Географічні дослідження на території України Перші дослідження Території України


НазваГеографічні дослідження на території України Перші дослідження Території України
Дата конвертації18.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Географічні дослідження на території України

 • Перші дослідження Території України


Перші відомості про Україну

 • Геродот Галікарнаський (між 490 і 498 р до н.е. – бл.425 до н.е.) – давньогрецький історик, названий Цицероном “Батьком Історії”. Один із перших географів та вчених-мандрівників. Створив перший опис відомого тоді світу. Автор “Історії” в 9 книгах. Першим дав системний опис життя та побуту скіфів.Скіфія за часів Геродота була величезною державою, яка довго не мала собі рівних і на теренах якої у ті часи проживало понад 12 млн. чол.Страбон – близько 63/64 р. до н.е. – 23\24 р. н.е. Автор “Історії” та “Географії” в 17 книгах, яка була незамінним джерелом для вивчення географії стародавнього світу. Вперше детально знайомить свого читача з особливостями “таврійського”, чи “скіфського” Херсонеса. Страбон був першим вченим, який описав Крим.Клавдій Птолемей – (бл.87- 165 р.н.е) - давньогрецький астроном, астролог, математик, теоретик музики, оптик та географ.У своїй основній праці “Велика світобудова” - Альмагеста, Птолемей виклав астрономічні знання Стародавньої Греції, Вавилону, сформував геоцентричну систему. В музиці створив трактат “Гармоніка”, в оптиці досліджував заломлення світла, робив дослідження в демографії (вивчав тривалість життя людини). Та чи не найбільшою його працею є “Географія” – збірник знань про географію всього відомого античним народам світу. Птолемей був прихильником математичної географії і його твір являє собою детальне керівництво до складання атласу світу із вказанням точних координат кожного пункту.Перші карти всієї української території були вміщені в “Географії” Клавдія Птолемея її переписувачами у XIII ст.Перші вітчизняні згадки про територію нашої держави є в літописах, найдавніший з яких – “Повість минулих літ”, де вперше вживається назва “Русь” (852 р.). Одним з найвідоміших переписувачів цього рукопису був ченець Києво-Печерської лаври Нестор Літописець.Середньовічні мандрівники про Україну

 • У XIIст. У Києві тричі побував арабський письменник і вчений Абу-Хамід. У своїх книгах “Антологія деяких чудес Заходу” та “Космографія” він докладно описав природу, господарство та побут населення Русі. Відомості про це знаходимо також в описах арабських мандрівників Ель-Ідрісі (XIIст.) та Ібн-Баттути (XIV ст). Відомості про Україну поширювали і наші співвітчизники, які навчалися в університетах Європи. Серед учений – Юрій Дрогобич, який став ректором Болонського університету в Італії, де він викладав медицину та астрономію.Першу детальну топографічну карту України склав французький інженер-картограф Гійом Левассер де Боплан у середині XVII cт.Розвідка підземних багатств

 • У XVIII ст. Григорій Капустін відкрив поклади кам’яного вугілля у Донбасі, а Василь Зуєв – поклади залізної руди у районі злиття рік Саксагані та Інгульця (Криворізький басейн). Іван Кирилов склав низку карт України, які увійшли до атласу Російської імперії, а також здійснив опис України (у складі Росії).Василь Назарович Каразін (1773 -1842 рр.) український вчений, громадський діяч, засновник першого в Східній Україні Харківського університету (1805р.). Запропонував створення метеорологічних станцій по всій державі.Павло Платонович Чубинський (1839 – 1884 рр.) – український етнолог, фолькльорист, громадський діяч, автор слів гімну України. Досліджував побут, звичаї, говірки, фолькльор, народні вірування. Під час навчання на юридичному факультеті Петербургського університету захопився географією. Там він познайомився з такими корифеями вітчизняної науки як Г. Семенов Тянь-Шанський, М. Миклухо-Маклай, М. Пржевальський та ін. Масштабною його працею є “Труды этногрфическо-статистической экпедиции в Западно-Русский край», за яку його переслідував уряд Росії та було вислано з України.Дослідження України на межі XIX та XX століть

 • Василь Васильович Докучаєв

 • - основоположник науки

 • про грунти.

 • Досліджував грунти Полтавської губернії

 • (1888 - 1903 рр.)Дослідження у XX – XXI ст.

 • Степан Львович Рудницький (1877 – 1937 рр.) – український географ і картограф; основоположник сучасної української політичної та військової географії.

 • Павло Аполлонович Тутковський (1858 – 1930 рр.) – український географ, геолог, основоположник геології та географії України. Працював у всіх галузях науки про Землю, розвинув вчення про материкове зледеніння, довів еолове походження лесів – основної грунтоутворюючої породи чорноземів.Володимир Миколайович Кубійович (1900 – 1985 рр.) український історик, географ, автор “Атласу України”, “Географії України та сумежних земель”, редактор “Енциклопедії українознавства”.український філософ.

 • * Борис Ізмаїлович Срезневський (1857 – 1934 рр.) – російсь

 • кий та український метеоролог і кліматолог; організатор

 • метеорологічної служби в Україні, директор Київської

 • обсерваторії.

 • * Володимир Вернадський (1863 – 1945 рр.) –український

 • філософ, природознавець, мислитель,засновник геохімії,

 • радіогеології, біогеохімії, космізму. Засновник першої

 • наукової бібліотеки, один із фундаторів АНУ, організатор

 • радієвого інституту, біохімічної лабораторії, автор

 • вчення про біосферу та ноосферу тощо.Внесок українців у вивчення світу

 • Українські вчені та мандрівники брали участь у дослідженнях різних регіонів світу. Василь Григорович - Барський - український православний письменник та мандрівник - у XVIII ст. здійснив мандрівку у країни Західної Європи та Близького Сходу і докладно описав свої подорожі.

 • Юрій Федорович Лисянський – український мореплавець на російській службі, географ, океанограф, засновник російської наукової океанографії, капітан I-го рангу. Один з керівників першої російської навколосвітньої подорожі (1803 -1806 рр.), відкрив один з Гавайських островів, який носить тепер його ім’я, відкрив о-ви в архіпелазі Олександра; склав перший словник гавайської мови, написав книгу “Мандрівки навколо світу” тощо.Микола Миколайович Миклухо-Маклай (1846 -1888 рр.) – видатний вчений-антрополог, географ, етнолог – здійснив 10 мандрівок у Австралію, на острови Океанії, зокрема на Папуа Нова Гвінея, де вивчав місцеві народи. Довів рівність рас.Перші підручники з географії для школярів, написані українською мовою

 • - створили Степан Рудницький (“Коротка географія України”, 1910 р) та Софія Русова (“Початкова географія”, 1911 р.).У наш час

 • Географічні дослідження проводяться в Інституті географії Національної академії наук України, на географічних факультетах університетів. Українські вчені з 1996 р. досліджують Антарктиду на науковій станції “Академік Володимир Вернадський” • Гей, нові Колумби й Магеллани,

 • Напнемо вітрила наших мрій!

 • Кличуть нас у мандри океани

 • Бухту спокою облизує прибій.

 • Хто сказав, що все уже відкрито?

 • Нащо ж ми народжені тоді?

 • Як нам помістити у корито

 • Наші сподівання молоді?

 • Кораблі! Шикуйтесь до походу!

 • Мрійництво! Жаго моя! Живи!

 • В океані рідного народу

 • Відкривай духовні острови!

 • Геть із мулу якорі іржаві –

 • Нидіє на якорі душа!

 • Б’ються груди об вітри тужаві,

 • Каравела в мандри вируша.

 • Жоден вітер Сонця не остудить.

 • Півень землю всю не розгребе!

 • Україно! Доки жити буду -

 • Доти відкриватиму тебе.

 • Мріяти й шукати, доки жити,

 • Шкварити байдужість на вогні!..

 • А якщо відкрию вже відкрите, -

 • Друзі! Ви підкажете мені…

 • Василь СимоненкоСхожі:

Географічні дослідження на території України Перші дослідження Території України iconНа території України нараховується близько 73 тис річок. На кожен квадратний кілометр території України припадає 250 м річок

Географічні дослідження на території України Перші дослідження Території України iconПерші землероби та скотарі на території України. Трипільська археологічна культура

Географічні дослідження на території України Перші дослідження Території України icon«Місцеві вибори через призму соціології та громадського моніторингу»
Дослідження проводилося в рамках кампанії громадського моніторингу опори на всій території України Фондом Демократичні ініціативи...
Географічні дослідження на території України Перші дослідження Території України iconПоходження слов’ян та їх розселення на території України. Походження слов’ян та їх розселення на території України
...
Географічні дослідження на території України Перші дослідження Території України iconПерші дослідження з генетики рослин Перші дослідження з генетики рослин
Дослідження по схрещуванню рослин в ХІХ ст значно розширились. Дослідники М. Сажре, Ш. Ноден у Франції, Т. Найт в Англії, А. Гертнер...
Географічні дослідження на території України Перші дослідження Території України iconЛекція Тема: Україна з найдавніших часів до початку розселення слов’ян на території України План: Первісний лад на території України
Лекція Тема: Україна з найдавніших часів до початку розселення слов’ян на території України
Географічні дослідження на території України Перші дослідження Території України iconВідкрити дорогу для розвитку бізнесу по всій території України; Відкрити дорогу для розвитку бізнесу по всій території України
Ліквідувати дублювання повноважень органів публічної влади різних рівнів адміністративно-територіального устрою
Географічні дослідження на території України Перші дослідження Території України iconРегіон Українських Карпат розташований на території 4-х областей України. Регіон Українських Карпат розташований на території 4-х областей України
В прикордонних до Карпат районах (Львів, Чернівці) сила вітру складає 3,0-3,5 м/с
Географічні дослідження на території України Перші дослідження Території України iconЛекція №2. Розселення слов’ян на території України та заснування держави Київська Русь Походження слов’ян та їх розселення на території України
Лекція №2. Розселення слов’ян на території України та заснування держави Київська Русь
Географічні дослідження на території України Перші дослідження Території України iconАрхітектура України
З давніх-давен більша частина території сучасної України була вкрита лісами. Навіть на широких степових просторах Південної України,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка