Ґендерне законодавство України Проблеми реалізації


НазваҐендерне законодавство України Проблеми реалізації
Дата конвертації06.02.2013
Розмір498 b.
ТипЗакон


Ґендерне законодавство України Проблеми реалізації

 • “Державу варто вважати поділеною на дві частини – чоловіче і жіноче населення. При тому державному ладі, де погано налагоджена справа зі становищем жінок, половина держави неминуче виявляється беззаконною”

 • Аристотель

 • “Політика”, кн.ІІ.


Світовий досвід визнає, що для державної ґендерної діяльності є найбільш характерним:

 • - вироблення стратегій і способів їх досягнення;

 • - цілеспрямована розробка планів, програм щодо втілення гендерних стратегій;

 • - імплементація гендерного конструкту в усі сфери життя суспільства;

 • - узгодження їх з громадським;

 • - прийняття гендерного законодавства, гендерна експертиза чинного законодавства;

 • - гарантування здійснення державної та правової політики щодо ґендерної рівності;

 • - сприяння науковим установам щодо розробки гендерних проблем;

 • - проведення гендерного аналізу соціальних процесів у країні.Право людини є священним, яких би жертв це не коштувало пануючій владі

 • Право людини є священним, яких би жертв це не коштувало пануючій владі

     • І.Кант
 • Гендерне право – це комплексний правовий інститут, який складається з правових норм, що встановлюють засоби забезпечення рівності прав людини незалежно від статі, а також передбачають межі допустимих відмінностей у правах залежно від статі.Міжнародне законодавство

 • Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.,

 • Конвенція ООН “Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок”, яка була ратифікована Україною 12 березня 1980 р.,

 • Декларація Тисячоліття ООН, яку підписав Президент України на Самміті Тисячоліття у вересні 2000 р.

 • Конвенція Міжнародної організації праці № 156Міжнародне законодавство

 • У Пекінській декларації прийнятій Спеціальною сесією Генеральної Асамблеї ООН “Жінки в 2000 році: рівність між чоловіками і жінками, розвиток і мир у ХХІ столітті” (червень 2000 року) наголошується, що “доти, поки в національному законодавстві і в національній практиці   у сімейному, цивільному, кримінальному, трудовому й торговельному кодексах та адміністративних правилах і положеннях   не будуть забезпечені повне визнання та ефективний захист, застосування, здійснення і дотримання прав жінок, передбачених у міжнародних договорах з прав людини, ці договори не будуть діяти”Міжнародне законодавство

 • Платформа дій, схвалена Четвертою Всесвітньою конференцією із становища жінок, визначає 12 проблемних стратегій - малозабезпеченість, освіта та навчання, здоров’я, насильство над жінками, збройні конфлікти, економіка, влада та прийняття рішень, механізми ґендерної рівності, права людини, засоби масової інформації, навколишнє середовище та проблеми дівчат)Міжнародне законодавство

 • Відповідно до Амстердамського протоколу 1997 року гендерна рівність є фундаментальним принципом Європейського співтоваристваМіжнародне законодавство

 • Відповідно до ч. 1 ст. 1 Протоколу № 12 Конвенції про захист прав людини та основних свобод “користування будь-яким правом, яке визнане законом, має забезпечуватись без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси кольору шкіри, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, приналежності до національних меншин, майнового стану, народження або будь-якої іншої обставини”Нормативно-правові акти національного рівня

 • Конституція України ст. 24

 • “... Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується:

 • наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї;

 • спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг;

 • створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством;

 • правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям”Нормативно-правові акти національного рівня

 • ст. 51 : “Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен з подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї... Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняється державою”Нормативно-правові акти національного рівня

 • Постанова Верховної Ради України “Про рекомендації учасників парламентських слухань щодо реалізації в Україні Конвенції ООН “Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок”,

 • Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок,

 • Концепція державної сімейної політики,

 • Постанова Кабінету Міністрів України № 479 від 6 травня 2001 р. “Про Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню ґендерної рівності в суспільстві на 2001-2005 роки”,

 • Указ Президента України від 25 квітня 2001 р. “Про підвищення соціального статусу жінок в Україні”.

 • “Комплексна програма протидії торгівлі людьми на 2002-2005 роки” затверджена у 2002 р. відповідною постановою Кабінету Міністрів України

 • Національна Програма „Репродуктивне здоров’я 2001-2005 рр.”

 • Указ Президента України “Про затвердження Концепції адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу”, 2004 р.Нормативно-правові акти національного рівня

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на 2006-2010 роки”.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. „Про проведення ґендерно-правової експертизи”. Дана постанова зобов’язує Міністерство юстиції розробити та затвердити форму висновку ґендерно-правової експертизи актів законодавства

 • Державна програма з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 рокуНормативно-правові акти національного рівня

 • Сімейний кодекс України, забезпечує рівність статей у шлюбі

 • Кримінальний кодекс передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю людьми

 • Закон України “Про зайнятість населення” надає додаткові гарантії щодо зайнятості окремих категорій населення, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці

 • Закон України “Про попередження насильства в сім’ї”, 2001 р.

 • Ст. 4 Закону України “Про державну службу” фіксує, що право на державну службу мають громадяни України незалежно від статі.

 • Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, 2006 р.Інформаційне законодавство

 • Поняття права на інформацію набагато ширше, ніж поняття прав ЗМІ, оскільки воно включає і право людини звертатися до державних органів для надання інформації, що його стосуєтьсяІнформаційне законодавство

 • Ст. 34. Конституції України, ст. 9. Закону України “Про інформацію” закріплює право громадян на інформацію”.

 • Закон України “Про інформацію” : основними принципами інформаційних відносин є гарантованість права на інформацію; відкритість, доступність інформації та свободи її обміну; об’єктивність, вірогідність інформації; повнота і точність інформації; законність одержання, використання, поширення та зберігання.Інформаційне законодавство

 • Закон України “Про рекламу”

 • Закон України “Про телебачення і радіомовлення”Пенсійне законодавство не забезпечує ґендерної рівності

 • Необхідність внесення змін у напрямі врахування періоду як догляд за малолітніми дітьми у страховому стажі,

 • Встановлення правового зв’язку такої діяльності з розміром пенсії з метою запобігання його зниження,

 • Питання пенсійного вікуНормативно-правові акти національного рівня

 • КЗпПП„Забезпечення надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей у відповідній сфері діяльності”.

 • „Забезпечення надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей у відповідній сфері діяльності”.

 • „Співробітництво з громадськими організаціями, зокрема громадськими жіночими організаціями, для узагальнення інформації щодо стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та визначення шляхів запобігання виникненню дискримінації за ознакою статі”.

 • „Заступнику голови облдержадміністрації щороку організовувати розроблення та проведення заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.Розпорядження органів місцевої влади

 • Обласна програма з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 рокуСхожі:

Ґендерне законодавство України Проблеми реалізації iconЗакон України "Про доступ до публічної інформації " (проблеми його реалізації) Паліюк Василь Павлович, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України
Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх...
Ґендерне законодавство України Проблеми реалізації iconЗакон України "Про "зелені" тарифи" нкре 2011 Діюче Національне законодавство у сфері альтернативної енергетики (встановлення правил) Закон України "Про альтернативні джерела енергії"
Діюче Національне законодавство у сфері альтернативної енергетики (встановлення правил)
Ґендерне законодавство України Проблеми реалізації iconЗаконодавство стосовно рро на даний момент: Податковий кодекс України Закон України
«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
Ґендерне законодавство України Проблеми реалізації iconОчікувані позитивні результати від реалізації проблеми: учень спроможний визначати свої життєві пріоритети

Ґендерне законодавство України Проблеми реалізації iconДидактичне забезпечення реалізації проблеми “ Організація ігрової діяльності дітей середнього віку на засадах ідей К. Д. Ушинського ”
Дидактичне забезпечення реалізації проблеми " Організація ігрової діяльності дітей середнього віку на засадах ідей К. Д. Ушинського...
Ґендерне законодавство України Проблеми реалізації iconАнтикорупційне законодавство: сучасний стан та перспективи розвитку
Конвенція ООН проти корупції (підписана 11. 12. 03 та ратифікована згідно із Законом України від 18. 10. 06 №251-V)
Ґендерне законодавство України Проблеми реалізації iconЛекція 1 Поняття про дисципліну " Охорона праці та безпека життєдіяльності " Законодавство України про працю

Ґендерне законодавство України Проблеми реалізації iconВплив інформаційного простору на духовний розвиток дитини: позитивні та негативні наслідки
«Проблеми та перспективи модернізації системи загальної середньої освіти в контексті реалізації компетентнісного підходу»
Ґендерне законодавство України Проблеми реалізації iconПріоритети формування та реалізації державної антикорупційної політики імплементація в національне законодавство антикорупційних конвенцій ООН та Ради Європи
Оон та Ради Європи; виконання рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (greco) та Стамбульського плану дій по боротьбі...
Ґендерне законодавство України Проблеми реалізації iconПрограма підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
Нове антикорупційне законодавство відповідно до Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції» (№3206-vi, від 07. 04....

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка