Положення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право


НазваПоложення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право
Дата конвертації21.04.2013
Розмір445 b.
ТипПоложення


Основи цивільного права. Цивільні правовідносини.


ПЛАН

 • Відносини, які регулюються цивільним правом.

 • Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності.

 • Поняття юридичної особи.

 • Особисті немайнові права фізичної особи.

 • Загальні положення про право власності.

 • Види цивільно-правових договорів.

 • Спадкове право.ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯЦивільне право – це галузь права, що регулює майнові та особисті немайнові відносини, за участю фізичних осіб, юридичних осіб та інших соціальних утворень на засадах юридичної рівності сторін.Джерела цивільного права

 • Центральне місце в системі цивільного законодавства належить Цивільному кодексу України, який прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р.

 • Кодекс складається із шести книг • Цивільно-правові відносини

 • це врегульовані нормами цивільного права майнові та особисті немайнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності учасників.

Цивільні правовідносини є майнові та немайнові

 • Майнові відносини – це конкретні вольові економічні відносини, що складаються між суб’єктами з приводу належності, набуття, володіння, користування і розпорядження майном.Немайнові відносини

 • Особисті немайнові відносини - виникають на підставі здійснення особистих немайнових прав, зокрема:

 • - право на життя,

 • - право на охорону здоров’я, право на безпечне для життя довкілля,

 • - право на повагу до людської гідності,

 • - право на свободу літературної, художньої, наукової творчості.Об’єктами цивільних правовідносин виступають

 • матеріальні блага

 • нематеріальні блага

 • ( речі, дії, в тому числі послуги; результати духовної та інтелектуальної творчості; особисті немайнові блага – честь, гідність, ім’я, життя, здоров’я).Суб’єктами цивільних правовідносин виступають

 • фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства

 • юридичні особи - державні та приватні підприємства, організації та установиЦивільна правоздатність

 • це здатність мати цивільні права та обов’язки, цивільну правоздатність мають усі фізичні та юридичні особи.

Цивільна дієздатність

 • Це здатність суб'єкта своїми діями набувати цивільні права і створювати для себе цивільні обов'язки.

 • Створивши для себе цивільні обов’язки, потрібно самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.Обсяги цивільної дієздатностіЮридична особа

 • Це організація створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, яка має відокремлене майно може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.Розподіл юридичних осіб за характером діяльності

 • Підприємства, що виробляють продукцію;

 • Установи, які надають послуги населенню;

 • Колективні сільськогосподарські підприємства;

 • Комерційні та інші організації – торгівлі, харчування, будівництва.Види юридичних осіб за характером власності

 • Державні;

 • Комунальні;

 • Колективні;

 • Орендні;

 • Акціонерні;

 • Спільні;

 • Приватні;

 • Сімейні;

 • Релігійні.Сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у результаті присвоєння матеріальних благ громадянами, юридичними особами та державою, які надають рівні права та обов’язки з володіння, користування і розпорядження майном.

 • Сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у результаті присвоєння матеріальних благ громадянами, юридичними особами та державою, які надають рівні права та обов’язки з володіння, користування і розпорядження майном.

Приватна власність

 • Фізичні особи можуть бути власниками будь-якого майна за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати. Склад, кількість та вартість майна, яке може бути у власності фізичних та юридичних осіб, не є обмеженим. Законом може бути встановлено обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної та юридичної особи.Державна власність

 • Комунальна власність – майно, у тому числі грошові кошти, які належать територіальній громаді.

 • Загальнодержавна власність -майно, у тому числі грошові кошти які належать державі Україна. Від імені держави України право власності здійснюють органи державної влади.Інтелектуальна власність – право особи на результати інтелектуальної, творчої діяльності,

 • Інтелектуальна власність – право особи на результати інтелектуальної, творчої діяльності,

 • або на інший об'єкт права інтелектуальної власності.Зміст права власності

 • Зміст права власності становить володіння, користування та розпорядження майном.

 • Володіння – фактичне утримання майна.

 • Користування – отримання від речей їх корисних якостей.

 • Розпорядження – вирішення юридичної долі речей (продаж, обмін, дарування, знищення).Право власності припиняється у разі:

 • відчуження власником свого майна;

 • відмови власника від права власності;

 • припинення права власності на майно , яке за законом не може належати цій особі;

 • знищення майна;

 • викупу пам'яток історій та культури;

 • викупи земельної ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю;

 • викупу нерухомого майна у зв’язку з суспільною необхідністю земельної ділянки, на якій вона розміщена;

 • реквізиції;

 • конфіскації;

 • припинення юридичної особи чи смерті власника.Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

 • Договори бувають:

 • односторонні,

 • двосторонні,

 • багатосторонні.Система цивільних договорівВиди договорів

 • Новим Цивільним кодексом України передбаченні такі види договорів:

 • договір купівлі-продажу,

 • дарування,

 • поставки,

 • довічного утримання,

 • майнового найму,

 • найму житлового приміщення,

 • позики,

 • ренти,

 • міни.Спадкове право – сукупність цивільно-правових норм, що встановлюють порядок переходу прав та обов'язків померлої особи за правом спадкування.

 • Спадщина складається з прав та обов'язків спадкодавця, тобто до складу спадщини входять і його борги (невиконані зобов'язання, неоплачені кредити тощо).

 • Підставою виникнення спадкових відносин є смерть громадянина або оголошення його померлим судом.Спадкодавець - власник, після смерті якого залишилось майно.

 • Спадкодавець - власник, після смерті якого залишилось майно.

 • Спадкоємець - особи, до яких це майно переходить після смерті його власника.

 • Спадкове майно, або спадщиною - майно, що залишилось після смерті його власника.Підстави спадкуванняСпадкоємці за законом призиваються до спадщини в порядку черги.

 • До першої черги належать:

 • діти (в тому числі усиновлені);

 • дружина та батьки померлого;

 • дитина померлого, яка народилася після його смерті;

 • онуки і правнуки.

 • До другої черги належать:

 • брати і сестри померлого;

 • дід та бабка померлого.

 • Окрім цього, до гурту спадкоємців за законом належать утриманці, тобто непрацездатні особи, що перебували на утриманні померлого не менше одного року до його смертіВід спадщини усуваються особи

 • навмисно позбавили життя спадкодавця чи кого-не-будь із спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя;

 • батьки після дітей, відносно яких вони позбавлені батьківських прав і не були поновлені в цих правах на момент відкриття спадщини;

 • батьки й повнолітні діти, котрі злісно ухилялися від виконання покладених на них відповідно до закону обов'язків з утримання спадкодавця, якщо ці обставини підтверджено в судовому порядку.Схожі:

Положення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право iconПоложення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право
Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності
Положення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право iconПоложення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право
Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності
Положення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право iconСпадкове право – це сукупність цивільно-правових норм, що встановлюють порядок переходу прав і обов'язків померлої особи за правом спадкування
Заповіт складається в письмовій формі із зазначенням місця та часу його складання
Положення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право iconСпадкове право – сукупність цивільно-правових норм, що встановлюють порядок переходу прав та обов'язків померлої особи за правом спадкування
Підставою виникнення спадкових відносин є смерть громадянина або оголошення його померлим судом
Положення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право iconЗакон України "Про авторське право і суміжні права"
Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996...
Положення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право iconТема: Яку роль відіграє право в житті людини
Після цього уроку ви зможете пояснювати поняття " право " та " правова норма "; пояснювати, що таке галузь права,називати основні...
Положення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право iconПраво інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного
Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ
Положення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право iconЗакон про осбб тільки власники мають право приймати рішення стосовно своєї власності Тільки власники мають право приймати рішення стосовно своєї власності
...
Положення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право iconЗакон «Про авторське право і суміжні права»; Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів; Всесвітня конвенція про авторське право; Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності з авторського права
Проблема авторського права та суміжних прав в бібліотеках на сторінках періодичних видань
Положення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право iconРозпорядження майновими правами інтелектуальної власності Закон України «Про авторське право І суміжні права» Введений в дію Постановою вр n 3793-xii ( 3793-12 ) від 23. 12. 93 р. із змінами Міжнародні угоди та договори
«Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка