Лекція 5 Тема Поняття про гомеостаз. Порушення водно-сольового обміну та кислотно-лужної рівноваги. Інфузійно-трансфузійна терапія. План


НазваЛекція 5 Тема Поняття про гомеостаз. Порушення водно-сольового обміну та кислотно-лужної рівноваги. Інфузійно-трансфузійна терапія. План
Дата конвертації18.04.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


 • Лекція 5


Тема

 • Поняття про гомеостаз.

 • Порушення водно-сольового обміну та кислотно-лужної рівноваги. Інфузійно-трансфузійна терапія.План

 • 1. Поняття про гомеостаз.

 • 2. Сталі та зміні показники гомеостазу.

 • 3. Поняття про водний баланс.

 • 4. Класифікація порушення електролітного обміну.

 • 5. Класифікація порушень водного балансу.6. Поняття про кислотно-лужну рівновагу.

 • 6. Поняття про кислотно-лужну рівновагу.

 • 7. Принципи проведення інфузійно-трансфузійної терапії.

 • 8. Класифікація кровозамінників.

 • 9. Правила переливання крові.Понятя про гомеостаз

 • ГОМЕОСТАЗ (від латинського homeo і грецького stasis – нерухомість людини), це відносна динамічна постійність складу та властивостей внутрішнього середовища та стійкість основних фізіологічних функцій організму.Сталі показники гомеостазу

 • Водні сектори організму.

 • Електролітний склад позаклітінної та внутрішньоклітинної рідини організму.

 • Осмолярність плазми крові та біологічних рідин.

 • Показники газів крові.

 • Показники рH крові.Зміні показники гомеостазу

 • Температура тіла людини.

 • Показники ЧДР.

 • Показники артеріального тиску.

 • Показники частоти серцевих скорочень.

 • Показник ударного обєму

 • Показники ДО та ЧДР.

 • Темп сечовиділення.Понятя про водний баланс

 • Водний баланс організму це здатність регуляторних систем підтримувати необхідне для нормальної життєдіяльності організму співвідношення між спожитою та виділеною рідиною.Водні сектори (стан гідрії)

 • І. Загальна рідина організму = 60 % (0,6 × МТ);

 • ІІ.Внутріклітинна рідина організму=40%.

 • (0,4 × МТ);

 • ІІІ.Позаклітинна рідина організму = 20%

 • (0,2 × МТ);а) Інтерстиціальний сектор = 15%.

 • а) Інтерстиціальний сектор = 15%.

 • (0,15 × МТ)

 • б) Внутрішньосудинний сектор = 5%

 • (0,05 × МТ)

 • Об’єм рідини, що знаходиться у судинному руслі визначає стан волемії.

 • ІV. Рідина третього простору = 1%.Шляхи поступлення рідини

 • 1. Ентеральне поступлення рідини:

 • - через рот (їжа, пиття);

 • - через назогастральний, назоінтестінальний зонд);

 • - через стоми (гастростома, єюностома);

 • - через пряму кишку (ректальний).2. Парентеральне поступлення рідин в оргнізм:

 • 2. Парентеральне поступлення рідин в оргнізм:

 • - внутрішньовенний шлях (в периферійні, або центральні вени);

 • - інутрішньоартеріальний шлях (внутрішньоартеріальне нагнітання рідин під тиском);

 • - підшкірний шлях (в підшкірну клітковину стегон);

 • - внутрішньокістковий (в червоний кістковий мозок) особливо у дітячому віці.Шляхи виведення рідин

 • І. Фізіологічні втрати:

 • а) виділення сечі (N діурез 1мл/кг маси тіла 24 год) – добре піддається стимуляції сечогінними за умови збереженої функції нирок;

 • б) перспірація (виділення з повітрям, що видихається, потом =  маси тіла × 24 год);

 • в) виділення рідини при випорожненнях

 • ( 200 -300 мл добу) – лікувальна маніпуляція – керована діарея.ІІ. Патологічні втрати:

 • ІІ. Патологічні втрати:

 • а) втрати при блюванні;

 • б) втрати при проносах (з випорож-ненями);

 • в) кровотечі;

 • г) втрати по дренуючих трубках;

 • д) втрати по зонду.

 • ІІІ. Втрати в “третій простір”.

 • а) ексудати, транссудати;

 • б) гематоми.Розподіл електролітів у водних середовищах організмуОсмолярність плазми крові

 • Осмос - переміщення води з розчину з низькою концентрацією через напівпро-никлу мембрану у більш концентрований розчин.

 • Осмолярність - концентрація кіне-тично активних часточок в 1 л. розчи-ну (води). • Осмолярність - це основна константа, що забезпечує життя організму людини і визначається за формулою:.

 • Осм. = 1,86 × Na+ + Гл. + Сеч. + 10

 • В нормі рівень осмолярності

 • = 285 – 310 мосм/л.Порушення обміну натрію.

 • Нормальні показники іонів Na+ в орга-нізмі (плазмі) = 136 – 144 ммоль/л.

 • Наявність іонів Na+ в позаклітин-ному секторі обумовлює стан тонії.

 • Рівень Na+ 136 -144 момль/л - стан ізотонії. Рівень Na+ <136 момль/л - стан гіпотонії.Визначення дефіциту Na+:

 • Визначення дефіциту Na+:

 • Na+ = (140 - Na+ хв.) × 0,2 МТ

 • Компенсація втрат Na+ проводиться в/в вливаньям 1 молярного 5,8 % розчину натрію хлориду із розрахунку: 1 мл = 1 ммоль дефициту.

 • Рівень Na+ >144 момль/л - стан гіпертонії.ДІСГІДРІЇ

 • Стан, що характеризується відповідним наповненням кожного із водних секторів називається станом гідратації.

 • Порушення стану гідратації носить назву дісгідрії.Класифікація дісгідрій

 • І. Позаклітинні дісгідрії.

 • ІІ. Внутрішньоклітинні дісгідрії.

 • А. Прості порушення:

 • ГІПОГІДРАТАЦІЇ

 • Ізотонічна гіпогідратація;

 • Гіпертонічна гіпогідратація;

 • Гіпотонічна гіпогідратація;ГІПЕРГІДРАТАЦІЇ

 • ГІПЕРГІДРАТАЦІЇ

 • Ізотонічна гіпергідратація;

 • Гіпертонічна гіпергідратація;

 • Гіпотонічна гіпергідратація.

 • Б. Складні порушення:

 • Напр.: позаклітинна гіпогідра-тація з внутрішньоклітинною гіпергідратацією.Показники гомеостазу, рівень яких змінюється в залежності від стану гідратації називаються концентраційними показниками.

 • Показники гомеостазу, рівень яких змінюється в залежності від стану гідратації називаються концентраційними показниками.

 • Концентраційні показники:

 • Рівень гемоглобіну;

 • Рівень гематокриту;

 • Рівень Na+ плазми крові;

 • Рівень осмолярності плазми кровіЄтіологія гіпогідратацій

 • Здишка та проведення ШВЛ без зволо-ження дихальної суміші.

 • Втрата рідини через ШКТ (блювота, пронос, нориці тощо).

 • Крововтрата, опіки.

 • Надмірне вживання сечогінних засобів.

 • Обмежене поступлення рідини.

 • Патологічний перерозподіл рідини.Клінічна картина гіпогідратацій

 • Зниження маси тіла.

 • Зниження тургору шкіри та тонусу очних яблук.

 • Сухість шкіри та слизових.

 • Зниження серцевого викиду, АТ.

 • Зниження ЦВТ.

 • Зниження темпу сечовиділення.

 • Порушення мікроциркуляції (збільшення тривалості “білої плями”)

 • Поява спраги.

 • Порушення свідомості.Корекція ізотонічної гіпогідратації

 • І. Інфузійна терапія розчинами із групи регуляторів водносолевого обміну та КОС;

 • ізотонічний 0,9% р-н натрію хлориду;

 • р-н Рінгера;

 • Р-н нормосолю, трисолю, хлосолю, ацесолю, глюкозо-солевими розчинами.

 • за формулою

 • V = 0,2 МТ ×Корекція гіпертонічної гіпогідратації

 • І. Інфузійна терапія розчинами із групи регуляторів водносолевого обміну та КОС;

 • гіпотонічний 0,45% р-н натрію хлориду;

 • ізотонічний 5% р-н глюкози;

 • гіпотонічний 2,5% р-н глюкози;

 • за формулою

 • V = 0,6 МТ ×Етіологія гіпергідратації

 • Надмірне вживання рідини.

 • Ятрогені діїї (передозування рідин) при інфузійниій терапії.

 • Гостра та хронічна ниркова недостатність.

 • Гостра та хронічна серцева недостатність.

 • Порушення регуляторних механізмів виділення рідини.

 • “Безбілкові ” набряки.Клініка гіпергідратації

 • Збільшення маси тіла.

 • Поява периферійних набряків.

 • Трансудація рідин в порожнини тіла.

 • Підвищення АТ та ЦВТ.

 • Нудота, блювання, прояви набряку мозку при внутрішньоклітинній гіпергідратації (розлади притомності).Лікування гіпергідратації

 • Лікування основного захворювання (серцевої недостатності) – серцеві глюкозиди;

 • Обмеження вживання солей та води;

 • Інфузія р-ну альбуміну (0,2 – 0,3 г/кг);

 • Стимуляція діурезу (осмодіуретики – манітол 1,5 г/кг, салуретики – 2 мг/кг, антагоністи альдостерону – триамтерен -200 мг);

 • Ультрафільтрація.Класифікація інфузійно-трансфузійних середовищ

 • І. Препарати гемодинамічної дії.

 • 1. Декстрани:

 • а) середньомолекулярні (поліглюкін, макродекс, декстран, інтрадекс);

 • б) низькомолекулярні (реополіглюкін, реомакродекс, гемодекс, ломодекс).

 • 2. Препарати желатину (желатиногль, геможель, плазмажель).3. Препарати на основі оксиметилкрохма-лю (волекам, плазмастерил).

 • 3. Препарати на основі оксиметилкрохма-лю (волекам, плазмастерил).

 • 4. Препарати на основі поліетиленгліколю

 • (поліоксидин).

 • ІІ. Дезінтоксикаційні (на основі низькомо-лекулярного полівінпіралідону – гемодез

 • гемокомпенсан, неогемодез).

 • ІІІ. Препарати для парантерального живлення.1. Суміші амінокислот (поліамін, вамін, нефроамін, аміностерол).

 • 1. Суміші амінокислот (поліамін, вамін, нефроамін, аміностерол).

 • 2. Білкові гідролізати (гідролізат казеїну, гідролізін, інфузамін, гідрамін);

 • 3. Жирові емульсії (інтраліпід, ліповеноз, веноліпід, ліпомул, емульсан).

 • 4. Розчин глюкози 5 – 40%, сорбіт 20%.

 • ІV. Регулятори ВСО та КОС.

 • 1. Сольові розчини (0,9% р-н натрію хлорид, дисоль.2. Коректори електролітного обміну та кислотно-основного стану (лактасоль, квінтасоль, мафусол, трисамін, рінгер-лактат).

 • 2. Коректори електролітного обміну та кислотно-основного стану (лактасоль, квінтасоль, мафусол, трисамін, рінгер-лактат).

 • V. Препарати з функцією переносу кисню.

 • Розчин гемоглобіну,

 • Емульсії фторвуглеводнів.

 • VI. Кровозамінники комплексної дії (біодеградовані – в стадії розробки);

 • напр. Гемодинамчна + дезінтоксикацій-на діяКОМПОНЕНТИ КРОВІ

 • Еритроцитарна маса.

 • Відмиті нативні еритроцити.

 • Лейкоцитарна маса.

 • Тромбоцитарна маса.

 • Плазма крові:

 • а) нативна;

 • б) суха;

 • в) свіжоморожена;

 • г) концентрована.Препарати крові

 • Препарати комплексної дії (альбумін, протеїн, лактопротеїн).

 • Препарати гемостатичної дії (фібрино-ген, антигемофільний глобулін, кріо-преципітат).

 • Препарати імунологічної дії (полібіолін плазма антистафілококова).

 • Препарати фібринолітічної дії (фібринолізін).

 • Імуноглобуліни направленої дії.Правила переливання крові

  • І. Збір трансфузіологічного анамнезу.
  • ІІ. Встановлення пригодності трансфузій-ного середовища
  • ІІІ. Визначення групи крові та Rh фактора донора та реципієнта.
  • IV. Проба на індивідуальну сумістність.
  • V. Проба на Rh – сумістність.
  • VI. Розтягнута біологічна проба.
Схожі:

Лекція 5 Тема Поняття про гомеостаз. Порушення водно-сольового обміну та кислотно-лужної рівноваги. Інфузійно-трансфузійна терапія. План iconПатофізіологія ниркової недостатності порушення водно-сольового обміну порушення водно-сольового обміну

Лекція 5 Тема Поняття про гомеостаз. Порушення водно-сольового обміну та кислотно-лужної рівноваги. Інфузійно-трансфузійна терапія. План iconПатофізіологія ниркової недостатності. Порушення водно-сольової рівноваги
Патофізіологія ниркової недостатності. Порушення водно-сольової рівноваги найважливіший орган, який забезпечує гомеостаз позаклітинної...
Лекція 5 Тема Поняття про гомеостаз. Порушення водно-сольового обміну та кислотно-лужної рівноваги. Інфузійно-трансфузійна терапія. План iconВода, електроліти і рН крові в організмі знаходяться у постійній взаємодії. Вода, електроліти і рН крові в організмі знаходяться у постійній взаємодії
Вікові особливості водного і мінерального обмінів та кислотно-основного стану організму у дітей. Порушення водно-мінерального обміну...
Лекція 5 Тема Поняття про гомеостаз. Порушення водно-сольового обміну та кислотно-лужної рівноваги. Інфузійно-трансфузійна терапія. План iconКласифікація плазмозамінників по напрямку дії регулятори водно-сольової та кислотно-лужної рівноваги
Випускається в таблетках по 0,9 г, які використовуються для виготовлення ізотонічного розчину; в ампулах і флаконах, що містять ізотонічний...
Лекція 5 Тема Поняття про гомеостаз. Порушення водно-сольового обміну та кислотно-лужної рівноваги. Інфузійно-трансфузійна терапія. План iconПорушення водно-сольового обміну вода складає приблизно 60 від маси тіла (коливання від 45 до 80 %)

Лекція 5 Тема Поняття про гомеостаз. Порушення водно-сольового обміну та кислотно-лужної рівноваги. Інфузійно-трансфузійна терапія. План iconГомеостаз. Поняття про стрес. Регенерація мета
Гомеостаз на рівні організму досягається системою фізіологічних регуляторних механізмів
Лекція 5 Тема Поняття про гомеостаз. Порушення водно-сольового обміну та кислотно-лужної рівноваги. Інфузійно-трансфузійна терапія. План iconКлінічна фармакологія засобів, що регулюють водно-сольовий обмін І кислотно-лужну рівновагу

Лекція 5 Тема Поняття про гомеостаз. Порушення водно-сольового обміну та кислотно-лужної рівноваги. Інфузійно-трансфузійна терапія. План iconЛекція 3 тема гостра дихальна недостатність план лекції анатомо-фізіологічні особливості органів дихання. Поняття про гіпоксію

Лекція 5 Тема Поняття про гомеостаз. Порушення водно-сольового обміну та кислотно-лужної рівноваги. Інфузійно-трансфузійна терапія. План iconЛекція №1 Тема: Загальні поняття про машини та апарати. Подрібнення, просіювання, змішування. Тверді лікарські форми. Порошки. Збори. План

Лекція 5 Тема Поняття про гомеостаз. Порушення водно-сольового обміну та кислотно-лужної рівноваги. Інфузійно-трансфузійна терапія. План iconЛекція №1 Тема: Загальні поняття про машини та апарати. Подрібнення, просіювання, змішування. Тверді лікарські форми. Порошки. Збори. План


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка