З 1 вересня 2012р в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.


НазваЗ 1 вересня 2012р в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.
Дата конвертації19.04.2013
Розмір445 b.
ТипДержавний стандартЗ 1 вересня 2012р. в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462 та нових навчальних програм і нових підручників.

 • З 1 вересня 2012р. в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462 та нових навчальних програм і нових підручників.Державний стандарт початкової освіти ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що відповідає сучасним вимогам суспільства.

 • Державний стандарт початкової освіти ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що відповідає сучасним вимогам суспільства.

 • Актуальними завданнями, визначеними основним документом початкової школи, є оволодіння ключовими компетентностями, які передбачають особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів; життєві компетентності учнів формуються на основі міжпредметних зв’язків та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій.формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема: уміння вчитися, забезпечення загальнокультурної, громадянської, соціальної, здоров’язберігаючої, інформаційно-комунікаційної освіченості;

 • формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема: уміння вчитися, забезпечення загальнокультурної, громадянської, соціальної, здоров’язберігаючої, інформаційно-комунікаційної освіченості;

 • посилення природничої складової навчально-виховного процесу, зокрема введено в 1-4 класах нову освітню галузь – «Природознавство» по 2 години щотижня, що сприяє формуванню природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу.У новому Державному стандарті терміни вживаються у таких значеннях.

 • У новому Державному стандарті терміни вживаються у таких значеннях.Це об’єктивна категорія, що фіксує суспільно визначений комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати в широкій сфері діяльності людини (вміння вчитися, загальнокультурна, громадянська, здоров’язбережувальна, соціальна компетентність та компетентність з питань інформаційно-комунікаційних технологій).

 • Це об’єктивна категорія, що фіксує суспільно визначений комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати в широкій сфері діяльності людини (вміння вчитися, загальнокультурна, громадянська, здоров’язбережувальна, соціальна компетентність та компетентність з питань інформаційно-комунікаційних технологій).Це спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно-підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.

 • Це спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно-підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.Це набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.

 • Це набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.Це освоєний учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної з набуттям нового знання, його перетворенням і застосуванням.

 • Це освоєний учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної з набуттям нового знання, його перетворенням і застосуванням.Це сукупність знань, умінь та характерних рис у межах конкретного предмета, що дає можливість учневі самостійно виконувати певні дії для розв’язання навчальної проблеми (задачі, ситуації).

 • Це сукупність знань, умінь та характерних рис у межах конкретного предмета, що дає можливість учневі самостійно виконувати певні дії для розв’язання навчальної проблеми (задачі, ситуації).

 • Учень має уявлення, знає, розуміє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює.Це - особистісне утворення, що характеризує здатність учня розв’язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері відносин "людина - природа“.

 • Це - особистісне утворення, що характеризує здатність учня розв’язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері відносин "людина - природа“.*продемонструвати творче мислення;

 • *продемонструвати творче мислення;

 • *застосувати різні види спілкування в різних ситуаціях;

 • *зрозуміти сенс належності до різних видів спільнот;

 • *довести здатність пристосування до різних ситуацій;

 • *сприяти створенню якісного життя;

 • *зрозуміти й відповідно використати технології;

 • *розвивати здібності дослідження та набувати власний досвід;

 • *побудувати власний комплекс індивідуальних і соціальних цінностей та орієнтувати на них свою поведінку.З метою забезпечення мотивації учіння вчителями початкових класів у навчальних засобах використовуються:

 • З метою забезпечення мотивації учіння вчителями початкових класів у навчальних засобах використовуються:

 • *цікавий матеріал;

 • *ілюстрації;

 • *дидактичні ігри;

 • *вправи, що передбачають цікавий для учнів процес виконання;

 • *завдання, що спонукають до пошуку значимих для учня результатів.

У зеленім кожушку, в костяній сорочці

 • У зеленім кожушку, в костяній сорочці

 • Я росту собі в ліску—всім зірвати хочеться.

 • Вірно людям я служу, їм дерева стережу,

 • Дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним добуваю.

 • Червона, солодка, запашна

 • Росте низько, до землі близько.

 • Я руда і невеличка, дуже схожа на лисичку.

 • Та курей не поїдаю, по деревах лиш стрибаю.

 • Має гарні жовті вічка й фіолетову спідничку.

 • Запах ніжний і духмяний наповняє ліс весняний.

 • В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має.

 • А як вийде полювати, бережись, мишва хвостата!продуктивні (вивчений матеріал застосовується на практиці);

 • продуктивні (вивчений матеріал застосовується на практиці);

 • евристичні або частково пошукові (окремі елементи нових знань учень знаходить завдяки розв’язанню пізнавальних завдань);

 • проблемні (учень усвідомлює проблему і знаходить шляхи її розв’язання);

 • інтерактивні (активна взаємодія всіх учнів, в ході якої кожний школяр осмислює свою діяльність, відчуває свою успішність).Розподіл годин:

 • Розподіл годин:

 • • протягом року — 68 год (2 год на тиждень);

 • • резерв* – 6 год;

 • * — резерв навчального часу може бути використаний учителем на власний розсуд для організації різноманітних форм навчального процесу:екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів, роботи з додатковими джерелами інформації.проведення дослідницького практикуму під час опрацювання кожного із розділів;

 • проведення дослідницького практикуму під час опрацювання кожного із розділів;

 •  співпраця з батьками (спостереження зоряного неба, з’ясування властивостей речовин, що використовуються у побуті, застосування знань для збереження тепла та електроенергії у побуті). Такі завдання у програмі мають примітку “Запитай у батьків”;

 •  узагальнення вивченого матеріалу кожного із розділів (“Запитання до природи”);

 •  застосування активних методів навчання та впровадження елементів проектної діяльності.ВСТУП

 • ВСТУП

 •  що вивчає предмет природознавство (1 год);

 • РОЗДІЛ І.

 •  світ, у якому ти живеш (14 год);

 • РОЗДІЛ ІІ.

 •  світ неживої природи (7 год);

 • РОЗДІЛ ІІІ.

 •  світ живої природи (17 год);

 • РОЗДІЛ ІV.

 •  рідний край (10 год);

 • РОЗДІЛ V.

 •  моя країна — Україна (8 год);

 • РОЗДІЛ VІ.

 •  запитання до природи (5 год, упродовж року, тематика за вибором учителя).• компетентнісно орієнтований підхід;

 • • компетентнісно орієнтований підхід;

 • • використання сучасних освітніх технологій;

 • • розвиток критичного мислення та креативності;

 • • проблемний підхід;

 • • упровадження проектних технологіїй;

 • • залучення молодших школярів до колективної діяльності (парної, групової роботи);

 • • використання інформаційно-комунікаційних засобів (наприклад, електронний планетарій, короткотривалі ролики про тіла Сонячної системи, Всесвіт).спостереження у природі;

 • спостереження у природі;

 • • власні дослідження учнів;

 • • практичні роботи;

 • • демонстраційні і фронтальні досліди;

 • • виготовлення моделей явищ природи та

 • формування вмінь користуватися ними;

 • • екологічне моделюванню та прогнозування;

 • • вирішення ситуативних завдань;

 • • робота з інформаційними джерелами;

 • • практична діяльність з охорони природи.використання місцевого природознавчого та краєзнавчого матеріалу у навчальних цілях;

 • використання місцевого природознавчого та краєзнавчого матеріалу у навчальних цілях;

 • • проведення регулярних екскурсії у природу, населеним пунктом, у краєзнавчий або природничий музей, планетарій;

 • • систематичні спостереження за природою;

 • • дидактичні ігри;

 • • уроки, проведені у формі подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій;

 • • святкування дня Землі, космонавтики, прильоту птахів;

 • • власні учнівські дослідження;

 • • виконання завдань пошуково-творчого характеру;

 • • екологічні акції.Герб Умані

 • Герб Умані

Уманський краєзнавчий музей

 • Уманський краєзнавчий музейЗима

 • ЗимаМи налили воду в стакан. Поставили його в морозильну камеру. Коли на поверхні води з»явилася льодинки, ми виміряли температуру води.

 • Ми налили воду в стакан. Поставили його в морозильну камеру. Коли на поверхні води з»явилася льодинки, ми виміряли температуру води.

 • Висновок: вода замерзає при температурі 0* С та перетворюються в лід. (твердий стан води) • І побачили, що над носиком киплячого

 • чайника з»явився пар.

 • Висновок: вода при кипінні

 • перетворюється в пар.

 • (газоподібний стан води)

Компетентнісний підхід у навчанні є актуальною проблемою сьогодення, особливо у початковій школі.

 • Компетентнісний підхід у навчанні є актуальною проблемою сьогодення, особливо у початковій школі.

 • Мета педагогічної діяльності вчителя – сформувати компетентну особистість молодшого школяра на основі розвитку пізнавального інтересу, навчити самостійно мислити, озброїти необхідними для цього знаннями, вміннями та навичками.

 •  Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!1. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти  zakon.rada.gov.ua 

 • 1. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти  zakon.rada.gov.ua 

 • 2. lismk.org.ua/wp-content/uploads/201...

 • 3. Таргоній О. Використання інформаційних технологій на уроках у початкових класах / О.Таргоній, Т.Чабанюк // Сучасна школа України. – 2011. - № 2. – С. 42 – 44.

 • http://teacher.at.ua/

 •  Схожі:

З 1 вересня 2012р в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20. iconПостанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

З 1 вересня 2012р в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20. iconБачинська Т. В.) Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового дс початкової загальної освіти (Бачинська Т. В.)
Скоординувати роботу методичної служби щодо підготовки вчителя до реалізації змісту нового Державного стандарту, науково-методичного...
З 1 вересня 2012р в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20. iconПостанова кму від 20. 04. 11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» на сайті монмолодьспорту України
Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення
З 1 вересня 2012р в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20. iconПостанова кму від 20. 04. 11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» на сайті монмолоді та спорту України
Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення
З 1 вересня 2012р в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20. iconПостанова кму від 20. 04. 11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» на сайті монмолодьспорту України
Зміст яких послідовно взаємозв’язаний із змістом відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти
З 1 вересня 2012р в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20. iconДержавний стандарт початкової загальної освіти в дію! Система роботи Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9
Цільовий проект на 2011-2016 рр., розроблений педагогами школи, спрямований на вивчення та впровадження нового Державного стандарту...
З 1 вересня 2012р в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20. iconНормативно-правова документація з питань впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм

З 1 вересня 2012р в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20. iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Учитель як фактор реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти
З 1 вересня 2012р в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20. iconПостанова кабінету Міністрів України Постанова кабінету Міністрів України
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
З 1 вересня 2012р в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20. iconІнструктивно-методичний семінар Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти
Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка