Захворювання органів дихання можуть виникати внаслідок дії різних чинників: а обмеження рухомості грудної клітки і легень


НазваЗахворювання органів дихання можуть виникати внаслідок дії різних чинників: а обмеження рухомості грудної клітки і легень
Дата конвертації19.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Медико-соціальна реабілітація при захворюваннях органів дихання та ендокринної системи


Захворювання органів дихання можуть виникати внаслідок дії різних чинників:

 • а) обмеження рухомості грудної клітки і легень;

 • б) порушення провідності дихальних шляхів;

 • в) зменшення дихальної поверхні легень;

 • г) зниження еластичності легеневої паренхіми;

 • д) порушення дифузії газів у легенях;

 • ж) порушення центральної регуляції дихання і кровообігу в легенях.Лікувальна дія фізичних вправ проявляється:

 • Загальнотонізуючою дією: вдосконалення вищих регуляторних механізмів ЦНС (вироблення та вдосконалення навичок самоконтролю, саморегуляції, керування диханням та розслабленням м’язів); стимуляція обмінних процесів; покращення нервово-психічного тонусу; відновлення та підвищення толерантності до фізичних навантажень.

 • Патогенетичною дією: корекція механізму дихання; прискорення розсмоктування при запальних процесах; покращення бронхіальної прохідності; зняття та зменшення бронхоспазму; покращення дренажної функції бронхів; регулювання функції зовнішнього дихання та його резервів.

 • Профілактичною дією: покращення функції зовнішнього дихання; оволодіння методами керування дихання; зменшення інтоксикації; стимуляція імунних процесів; підвищення захисних функцій дихальних шляхів, загартування організму та підвищення опірності до простудних захворювань; вироблення та вдосконалення навичок самоконтролю.Внаслідок виконання фізичних вправ:

 • а) покращується рухомість з’єднань грудної клітки, отже збільшується її екскурсія, що позитивно впливає на діяльність легень;

 • б) ритмічні рухи зумовлюють збільшення легеневої вентиляції;

 • в) речовини, які утворюються внаслідок скорочення м’язів, адреналін, що виділяється в кров при позитивних емоціях від виконання фізичних вправ благоприємно впливають на рецептори гладкої мускулатури бронхів;

 • г) збільшення потреби кисню в організмі стимулює дихальну систему, збільшує її функціональні можливості, розвиває компенсаторні механізми.Особливості ЛФК при захворюваннях органів дихання:

 • 1. Виконання різнохарактерних дихальних вправ:

 • а) для збільшення легеневої вентиляції;

 • б) для полегшення видиху;

 • в) для прискорення розсмоктування екссудату;

 • г) для розтягування злук в плевральній порожнині.

 • 2. Використання різних вихідних положень, що сприяють покращенню діяльності легень - збільшення екскурсії грудної клітки, легеневої вентиляції, гнучкості, рухомості з’єднань грудної клітки.

 • 3. Виконання фізичних вправ з предметами (гімнастична палиця – для фізичних вправ дихального характеру; булава – для широких махових рухів, що розширюють грудну клітку; резинова стрічка і гантелі – обтяжують фізичні вправи для укріплення дихальних м'язів, м'ячі – їх використання підвищує емоційність процедури лікувальної гімнастики).4. Розмаїття методики лікувальної фізкультури.

 • 4. Розмаїття методики лікувальної фізкультури.

 • 5. Використання спеціальних гімнастичних вправ у залежності від характеру та локалізації патологічного процесу.

 • 6. Узгодження частин фізичних вправ з вдихом і видихом (розширення грудної клітки – вдих, стискування – видих, при ексудативному плевриті вдих краще робити при нахилі тулуба в здорову сторону, що сприяє більшому розтягуванню злук)

 • 7. Якщо при захворюваннях серцево-судинної системи основне завдання - правильне дозування загальноукріплюючого впливу, то при захворюваннях органів дихання важливо не тільки правильно визначити дозу фізичного навантаження, але й підібрати спеціальні фізичні вправи для окремого патологічного процесу.

 • 8. Поряд із загальноукріплюючою дією фізичних вправ на організм пацієнта, велике значення має і місцева дія за допомогою спеціальних фізичних вправ. Для цього використовують спеціальні прийоми:

 • а) фіксація окремих частин грудної клітки для зменшення їх рухомості, що зумовлює більшу дихальну екскурсію інших (не фіксованих) відділів;

 • б) надавлювання на грудну клітку та передню черевну стінку з метою поглиблення та подовження видиху;в) промова звуків на видиху, що дозволяє слідкувати за рівномірним і тривалим видихом;

 • в) промова звуків на видиху, що дозволяє слідкувати за рівномірним і тривалим видихом;

 • г) використання носо-глоткового рефлексу для полегшення дихання – головним чином видиху (механізм рефлексу: холодне повітря подразнює рецептори слизової носу; імпульси по афферентному шляху поступають в довгастий мозок; потім імпульси прямують по ефферентному шляху до гладких м'язів бронхів; внаслідок цього впливу зменшується або зовсім зникає спазм бронхіального дерева);

 • д) вміле поєднання і чергування помірних фізичних навантажень та дихальних вправ ( навантаження збільшують потребу в поглибленому диханні (аерації), сприяють кращому ’’розкриттю” дихальної функції);

 • е) використання різних дренажних вправ і дренажних положень, що покращують віддтік із легень (принцип дренажу: ділянку (сегмент) що дренуємо, необхідно розмістити над біфуркацією трахеї);

 • є) тренування черевного типу дихання з вихідного положення лежачи на спині для збільшення екскурсії діафрагми;

 • ж) втягування передньої черевної стінки і надавлювання на живіт зігнутою ногою з метою підняття діафрагми вгору, покращення ентиляції нижніх відділів легень та відтоку з них мокроти;

 • з) постановка рук на пояс або гімнастичний снаряд з метою розвантаження від їхньої ваги грудної клітки і полегшення глибокого дихання.Завдання ЛФК при захворюваннях органів дихання.

 • Загальні при всіх захворюваннях:

 • Вдосконалення (нормалізація) вищих регуляторних механізмів центральної нервової системи.

 • Покращення психічних процесів – вольових, відчуття, сприйняття та ін.

 • Вироблення та закріплення навичок самоконтролю, саморегуляції, керування диханням, розслаблення м’язів.

 • Вдосконалення діяльності та збільшення функціональних можливостей дихальної системи (збільшення ЖЕЛ, легеневої вентиляції, екскурсії грудної клітки і передньої черевної стінки (діафрагми), покращення газообміну, укріплення м’язів, що приймають участь в диханні).

 • Покращення акту дихання (ритму, глибини, плавності).

 • Загальне укріплення та загартування організму. Підвищення опірності до простудних захворювань.Завдання при окремих захворюваннях: Пневмонія:

 • посилення крово- та лімфообігу в легенях з метою прискорення розсмоктування ексудату, продуктів запалення та попередження ускладнень;

 • покращення легеневої вентиляції – профілактика виникнення ателектазів;

 • попередження розповсюдження утворення злук в плевральній порожнині;

 • активізація тканинного обміну та окисно-відновних процесів в організмі;

 • підвищення нервово-психічного тонусу;

 • покращення дренажної функції легень;

 • потенціювання дії лікарських засобів.Бронхіальна астма:

 • сприяння зменшенню спазму бронхів і бронхіол;

 • навчити хворого керувати диханням, щоб він вмів керувати ним під час астматичного приступу, полегшуючи його;

 • покращення дихання: подовження видиху;

 • активізувати трофічні процеси в тканинах;

 • укріплення організму хворого в цілому і, зокрема, дихальних м’язів для попередження розвитку емфіземи легень;

 • зняття патологічних кортико-вісцеральних рефлексів і відновлення нормального стереотипу регуляції дихального апарату; підвищення нервово-психічного тонусу;

 • збільшення адаптації організму до зростаючих фізичних навантажень.Бронхіт:

 • Бронхіт:

 • посилення крово- та лімфообігу;

 • зменшення чи ліквідація запальних змін в бронхах;

 • відновлення дренажної функції бронхів;

 • профілактика хронічного бронхіту, пневмонії;

 • підвищення місцевої та загальної резистентності бронхіального дерева, опірності організму до простудних захворювань.

 • Емфізема легень:

 • збереження еластичності легеневої тканини;

 • збільшення рухомості грудної клітки і хребта;

 • тренування діафрагмального дихання, збільшення дихальної екскурсії діафрагми;

 • укріплення дихальних м’язів, особливо тих, що задіяні у видиху – зниження підвищеного тонусу дихальної мускулатури;

 • навчання навичків правильного, ритмічного дихання з подовженим видихом;

 • покращення функції системи кровообігу.Плеврит:

 • Плеврит:

 • боротьба з дихальною недостатністю;

 • сприяння розсмоктуванню ексудату, протидія формуванню плевральних злук;

 • активізація крово- та лімфообігу;

 • відновлення функції апарату зовнішнього дихання;

 • адаптація серцево-судинної, дихальної систем організму в цілому до зростаючих фізичних навантажень.

 • Бронхоектатична хвороба:

 • покращення відтоку мокроти з легень;

 • ліквідація запальних процесів;

 • розвиток рухомості з’єднань грудної клітки і хребта;

 • підвищення загальної та місцевої резистентності бронхіального дерева.Покази та протипокази до призначеня ЛФК при захворюваннях органів диханняВЗІРЕЦЬ комплексу вправ лікувальної гімнастики при пневмонії (ліжковий режим)Масаж при захворюваннях органів дихання.

 • Масаж призначають після стихання запального процесу.

 • Масаж починають з носа і носо-губного трикутника. Потім масують передню стінку грудної клітки, спину.

 • Масаж носа і носо-губного трикутника:

 • лінійне, півколове погладжування, лінійне і півколове розтирання, після цього безперервна лабільна вібрація спинки, бокових поверхонь та крил носа від кінчика до перенісся і надбрівних дуг;

 • лінійне погладжування і розтирання носо-губного трикутника від середини до носо-губної складки і назад.

 • Масаж триває 1,5-2 хв, кожен прийом повторюють 2-3 рази.

 • Масаж передньої стінки грудної клітки.

 • площинне поверхневе і глибоке погладжування передньої стінки грудної клітки;

 • спочатку лінійне, потім півколове розтирання міжреберних м’язів від грудини до підпахвинної лінії;

 • погладжування передньої стінки грудної клітки в повздовжньому напрямку;

 • спіралевидне розтирання міжреберних проміжків по парастернальній лінії в повздовжньому напрямку;

 • погладжування;

 • безперервне розминання великого грудного м’язу від грудини до плеча; • погладжування;

 • масаж закінчують двома прийомами погладжування в поперечному напрямку (від грудини):

 • а) погладжування нижніх відділів грудної клітки по міжреберних проміжках, після чого м’яко стискають бокові стінки грудної клітки під час видиху;

 • б) погладжування реберних дуг долонними поверхнями І–V пальців обох китиць, при цьому ІІ – V пальці ковзають по верхньому краю реберної дуги, а великі пальці – по нижньому. Кінці пальців при рухах обернені до мечовидного відростку грудини.

 • Тривалість масажу передньої стінки грудної клітки не більше 3-3,5 хв.

 • Масаж задньої стінки грудної клітки:

 • площинне, поверхневе і глибоке погладжування;

 • спіралевидне розтирання кожної половини спини в повздовжньому напрямку;

 • погладжування спини долонними поверхнями китиць в повздовжньому напрямку;

 • лінійне розтирання спини в повздовжньому напрямку;

 • погладжування;

 • спіралеподібне розтирання паравертибральних ділянок в повздовжньому напрямку;

 • погладжування;

 • лінійне розтирання міжреберних м’язів від хребта до пахвинної лінії і назад;

 • погладжування;

 • безперервне розминання (зміщування) м’язів спини в повздовжньому напрямку;погладжування;

 • погладжування;

 • безперервне розминання м’язів спини в поперечному напрямку;

 • погладжування;

 • безперервне розтирання (пиляння) спини в проперечному напрямку ліктьовим краєм обох китиць;

 • погладжування;

 • безперервне S–подібне розминання м’язів спини в повздовжньому напрямку;

 • погладжування;

 • безперервне S–подібне розминання верхнього краю трапецієподібного м’язу від шиї до плеча;

 • погладжування;

 • перервна вібрація спини ліктьовим краєм обох китиць в поперечному напрямку;

 • погладжування;

 • перервна вібрація спини в поперечному напрямку. Китиця долонною поверхнею щільно притиснута до грудної клітки. Кінці пальців обернені до пахвинної лінії. Китиця повільно зміщується до хребта. В цей час другою китицею, зігнутою в кулак рівномірно постукують ліктьовим краєм по тилу ковзаючої руки. Рухи починають з бокових нижніх відділів грудної клітки;

 • погладжування;

 • лінійне розтирання міжреберних м’язів кожної половини грудної клітки;

 • погладжування;

 • безперервне розтирання (пиляння) спини в повздовжньому напрямку ліктьовим краєм обох китиць;

 • погладжування;

 • безперервне розтирання (пиляння) всієї спини в поперечному напрямку;

 • погладжування нижніх відділів грудної клітки долонними поверхнями обох китиць від хребта в поперечному напрямку. Рухи завершують м’яким стисканням бокових відділів грудної клітки під час видиху;

 • лінійне площинне погладжування спини долонями обох китиць в повздовжньому напрямку.Схожі:

Захворювання органів дихання можуть виникати внаслідок дії різних чинників: а обмеження рухомості грудної клітки і легень iconЗахворювання органів дихання можуть виникати внаслідок дії різних чинників: а обмеження рухомості грудної клітки і легень
Цнс (вироблення та вдосконалення навичок самоконтролю, саморегуляції, керування диханням та розслабленням м’язів); стимуляція обмінних...
Захворювання органів дихання можуть виникати внаслідок дії різних чинників: а обмеження рухомості грудної клітки і легень iconЗахворювання органів дихання Захворювання органів дихання можуть виникати внаслідок дії різних чинників
Цнс (вироблення та вдосконалення навичок самоконтролю, саморегуляції, керування диханням та розслабленням м’язів); стимуляція обмінних...
Захворювання органів дихання можуть виникати внаслідок дії різних чинників: а обмеження рухомості грудної клітки і легень iconХірургічні захворювання і ушкодження органів грудної клітки
У хірургічній практиці найбільш часто доводиться зустрічатись із гострими та хронічними гнійно-деструктивними захворюванями легень:...
Захворювання органів дихання можуть виникати внаслідок дії різних чинників: а обмеження рухомості грудної клітки і легень iconЛектор доцент Бугай Богдан Григорович Тема: “Симптоми при захворюваннях органів дихання на підставі розпитування хворого, пальпації та перкусії грудної клітки”
Лектор доцент Бугай Богдан Григорович Тема: "Симптоми при захворюваннях органів дихання на підставі розпитування хворого, пальпації...
Захворювання органів дихання можуть виникати внаслідок дії різних чинників: а обмеження рухомості грудної клітки і легень iconАнестезіологія Види знеболювання
Це особливе відчуття, яке виникає внаслідок дії різних травмуючих чинників (механічна травма, запалення, пухлини та ін.) і характе-ризується...
Захворювання органів дихання можуть виникати внаслідок дії різних чинників: а обмеження рухомості грудної клітки і легень iconАбсцес легень
Абсцес легень. Етіологія. Медсестринський процес при абсцесі легень. Профілактика. Онкопатологія органів дихання. Медсестринський...
Захворювання органів дихання можуть виникати внаслідок дії різних чинників: а обмеження рухомості грудної клітки і легень iconЗахворювання органів дихання Проф. Боднар Я. Я
Пневмонія гостре інфекційне захворювання, переважно бактеріальної етіології, яке характеризується вогнищевим ураженням респіраторних...
Захворювання органів дихання можуть виникати внаслідок дії різних чинників: а обмеження рухомості грудної клітки і легень iconЗахворювання органів дихання Пневмонія
Пневмонія гостре інфекційне захворювання, переважно бактеріальної етіології, яке характеризується вогнищевим запаленням респіраторних...
Захворювання органів дихання можуть виникати внаслідок дії різних чинників: а обмеження рухомості грудної клітки і легень iconТема лекції: Симптоми при захворюваннях органів дихання на підставі аускультації легень

Захворювання органів дихання можуть виникати внаслідок дії різних чинників: а обмеження рухомості грудної клітки і легень iconТравматичні ураження сопр виникають внаслідок дії на неї різних місцевих чинників: механічних
Травматичні ураження сопр. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика. Інфекційні захворювання сопр. Катаральний,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка