGraph (gd,gm,'egavga.bgi');

 • Vx:=40; Vy:=30; X:=15; Y:=160;

 • SetColor (Color);

 • SetFillStyle(1,Color); Робота в середовищі програмування

 • Виконати програму і вивести результат програми на екран дисплея.

 • Зберегти програму на диску. Результат виконання показати вчителю.

 • Відредагувати програму за завданнями вчителя.Схожі:

 Повторити теоретичний матеріал Поняття повторення як циклічного процесу icon Повторити теоретичний матеріал Поняття повторення як циклічного процесу
Ненажера Стецько пробрався перед обідом у шкільну їдальню, де вже були накриті столи, І почав швиденько з'їдати ще тепленьки булочки,...
 Повторити теоретичний матеріал Поняття повторення як циклічного процесу icon Повторити теоретичний матеріал Поняття масиву (таблиці)
Складання й реалізація програм опрацювання табличних величин Знаходження суми й добутку елементів таблиць 
 Повторити теоретичний матеріал Поняття повторення як циклічного процесу icon Повторити теоретичний матеріал Поняття масиву (таблиці)
Знайти кількість елементів масиву, що залишилися на своїх місцях після впорядкування
 Повторити теоретичний матеріал Поняття повторення як циклічного процесу iconВказівка повторення
Вказівка повторення повторити правила опису циклічних алгоритмів за допомогою блок-схем і навчальною алгоритмічною мовою
 Повторити теоретичний матеріал Поняття повторення як циклічного процесу iconУрок узагальнення з хімії "Початкові хімічні поняття" повторити основні початкові поняття; повторити основні початкові поняття; закріпити вміння складати хімічні формули

 Повторити теоретичний матеріал Поняття повторення як циклічного процесу iconПлан: Первісний лад на території України
Української державності. подати студентам теоретичний матеріал з історії України найдавнішої доби. Сформувати у майбутніх лікарів...
 Повторити теоретичний матеріал Поняття повторення як циклічного процесу iconМета: узагальнити та повторити вивчений матеріал з зарубіжної літератури; Мета: узагальнити та повторити вивчений матеріал з зарубіжної літератури

 Повторити теоретичний матеріал Поняття повторення як циклічного процесу iconDegrees of comparison (ступені порівняння)
Вона містить теоретичний та практичний матеріал, мета якого рідною мовою пояснити правила, які в підручниках пропонуються виключно...
 Повторити теоретичний матеріал Поняття повторення як циклічного процесу iconТеоретичний блок Теоретичний блок
«Проектування профільної компетентності як засіб самореалізації в соціально значущій діяльності»
 Повторити теоретичний матеріал Поняття повторення як циклічного процесу iconПовторити основні поняття та закони з теми: “ Електричний струм у різних середовищах ” Повторити основні поняття та закони з теми: “ Електричний струм у різних середовищах ”
Повторити основні поняття та закони з теми: " Електричний струм у різних середовищах "

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка