Відомо, що в організмі людини кількість кісток, з урахуванням сесамоподібних кісток – більш ніж 210


НазваВідомо, що в організмі людини кількість кісток, з урахуванням сесамоподібних кісток – більш ніж 210
Дата конвертації18.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииДля студента 1-го курсу медичних вузів, що ще не почав вивчати латинську мову, вивчення анатомії й зокрема такого розділу анатомії, як остеологія, викликає цілий ряд труднощів.

 • Для студента 1-го курсу медичних вузів, що ще не почав вивчати латинську мову, вивчення анатомії й зокрема такого розділу анатомії, як остеологія, викликає цілий ряд труднощів.

 • Відомо, що в організмі людини кількість кісток, з урахуванням сесамоподібних кісток – більш ніж 210.

 • Відповідно до українського стандарту міжнародної анатомічної класифікації на кістках виділяють 900 структур, з них на кістках черепа - приблизно 500.

 • Тільки на двох кістках, скроневій і клиноподібній, виділяють понад 140 структур.

 • Не розуміючи значення й походження більшості назв, студент змушений їх заучувати механічно. Крім того, навіть зовні схожі утворення на кістках можуть мати різні латинські або грецькі назви, що відображають їхнє походження. Тому є доцільним систематизувати кісткові утворення, що не було зроблено до цього, з метою полегшення розуміння та запом’ятовування назв утворень при вивченні анатоміїПровести систематизацію кісткових утворень з урахуванням розмірів, розташування, форми, формування структури в онтогенезі та історичного походження терміна.

 • Провести систематизацію кісткових утворень з урахуванням розмірів, розташування, форми, формування структури в онтогенезі та історичного походження терміна.В роботі використовувалися препарати кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії ЗДМУ: кістки скелета у кількості – 150, черепа жіночі та чоловічі – 15. Для систематизації структур були використани класичні методи анатомічного дослідження: описовий, морфометричний та макроскопічний.

 • В роботі використовувалися препарати кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії ЗДМУ: кістки скелета у кількості – 150, черепа жіночі та чоловічі – 15. Для систематизації структур були використани класичні методи анатомічного дослідження: описовий, морфометричний та макроскопічний.

 • У роботі зроблена спроба систематизувати назви кісткових структур з обліком їхніх візуальних характеристик, особливостей їхнього формування в онтогенезі, а також історичного походження терміна.

Отвір – діра, відкритий проріз у якому-небудь твердому об'єкті, це наскрізні утворення, різні за формою й діаметром. У російській мові походить від дієслова отверзати (отверзнуть), далі від ст. - слав. отврѣти «відкрити».

 • Отвір – діра, відкритий проріз у якому-небудь твердому об'єкті, це наскрізні утворення, різні за формою й діаметром. У російській мові походить від дієслова отверзати (отверзнуть), далі від ст. - слав. отврѣти «відкрити».

 • За походженням термін foramen - має походження, що пов'язане із трудовою діяльністю людини - свердлінням будь-яких предметів. У номенклатурі так само використовується синонім слова foramen - porus (porus acusticus externus). Porus - термін грецького походження, від слова poros (гр.- вихід, отвір, шлях, нора). Останній термін використовується для отворів, що ведуть у нороподобні утворення.Круглі отвори формуються, якщо нерв або судина проходять перпендикулярно до кістки (foramen transversum)

 • Круглі отвори формуються, якщо нерв або судина проходять перпендикулярно до кістки (foramen transversum)Якщо нерв або судина входять у кістку майже паралельно поверхні - утворюється отвір з нерівним краєм, протяжний по довжині – щілина (hiatus canalis nervi petrosi majoris et minoris).

 • Якщо нерв або судина входять у кістку майже паралельно поверхні - утворюється отвір з нерівним краєм, протяжний по довжині – щілина (hiatus canalis nervi petrosi majoris et minoris).До отворів можна віднести й такий різновид отворів як апертура. У випадку, коли через отвір відкривається порожнина - його називають - apertura (apertura sphenoidalis).

 • До отворів можна віднести й такий різновид отворів як апертура. У випадку, коли через отвір відкривається порожнина - його називають - apertura (apertura sphenoidalis).У тих випадках, коли багато отворів утворюється навколо артеріол або дрібних нервів (діаметр не більше 100 мкм) на певній площі – отвори мають точковий характер і називаються foramina (від лат. прикметника foraminosus - продірявлений, багатий отворами). Найбільш вдалим прикладом є foramina olfactoria на lamina cribrosa.

 • У тих випадках, коли багато отворів утворюється навколо артеріол або дрібних нервів (діаметр не більше 100 мкм) на певній площі – отвори мають точковий характер і називаються foramina (від лат. прикметника foraminosus - продірявлений, багатий отворами). Найбільш вдалим прикладом є foramina olfactoria на lamina cribrosa.Поглиблення – не наскрізна структура, місце на поверхні, що перебуває нижче, глибше щодо рівня навколишньої поверхні кістки. Походить від дієслова поглибити, далі від прикметника глибокий, від праслав. форми, від якої походять: старо-слав. глѫбокъ (грецьк. βαthύς), рус., укр. глубокий.

 • Поглиблення – не наскрізна структура, місце на поверхні, що перебуває нижче, глибше щодо рівня навколишньої поверхні кістки. Походить від дієслова поглибити, далі від прикметника глибокий, від праслав. форми, від якої походять: старо-слав. глѫбокъ (грецьк. βαthύς), рус., укр. глубокий.

Яма, ямка - якщо поглиблення в кістці має локальний характер, округлу форму й діаметр якого значно менше, ніж глибина, таке поглиблення називається - яма (fossa olecrani).

 • Яма, ямка - якщо поглиблення в кістці має локальний характер, округлу форму й діаметр якого значно менше, ніж глибина, таке поглиблення називається - яма (fossa olecrani).Якщо судина або нерв проходить строго паралельно кістці, доторкуючись із поверхнею, утвориться поглиблення – борозна - sulcus ( від лат. sulcare - борознить) (sulcus sinus sigmoidei). Це може бути відбиток прилягаючої артерії, вени або венозного синуса твердої мозкової оболонки, які постійно давлять на кістку й поступово в постнатальному періоді до зрілого віку утвориться борозна на кістках.

 • Якщо судина або нерв проходить строго паралельно кістці, доторкуючись із поверхнею, утвориться поглиблення – борозна - sulcus ( від лат. sulcare - борознить) (sulcus sinus sigmoidei). Це може бути відбиток прилягаючої артерії, вени або венозного синуса твердої мозкової оболонки, які постійно давлять на кістку й поступово в постнатальному періоді до зрілого віку утвориться борозна на кістках.Структурами протилежними поглибленням є кісткові виступи, які піднімаються над поверхнею кістки. Виступ - ділянка поверхні об'єкта, що піднімається, виступає щодо інших ділянок, далі інших віддалений від центра об'єкта. В російській мові походить від дієслова виступати, з ви- і ступати, далі від праслав’янськ. форми, від якої походять: др. - рус. ступити, др. - слов. стѫпити (ін. -грецьк. πατεῖν), рус. ступати, ступити, укр. ступати, ступити.

 • Структурами протилежними поглибленням є кісткові виступи, які піднімаються над поверхнею кістки. Виступ - ділянка поверхні об'єкта, що піднімається, виступає щодо інших ділянок, далі інших віддалений від центра об'єкта. В російській мові походить від дієслова виступати, з ви- і ступати, далі від праслав’янськ. форми, від якої походять: др. - рус. ступити, др. - слов. стѫпити (ін. -грецьк. πατεῖν), рус. ступати, ступити, укр. ступати, ступити.

При невеликому розмірі сухожилка й незначній тракції утвориться горбок (tuberculum) - горбок у вигляді вузлика, пухлини, незначного виступу (зменшувальне від лат. tuber - пагорб, шишка). (tuberculum majus et minus humeri)

 • При невеликому розмірі сухожилка й незначній тракції утвориться горбок (tuberculum) - горбок у вигляді вузлика, пухлини, незначного виступу (зменшувальне від лат. tuber - пагорб, шишка). (tuberculum majus et minus humeri)Якщо тракція більше виражена – утворюються різної форми відростки (processus). Структури, в яких висота переважає над шириною основи. Залежно від напрямку сили впливу, відростки можуть мати різну форму:

 • Якщо тракція більше виражена – утворюються різної форми відростки (processus). Структури, в яких висота переважає над шириною основи. Залежно від напрямку сили впливу, відростки можуть мати різну форму:

 • а. пряму (напр. - processus spinosus). Processus - термін походить від лат. pro (префікс) - перед + cedere (дієслово) – выступать.

 • в. вигнуту, такий відросток називається ріг (cornu minus et majus ossis hyoidei) – якщо відросток незначно зігнутий по осі (напр. - cornu sacralе). Якщо відросток зігнутий по осі значно - він називається гачок - hamulus (лат. hamus - гак) (напр.- hamulus ossis hamati).Особливою формою відростків є: Acromion - відросток лопатки (грецьк. Akros - найвища точка + omos - плечі) і Olecranon - ліктьовий відросток (грецьк. - Olene - лікоть + Akros - найвища точка).

 • Особливою формою відростків є: Acromion - відросток лопатки (грецьк. Akros - найвища точка + omos - плечі) і Olecranon - ліктьовий відросток (грецьк. - Olene - лікоть + Akros - найвища точка).Вертлюг - trochanter(від лат. trochao (дієслово) – бігати, вертіти). Останній термін позв'язаний з розумінням зв'язку між формуванням вертлюга й можливістю рухатися, зокрема бігати. (trochanter femoris major et minor)

 • Вертлюг - trochanter(від лат. trochao (дієслово) – бігати, вертіти). Останній термін позв'язаний з розумінням зв'язку між формуванням вертлюга й можливістю рухатися, зокрема бігати. (trochanter femoris major et minor)Голівка – caput (лат. caput – голова) - генетично детерміноване кісткове утворення для формування суглобів кулястої форми, розташовується на проксимальному або дистальному епіфізі кістки (caput humeri).

 • Голівка – caput (лат. caput – голова) - генетично детерміноване кісткове утворення для формування суглобів кулястої форми, розташовується на проксимальному або дистальному епіфізі кістки (caput humeri).Кісткова мушля – concha (греч. – черепашка, раковина) - плоский вигнутий виріст на поверхні кістки, який за формою нагадує мушлю. Такі вирости є в порожнині носа (сoncha nasalis) - збільшують площу поверхні порожнини носа й розділяють її на носові ходи.

 • Кісткова мушля – concha (греч. – черепашка, раковина) - плоский вигнутий виріст на поверхні кістки, який за формою нагадує мушлю. Такі вирости є в порожнині носа (сoncha nasalis) - збільшують площу поверхні порожнини носа й розділяють її на носові ходи.Крило - ala (лат. ala – крило птаха, що рухається) - плоский кістковий виступ, за формою нагадує крило птаха.

 • Крило - ala (лат. ala – крило птаха, що рухається) - плоский кістковий виступ, за формою нагадує крило птаха.

Канали - при зануренні судини або нерва в товщу кістки, що формується, відбувається утворення об'ємного кісткового каналу (canalis, від лат. canalis - труба, жолоб, водопровід), із вхідним і вихідним отвором (canalis caroticus з foramen caroticum internum et foramen caroticum externum). Термін має походження від єгип. canna - очерет й у цілому позначає хід усередині чогось.

 • Канали - при зануренні судини або нерва в товщу кістки, що формується, відбувається утворення об'ємного кісткового каналу (canalis, від лат. canalis - труба, жолоб, водопровід), із вхідним і вихідним отвором (canalis caroticus з foramen caroticum internum et foramen caroticum externum). Термін має походження від єгип. canna - очерет й у цілому позначає хід усередині чогось.Для позначення комплексних утворень великого діаметра, частіше обмежених декількома кістками, замість каналу використовується термін - прохід, хід (meatus, від лат. дієслова meare - ходити, проходити) (meatus acusticus externus).

 • Для позначення комплексних утворень великого діаметра, частіше обмежених декількома кістками, замість каналу використовується термін - прохід, хід (meatus, від лат. дієслова meare - ходити, проходити) (meatus acusticus externus).Комірка - сellula (греч. celo - ховаю, cella - кімната + суф. - ula - коморка) - множинні утворення усередині кістки, відносно невеликих розмірів і невизначеної неправильної форми (cellulae ethmoidales).

 • Комірка - сellula (греч. celo - ховаю, cella - кімната + суф. - ula - коморка) - множинні утворення усередині кістки, відносно невеликих розмірів і невизначеної неправильної форми (cellulae ethmoidales).З огляду на розташування структури на кістках можна розділити на структури, які розташовуються на поверхні й структури усередині кістки.

 • З огляду на розташування структури на кістках можна розділити на структури, які розташовуються на поверхні й структури усередині кістки.

 • З огляду на візуальні характеристики всі поверхневі кісткові утворення доцільно поділити на три основні групи: отвори, поглиблення, виступи.

 • Отвори за формою доцільно поділити на локальні та протяжні.

 • Поглиблення за формою доцільно поділити на локальні та протяжні по довжині.

 • Виступи за формою доцільно поділити на виступи з відносно вузькою основою й виступи з відносно широкою основою.

 • Структури у середині кістки доцільно поділити на об’ємні, які поділяються на наскрізні та ті, що закінчуються сліпо та плоскі структури.

Схожі:

Відомо, що в організмі людини кількість кісток, з урахуванням сесамоподібних кісток – більш ніж 210 iconНетрадиційне лікування захворювань опорно-рухового апарату (хвороби кісток, переломи кісток)

Відомо, що в організмі людини кількість кісток, з урахуванням сесамоподібних кісток – більш ніж 210 iconЛекція остеоартроз подагра ревматоїдний артрит будова суглоба Суглоб диартроз структура, яка забезпечує рухоме з’єднання кісток
Поверхні з’єднаних кісток, покриті хрящовою тканиною, порожнина заповненасиновільною рідиною, суглобова капсула ізолює порожнину...
Відомо, що в організмі людини кількість кісток, з урахуванням сесамоподібних кісток – більш ніж 210 iconУроку: кровотечі та їх зупинка. Травми кісток та суглобів. Травматичний шок. Втрата свідомості. Кровотечі Види І допомога Травми кісток та суглобів
Тема уроку: кровотечі та їх зупинка. Травми кісток та суглобів. Травматичний шок. Втрата свідомості
Відомо, що в організмі людини кількість кісток, з урахуванням сесамоподібних кісток – більш ніж 210 iconПереломи кісток – порушення їх цілісності внаслідок дії зовнішнього механічного чинника або патологічного процесу. Розрізняють діафізарні (тіло кістки), метафізарні (білясуглобові) та епіфізарні (внутрісуглобові) переломи. Переломи кісток
Розрізняють діафізарні (тіло кістки), метафізарні (білясуглобові) та епіфізарні (внутрісуглобові) переломи
Відомо, що в організмі людини кількість кісток, з урахуванням сесамоподібних кісток – більш ніж 210 iconОпорна – підтримання тіла людини у вертикальному положенні; Опорна – підтримання тіла людини у вертикальному положенні
У дитини близько 270 кісток, а у дорослого їх 206. це пояснюється тим, що з роками деякі кістки зростаються в одну
Відомо, що в організмі людини кількість кісток, з урахуванням сесамоподібних кісток – більш ніж 210 iconОснови біомеханіки та біоакустики План лекції Опорно-рухова система людини
Опорно-рухова система людини, що складається із з’єднаних між собою кісток скелета і м’язів, являє собою з точки зору біомеханіки...
Відомо, що в організмі людини кількість кісток, з урахуванням сесамоподібних кісток – більш ніж 210 iconФормені елементи крові. «О, кров! Ти дарувальниця життя! О, кров! Життя ти рятівниця!» Склад крові
Визначте масу крові у власному організмі, якщо відомо, що вона складає 1/3 маси тіла. Визначте кількість гемоглобіну у вашій крові,...
Відомо, що в організмі людини кількість кісток, з урахуванням сесамоподібних кісток – більш ніж 210 iconТравматичні ураження щлд у дітей, особливості первинної хірургічної обробки ран, хірургічного лікування травм кісток обличчя. Травми м'яких тканин
Травматичні ураження щлд у дітей, особливості первинної хірургічної обробки ран, хірургічного лікування травм кісток обличчя
Відомо, що в організмі людини кількість кісток, з урахуванням сесамоподібних кісток – більш ніж 210 iconОснови біомеханіки та біоакустики. План лекції Механічні властивості біологічних тканин
Опорно-рухова система людини, що складається із з’єднаних між собою кісток скелета і м’язів, являє собою з точки зору біомеханіки...
Відомо, що в організмі людини кількість кісток, з урахуванням сесамоподібних кісток – більш ніж 210 iconКартки настрою
Кістки складаються з маленьких кісток, кров з краплинок крові, золото зі шматочків золота

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка