Проект Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”: загальна характеристика


НазваПроект Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”: загальна характеристика
Дата конвертації19.04.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


 • Проект Закону України

 • “Про енергетичну ефективність будівель”: загальна характеристика

 • Круглий стіл

 • “Обговорення проекту Закону “Про енергетичну ефективність будівель та можливостей його застосування у містах України”

 • Бердянськ, 22-23 червня 2009 року


Закони:

 • Закони:

  • Загальні закони
  • Спеціальні закони


загальна схема для методології розрахунку комплексних енергетичних характеристик будівель

 • загальна схема для методології розрахунку комплексних енергетичних характеристик будівель

 • застосування мінімальних вимог до енергетичних характеристик нових будівель

 • Застосування мінімальних вимог до енергетичних характеристик існуючих великих будівель, що підлягають значній реконструкції

 • перегляд мінімальних вимог щодо енергетичних характеристик, як мінімум , кожні 5 років

 • запровадження енергетичної сертифікації будівель, яка має здійснюватися незалежно кваліфікованими та/або акредитованими експертами

 • обов’язкове надання енергетичного паспорта у процесі будівництва нових будівель, а також значної реконструкції, відчуження або найму існуючих будівель

 • Встановлення форми та змісту енергетичного паспорту будівлі, який повинен містити енергетичні характеристики будівлі та супроводжуватися рекомендаціями щодо рентабельного їх удосконалення;

 • термін дії енергетичного паспорту не повинен перевищувати 10 років

 • Запровадження регулярної перевірки парових котлів і систем кондиціювання повітря в будинках, а також перевірки опалювального обладнання у випадку, якщо термін експлуатації котлів перевищує 15 роківРівень нормативно-правового регулювання в сфері енергетичної ефективності будівель

 • Рівень нормативно-правового регулювання в сфері енергетичної ефективності будівель

 • у Державах-Членах ЄС:

 • Спеціальні закони з питань енергетичної ефективності будівель

 • Підзаконні нормативно-правові акти

 • Нормативні документи ( стандарти)

 • Проект Закону України

 • “Про енергетичну ефективність будівель” (реєстраційний №4457 від 12.05.2009 р.): загальна характеристиказабезпечення енергетичної ефективності будівель відповідно до європейських стандартів

 • забезпечення енергетичної ефективності будівель відповідно до європейських стандартів

 • підтримка належного технічного стану будівель і збільшення терміну їх експлуатації;

 • обмеження викидів двоокису вуглецю шляхом підвищення енергетичної ефективності будівель;

 • стимулювання власників та наймачів будівель до раціонального та ощадного використання паливно-енергетичних ресурсів, диверсифікації джерел фінансування енергозберігаючих заходів та здійснення енергозберігючих (енергоефективних) заходів;

 • створення умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для здійснення енергозберігаючих (енергоефективних) заходів.Розділ І. Загальні положення

 • Розділ І. Загальні положення

 • Розділ ІІ. Мінімальні вимоги до енергетичних характеристик будівель

 • Розділ ІІІ. Оцінка енергетичної ефективності, енергетичний аудит та енергетична паспортизація будівель

 • Розділ IV. Фінансування енергозберігаючих (енергоефективних) заходів

 • Розділ V. Популяризація енергозберігаючих (енергоефективних) заходів

 • Розділ VI. Відповідальність за порушення законодавства у сфері енергетичної ефективності будівель

 • Розділ VIІ. Прикінцеві положення

тип будівлі

 • тип будівлі

 • цільове призначення будівлі

 • строк експлуатації будівлі

 • технічний стан будівлі

 • кліматичні умови

 • конструкційні характеристики світлопрозорих конструкцій, систем опалення, постачання гарячої води, кондиціювання повітря, вентиляції, вбудованого освітлювального обладнання, будівлі в цілому

 • геометричні, теплотехнічні показники огороджувальних конструкцій, об’ємно-планувальні показники

 • орієнтацію будівлі

 • пасивні сонячні енергосистеми і захист від сонця

 • природну вентиляцію

 • природне освітлення

 • оптимальні мікрокліматичні умови в приміщенні, в тому числі із запроектованим внутрішнім мікрокліматом • Оцінка енергетичної ефективності здійснюється проектними організаціями щодо нових будівель

 • Енергетичний аудит будівель здійснюється суб’єктами діяльності з енергетичного аудиту щодо існуючих будівель

 • За підсумками енергетичного аудиту будівлі складається звіт про результати енергетичного аудиту будівлі.

 • Викладені у звіті рекомендації щодо проведення енергозберігаючих (енергоефективних) заходів повинні включати, зокрема:

 • 1) детальний опис зазначених заходів (розрахунки, схеми, технічні характеристики);

 • 2) розрахунок показників техніко-економічної ефективності (капітальні витрати, річна економія, строк окупності капітальних витрат) таких заходів, які можуть бути здійснені;

 • 3) методику розрахунку фактичної економії паливно-енергетичних ресурсів.Енергетичний паспорт будівлі складається проектними організаціями (для нових будівель), а також суб’єктами діяльності з енергетичного аудиту будівель (для існуючих будівель).

 • Енергетичний паспорт будівлі складається проектними організаціями (для нових будівель), а також суб’єктами діяльності з енергетичного аудиту будівель (для існуючих будівель).

 • Енергетичний паспорт нової будівлі включається як окремий документ до складу розділу проектної документації в частині виконання вимог до енергозбереження та оцінки енергетичної ефективності будівлі;

 • Енергетичний паспорт існуючої будівлі складається за результатами енергетичного аудиту, який проводиться на замовлення власника будівлі або уповноваженого ним органу, ОСББ, житлового (житлово-будівельного) кооперативу або органу місцевого самоврядування;

 • Енергетичний паспорт існуючої будівлі має супроводжуватися рекомендаціями щодо енергозберігаючих (енергоефективних) заходів;

 • Забороняється здійснення реконструкції, капітального ремонту існуючих будівель, а також відчуження або передача в найм будівель/квартир без енергетичного паспорта будівлі;

 • Дані енергетичного паспорту не є підставою для розрахунку вартості житлово-комунальних послуг;

 • Строк дії енергетичного паспорту – 10 років;

 • Форма енергетичного паспорту та порядок її заповнення затверджуються спільним наказом МінЖКГ, Мінрегіонбуду та НАЕР.Енергетична паспортизація будівель здійснюється з використанням програмного забезпечення.

 • Енергетична паспортизація будівель здійснюється з використанням програмного забезпечення.

 • Програмне забезпечення розробляється на комерційних засадах.

 • Основні вимоги до програмного забезпечення затверджуються спільним рішенням НАЕР, МінЖКГ та Мінрегіонбудом.Джерелами фінансування енергозберігаючих заходів у будівлях є кошти:

 • Джерелами фінансування енергозберігаючих заходів у будівлях є кошти:

  • власників будівель
  • інвесторів
  • державного бюджету
  • місцевих бюджетів та інші
 • Об’єкти державної підтримки енергозберігаючих заходів у будівлях:

  • Будівлі, в яких розміщені органи державної влади, органи місцевого самоврядування, та громадські будівлі, що перебувають у державній та комунальній власності
  • Квартири в багатоквартирних житлових будинках
  • Існуючі багатоквартирні житлові будинки, за умови створення в них ОСББ або житлового кооперативу
  • Існуючі та нові садибні (одноквартирні) житлові будинки.
 • Форми державної підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у будівлях:

  • фінансування за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі через механізм здешевлення кредитів;
  • кредитування за рахунок коштів державного бюджету
  • надання державних гарантій за кредитами
  • спрямування коштів, отриманих за рахунок економії, досягнутої протягом року в результаті здійснення енергозберігаючих (енергоефективних) заходів у будівлях, в яких розміщені органи державної влади, на преміювання працівників цих органів та установ, та на капітальні видатки;


Державна цільова програма забезпечення енергетичної ефективності існуючих житлових, офісних та громадських будівель затверджується Урядом та спрямована на вирішення проблем в сфері енергетичної ефективності будівель, в першу чергу, проблем термомодернізації існуючих будівель

 • Державна цільова програма забезпечення енергетичної ефективності існуючих житлових, офісних та громадських будівель затверджується Урядом та спрямована на вирішення проблем в сфері енергетичної ефективності будівель, в першу чергу, проблем термомодернізації існуючих будівель

 • Місцеві цільові програми в сфері енергетичної ефективності будівель затверджуються органами місцевого самоврядування та спрямовані на вирішення проблем місцевого значення в сфері енергетичної ефективності будівель

 • Обсяг коштів, що спрямовується на державну підтримку проведених енергозберігаючих (енергоефективних) заходів, визначається відповідно до державної цільової програми та місцевих цільових програм у сфері енергетичної ефективності будівель, і становить не більше як 20 відсотків вартості заходів, передбачених зазначеними програмаминаявність енергетичного паспорта будівлі

 • наявність енергетичного паспорта будівлі

 • обладнання будівлі побудинковими засобами обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів

 • досягнення у будівлях не менш як на 20 відсотків економії паливно-енергетичних ресурсів у результаті здійснення зазначених заходів, що підтверджується у вставленому законодавством порядкуЗакон набирає чинності через 6 місяців з моменту опублікування, крім статей, які набирають чинності у порядку, визначеному цим розділом.

 • Закон набирає чинності через 6 місяців з моменту опублікування, крім статей, які набирають чинності у порядку, визначеному цим розділом.

 • Визначено етапи впровадження нових вимог щодо енергетичної паспортизації будівель в залежності від їх типів.

 • Передбачено внесення змін до деяких законодавчих актів України (зокрема, до Закону України “Про планування і забудову територій”, Кодексу України про адміністративні правопорушення).

 • З метою поліпшення енергетичних характеристик існуючих багатоквартирних житлових будинків, споруджених до 1993 року, та підвищення якості життя населення Кабінету Міністрів України протягом одного року після набрання чинності цим Законом забезпечити організацію розроблення за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел проектів термомодернізації таких будинків відповідно до їх типів. • Наявність енергетичного паспорта будівлі, передбаченого цим Законом, є обов’язковою:

 • для нових та існуючих будівель у разі проведення їх реконструкції, капітального ремонту незалежно від загальної площі будівлі — через 12 місяців після набрання чинності цим Законом;

 • для існуючих будівель, в яких розміщені органи державної влади, органи місцевого самоврядування, та громадських будівель — через 18 місяців після набрання чинності цим Законом;

 • у разі відчуження та найму квартир в існуючих багатоквартирних житлових будинках, що введені в експлуатацію:

  • після набрання чинності цим Законом — через 24 місяці після набрання чинності цим Законом;
  • у період з 1993 року до дня набрання чинності цим Законом — через 36 місяців після набрання чинності цим Законом;
  • до 1993 року — через 48 місяців після набрання чинності цим Законом;
 • у разі відчуження та найму існуючих садибних (одноквартирних) житлових будинків, введених в експлуатацію до набрання чинності цим Законом, — через 55 місяців після набрання чинності цим Законом.Визначення вимог до експертів з енергетичної ефективності будівель, уповноважених проводити енергетичний аудит та енергетичну паспортизацію будівель, порядку їх підготовки, атестації/акредитації чи ліцензування

 • Визначення вимог до експертів з енергетичної ефективності будівель, уповноважених проводити енергетичний аудит та енергетичну паспортизацію будівель, порядку їх підготовки, атестації/акредитації чи ліцензування

 • Визначення об’єкта енергетичної паспортизації щодо багатоквартирних житлових будинків - будинок в цілому чи квартира у будинку

 • Встановлення заборони відчуження та передачі в найм будівель/квартир у разі відсутності енергетичного паспорта будівлі

 • Визначення об’єктів державної підтримки впровадження енергозберігаючих (енергоефективних) заходів у будівлях

 • Розроблення фінансових механізмів впровадження енергозберігаючих (енергоефективних ) заходів у будівлях

 • Порядок формування цін на енергетичний аудит енергетичну паспортизацію будівель для населення (на договірних засадах, чи шляхом державного регулювання)Схожі:

Проект Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”: загальна характеристика iconПроект Закону України Проект Закону України
Відсутність спеціального законодавства в сфері енергетичної ефективності будівель
Проект Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”: загальна характеристика iconПроект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” Проект Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”
Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність
Проект Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”: загальна характеристика iconОлег Шевчук, народний депутат України
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації", №3460 (на заміну діючому)
Проект Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”: загальна характеристика iconЗакон України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" 2001 внесення змін до Закону 2004 проект Закону "Про розвиток автомобільної промисловості України"
Незалежна дослідницька організація, яку заснував 1994 року Інститут відкритого суспільства
Проект Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”: загальна характеристика iconІнформації про особу, що дає можливість зробити висновок про професійні та управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам закону (ст. 2 Закону України від 7 грудня 2000 р. "про банки і банківську діяльність ")
Конституції України передбачає відповідальність народних депутатів за образу та наклеп, ст. 30 Закону України "Про інформацію "
Проект Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”: загальна характеристика iconЗакон України «Про Єдиний митний тариф», №760-v від 16. 03. 2007, Закон України «Про податок на додану вартість» зі змінами, внесеними згідно закону №760-v від 16.
Вирішенні проблеми енергоефективності будівель повинно здійснюватися на підставі
Проект Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”: загальна характеристика iconПро проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Проект Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”: загальна характеристика iconПроект Закону України «Про ринки та організацію торгівлі на ринках» Сфера дії Закону правовідносини, пов'язані із: створенням ринків
Законом прямо забороняється державним виконавчим органам вимагати будь-які додаткові документи для участі у конкурсі
Проект Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”: загальна характеристика iconЗагальна характеристика Загальна характеристика
В минулому була колонією Великобританії, після Другої Світової війни добилась незалежності
Проект Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”: загальна характеристика iconПоложення Закону, що суперечать Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: у ст. 1: спеціалізований засіб масової інформації періодичне друковане видання
Положення Закону, що суперечать Закону України «Про телебачення і радіомовлення»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка