Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.”


НазваМагістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.”
Дата конвертації20.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі ВСП «Агрономічна дослідна станція» НДГ НУБіП України Васильківського району Київської обл.”


Актуальність теми магістерської роботи

 • Механізовані процеси у рослинництві характеризуються великою кількістю небезпечних (шкідливих) виробничих чинників і є постійним джерелом небезпеки для працівників сільськогосподарського виробництва. Саме через це протягом останніх десяти років у сільському господарстві загинуло понад дві сотні механізаторів.

 • У ВП НУБіПУ «Агрономічна дослідна станція» стан охорони праці не можна вважати задовільним.

 • Працівники більшості виробничих підрозділів (тваринницькі ферми, ремонтна майстерня, машино-тракторний парк та ін.) працюють на застарілому обладнанні, де відсутні технічні засоби захисту.

 • Небезпеку становлять механізовані роботи під час обробітку ґрунту, внесення пестицидів та агрохімікатів, під час жнив та інших технологічних операцій збирання і переробляння врожаю. • Об'єктом дослідження є стан охорони праці у ВСП «Агрономічна дослідна станція» НДГ НУБіП України.

 • Предметом дослідження є: виробничі небезпеки у господарстві, причини нещасних випадків, що сталися на механізованих процесах у рослинництві; алгоритм і методологія оцінення рівня виробничого травматизму та показників стану охорони праці; рекомендації щодо запобігання виробничому травматизму у господарстві. • Метою роботи було визначити найбільш травмонебезпечні механізовані виробничі процеси у рослинництві та розробити комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі ВСП «Агрономічна дослідна станція» НДГ НУБіП України.

 • Завданнями магістерської роботи є: - проаналізувати та оцінити небезпеки на механізованих виробничих процесах у господарстві; - запропонувати способи встановлення безпеки експлуатації сільськогосподарської техніки; - розробити організаційні заходи для поліпшення роботи з охорони праці у ВСП НУБіПУ «Агрономічна дослідна станція».Методи дослідження.

 • Для досягнення поставленої мети у роботі використовували наступні методи дослідження: аналітичні - аналіз науково-технічної літератури; статистичні – оброблення статистичних даних про причини нещасних випадків; формалізації - розроблення структурних схем і алгоритмів.Відносний ризик травмування працівників на основних виробничих процесах у рослинництві (за статистичними даними НВЦ «Укрсільгоспохоронпраці» про причини виробничого травматизму в АПК)Визначальні чинники безпеки праці під час виконання польових механізованих робітМетоди оцінення рівня безпеки експлуатації сільськогосподарської технікиКарта показників безпеки вузлів комбайну СК-5 “Нива”Аналіз небезпечних ситуацій на механізованих процесах скиртуванняПерелік заходів з охорони праці на механізованих процесах у ВСП НУБіПУ «Агрономічна дослідна станція»Розрахунок економічної ефективностіВисновки

 • 1. Проаналізовано літературні джерела з питань аналізу умов праці на виробничих механізованих процесах в АПК. Встановлено, що за сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур, які передбачають застосування значної кількості засобів механізації виробничих процесів, на працівників може впливати комплекс виробничих чинників: шум, вібрація, несприятливий мікроклімат, пестициди та інші засоби обробляння рослин, багатокомпонентний пил, мікрофлора. Біологічні чинники, виробничий пил та токсиноутворювальні мікроорганізми, що перебувають у виробничому довкіллі на механізованих процесах вирощування та збирання сільськогосподарських культур можуть негативно впливати на стан здоров'я працівників, спричиняючи, у першу чергу, захворювання органів дихання. Тому під час роботи на засобах механізації під час проведення агротехнічних робіт щодо вирощування та збирання сільськогосподарських культур необхідно дотримуватись загальноприйнятих санітарно-гігієнічних та технічних заходів безпеки.

 • 2.На основі аналізу виробничої діяльності ВСП НУБіПУ «Агрономічна дослідна станція» показано, що стан охорони праці у виробничих підрозділах господарства визнано таким, що потребує суттєвого покращання. Найбільше це стосується безпеки праці на механізованих процесах у рослинницькій галузі. Механізовані процеси у рослинництві характеризуються великою кількістю небезпечних (шкідливих) виробничих чинників і є постійним джерелом небезпеки для працівників сільськогосподарського виробництва.

 • 3. Розроблено організаційно – технічні заходи для покращення умов праці механізаторів у ВСП НУБіПУ «Агрономічна дослідна станція», зокрема - під час комплектування та використання машинно-тракторних агрегатів, на механізованому току, складено карту контролю показників безпеки вузлів і систем зернозбирального комбайну СК-5 «Нива».

 • 4.Узагальнено загальні вимоги безпеки до тракторів і сільськогосподарських машин. Встановлено, що вони повинні враховувати технічний стан, умови експлуатації, наявність технічних засобів захисту працівників. Описано методи виявлення порушень нормативів безпеки під час технічного огляду сільськогосподарської техніки. Вказано основні вимоги безпеки до технічного стану наявної у господарстві техніки.

 • 5.Складено схему інформаційних зв’язків системи управління охороною праці (СУОП) у ВСП НУБіПУ «Агрономічна дослідна станція». Вирішальним елементом такої системи є інженер з охорони праці. Документальне забезпечення функціонування СУОП дозволить чітко окреслити напрямки роботи з охорони праці, встановити відповідальність за порушення нормативів безпеки.

 • 6. Виконано розрахунок ефективності запропонованих заходів з охорони праці. Розраховано їх терміни окупності, показано, що витрати на запроектовані заходи щодо оптимізації умов праці та зниження рівня травматизму у господарстві навіть без врахування їх соціального ефекту є ефективними.Дякую за увагу.Схожі:

Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconВиконала: Дяченко О. М. Науковий керівник: к б. н., доцент Піковський М. Й
Магістерська робота на тему: " Коренева гниль нуту та заходи обмеження її розвитку в умовах вп нубіп україни " Агрономічна дослідна...
Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconВиконав: Кірічек А. Р. Науковий керівник: д б. н., академік наан україни, професор Кирик М. М
Магістерська робота на тему: "Кореневі гнилі сочевиці та вики ярої І заходи обмеження їх розвитку в умовах вп нубіп україни "Агрономічна...
Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconСажкові хвороби ярого ячменю та заходи обмеження їх розвитку в умовах вп нубіп україни “Агрономічна дослідна станція” Васильківського району Київської області Виконала: Хандажівська М.І
Сажкові хвороби ярого ячменю та заходи обмеження їх розвитку в умовах вп нубіп україни "Агрономічна дослідна станція" Васильківського...
Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconВп нубіп україни «Агрономічна дослідна станція» вп нубіп україни «Агрономічна дослідна станція»
У даній роботі проведено комплексний моніторинг вірусу тютюнової мозаїки в посівах сільськогосподарських культур в агроценозах вп...
Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconСтудент 4-го курсу фзр: Єфімовський Сергій Вікторович Науковий керівник: к б. н., доц. Піковський М. Й
Стійкість сортів та гібридів кукурудзи до летючої сажки в умовах вп нубіп україни "Агрономічна дослідна станція" Васильківського...
Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconМагістерська робота на тему
...
Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconМагістерська робота на тему: Оптимізація технології вирощування нту у вп нубіп україни “Агрономічна дослідна станція”
Предмет доcлiдження – cорти нуту розанна, трiумф та пегаc, норми виciву наciння, удобрення, iнокуляцiя наciння, урожайнicть, економiчна...
Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconНаціональний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра охорони праці та інженерної екології
Удосконалення організаційних заходів та технічних засобів для створення нормативних умов праці на дільниці майстерні вп "великоснітинське"...
Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconТема: “Оптимізація мікроклімату за альтернативної системи утримання свиней” Виконала: студентка окр “Магістр”
Мета: визначення параметрів мікроклімату різних секцій свинарника після реконструкції, порівняння їх з нормативами та дати рекомендації...
Магістерська робота на тему: “Аналіз умов праці та комплексні заходи для їх поліпшення на механізованих процесах у рослинницькій галузі всп «Агрономічна дослідна станція» ндг нубіп україни Васильківського району Київської обл.” iconМагістерська робота
Проект благоустрою території, прилеглої до контори Боярського лісництва вп нубіп україни "Боярська лісова дослідна станція""

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка