Це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію


НазваЦе стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію
Дата конвертації20.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентациице стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію.

 • це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію.Вади серця спостерігаються приблизно в 0,5-1% населення, складаючи 20-25% всіх органічних захворювань серця і займають третє місце за поширеності після гіпертонічної та ішемічної хвороби.

 • Вади серця спостерігаються приблизно в 0,5-1% населення, складаючи 20-25% всіх органічних захворювань серця і займають третє місце за поширеності після гіпертонічної та ішемічної хвороби.

вроджені

 • вроджені

 • набуті

  • мітральний стеноз
  • мітральна недостатність
  • аортальний стеноз
  • аортальна недостатність
  • комбіновані вади


ендокардит (частіше всього ревматичний),

 • ендокардит (частіше всього ревматичний),

 • інфекційний ендокардит,

 • сифіліс,

 • атеросклероз,

 • неінфекційні ідіопатичні хвороби міокарда.виникає в тих випадках, коли мітральний клапан під час систоли лівого шлуночка не закриває повністю атріовентрикулярний отвір і проходить зворотний тік крові із шлуночка в передсердя.

 • виникає в тих випадках, коли мітральний клапан під час систоли лівого шлуночка не закриває повністю атріовентрикулярний отвір і проходить зворотний тік крові із шлуночка в передсердя.задишка, серцебиття, ціаноз, сухий кашель або з невеликою кількістю харкотиння, часто з домішками крові (кровохаркання), спостерігається біль в ділянці серця (ниючий, колючий, тиснучий); зв’язок його з різним навантаженням не завжди вдається виявити.

 • задишка, серцебиття, ціаноз, сухий кашель або з невеликою кількістю харкотиння, часто з домішками крові (кровохаркання), спостерігається біль в ділянці серця (ниючий, колючий, тиснучий); зв’язок його з різним навантаженням не завжди вдається виявити.

 • При пальпації виявляється зміщення верхівкового поштовху вліво, інколи дони­зу, поштовх розлитий, підсилений, резистентний.При перкусії – зміщення меж серця вверх і вліво (мітральна конфігурація із згладженою серцевою талією).

 • При перкусії – зміщення меж серця вверх і вліво (мітральна конфігурація із згладженою серцевою талією).

 • При аускультації відмічається послаблення першого тону. Систолічний шум на верхівці, який зливається з першим тоном. Акцент другого тону над легеневим стовбуром. Систолічний шум краще вислуховується в положенні хворого на лівому боці в період затримки дихання після вдиху і проводиться в ліву пахвову ділянку. Часто на верхівці вислуховується ІІІ тон (протодіастолічний „галоп”), що вказує на серцеву слабкість.

Перший період – компенсація клапанного дефекту підсиленою роботою лівого шлуночка. Це тривалий період доброго самопочуття і відсутність симптомів недостатності крово­обігу.

 • Перший період – компенсація клапанного дефекту підсиленою роботою лівого шлуночка. Це тривалий період доброго самопочуття і відсутність симптомів недостатності крово­обігу.

 • Другий період – розвиток „пасивної” (венозної) легеневої гіпертензії внаслідок зниження скоротливої функції лівих відділів сер­ця. У цей період з’являються задишка, кашель, інколи кровохар­кання і напади серцевої астми.

 • Третій період – правошлуночкова недостатність з усіма характер­ними симптомами, такими, як збільшення печінки, набряки, підвищення венозного тиску.Звуження атріовентрикулярного отвору проходить при зрощенні стулок мітрального клапана, їх ущільненні і потовщенні, а також при вкороченні і ущільненні сухожильних ниток. Клапан набуває ви­гляду лійки або діафрагми із щілиноподібним отвором всередині.

 • Звуження атріовентрикулярного отвору проходить при зрощенні стулок мітрального клапана, їх ущільненні і потовщенні, а також при вкороченні і ущільненні сухожильних ниток. Клапан набуває ви­гляду лійки або діафрагми із щілиноподібним отвором всередині.– різкий (площа мітрального отвору до 0,5 см2 і менше);

 • – різкий (площа мітрального отвору до 0,5 см2 і менше);

 • – значний (площа мітрального отвору 1-0,6 см2);

 • – помірний (площа мітрального отвору 1,5-1,1 см2).

При огляді виявляється акроціаноз, рум’янець з ціанотичним відтінком (facies mitrale) – ціаноз щік, кінчика носа і ділянки над переніссям.

 • При огляді виявляється акроціаноз, рум’янець з ціанотичним відтінком (facies mitrale) – ціаноз щік, кінчика носа і ділянки над переніссям.

 • Якщо вада розвивається в дитячому віці, спостерігається від­ставання у фізичному розвитку, інфантильність (“мітральний нанізм”). Помітний серцевий поштовх внаслідок розширення і гіпертрофії правого шлуночка.

 • При пальпації виявляється діастолічне “котяче муркотіння” (пресистолічне тремтіння) fremissement cataire. Найкраще всього визначається в положенні на лівому боці при максимальному видосі.При перкусії визначають розширення серцевої тупості вверх і вправо за ра­хунок гіпертрофії лівого передсердя і правого шлуночка. Серце на­буває мітральної конфігурації.

 • При перкусії визначають розширення серцевої тупості вверх і вправо за ра­хунок гіпертрофії лівого передсердя і правого шлуночка. Серце на­буває мітральної конфігурації.

 • При аускультації – І тон на верхівці голосний, ляскаючий. Набуває відтінку “звуку в пустій посудині”. Після ІІ тону вислуховується додатковий тон відкриття мітрального клапана. Голосний І тон, ІІ тон, тон відкриття мітрального клапана створює для мітрального стенозу мелодію, яка називається „ритмом перепілки” (нагадує крик перепілки).

 • Для мітрального стенозу характерний акцент ІІ тону на легеневій артерії, діастолічний шум.

вада, при якій півмісяцеві заслінки не закривають повністю аортальний отвір, і під час діастоли проходить зворотний тік крові із аорти в лівий шлуночок.

 • вада, при якій півмісяцеві заслінки не закривають повністю аортальний отвір, і під час діастоли проходить зворотний тік крові із аорти в лівий шлуночок.Пульсація периферичних артерій, сонних (“танок каротид”), підключичних, плечових, скроневих та ін.; ритмічне, синхронне з пульсом похитування голови (симптом Мюссе), ритмічна зміна кольору нігтьового ложа при легкому натискуванні на кінчик нігтя – так званий капілярний пульс (симптом Квінке), ритмічне збільшення і зменшення зони почервоніння шкіри після тертя та ін. Підвищується систолічний тиск і знижується діастолічний.

 • Пульсація периферичних артерій, сонних (“танок каротид”), підключичних, плечових, скроневих та ін.; ритмічне, синхронне з пульсом похитування голови (симптом Мюссе), ритмічна зміна кольору нігтьового ложа при легкому натискуванні на кінчик нігтя – так званий капілярний пульс (симптом Квінке), ритмічне збільшення і зменшення зони почервоніння шкіри після тертя та ін. Підвищується систолічний тиск і знижується діастолічний.

 • При огляді ділянки серця – збільшений, зміщений вниз і вліво верхівковий поштовх, легке втягування в ділянці сусідніх міжреберних проміжків.При пальпації верхівковий поштовх в шостому і сьомому міжребер’ї, назовні від середньоключичної лінії, розлитий, припіднятий, куполоподібний.

 • При пальпації верхівковий поштовх в шостому і сьомому міжребер’ї, назовні від середньоключичної лінії, розлитий, припіднятий, куполоподібний.

 • Перкуторно відмічається зміщення меж серцевої тупості вліво, серце набуває аортальної конфігурації (з вираженою серцевою талією). При сифілітичній етіології вади – розширення аорти.

 • При аускультації – послаблення І тону на верхівці серця, ІІ тон на аорті також послаблений, а при значному руйнуванні клапанів може зовсім не прослуховуватись. Діастолічний шум на аорті і в точці Боткіна-Ерба. Шум звичайно м’який, протодіастолічний, ду­ючий, спадаючий. На стегновій артерії при натискуванні стетоскопом вислуховуються два тони (подвійний тон Траубе) і подвійний шум Виноградова-Дюрозьє.

 • Пульс швидкий і високий (celer et altus), великий (magnus).призводить до утрудненого систолічного скорочення лівого шлуночка.

 • призводить до утрудненого систолічного скорочення лівого шлуночка.

 • Виникає при зморщуванні аортальних клапанів або з’являється внаслідок рубцевого звуження аортального отвору.Запаморочення, головний біль, спостерігається схильність до непритомності.

 • Запаморочення, головний біль, спостерігається схильність до непритомності.

 • Огляд. Шкіра бліда, верхівковий поштовх зміщений вліво, рідше вниз, розлитий, високий, резистентний.

 • При пальпації виявляється над аортою систолічне тремтіння (“котяче муркотіння”).

 • Перкуторно відмічається зміщення лівої межі вліво, аортальна конфігурація серця.Аускультація серця виявляє послаблення І тону на верхівці. Над аортою ІІ тон по­слаблений або не вислуховується, грубий систолічний шум на аорті, який проводиться за током крові і добре вислуховується на сонних артеріях і міжлопатковому просторі.

 • Аускультація серця виявляє послаблення І тону на верхівці. Над аортою ІІ тон по­слаблений або не вислуховується, грубий систолічний шум на аорті, який проводиться за током крові і добре вислуховується на сонних артеріях і міжлопатковому просторі.

 • Пульс малий, (parvus) повільний (tardus) і рідкий (rarus). Артеріальний тиск переважно знижений, діастолічний нормальний або підвищений, тому пульсовий тиск зменшений.

Схожі:

Це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconЦе стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію
Вади серця спостерігаються приблизно в 0,5-1% населення, складаючи 20-25% всіх органічних захворювань серця і займають третє місце...
Це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconВада серця це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію
Вади серця спостерігаються приблизно в 0,5-1% населення, складаючи 20-25% всіх органічних захворювань серця і займають третє місце...
Це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconБудова серця
Автоматизм серця це здатність клітин провідної системи серця самостійно (автономно) виробляти біоелектричні імпульси, які викликають...
Це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconФізіологічні властивості серця Автоматизм Провідність
Автоматизм серця це здатність клітин провідної системи серця самостійно (автономно) виробляти біоелектричні імпульси, які викликають...
Це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconВиявити проблеми, які поет порушує в інтимній ліриці і як ці твори пов’язані з його особистим життям

Це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconСтійка це означає, що інфляція – тривалий процес, стійка тенденція, і тому її слід відрізняти від стрибка цін
Стійка це означає, що інфляція тривалий процес, стійка тенденція, і тому її слід відрізняти від стрибка цін
Це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconМета: Мета
З’ясувати, які проблеми поет порушує у творах інтимної лірики і як ці твори пов’язані з його особистим життям
Це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconЩо таке туберкульоз? Що таке туберкульоз?
На відміну від інших мікробактерій, бактерія тубуркульозу досить стійка: відмінно себе почуває, як у грунті так і у воді, стійка...
Це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconАритмія – це типовий патологічний процес, що характеризується порушенням частоти і періодичності генерації імпульсів збудження та (чи) послідовності скорочень серця (передсердь і шлуночків). Аритмія
Зміна співвідношення між внутрішньо- та позаклітинним вмістом іонів K, Na, Ca, Mg, Cl
Це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію це стійка патологічна зміна в будові серця, що порушує його функцію iconМ. Тэтчер “Искусство управления государством” М. Тэтчер “Искусство управления государством”
Загальноекономічні показники: ввп (%, зміна за рік), індекс промислового виробництва (%, зміна за рік), ісц (%, зміна за рік), іпв...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка