Положення про Інститут, Центр соціологічних досліджень Інституту, Центр євроатлантичної інтеграції, відділи та сектора Інституту


НазваПоложення про Інститут, Центр соціологічних досліджень Інституту, Центр євроатлантичної інтеграції, відділи та сектора Інституту
Дата конвертації20.04.2013
Розмір445 b.
ТипПоложення


“Стан виконання науково-дослідницьких робіт та прогнозно-аналітичних розробок Інститутом проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України”


Основні напрямки реформування роботи Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування

 • Визначені основні напрямки участі Інституту в реалізації Дорожньої карти модернізації Національної академії.

 • Створення концептуальних документів щодо розвитку Інституту (Дорожня карта модернізації Інституту, проекти рішень Вченої ради Національної академії від 22 лютого 2007 р., протокол №131/2-1 “Про забезпечення експертно-аналітичного супроводу діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади” та від 22 лютого 2007 р., протокол №131/2-8; Стратегічний план роботи Інституту до Стратегічного плану роботи Національної академії державного управління при Президентові України на 2007 р.; Пропозиції Інституту щодо забезпечення експертно-аналітичного супроводу діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів державної влади України.

 • Суттєво уточнено Положення про Інститут, Центр соціологічних досліджень Інституту, Центр євроатлантичної інтеграції, відділи та сектора Інституту.

 • Підготовлено список осіб, зарахованих до кадрового резерву державної служби на керівні посади та посади спеціалістів структурних підрозділів Інституту;

 • Проведено унормування індивідуальної роботи співробітників Інституту шляхом прийняття на вченої ради Інституту нормативу НАН України.

 • Наведений порядок з документацією Інституту.Мета наукових досліджень включає до себе таки складові:

 • Пошук закономірностей та тенденцій розвитку державного управління та місцевого самоврядування.

 • Обґрунтування, уточнення та систематизація понять, категорій, термінів державного управління як галузі знання.

 • Виявлення та теоретичне обґрунтування специфіки державного управління та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку державності, реалізації основних напрямів реформування суспільства.

 • Осмислення передового вітчизняного та закордонного досвіду державного управління, місцевого самоврядування, обґрунтування його ефективного використання у практиці державного будівництва.

 • Розвиток теоретико-методологічного змісту державного управління як галузі навчальної діяльності, удосконалення професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

 • Удосконалення окремих складових, аспектів державного управління з метою підвищення його ефективності.

 • Впровадження результатів наукових досліджень в практику державного управління, підготовку та перепідготовку державно-управлінських кадрів.Структура діяльності Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядуванняСтруктура дослідницької діяльності Інституту Проблем державного управління та місцевого самоврядуванняРезультати науково-дослідницької роботи Інституту з тем фундаментальних та прикладних досліджень

 • Підготовлено Програми і технічні завдання на виконання НДР;

 • Розпочато підбір наукової літератури за напрямами досліджень;

 • Збір, аналіз, узагальнення документальних джерел, теоретичного і практичного матеріалу;

 • Розроблено зміст колективних монографій та визначено основних виконавців відповідно до розділів змісту;

 • Завершується комплектування дослідницьких груп з 9 тем (всього 80 співробітників Національної академії);

 • Їдуть консультації щодо розподілу завдань між учасниками дослідницьких груп;

 • По ряду тем іде поточне керівництво дослідницькою роботою, орієнтоване на конкретні результати.Загальна характеристика плану роботи над прикладною темою наукового дослідження

 • Систематизація та узагальнення знання з методології, теорії, практики публічного управління та професійної підготовки управлінських кадрів” Кінцевий продукт “Енциклопедія державного управління України” в 5 т. Термін 2007-2009р. Приймають участь 17 виконавців.

 • Дорожня карта робіт:

 • Підготовка концепції Енциклопедії

 • Підготовка інформації для сайту Національної академії

 • Організація дослідницьких колективів в регіональних інститутах

 • Підготовка короткого енциклопедичного словника з державного управління.

 • Залучення до участі в енциклопедії ведучих фахівців України

 • Розподіл тематики статей Енциклопедії

 • Створення редакційної колегії Енциклопедії та колегій томів.

 • Робота над текстами статей й томів.

 • Проведення експертизи Енциклопедії.

 • Публікація та презентація ЕнциклопедіїЗагальна характеристика наукового продукту Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування при виконанні фундаментальних досліджень

 • Кількість:

 • Монографій – 7 (35 – 49 друк. арк.)

 • Навчальних посібників – 1 (5 – 7 друк. арк.)

 • Наукових статей – 243 (121, 5- 243 друк. арк.)

 • Науково-методичних рекомендацій – 3 (9-15 друк. арк.)

 • Проектів концепцій -3 (9- 15 друк. арк.)

 • Програм - 1 (3-5 друк. арк)

 • Загальний обсяг наукового продукту в друкованих арк. (1 стаття – (0,5 – 1) др. арк., моногр. – (5 – 7) др.арк.- посібник (5- 7) др. арк, інші види продукту -(3 -5) др. арк.) -187,5 -339 др. арк.Розподіл тем фундаментальних досліджень між основними виконавцями

 • Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування - 9

 • Навчально-наукові комплекси Національної академії - 6

 • Регіональні інститути Національної академії-2Тематика фундаментальних досліджень Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ:

 • “Концептуальні засади аналізу та оцінювання ефективності механізмів регулювання інтеграційних процесів в Україні” наук. кер. д. філос н., професор Бондаренко В.Д.

 • “Формування інституційних засад взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства в Україні” - наук. кер. - д. соц. н., професор Сурмін Ю.П.

 • “Розроблення системної моделі професіоналізації державної служби України” - наук. кер. - канд. ф-м. Н. Штика Л.Г.

 • “Теоретико-методологічне та програмне забезпечення реформування місцевого самоврядування в Україні” - наук. кер.- к.і.н Козюра І.В.

 • “Морально-етичні засади розвитку державної служби України: європейський та вітчизняний досвід” наук. кер.- к.н. держ. упр. Руденко О.М.

 • “Модернізація системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в контексті демократич-ного державного врядування” - наук. кер. к.н. держ. упр Крушельницька Т.П.

 • “Антикризові стратегії державного управління”. наук. кер. - к. ф-м. Н.Загайнова Л.І.

 • “Організаційно-економічні та правові механізми забезпечення сталого розвитку територіальної громади – наук наук. кер.- к.і.н.Гогіна Л.М.

 • “Механізми реалізації державної регіональної політики в контексті проведення адміністративної та політичної реформи”. - наук. кер.- к.е.н. Іванченко Ю.Г.Обґрунтування можливостей Інституту проблем державного управління з виконання тем фундаментальних досліджень

 • Загальна чисельність співробітників - 17

 • Кількість співробітників, які можуть керувати темами – 9.

 • Кількість друк. арк. наукової продукції, що може забезпечити ІПДУМС (д.наук, проф.- 6 друк. арк., заступники дир. - 4друк. арк., зав. відд. - 4 друк. арк., наук спів. з науковим ступеням-4 друк. арк., наук., спів. без наукового ступеню – 2 друк. арк.). Всього: 70 – 80 др. арк.

 • Загальний фонд заробітної платні -574.145 гр.

 • Загальна сума витрат на ІПДУМС -734.545 гр.

 • Кількість співробітників ІПДУМС у середньому на одну тему – 2

 • Можлива кількість співробітників Національної академії та регіональних інститутів, яких можна включити в роботу над темами в ІПДУМС на безкоштовній основі – мін. – 10 осіб, максимально-80 осіб.Динаміка Доручень Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядуванняВисновки з аналізу доручень Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядуванняДинаміка публікацій Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядуванняВисновки з аналізу публікацій Інституту проблем державного управлінняДинаміка комунікацій Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядуванняСоціологічні дослідження Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування

 • План соціологічних досліджень на 2007 р. – 7 досліджень

 • Моніторинг проблем Європейської та євроатлантичної інтеграції України (експертне та масове опитування)

 • Створення системи моніторингу стану та подолання корупції в органах державної влади, зміцнення суспільної моралі та престижності професійної державної служби та служби в органах місцевого самоврядування (експертне та масове опитування).

 • Стан та перспективи професіоналізації державної служби в Україні в контексті європейського адміністративного простору (експертне опитування).Проблеми ІПДУМС

 • Повернення ІПДУМС за характером навантаження в дослідницьку установу, яка працює за принципами інституту НАН України, що не відповідає концепції “дорожньої карти реформування Національної академії”, в якої ІПДУМС моделюється як експертне-аналітична установа. Наукова завантаженість ІПДУМС приведе до реальних труднощів виконання експертне-аналітичної роботи.

 • Необхідно розробити технології експертизи значного обсягу наукового продукту, що буде проходить через Інститут.

 • Необхідно розробити технологію апробації та впровадження результатів фундаментальних й прикладних досліджень в практику.

 • Перевантаження співробітників ІПДУМС в зрівнянні з співробітниками науково-дослідницьких інститутів НАН України (одна тема виконується там підрозділом в 8-10 осіб)

 • ІПДУМС може виробити 70-80 др. арк. текстуальної продукції, виконання теми потребує підготувати – 100-189 др. арк. цей продукції. Різниця 20-30 др. арк., покриття якої потребує додатково 4-5 співробітників. Необхідно доукомплектовувати ІПДУМС кадрами. А саме доукомплектування приведе до скорочення економії по з/п, що погіршить можливості преміювання робітників.

 • Незначні можливості преміювання, що приведе до неможливості стимулювання співробітників ІПДУМС за виконання різного роду доручень.

 • Скоротився термін виконання робіт на квартал, що потребую форсирування робіт.Способи вирішення проблем ІПДУМС

 • Визначитися з концепцією ІПДУМС і не змінювати її в залежності від ситуації на термін виконання тем фундаментальних досліджень. У 2008р. забезпечити стабільне фінансування експертне-аналітичної т а соціологічної складових діяльності ІПДУМС.

 • Підвищити кадровий потенціал ІПДУМС шляхом доукомплектування кадрами (мін 3 особи – мах. 8 осіб).

 • Змінити комп'ютерний парк Інституту, придбати інформаційно-аналітичну систему.

 • Створити в Інституті аналітичний відділ для забезпечення виконання доручень Президента України, вищих органів державної влади України.

 • Перевести державних службовців Інституту на фінансування за рахунок освіти, що дозволить збільшити чисельність наукових співробітників та створити окремий аналітичний відділ.

 • Долучити до виконання наукових робіт на безкоштовній основі максимальну чисельність виконавців з інших підрозділів Національної академії з метою забезпечення виконання тем (80 співроб.)

 • Вирішити проблему матеріального стимулювання співробітників ІПДУМС за науково-дослідницьку та експертно-аналітичну роботу.

 • Вирішити проблему підвищення кваліфікації співробітників Інституту в аналітичних підрозділах Секретаріату Президента України, вищих органах державної влади, відомих аналітичних центрах України та зарубіжжя.Координація фундаментальних досліджень НАДУМодель координації виконання фундаментальних досліджень ІПДУМС

 • Проведення наукових

 • конференцій, презентаційСхожі:

Положення про Інститут, Центр соціологічних досліджень Інституту, Центр євроатлантичної інтеграції, відділи та сектора Інституту iconПартійна політика Презентація дослідження Міжнародний центр перспективних досліджень
Міжнародний центр перспективних досліджень є незалежною, неприбутковою дослідницькою організацією, яку засновано 1994 року за ініціативою...
Положення про Інститут, Центр соціологічних досліджень Інституту, Центр євроатлантичної інтеграції, відділи та сектора Інституту iconЕкономічний аналіз і прогноз: послуги для бізнесу Міжнародний центр перспективних досліджень
Міжнародний центр перспективних досліджень є незалежною, неприбутковою дослідницькою організацією, яку засновано 1994 року за ініціативою...
Положення про Інститут, Центр соціологічних досліджень Інституту, Центр євроатлантичної інтеграції, відділи та сектора Інституту iconПоложення про Центр визначає такі основні його завдання
Про досвід діяльності центру українсько-польських досліджень проблем місцевого самоврядування львівського регіонального інституту...
Положення про Інститут, Центр соціологічних досліджень Інституту, Центр євроатлантичної інтеграції, відділи та сектора Інституту iconШвидке економічне зростання: чи вдасться втримати темпи? Прогноз на 2003–2005 роки Міжнародний центр перспективних досліджень
Центр це незалежна дослідницька організація, яку заснував 1994 року Інститут відкритого суспільства
Положення про Інститут, Центр соціологічних досліджень Інституту, Центр євроатлантичної інтеграції, відділи та сектора Інституту iconШвидке економічне зростання: чи вдасться втримати темпи? Прогноз на 2003–2005 роки Міжнародний центр перспективних досліджень
Центр це незалежна дослідницька організація, яку заснував 1994 року Інститут відкритого суспільства
Положення про Інститут, Центр соціологічних досліджень Інституту, Центр євроатлантичної інтеграції, відділи та сектора Інституту iconСучасний стан Інституту Сучасний стан Інституту
Україні І нічим не поступатися аналогічним європейським установам, таким як Інститут Йозефа Стефана ("Jožef Stefan", Словенія) або...
Положення про Інститут, Центр соціологічних досліджень Інституту, Центр євроатлантичної інтеграції, відділи та сектора Інституту iconУкраїнська економіка за умов політичної кризи Прогноз на 2003–2004 роки Міжнародний центр перспективних досліджень Семінар-презентація для клієнтів
Центр є незалежною дослідницькою організацією, що її заснував 1994 року Інститут відкритого суспільства
Положення про Інститут, Центр соціологічних досліджень Інституту, Центр євроатлантичної інтеграції, відділи та сектора Інституту iconВчена рада Інституту Вчена рада Інституту
Вчена рада Інституту є його вищим дорадчим колегіальним органом. Дорадчо-колегіальна функція Вченої ради реалізується шляхом демократичного,...
Положення про Інститут, Центр соціологічних досліджень Інституту, Центр євроатлантичної інтеграції, відділи та сектора Інституту iconНауково-методичний центр зовнішнього незалежного оцінювання Інституту післядипломної педагогічної освіти ку імені Бориса Грінченка

Положення про Інститут, Центр соціологічних досліджень Інституту, Центр євроатлантичної інтеграції, відділи та сектора Інституту iconМіжнародний центр перспективних досліджень Прес-конференція
Центр на регулярній основі здійснює оцінку державної політики, політичної та економічної ситуації

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка