Рішення про нагородження роботи Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки прийнято рішення про нагородження роботи Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України


НазваРішення про нагородження роботи Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки прийнято рішення про нагородження роботи Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України
Дата конвертації20.04.2013
Розмір445 b.
ТипРішення

Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки прийнято рішення про нагородження роботи

 • Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки прийнято рішення про нагородження роботи

 • Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України - проф. Петрина Д.Ю., доц.Полутренко М.С., доц.Федорович Я.Т. (представлена Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу)1 грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

 • 1 грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

 • 2 стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

 • 4 особи - Премії голови Івано-Франківської ОДА в номінації “Молоді вчені”

 • 1 премія згідно з Розпорядженням КМУ “Про присудження премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді в розбудові України” від 13.06.2012 р.№ 361-р у номінації “За наукові досягнення”

 • 1 стипендія Верховної Ради України (1 чол.)

 • 1 Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень науково-технічних розробок (3 чол.)ФУНДАМЕНТАЛЬНА

 • ФУНДАМЕНТАЛЬНА

 • “Трансформація політико-управлінських відносин у Державах Центрально-Східної Європи в процесі Європейської інтеграції: уроки і досвід України”, науковий керівник докт. філософ. наук, проф. Дзвінчук Д.І.

 • ПРИКЛАДНІ

 • «Нові технології збільшення видобутку газу і конденсату з родовищ природних газів на завершальній стадії розробки», науковий керівник докт.техн.наук, проф. Кондрат Р.М.

 • «Розроблення новітніх методів і систем експрес-контролю наявності поверхнево-активних речовин у стічних водах, водоймищах та річках», науковий керівник докт.техн.наук, проф.Кісіль І.С.

 • «Розроблення методів управління процесом спорудження скерованих свердловин в сланцевих і вугільних відкладах», науковий керівник докт.техн.наук, проф.Чудик І.І.1) «Наукові засади прогнозування перспектив нафтогазоносності глибоко занурених горизонтів осадових басейнів» науковий керівник докт.геол-мінерал. наук, проф.Маєвський Б.Й.

 • 1) «Наукові засади прогнозування перспектив нафтогазоносності глибоко занурених горизонтів осадових басейнів» науковий керівник докт.геол-мінерал. наук, проф.Маєвський Б.Й.

 • 2) «Дослідження нових методів перетворення сонячної та теплової енергії в електричну» науковий керівник докт.фіз.-мат.наук, проф. Галущак М.О.

 • 3) «Удосконалення наукових основ управління технологічними процесами видобування та транспортування нафти і газу з мінімальними енергозатратами», науковий керівник докт.техн.наук, проф. Крижанівський Є.І.

 •  

НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • 1. На основі теоретичних і експериментальних досліджень розроблено нові способи одержання термоелектричних напівпровідникових матеріалів з високою термоелектричною добротністю та показано перспективність їх використання на основі плюмбум телуриду в інтервалі робочих температур (400–850 K).

 • 2. Запропоновано нові підходи щодо використання сонячної енергії, які полягають у тому, що за допомогою орієнтованої геліостатом системи колекторів сонячну енергію перетворюють спочатку в теплову, носієм якої є рідина (неорганічна й нетоксична), а у подальшому частину цієї теплової енергії перетворюють в електричну за допомогою термогенератора спеціальної конструкції.

 • 3. Розроблено нову геліосистему для перетворення сонячної енергії у теплову та її накопичення. Запропонована система дозволяє збільшити акумуляцію сонячної енергії в 2,5 рази.

 • 4. Запропоновано конструкцію аеропараболовакуумного колектора з метою максимально ефективно накопичувати сонячне тепло. Засобами Microsoft Visual C++ складено комп'ютерну програму моделювання форми параболоїда з полірованого алюмінію.

 • 5. Запропоновано конструкцію термо-електричного генератора (ТЕГ) для перетворення сонячної теплової енергії, акумульованої рідиною, що рухається по циліндричній трубі в електричну.

сформована сучасна база теоретичних засад з формування вуглеводневих покладів внаслідок вертикальної міграції з глибинних сфер Землі, яка дозволить підвисити результативність прогнозування нафтогазоносності осадових басейнів та наявності у них значного нафтогазового ресурсу;

 • сформована сучасна база теоретичних засад з формування вуглеводневих покладів внаслідок вертикальної міграції з глибинних сфер Землі, яка дозволить підвисити результативність прогнозування нафтогазоносності осадових басейнів та наявності у них значного нафтогазового ресурсу;

 • розроблена власна методологія моделювання глибинної структурно-тектонічної будови з використанням новітньої геолого-геофізичної інформації та проведена побудова геогустинних моделей за окремими профілями, що дозволило виділити нефтогазоперспективні об’єкти;

 • змодельовані термобаричні умови глибокозанурених горизонтів та проведений прогноз фазового стану вуглеводневих покладів, який дав змогу підтвердити можливість існування вуглеводневих покладів на значних глибинах;

 • виконано прогноз фільтраційно-ємнісних властивостей глибокозанурених нафтогазоперспективних порід-колекторів, за результатами якого отримано відомості про можливість і снування порід-колекторів промислового значення на великих глибинах у Передкарпатському прогині;

 • обґрунтована концепція формування наближених до реальних моделей геологічної будови та прогнозування перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів;

 • виділені перспективні напрямками нафтогазопошукових робіт на підставі розроблених наукових засад прогнозування нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів на прикладі Карпатського регіону.Керівник НДР: член-кор.НАН України, проф.Крижанівський Євстахій Іванович

 • Керівник НДР: член-кор.НАН України, проф.Крижанівський Євстахій Іванович

 • Терміни виконання: початок - 01.01.2010, закінчення - 31.12.2012

 • Обсяг коштів, виділених на виконання НДР: 525,2 тис.грн.

 • Кадровий склад: штатні співробітники – 20, кількість сумісників 20, з вченими ступенями – 11, молодих учених з оплатою 2, кількість студентів з оплатою 3Розроблено нові науково-практичні підходи до проектування неорієнтованих компоновок для буріння скерованих свердловин із зменшеними енергетичними витратами шляхом використання спеціальних пристроїв, конструкції яких захищені охоронними документами. Їх застосування дозволяє проектувати і корегувати конструкції КНБК для управління траєкторією скерованих свердловин із мінімальними витратами енергії на ерозійне руйнування їх стінок та виконання спуско-підіймальних операцій.

 • Розроблено нові науково-практичні підходи до проектування неорієнтованих компоновок для буріння скерованих свердловин із зменшеними енергетичними витратами шляхом використання спеціальних пристроїв, конструкції яких захищені охоронними документами. Їх застосування дозволяє проектувати і корегувати конструкції КНБК для управління траєкторією скерованих свердловин із мінімальними витратами енергії на ерозійне руйнування їх стінок та виконання спуско-підіймальних операцій.

 • Вдосконалено методи розрахунку енергетичних витрат під час поглиблення вибою і формуванні стінки свердловини буровими долотами різних конструкцій. Запропоновано науково-практичний підхід для проектування конструкцій енергоефективного породоруйнівного інструменту на основі прогнозованої інформації про величину механічної швидкості буріння та енергетичні витрати на подолання гідравлічного опору в насадках долота та механічного опору при формуванні вибою і стінки свердловини.

 • Вдосконалено методи проектування продуктивності бурових насосів для зменшення енергетичних витрат під час промивання скерованих свердловин. Їх застосування дозволяє враховувати наближене до реальних умов ексцентричне розташування бурильної колони в стовбурі свердловини будь-якої кривизни, її обертання та явище налипання шламу на фільтраційну кірку і утворення застійної зони бурового розчину в кільцевому просторі.

 • Уперше розроблено чотирипараметричне рівняння кривої корозійної втоми, яке відрізняється запропонованим рівнянням нижньої гілки та дає змогу проводити розрахунок назначеного ресурсу елементів трубних і штангових колон з урахуванням корозійно-втомного пошкодження за дії характерних для елементів колон циклів напружень з амплітудами, нижчими за умовну границю корозійної витривалості.

 • Вперше запропоновано оцінювати енерговитратність на транспортування газу за допомогою ККД газотранспортної системи, а також використати його в якості критерію оптимальності при оптимізації режимів роботи ГТС.1)Розроблення методів, способів та технологій підвищення ефективності функціонування діючих систем електропостачання технологічних комплексів нафтогазової промисловості “ , науковий керівник докт. техн. наук, проф. Костишин В.С., обсяг фінансування 117,1 тис.грн. в т.ч. 2012 р.-61,0 тис.грн.

 • 1)Розроблення методів, способів та технологій підвищення ефективності функціонування діючих систем електропостачання технологічних комплексів нафтогазової промисловості “ , науковий керівник докт. техн. наук, проф. Костишин В.С., обсяг фінансування 117,1 тис.грн. в т.ч. 2012 р.-61,0 тис.грн.

 • 2)Розроблення методики і перевірочної установки для удосконалення метрологічного забезпечення побутових лічильників газу”, докт.техн.наук, проф. Середюк О.Є., обсяг фінансування 196,3 тис.грн. в т.ч. у 2012 р. 102,1 тис.грн.

 • 3)Розроблення моделей збалансованого ресурсокористування та екологічної безпеки геосистем в регіоні Українських Карпат”, науковий керівник докт.техн.наук, проф. Адаменко Я.О., обсяг фінансування 294,5 тис.грн. в т.ч. у 2012 р.- 153,3 тис.грн.

 • 4)Управління ризиками безпечної експлуатації протяжних потенційно небезпечних інженерних споруд за наявності геодинамічних впливів”, науковий керівник канд. техн. наук, доц. Яворський А.В., обсяг фінансування 469,8,0 тис.грн. в т.ч. у 2012 р.- 224,5 тис. грн.

 • 5) ”Розроблення новітніх неруйнівних методів діагностики та моніторингу деградації матеріалів металоконструкцій довготривалої експлуатації ”, науковий керівник док.техн.наук, проф. Карпаш О.М., обсяг фінансування 548,0 тис.грн. в т.ч. у 2012 р.- 285,6 тис.грн.Керівник НДР: проф., докт.техн.наук Адаменко Ярослав Олегович

 • Керівник НДР: проф., докт.техн.наук Адаменко Ярослав Олегович

 • Терміни виконання: початок - 04.01.2011, закінчення - 31.12.2012

 • Обсяг коштів, виділених на виконання НДР: 294,5 тис.грн.

 • Кадровий склад: штатні співробітники – 20, кількість сумісників 20, з вченими ступенями – 7, молодих учених з оплатою 1, кількість студентів з оплатою 6Вперше запропонована концепція екологічно безпечного ресурсокористування системи інтегрованого управління природними ресурсами. Вона базується на системному аналізі даних про природно-ресурсний потенціал, кількісний і якісний стан природних ресурсів, наявність загроз їх вичерпання, співвідношення природних і техногенних факторів екологічної безпеки, які визначають стійкість і відновлювальну здатність природних геосистем при існуючому антропогенному навантаженні з урахуванням прогнозних його змін у майбутньому.

 • Вперше запропонована концепція екологічно безпечного ресурсокористування системи інтегрованого управління природними ресурсами. Вона базується на системному аналізі даних про природно-ресурсний потенціал, кількісний і якісний стан природних ресурсів, наявність загроз їх вичерпання, співвідношення природних і техногенних факторів екологічної безпеки, які визначають стійкість і відновлювальну здатність природних геосистем при існуючому антропогенному навантаженні з урахуванням прогнозних його змін у майбутньому.

 • Вперше обґрунтовано новий науковий напрям «конструктивна гідроекологія», який досліджує гідросферу з позицій природно-техногенної безпеки, базуючись на геосистемному підході. Запропоновано структурний підрозділ конструктивної гідроекології за об’єктними, предметними, а також прикладними ознаками.

 • Основним об’єктом вивчення нового наукового напрямку є гідроекологічне середовище, під яким слід розуміти частину гідросфери як багатокомпонентну динамічну систему, що знаходиться під впливом інженерно-господарської діяльності людини і, в свою чергу, певною мірою визначає цю діяльність. Обґрунтовані властивості гідроекологічного середовища.

 • Складовими частинами гідроекологічного середовища є гідроекосистеми. Досліджені їх властивості, типізація. Розроблена класифікація антропогенних впливів на гідроекосистеми, які прагнуть до екстремуму своєї буферної здатності – до максимуму свого гідроекологічного потенціалу, який є зональною характеристикою.Керівник НДР: професор, доктор технічних наук Костишин Володимир Степанович

 • Керівник НДР: професор, доктор технічних наук Костишин Володимир Степанович

 • Терміни виконання: початок – 02.01.2011 закінчення – 31.12.2012.

 • Обсяг коштів, виділених на виконання НДР: 117,1 тис. грн.

 • Кадровий склад:

 • - д.т.н., професор – 1;

 • д.т.н., доцент – 1 (докторська дисертація захищена 24 лютого 2012р.);

 • к.т.н., доцент – 4

 • к.т.н., асистент – 2 (кандидатські дисертації захищені 16 листопада і 14 грудня 2012р.)

 • аспірантів -1

 • асистентів -5

 • інженерів -1

 • студентів - 3Опубліковано 14 статей (з них 7 фахових) і 16 тез Міжнародних науково-технічних конференцій в тому числі за участю студентів – 3.

 • Опубліковано 14 статей (з них 7 фахових) і 16 тез Міжнародних науково-технічних конференцій в тому числі за участю студентів – 3.

 • Підготовлено в 2011р. дві студентські наукові роботи на Всеукраїнський конкурс секція «Нафтогазова енергетика», які зайняли перше та третє місце.

 • В 2012 р. дві студентські наукові роботи на Всеукраїнський конкурс секція «Нафтогазова енергетика», які зайняли перше та третє місце.

 • В 2011р видано посібник з грифом Міністерства освіти та науки молоді та спорту України.

 • Захищена 1 докторська та 2 кандидатські дисертації.Керівник: доц. Яворський А.В. (науковий керівник),

 • Керівник: доц. Яворський А.В. (науковий керівник),

 • доц. Рибіцький І.В. (відповідальний виконавець)

 • Термін виконання: 01.2011-12.2012

 • Номер держреєстрації: 0111U001361

 • Обсяг коштів, виділених на виконання НДР 469,8 тис. грн.

 • Кадровий склад виконавців НДР: 18 виконавців з них: 1 д.т.н., 4 к.т.н., 2 аспіранти, 6 студентів.

Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Середюк Орест Євгенович

 • Керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Середюк Орест Євгенович

 • Терміни виконання: початок - 02.01.2011, закінчення – 31.12.2012

 • Обсяг коштів, виділених на виконання НДР: 196,3 тис. грн.

 • Кадровий склад: 1 д.т.н., 3 к.т.н., 1 аспірант, 1 пров.фахівець, 1 технік та 3 студенти-лаборанти1. Теоретичного обгрунтувана і розроблена методологія бездемонтажної перевірки побутових лічильників газу на природному газі з використанням спеціальних звужувальних пристроїв на базі торцевих сопел як еталонних вимірювальних засобів.

 • 1. Теоретичного обгрунтувана і розроблена методологія бездемонтажної перевірки побутових лічильників газу на природному газі з використанням спеціальних звужувальних пристроїв на базі торцевих сопел як еталонних вимірювальних засобів.

 • 2. Проведені дослідження факторів впливу на точність функціонування перевірочної установки, які стосуються зміни тиску і температури природного газу в будинкових газових трубопроводах, а також впливу непостійності параметрів і компонентного складу природного газу.

 • 3. Вперше проведено дослідження закономірностей зміни комплексного коефіцієнта витрати торцевих звужувальних пристроїв, який об’єднує коефіцієнт витрати, коефіцієнт розширення робочого середовища і конструктивні параметри звужувальних пристроїв як функцію від числа Рейнольдса, що дало можливість підвищити точність вимірювання витрати газу із застосуванням торцевих звужувальних пристроїв.

 • 4. Вдосконалена методологія передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу за умов функціонування торцевих звужувальних пристроїв як первинних перетворювачів витрати газу при зміні виду робочого середовища, що дає можливість проведення перевірки побутових лічильників газу на природному газі в умовах експлуатації без їх демонтажу.

 • 5. Розроблена метрологічна модель перевірочної установки, яка містить оцінку основних складових її похибки і обгрунтовує можливість практичного застосування перевірочної установки.

 • 6. Наукова значимість виконаних досліджень полягає у обгрунтуванні можливості вирішення проблеми визначення фактичних метрологічних характеристик побутових лічильників газу під час їх експлуатації без демонтажу з лінії газопостачання, чим стає можливим досягнення підвищення точності вимірювання об’єму спожитого природного газу у комунально-побутовій сфері.Керівник НДР: проф., д.т.н. Карпаш О.М.

 • Керівник НДР: проф., д.т.н. Карпаш О.М.

 • Тривалість: 01.2011-12.2012

 • Номер держреєстрації: 0111U002999

 • Обсяг коштів, виділених на виконання НДР:548 тис. грн.

 • Кадровий склад виконавців НДР: 23 виконавці, з них: 1 д.т.н., 3 к.т.н., 12 молодих вчених і аспірантів, 5 студентів1. Розроблено неруйнівний метод контролю ступеня деградування мікроструктури, зокрема зміни фазо-структурних параметрів і балу зерна, матеріалів металоконструкцій тривалої експлуатації, який ґрунтуються на вимірюванні комплексу структурно чутливих інформативних параметрів, що відносяться до різних типів фізичних полів, а саме електричних (питомий електричний опір), магнітних (коерцитивна сила, індуктивний параметр) та твердості.

 • 1. Розроблено неруйнівний метод контролю ступеня деградування мікроструктури, зокрема зміни фазо-структурних параметрів і балу зерна, матеріалів металоконструкцій тривалої експлуатації, який ґрунтуються на вимірюванні комплексу структурно чутливих інформативних параметрів, що відносяться до різних типів фізичних полів, а саме електричних (питомий електричний опір), магнітних (коерцитивна сила, індуктивний параметр) та твердості.

 • 2. Вперше здійснено теоретичні дослідження процесу вимірювання питомого електричного опору, що дало змогу розрахувати конструктивні параметри вимірювальної системи, яка реалізує чотиризондовий метод на постійному струмі, та вплив геометричних параметрів об’єкту контролю на результати вимірювання, а також підвищити чутливість методу.

 • 3. Вперше встановлено експериментальним шляхом наявність та характер взаємозв’язків між питомим електричним опором та границею плинності конструкційних сталей, що дало змогу удосконалити метод контролю механічних характеристик сталей за комплексом параметрів питомого опору та твердості.

 • 4. Вперше встановлено експериментальним шляхом наявність та характер залежності між вимірюваними індуктивним параметром, коерцитивною силою і фактичними значеннями ударної в’язкості трубних сталей, що дало змогу розробити комплексний неруйнівний метод її контролю.

 • 5. Вперше запропоновано графоаналітичний метод розрахунку залишкового ресурсу елементів металоконструкцій за зміною ударної в’язкості матеріалу, що дає змогу підвищити точність визначення їх безпечного терміну експлуатування.1) «Композиційне ізоляційне покриття на бітумно-полімерній основі для захисту лінійної частини магістральних газопроводів»

 • 1) «Композиційне ізоляційне покриття на бітумно-полімерній основі для захисту лінійної частини магістральних газопроводів»

 • 2) «Впровадження пристрою для контролю структури багатофазного потоку експлуатаційних свердловин»

 • 3) Розроблено тимчасовий регламент ”Контроль якості кільцевих зварних з’єднань трубопроводів при укладанні підводного трубопроводу БК-1 Одеського ГР-МСП Голіцинського ГКР з трубоукладальної баржі”

 • 4) Роботи з інформаційного та нормативного супроводу введення в експлуатації СПБУ «Петро Годованець»

 • Загальна вартість робіт – 2 млн. 150 тис.грнВ рамках Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах на 2008-2017 роки” виконувався проект “Розроблення та впровадження енергоефективних технологій на діючих енергоємних об’єктах нафтогазового комплексу” (№ держреєстрації: 0111U008841), термін виконання: 10.2011-12.2012.

 • В рамках Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах на 2008-2017 роки” виконувався проект “Розроблення та впровадження енергоефективних технологій на діючих енергоємних об’єктах нафтогазового комплексу” (№ держреєстрації: 0111U008841), термін виконання: 10.2011-12.2012.

 • Загальний об’єм фінансування: 800 тис.грн. Вартість закупленого спецустатковання: 405 тис.грн.

 • Під час викання роботи та впровадження досліджень досягнуто наступні показники:

 • - наукові статті у фахових вітчизняних виданнях: 22

 • - наукові статті у фахових міжнародних виданнях: 6

 • - патенти на винаходи та корисні моделі України: 3

 • учбові посібники, монографії, підручники: 2

 •  

 • Науково-технічною продукцію створеною, внаслідок виконання проекту є:

 • - енергоефективні технології: 4

 • - технічні засоби: 3

 • - проекти нормативних документів: 2

 • - методики експериментальних досліджень: 2

 • - акти лабораторних досліджень: 3

 • - акти промислової апробації: 3ТК146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості» створений наказом Держстандарту України від 23.04.2002 р. № 252 за погодженням з Міністерством палива та енергетики України, у складі якого перебуває 21 організація як колективні члени

 • ТК146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості» створений наказом Держстандарту України від 23.04.2002 р. № 252 за погодженням з Міністерством палива та енергетики України, у складі якого перебуває 21 організація як колективні члени

 • ТК 146 приймає участь, як активний член, у діяльності ISO/ТС 67 „Матеріали, обладнання, споруди на континентальному шельфі для нафтогазової, нафтохімічної та газової промисловості”. ТК 146 - членів міждержавного технічного комітету МТК 523 «Техніка і технології видобування та переробляння нафти і газу» та афілійований член CEN/TC 12 «Матеріали, обладнання та шельфові споруди для нафтової та газової промисловості» та CEN/TC234 «Газова інфраструктура»

 • Фінансування у 2012 році

 • держбюджет – 0,0 тис.грн інші джерела – 182 тис.грн

 • У 2012 р. розроблено 3 стандарти (ДСТУ) та 3 проекти ГОСТ, розглянуто 6 проектів стандартів, розроблених іншими ТК, 30 міжнародних стандартів, які надіслані ISO/TC 67, 20 міждержавних стандартівHUSKROUA/1001/110

 • HUSKROUA/1001/110

 • RoUaSoil: RomaniaUkraine cross border area -The management of the

 • contaminated Sites with oil products (Україно-Румунська транскордонна зона – управління забрудненими нафтопродуктами ґрунтами)

 • Бюджет: 266 366 євро, Строки: 01/01/2013-31/12/3014

 • HUSKROUA/0901/062

 • QASERD: Quality Assurance of Society Oriented Education, Research and Development (Забезпечення якості суспільно-орієнтованих освіти, досліджень та розробок)

 • Бюджет: 133060 євро, Строки: 01/02/2011-31/05/2013Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) реалізує проект HUSKROUA/0901/062 «Забезпечення якості суспільно-орієнтованих освіти, досліджень та розробок» в рамках програми транскордонної співпраці ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013, що фінансується з фондів ЄС. Партнером в проекті виступає Технічний університет Кошице (Словаччина).

 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) реалізує проект HUSKROUA/0901/062 «Забезпечення якості суспільно-орієнтованих освіти, досліджень та розробок» в рамках програми транскордонної співпраці ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013, що фінансується з фондів ЄС. Партнером в проекті виступає Технічний університет Кошице (Словаччина).

 • В рамках виконання цього проекту ІФНТУНГ розроблено проекти (шаблони) документів (http://qaserd.info), необхідних для розроблення та впровадження у вищих навчальних закладах України систем управління якістю (СУЯ) відповідно до вимог стандартів серії ДСТУ ISO 9000.

 • ІФНТУНГ готовий безкоштовно передати електронні версії цих документів за офіційними запитами зацікавленим університетам України.

 • 5 університетам України вже передано пакети електронних версій документів

 • http://qaserd.info5-ий конкурс проектів програми ТEMPUS IV

 • 5-ий конкурс проектів програми ТEMPUS IV

 • 1) 530158-TEMPUS-1-2012-1-SETEMPUS-SMHES Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine (Підтримка інновацій шляхом покращення нормативних та законодавчих рамок для вищої освіти в Україні)

 • 2) 530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES Industrial Cooperation and Creative Engineering Education based on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (Промислова співпраця та креативна інженерна освіта на основі дистанційної інженерії та віртуального інструментарію)

 • 3) 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship (Національна освітня рамка щодо зміцнення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-студентів)

 • ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ на 3 роки для всіх проектів: прибл. 200 тис.євроВ семінарі взяли участь Надзвичайний та повноважний Посол США в Україні Джон Теффт, заступник виконавчого директора Міжнародного енергетичного агенства Річард Джонс,, голова Івано-Франківської обласної адміністрації Вишиванюк М.В., ректор ІФНТУНГ Крижанівський Є.І.

 • В семінарі взяли участь Надзвичайний та повноважний Посол США в Україні Джон Теффт, заступник виконавчого директора Міжнародного енергетичного агенства Річард Джонс,, голова Івано-Франківської обласної адміністрації Вишиванюк М.В., ректор ІФНТУНГ Крижанівський Є.І.

 • В складі американської делегації були Шон Рут, (Бюро енергетичних ресурсів Держдепартаменту США), Саллі Корндфелд (Департамент енергетики США), Віржинія Бреннон, (Департамент з енергетики та водних ресурсів Штату Колорадо), Томас Мерфі (Дослідницько-навчальний центр ім. Марцелуса Штату Пенсільванія) , Авізер Текер (Інститутуенергетики Університет Штату Техас в Остіні)

Єдиний в Україні

 • Єдиний в Україні

 • Понад 400 випускників з 2005 року

 • Міжнародна акредитація IWCF – International Well Control Forum

 • Тренажер DrillSim5000 (Drilling Systems, UK)

1 Ефективність проведення й реалізації результатів наукових досліджень можна забезпечити через розроблення комплексних цільових програм, що передбачають наукове, технічне, нормативне, організаційне та кадрове забезпечення на вирішення ключових проблем економіки країни з обов’язковим залученням академічної та вузівської науки.

 • 1 Ефективність проведення й реалізації результатів наукових досліджень можна забезпечити через розроблення комплексних цільових програм, що передбачають наукове, технічне, нормативне, організаційне та кадрове забезпечення на вирішення ключових проблем економіки країни з обов’язковим залученням академічної та вузівської науки.

 • 2 В переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року (постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942) відсутній напрямок, що охоплював би комплекс робіт з розвідки, видобування, зберігання та транспортування вуглеводнів. Пропонуємо внести в напрямок “Енергетика та енергоефективність” або в напрямок “Раціональне природокористування” підрозділ «Нафта, природний газ та споріднені технології».

 • 3 Відсутність законодавчої бази і мотивації вітчизняних підприємств, у т.ч. і в нафтогазовій галузі, у впровадженні вітчизняних нових, конкурентоздатних технологій і технічних засобів та послуг. Зокрема, в нафтогазовій галузі в останні роки склалася парадоксальна ситуація: прибуткова в будь-якій країні світу галузь – в Україні постійно збиткова. Це ускладнює, а в багатьох випадках робить неможливим впровадження результатів наукових досліджень.

 • 4 Система фінансування госпдоговірних робіт та грантів в рамках міжнародної технічної допомоги через Державну казначейську службу України стримує ефективність і оперативність використання коштів, особливо в останньому кварталі року, коли, як правило, надходять основні кошти. Пропонується дозволити здійснення фінансування госпдоговірної тематики та проектів міжнародної технічної допомоги здійснювати через комерційні банки державної форми власності.КОНТАКТИСхожі:

Рішення про нагородження роботи Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки прийнято рішення про нагородження роботи Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України iconРішення про купівлю товару Керівник роботи доц. Салогубова В. М доповідач Соломіна О.І група уп-381 Мета даної роботи
Дослідження поведінки споживачів у процесі прийняття рішення про купівлю товару
Рішення про нагородження роботи Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки прийнято рішення про нагородження роботи Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України iconЗакон України "Про освіту" Закон України "Про освіту" Розділ ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу Стаття 54. Кадрове забезпечення сфери освіти
...
Рішення про нагородження роботи Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки прийнято рішення про нагородження роботи Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України iconРішення про продовження роботи над цією проблемою. Зосереджуємо увагу Акценти семінарів для керівних кадрів 2004-2005 н р
Черкаського міськвиконкому, відділів освіти міськвиконкомів, райдержадміністрацій на кращу організацію методичної роботи з педагогічними...
Рішення про нагородження роботи Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки прийнято рішення про нагородження роботи Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України iconБорис Євгенович Патон
Академії наук срср, Російської академії наук, професор, заслужений діяч науки І техніки урср, лауреат Ленінської премії та Державних...
Рішення про нагородження роботи Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки прийнято рішення про нагородження роботи Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України iconДержавний стандарт України; державний стандарт України; галузевий стандарт; технічні умови
Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації і реєструються в Державному комітеті державних стандартів:...
Рішення про нагородження роботи Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки прийнято рішення про нагородження роботи Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України iconРішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-к
Національної академії державного управління при Президентові України. Історія кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем...
Рішення про нагородження роботи Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки прийнято рішення про нагородження роботи Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України iconРішення Рішення про унікальність пропозиції База для порівняння Точки паритету Точки диференціації Рішення про те, що не робити ніколи

Рішення про нагородження роботи Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки прийнято рішення про нагородження роботи Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України iconПоложення про порядок призначення і виплати державних пенсій, автори В. А. Бабкін, Г. Б. Смірнова Особливості обчислення окремих періодів роботи Робота на о. Шпіцберген враховується до 01. 01. 91 р
Обчислення страхового стажу за період роботи на Крайній Півночі для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов"язкове...
Рішення про нагородження роботи Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки прийнято рішення про нагородження роботи Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України iconРадіофізичний факультет Понад 50 років на вістрі освіти і науки
Кадровий склад 5 академіків Національної академії наук України, 24 професорів, 57 кандидатів фізико-математичних наук, доцентів,...
Рішення про нагородження роботи Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки прийнято рішення про нагородження роботи Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України iconЗакон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про позашкільну освіту»
Про підсумки вивчення стану роботи районних відділів освіти щодо організації контрольно-аналітичної діяльності

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка