Поточна ситуація з проектом „ Триєдиний принцип в Україні – План дій” Зустріч ключових партнерів з протидії епідемії віл/сніду


НазваПоточна ситуація з проектом „ Триєдиний принцип в Україні – План дій” Зустріч ключових партнерів з протидії епідемії віл/сніду
Дата конвертації21.04.2013
Розмір570 b.
ТипПрезентации


Поточна ситуація з проектом „ Триєдиний принцип в Україні – План дій”

 • Зустріч ключових партнерів з протидії епідемії ВІЛ/СНІДу

 • 12 квітня 2005 року

 • Аркадіуш Майшик,

 • ЮНЕЙДС


В чому полягає проект плану дій за Триєдиним принципом в Україні?

 • Проект „План дій за Триєдиним принципом в Україні” (2 роки, ЮНЕЙДС/ДМВМР)

 • Проект буде підтримувати створення та функціонування єдиного координаційного органу з широкими міжсекторальними повноваженнями, який працюватиме під керівництвом Уряду та активно залучатиме:

   • людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом
   • донорську спільноту
   • громадське суспільство
   • державні та приватні установи.


План дій

 • План дій складається з двох частин:

   • Підготовча фаза (квітень – червень 2005 року)
   • Фаза впровадження (червень 2005 року - март 2007 року)


Яку роль відіграватиме ЮНЕЙДС?

 • Міністерство охорони здоров’я України безпосередньо звернулося до ЮНЕЙДС з проханням надати допомогу у „створенні потужного національного органу з питань ВІЛ/СНІДу в Україні”.Робочій план для підготовчого періоду

 • Період охоплює: 1квітня – 30 червня 2005 року

 • Компонент 1:

 • Консультації на рівні зацікавлених сторін / Аналіз

 • Компонент 2:

 • Розробка моделей для Єдиного Національного Координаційного Механізму

 • Компонент 3:

 • Розробка стратегії для впровадження Єдиного Національного Координаційного МеханізмуМетодологія

 • Мета – здійснити оцінку сучасної ситуації щодо координаційної діяльності у сфері ВІЛ/СНІДу в Україні, а також надати рекомендації стосовно побудови єдиного координаційного органу України

 • Методи:

   • Аналіз діяльності основних партнерів;
   • Аналіз документів, які регламентують діяльність координаційних структур і даних щодо діяльності координаційних механізмів в Україні;
   • Проведення напівструктурованих інтерв’ю;
   • Обговорення і досягнення консенсусу на засіданнях Робочої Групи ООН зі стратегічного планування.


Методологія

 • Ключові респонденти відбиралися на основі:

   • Внеску установи/організації в рамках виконання Національної програми, спрямованої на подолання епідемії ВІЛ/СНІД;
   • Їхньої ролі в діяльності координаційних структур;
   • Рівня обізнаності з поточною ситуацією щодо діяльності Урядової комісії і Координаційного механізму країни;
   • Знання українського і світового досвіду координації діяльності в процесі боротьби з ВІЛ/СНІДом.
 • Типи організацій:

   • Державні - 5
   • НУО - 4
   • МО - 7
   • ООН - 3
 • Всього - 19Координаційні структури, що працюють у сфері ВІЛ/СНІДу в Україні

 • Урядова комісія зі СНІДУ

 • Міністерство охорони здоров’я

 • Розширена тематична група ООН,

 • КМК для Глобального Фонду

 • Регулярні наради учасників процесу на базі Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІДу, який є тимчасовим основним реципієнтом гранту від ГФСТМ

 • Підрозділ із здійснення проектів Світового банку.Висновки

 • Існування в Україні низки координаційних органів із майже ідентичними завданнями і складом учасників, що є не тільки не ефективною, а й шкідливою ситуацією.

 • Прийняття схожих рішень завдяки обговорюванню аналогічних питань протягом зустрічей існуючих комісій. В результаті, представники урядових структур, члени українського неурядового сектору, міжнародні організації і донори дарма витрачають багато часу.

 • Майже всі учасники опитування висловили думку щодо:

   • нагальної необхідності скоординувати зусилля;
   • доцільності створення нової єдиної координуючої структури, замість декількох;
   • складу представництва на різних рівнях до якого б входили співробітники державних установ, громадянське суспільство, структури ООН, МО, донори, приватні особи і релігійні групи;
   • Прийняття політичних рішеньурядовцями, для забезпечення їх реалізації. Однак напередодні прийняття цих рішень, обов’язково потрібні консультації на рівні НУО, ЛЖВС і МО.


Висновки

 • Багато експертів вважають, що новий координаційний механізм має охоплювати проблеми ВІЛ/СНІДу, туберкульозу і наркоманії.

 • Дехто переконаний, що треба опікуватися лише проблемами ВІЛ/СНІДу, оскільки всі дотичні проблеми потягнуть за собою збільшення кількості членів Координаційного органу, а він не буде ефективним, якщо в ньому буде працювати багато людей.

 • Учасники опитування переконані, що ефективний координуючий механізм не повинен складатися більш ніж з 15-25 осіб.Запропоновані моделі Модель 1

 • Координації будується з трьох складових:

 • Наглядова Рада (на рівні політичних зобов'язань), в яку мають ввійти водночас Президент, Прем’єр Міністр, віце-прем’єр-міністр, Голова РНБО, дружина Президента України. Головою координаційної структури має бути віце-прем’єр-міністр, або хтось вищий за посадою тобто особа, рішення якої впливають на всіх.

 • Реальна координація (на рівні прийняття рішень), яку має очолювати віце-прем’єр-міністр, який водночас входить до Наглядової Ради і приблизно 15 осіб. Ця координаційна структура має забезпечити репрезентативність усіх, хто залучений у діяльність в сфері ВІЛ/СНІД, на пропорційних засадах. Ті міністерства, що не ввійдуть до КС, можуть залучатися за необхідністю.

 • Технічні комітети, або технічні групи (на рівні підготовки рішень і поточної координації) які будуть мати зв’язок з усіма стратегічними партнерами, мати повну інформацію про діяльність у сфері ВІЛ/СНІДу в Україні, готувати документи, забезпечувати технічну підтримку при організації засідань, організовувати необхідні дослідженняЗапропоновані моделі Модель 2

 • Аналог Урядової комісії:

 • Комісія має вирішувати проблеми ВІЛ/СНІДу, ТБ, наркоманії і ХПСШ.

 • Очолюватися віце-прем’єр-міністром з гуманітарних питань. В склад входять лише представники державних установ, які приймають політичні рішення.

 • Створюється КМК, який є дорадчим органом Комісії.

 • У склад КМК мають увійти 30 осіб, які будуть репрезентувати всіх стратегічних партнерів на квотних засадах:

  • 10 осіб від урядових структур (які є, водночас, членами Урядової комсії),
  • 5 від НУО,
  • 5 від МО, в тому числі один представник ООН,
  • 5 представників обласного рівня (як державні службовці, так і представники регіональних НУО), і
  • 5 – представників уразливих груп.


Запропоновані моделі Модель 3

 • Складається з:

 • Єдиного КМК

   • Очолити має віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань. Співголовою може стати ЛЖВС
   • До складу мають увійти представники державних структур, НУО, ЛЖВС, МО, донорів, релігійних груп і приватні особи на пропорційних засадах.
 • Підкомітети

   • повинні складатися з професіоналів, які будуть спроможні підготувати рішення з усіх питань, пов’язаних із профілактикою СНІДу і наркоманії: соціальні працівники, представники НУО, ЛЖВ, медики, освітяни, працівники радіо і телебачення, інші спеціалісти.


Запропоновані моделі Модель 4

 • Координаційний механізм країни, підзвітний Верховній Раді України,

 • Єдиний координаційний механізм мав би ґрунтуватися на існуючій Спеціальній комісії,

 • задля успішної роботи комісія має опікуватися проблемами ВІЛ/СНІДу, ТБ і наркоманії

 • складатися максимально з 30 осіб. Оскільки в комісію мають входити спеціалісти, які б відповідали і за проблему, і за регіони, це й будуть народні депутати:

  • по-перше, вони представляють усі регіони України;
  • по-друге, вони всі мають різні професії, різний фах. Тобто вже є група професіоналів, яка хоче і може вести координаційну діяльність, спрямовану на подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні.


Схожі:

Поточна ситуація з проектом „ Триєдиний принцип в Україні – План дій” Зустріч ключових партнерів з протидії епідемії віл/сніду iconСучасні тенденції розвитку епідемії віл-інфекції/сніду в Україні Сучасні тенденції розвитку епідемії віл-інфекції/сніду в Україні
Кумулятивна кількість виявлених випадків віл серед дорослих та підлітків по регіонах, 2005-2011
Поточна ситуація з проектом „ Триєдиний принцип в Україні – План дій” Зустріч ключових партнерів з протидії епідемії віл/сніду iconПроблемні питання протидії віл-інфекції/сніду та туберкульозу Проблемні питання протидії віл-інфекції/сніду та туберкульозу
В україні функціонує 102 лабораторії,які здійснюють скринінг на антитіла до віл, створено 755 кабінетів «Довіра»
Поточна ситуація з проектом „ Триєдиний принцип в Україні – План дій” Зустріч ключових партнерів з протидії епідемії віл/сніду iconПостачання препаратів для замісної підтримувальної терапії (зпт) з метою протидії епідемії віл/снід в Україні. Зпт – важливий компонент діяльності, спрямованої на подолання епідемії віл/снід в Україні
Постачання препаратів для замісної підтримувальної терапії (зпт) з метою протидії епідемії віл/снід в Україні
Поточна ситуація з проектом „ Триєдиний принцип в Україні – План дій” Зустріч ключових партнерів з протидії епідемії віл/сніду iconХарактеристика епідемії віл-інфекції/сніду в Україні Тривалість – 1987–2006
Питома вага віл-інфікованих жінок І народжених ними дітей серед офіційно зареєстрованих віл-позитивних громадян України за 1996 2006...
Поточна ситуація з проектом „ Триєдиний принцип в Україні – План дій” Зустріч ключових партнерів з протидії епідемії віл/сніду iconДержавна політика в сфері протидії віл-інфекції/сніду в Україні: забезпечення доступу дітей, яких торкнулася епідемія віл-інфекції, до послуг з профілактики,
Державна політика в сфері протидії віл-інфекції/сніду в Україні: забезпечення доступу дітей, яких торкнулася епідемія віл-інфекції,...
Поточна ситуація з проектом „ Триєдиний принцип в Україні – План дій” Зустріч ключових партнерів з протидії епідемії віл/сніду icon“Розбудова національної системи моніторингу та оцінки заходів протидії епідемії віл/снід в Україні”
Розбудова національної системи моніторингу та оцінки заходів протидії епідемії віл/снід в Україні
Поточна ситуація з проектом „ Триєдиний принцип в Україні – План дій” Зустріч ключових партнерів з протидії епідемії віл/сніду iconПерша національна конференція
«Розбудова національної системи моніторингу та оцінки заходів протидії епідемії віл/снід в Україні»
Поточна ситуація з проектом „ Триєдиний принцип в Україні – План дій” Зустріч ключових партнерів з протидії епідемії віл/сніду iconIv національна конференція
«Розбудова національної системи моніторингу та оцінки заходів протидії епідемії віл/снід в Україні», 26 вересня 2008 р., Ялта
Поточна ситуація з проектом „ Триєдиний принцип в Україні – План дій” Зустріч ключових партнерів з протидії епідемії віл/сніду iconВ.І. Петренко Д. мед н., професор, голова Комітету з питань протидії
Реалізація державної політики у сфері протидії віл-інфекції/сніду: досягнення та перспективи
Поточна ситуація з проектом „ Триєдиний принцип в Україні – План дій” Зустріч ключових партнерів з протидії епідемії віл/сніду iconПоложення про службу роботи з ін'єкційними споживачами наркотиків
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка