Формування навичок самостійного набуття знань у процесі вивчення фізики Методичне об'єднання


НазваФормування навичок самостійного набуття знань у процесі вивчення фізики Методичне об'єднання
Дата конвертації20.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Формування навичок самостійного набуття знань у процесі вивчення фізики

 • Методичне об'єднання

 • вчителів фізики

 • (ліцей “Педагог”, 31.01.12р.)


Мета:

 • розкрити можливості формування в учнів навичок самостійного набуття знань засобами фізичної освіти;

 • презентувати перспективний педагогічний досвід вчителів м. Миколаєва щодо формування навичок самостійного набуття знань на уроках фізики через використання різних форм організації навчальної діяльності учнів.План:

 • 1. Перспективи проведення ЗНО-2012 (Ковальчук Н.М., методист НМЦ);

 • 2. Організація самостійної роботи в залежності від форми організації навчання (Манзарук С.М., методист НМЦ);

 • 3. Із досвіду роботи щодо формування навичок самостійного набуття знань на уроках фізики через:План:

 • здійснення досліджень фізичних явищ, об'єктів, законів ( Амбросимова Н.В., вчитель вищої категорії ЗОШ №52);

 • використання сайтів, навчальних програм, окремих анімацій, моделей реальних дослідів ( Запорожець О. В., вчитель ЗОШ №57);План:

 • залучення учнів до роботи з різними джерелами інформації (Єфремова О.А, вчитель ЗОШ №6);

 • 4. Різне;

 • 5. Підведення підсумків роботи. • В наш час спостерігається різке збільшення обсягу знань, які потрібно засвоїти у школі. 13,7% годин від загального навантаження школи відведено сумарно на вивчення фізики, хімії, біології, географії, астрономії; на математику – 16%, на гуманітарні дисципліни – 47,5%.Самостійна навчальна робота -

 • оволодіння науковими знаннями, практичними навичками в усіх формах організації навчання, як під керівництвом вчителя, так і без ньогоЦілі й задачі -

 • закріплення, поглиблення, розширення та систематизація знань;

 • самостійне оволодіння навчальним матеріалом;

 • формування потреби до постійної самоосвіти;Цілі й задачі -

 • формування навичок самостійної пізнавальної діяльності;

 • формування вмінь та навичок щодо самостійної розумової праці, самостійного мислення.Види самостійних навчальних робіт за дидактичною метою:

 • пізнавальна;

 • практична;

 • узагальнююча.За типом задач, що розв'язуються:

 • дослідницька;

 • творча;

 • пізнавальна.За рівнями проблемності:

 • репродуктивна;

 • репродуктивно – дослідницька;

 • дослідницька.За характером комунікативної взаємодії:

 • фронтальна;

 • групова;

 • парна;

 • індивідуальна.За місцем виконання:

 • домашня;

 • класна.За методами наукового пізнання:

 • теоретична;

 • експериментальна.Види самостійної роботи в залежності від форми організації навчання

 • Уроки

 • Лекції

 • Семінари

 • Лабораторно-практичні заняття

 • Екскурсії

 • Ігри

 • Домашня самостійна робота

 • Гнучке поєднання різноманітних формУроки

 • робота з навчальною літературою, самостійне розв'язання задач, виконання вправ, завдань, підготовка до уроку рефератів, доповідей, самостійна робота із застосуванням ТЗН, комп'ютерних навчальних та контролюючих програм, самостійна робота з різноманітними картками-завданнями.Лекції

 • активне слухання і конспектування лекцій, самостійна робота із запропонованою літературою в контексті лекції .Семінари

 • робота з літературою за темою семінару, написання реферату, підготовка тез для виступу на семінарі.Лабораторно – практичні заняття

 • експериментально-дослідницька робота, вивчення навчальної та довідкової літератури, оформлення результатів експериментально-дослідницької роботи.Екскурсії

 • робота з навчальною та довідковою літературою на етапі підготовки до екскурсії, написання узагальнених, аналітичних звітів за результатами екскурсії, збирання та систематизація нової інформації в процесі екскурсії.Ігри

 • робота з розв'язання ситуативних задач та завдань, самостійна робота з комп'ютерними іграми, самостійна робота з дидактичним матеріалом.Домашня самостійна робота

 • виконання вправ, задач, підготовка рефератів, доповідей, завдань, у тому числі творчих .Гнучке поєднання різноманітних форм та технологій навчання

 • поєднання та різноманітне застосування усіх перерахованих вище видів самостійної роботи учнів. • Практика свідчить, що наші учні відчувають труднощі під час здійснення розумових операцій, виконання дослідів, при проведенні спостережень тощо. • Формування навичок самостійного здобування знань здійснюється через застосування діяльнісного підходу до навчання, центральною ідеєю якого є інтелектуальний та моральний розвиток дитини на основі спонукання її до різноманітної доцільної діяльності. • Практика свідчить, що більшість учителів зазнають певних труднощів під час її організації. Це зумовлено обмеженістю часу на уроці, неоднорідністю складу учнів, низьким загальним рівнем їхньої підготовки. Названими вище причинами можна пояснити також той факт, що в організації навчального дослідження більшість учителів віддають перевагу позаурочним формам навчання. Проте саме такий вид діяльності дозволяє досягти позитивних результатів у формуванні системи творчих умінь і навичок учнів. • Дякую за увагу!Схожі:

Формування навичок самостійного набуття знань у процесі вивчення фізики Методичне об\Березанське районне методичне об’єднання вчителів фізики Проблемне питання
Формування життєвої компетентності учнів шляхом використання практично – орієнтованих завдань на уроках фізики та астрономії
Формування навичок самостійного набуття знань у процесі вивчення фізики Методичне об\Середня загальноосвітня школа №139 методичне об’єднання класних керівників методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом,
Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників : «Формування національної свідомості, патріотичних почуттів...
Формування навичок самостійного набуття знань у процесі вивчення фізики Методичне об\Шкільне методичне об’єднання учителів біології та хімії Проблема над якою працює методичне об’єднання
«Формування освіченої, гуманістично спрямованої, фізично, психічно та соціально здорової особистості»
Формування навичок самостійного набуття знань у процесі вивчення фізики Методичне об\Формування ключових компетентностей молодших школярів Компетентність – спеціально структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок та ставлень, що їх набувають у процесі навчання
...
Формування навичок самостійного набуття знань у процесі вивчення фізики Методичне об\Методичне об`єднання вчителів математики, фізики та інформатики ку cумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 м. Суми, Сумської області
Методичне об`єднання вчителів математики, фізики та інформатики ку cумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18
Формування навичок самостійного набуття знань у процесі вивчення фізики Методичне об\Досвіду, знань і позицій, які вносить кожен учасник індивідуально Основна інформація, необхідна на етапі проектування тренінгу, – це рівень досвіду, знань і позицій
Тренінг це запланований навчальний процес, призначений для покращення практичних навичок та набуття нових знань на підставі власного...
Формування навичок самостійного набуття знань у процесі вивчення фізики Методичне об\Методичне об’єднання вчителів іноземних мов Проблема, над якою працює методичне об’єднання

Формування навичок самостійного набуття знань у процесі вивчення фізики Методичне об\Основні дидактичні принципи для розробки дидактичних і методичних матеріалів
Вчителі створюють їх з метою управління навчальним процесом: організації дослідження, вивчення нового матеріалу, повторення, узагальнення,...
Формування навичок самостійного набуття знань у процесі вивчення фізики Методичне об\Методичні рекомендації методичне об’єднання
Ці вміння розвиваються у процесі навчання багатьох предметів, у тому числі й іноземної мови
Формування навичок самостійного набуття знань у процесі вивчення фізики Методичне об\Тема. Найпоширеніші випадки чергування звуків.(2 хв.) Мета
Тип уроку: урок осмислення нових знань, формування практичних вмінь і навичок на основі набутих знань

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка