Інноваційні підходи до створення моделі діяльності шкільної психологічної служби


НазваІнноваційні підходи до створення моделі діяльності шкільної психологічної служби
Дата конвертації21.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Інноваційні підходи до створення моделі діяльності шкільної психологічної служби
Основні напрямки діяльності:

 • Діагностика

 • Проводиться у крайніх випадках (рекомендуються діагностичні мінімуми), адже обробка та інтерпретація результатів займає багато часу. Результати обговорюються на психолого-педагогічних консиліумах.

 • Допомога адміністрації: організація психолого-педагогічних консиліумів, забезпечення матеріалами ( папір) .Корекційно – розвивальна робота

 • Це додаткова до основного освітнього процесу діяльність, яка дає змогу ефективніше розвивати дитину, розкривати й реалізовувати її здібності в різних сферах.

 • Допомога адміністрації: організація часу для проведення тренінгів, забезпечення матеріалами ( папір, ватмани, фломастери та інше) .Консультативний напрям

 • Консультації проводяться після діагностики, якщо дитині потрібні корекційні або розвивальні заняття.

 • Графік годин консультації для дітей, батьків, педагогів повинен висіти на дверях кабінету психолога.Просвітницька робота

 • Участь у педрадах, батьківських зборах, бесідах з дітьми,проведення лекторіїв , тощо.

 • Допомога адміністрації: організація заходів.Диспетчерська робота

 • Рекомендації батькам , дітям звернутися по консультацію до суміжного фахівця: логопеда, психоневролога тощо.Участь у виконані державних та регіональних програм:

 • Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки»;

 • Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

 • Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 рокиКомплексна програма профілактики правопорушень на 2007-2009 роки ;

 • Комплексна програма профілактики правопорушень на 2007-2009 роки ;

 • План заходів щодо протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві на 2008-2009 роки;Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки ;

 • Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки ;

 • Закони України ”Про охорону дитинства” та ”Про попередження насильства в сім’ї” ;

 • Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 рокиПсихолого-педагогічний супровід навчально - виховного процесу

 • Психологічний супровід учнів 1-х класів у період адаптації:

 • Знайомство з першокласниками;

 • Просвіта батьків на батьківських зборах про основні труднощі періоду адаптації, тактику спілкування та допомоги дітям;

 • Організація психологічної підтримки першокласників за допомогою ігор на знайомство, зняття психологічного напруження4.Консультування вчителів, які працюють у перших класах щодо виниклих проблем навчання та виховання;

 • 4.Консультування вчителів, які працюють у перших класах щодо виниклих проблем навчання та виховання;

 • 5.Групова корекційно - розвивальна робота з учнями, які мають труднощі у навчанні, поведінці, спілкуванні з учителями та дітьми;

 • 6.Круглий стіл за результатами адаптації першокласників до умов навчання у школі.Психологічний супровід учнів 4-х класів при переході до середньої ланки:

 • 1.Психодіагностика для виявлення учнів із низьким рівнем навчальних досягнень;

 • 2.Виступ на батьківських зборах “Як підготувати дитину до навчання у 5-му класі”;

 • 3.Виявлення стилю роботи класних керівників учнів 4-х класів для можливого підбору у 5-му класі класного керівника зі схожим стилем;

 • 4.Участь у підборі класних керівників з урахуванням стилю роботи вчителя початкових класів.Психологічний супровід процесу адаптації учнів 5-х класів до середньої ланки:

 • 1.Спостереженя за учнями 5-х класів під час уроків та після них;

 • 2. Проведення великих психологічних ігор для об'єднання колективу;

 • 3.Виступи на батьківських зборах – ознайомлення батьків з особливостями молодшого підлітка, зі специфікою нової навчальної ситуації;

 • 4.Проведення психодіагностичного мінімуму з учнями 5-х класів.5.Індивідуальні консультації батьків за результатами дослідження процесу адаптації, надання допомоги батькам у розв'язанні проблем навчання та виховання;

 • 5.Індивідуальні консультації батьків за результатами дослідження процесу адаптації, надання допомоги батькам у розв'язанні проблем навчання та виховання;

 • 6.Участь у психолого – педагогічному консиліумі за результатами психологічного дослідження та проходження процесу адаптації п'ятикласників.Психологічний супровід у перед профільний (7кл.), до профільний (8-9)кл. та профільний (10-12кл.) періоди

 • 1.Участь у батьківських зборах на тему “ Особливості підліткового та юнацького віку. Психологічна підтримка в ситуації вибору профілю навчання “;

 • 2.Семінар із педагогами ” Вікові та психологічні особливості підліткового та юнацького віку в умовах вибору профілю” ;

 • 3. Профдіагностика учнів для вивчення нахилів , здібностей, інтересів, вибору профілю навчання;4. Просвіта батьків та учнів про професійні навчальні заклади та рівні профосвіти;

 • 4. Просвіта батьків та учнів про професійні навчальні заклади та рівні профосвіти;

 • 5.Ознайомлення учнів, батьків, педагогів з підсумками профдіагностичної роботи;

 • 6. Консультації, бесіди з батьками, учнями, пошуки альтернативПсихологічний супровід профорієнтації (разом з соціальним педагогом)

 • 1.Оформлення куточка профорієнтації в школі;

 • 2.Вивчення професійної спрямованості учнів 9 - х,11(12) – х класів;

 • 3.Групові та індивідуальні консультації за результатами психологічної діагностики;

 • 4. Співпраця з центром зайнятості;

 • 5.Виступи на батьківських зборах за результатами профдіагностики;

 • 6.Проведення профорієнтаційних ігор з учнями.Психологічний супровід обдарованих учнів

 • 1.Допомога класним керівникам у виявленні та розвитку творчих здібностей учнів;

 • 2.Проведення психологічних занять для підлітків за темами “Психологія творчості” і “Психологія особистості”;

 • 3.Психологічне консультування учнів, педагогів, батьків із питань виховання та навчання обдарованих дітей.Психологічний супровід учнів ”групи ризику”, робота з профілактики негативних звичок, правопорушень серед учнів (разом з соціальним педагогом)

 • Участь у роботі Ради профілактики школи. Захист прав у правоохоронних та судових органах;

 • Поглиблена психологічна діагностика дітей “групи ризику”;

 • Співпраця з районною психолого-медико-педагогічною консультацією;

 • Корекційна робота ;

 • Консультування батьків дітей “групи ризику” та учнів на внутрішньо шкільному обліку;6.Участь у педрадах, круглих столах , семінарах тощо за тематикою виховання та навчання учнів із проблемами у поведінці;

 • 6.Участь у педрадах, круглих столах , семінарах тощо за тематикою виховання та навчання учнів із проблемами у поведінці;

 • 7. Просвітницька робота серед учителів, батьків та учнів (негативні звички, правові питання).Психологічний супровід учнів соціально вразливих категорій; сімей, які опинились у складних життєвих обставинах; учнів, які стали учасниками або жертвами правопорушень( соціальний педагог)

 • 1. Ознайомлення педпрацівників та батьків із нормативними документами з цього питання;

 • 2. Консультування сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

 • 3.Психологічна підтримка всіх категорій учнів, зазначених у соціальному паспорті школи;

 • 4.Соціально-педагогічний патронаж.Психологічний супровід учнів під час ЗНО ( разом з соціальним педагогом)

 • 1. Тестування учнів 11-кл. для виявлення рівня активності, настрою для побудови подальшої корекційної роботи;

 • 2.Психологічне корекційне заняття “Стрес. Фрустрація. Релаксація. ”;

 • 3. Психологічна освіта через групові консультації учнів: загальні психологічні закономірності тестування, як найкраще запам'ятовувати;4. Заняття психологічного тренінгу ”Упевненість”;

 • 4. Заняття психологічного тренінгу ”Упевненість”;

 • 5.Підготовка рекомендацій учням для підготовки до ЗНО;

 • 6.Вироблення індивідуальних стратегій підтримки для конкретних учнів із врахуванням їхніх індивідуальних особливостей;

 • 7.Складання рекомендацій для педагогів, учнів і батьків за результатами психологічних досліджень;8.Виступ на зборах учнів і їхніх батьків ”Як допомогти своїй дитині при підготовці і під час підсумкової атестації”, рекомендації;

 • 8.Виступ на зборах учнів і їхніх батьків ”Як допомогти своїй дитині при підготовці і під час підсумкової атестації”, рекомендації;

 • 9.Участь у педагогічній раді “ Увага ЗНО”;

 • 10. Індивідуальні консультації педагогів про способи забезпечення сприятливої психологічної атмосфери при проведенні ЗНО;

 • 11.Психологічна підтримка учнів безпосередньо перед тестуванням.Психологічний супровід атестаційної кампанії учителів

 • 1.Участь практичного психолога у засіданнях шкільної атестаційної комісії ( як члена) ;

 • 2.Психологічна підтримка вчителів, яких атестують;

 • 3.Психологічна діагностика вчителів, яких атестують, для написання психологічної характеристики;

 • 4. Індивідуальне консультування за результатами діагностики учителів, яких атестують.Накази закладу освіти, у створенні яких бере участь практичний психолог та соціальний педагог

 • “Про розподіл функціональних обов'язків”;

 • “ Про планування діяльності соціально - психологічної служби, ведення нею документації та звітування про роботу”;

 • “Про створення наркологічного посту й організацію його роботи»;

 • “ Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів”;5.”Про організацію профорієнтаційної роботи у школі “;

 • 5.”Про організацію профорієнтаційної роботи у школі “;

 • 6.” Про стан відвідування учнями школи”;

 • 7.” Про діяльність педагогічного колективу щодо здійснення соціального захисту дітей та охорони дитинства”;

 • 8. “ Про результати проведення психолого – педагогічного консиліуму у __ класі”;

 • 9.” Про профілактику наркоманії та ВІЛ-інфекції серед учнів та батьків”.Сучасна модель діяльності шкільної психологічної служби має такі особливості:

 • 1.Орієнтованість на забезпечення психологізації всього навчально-виховного процесу;

 • 2. Широке залучення до вирішення психолого-педагогічних проблем усіх учасників навчально-виховного процесу;

 • 3. Забезпечення системності в здійсненні психолого-педагогічного супроводження

 • навчально-виховного процесу.Схожі:

Інноваційні підходи до створення моделі діяльності шкільної психологічної служби iconГальцова С. В. "Розвиток професійної самосвідомості майбутнього вчителя."
Формування психологічної культури учнів в моделі "Екологія та розвиток". Керівництво регіональним експериментом "Інноваційна освітня...
Інноваційні підходи до створення моделі діяльності шкільної психологічної служби iconНавчальний комплект “ Математика. 1 клас ”: інноваційні підходи (автори С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко)
Навчальний комплект " Математика. 1 клас ": інноваційні підходи (автори С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко) Про надання грифа навчальній...
Інноваційні підходи до створення моделі діяльності шкільної психологічної служби iconМіжнародна конференція інноваційні підходи в судовому адмініструванні
Роль судового адміністрування та функція апарату суду в розробці та реалізації комунікаційного плану діяльності суду
Інноваційні підходи до створення моделі діяльності шкільної психологічної служби iconСтруктура роботи методиста, що відповідає за психологічну службу на 2012-2013 н р. Рижкова Семена Миколайовича
Підвищення ефективності та оптимізація діяльності психологічної служби в закладах освіти міста
Інноваційні підходи до створення моделі діяльності шкільної психологічної служби iconПоложення про психологічну службу в системі освіти України (затверджено наказом мону від 02. 07. 2009р. №616); Наказ мону від 19. 06. 2008 р. №54 «Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 р.»
Шкільне середовище впровадження положень Концепції розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2012 року та Плану дій...
Інноваційні підходи до створення моделі діяльності шкільної психологічної служби iconЗвіт про роботу нвк "Гармонія" 2011-2012 навчальний рік Виконання Закону України "Про освіту" Ст. 35. Загальна середня освіта
Активізація діяльності соціально-психологічної служби з учнями, які навчаються за індивідуальною формою
Інноваційні підходи до створення моделі діяльності шкільної психологічної служби iconКадровий склад психологічної служби у кднз – 4 психологи

Інноваційні підходи до створення моделі діяльності шкільної психологічної служби iconПоложення про психологічну службу системи освіти України нмц ппіср іппо кмпу імені Б. Д. Грінченка >ІV. Зміст діяльності психологічної служби
Особливості діяльності соціального педагога в закладах освіти відповідно до нового Положення про психологічну службу системи освіти...
Інноваційні підходи до створення моделі діяльності шкільної психологічної служби iconЗаконодавче регулювання державної служби; законодавче регулювання державної служби; структура і моделі державної служби; система призначення державних службовців
Законодавство визначає державну службу як інститут держави, який: використовує державну владу
Інноваційні підходи до створення моделі діяльності шкільної психологічної служби iconІнноваційні підходи до створення колективної пам’яті на основі парадигми Semantic Web
Електронна бібліотека це об’єднання через мережу електронних текстів, документів, зображень, звуків, наукових даних та програмного...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка