Основні завдання Програми забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів


НазваОсновні завдання Програми забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів
Дата конвертації22.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

Основні завдання Програми забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів;

 • Основні завдання Програми забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів;

 • створення умов для обов'язкового здобуття дітьми п'ятирічного віку дошкільної освіти;

 • зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

 • поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток.У Харківській області протягом 2012 року

 • У Харківській області протягом 2012 року

 • Відкрито:

 • 42 заклади (11 ДНЗ та 31 дошкільний підрозділ НВК)

 • додатково 36 груп у функціонуючих закладах.

 • Всього функціонує 681 ДНЗ усіх типів і форм власності.

 • Збільшено кількість груп на 94 (усього 3377 груп).Завдання 2012/2013 навчального року –

 • Завдання 2012/2013 навчального року –

 • управлінським і методичним службам забезпечити доступність освіти всім дітям, в першу чергу старшого дошкільного віку, через запровадження різних варіативних форм її здобуття (ДНЗ, НВК, центри розвитку, короткотривалі групи, групи підготовки при загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, приватних групах фізичних осіб, соціально-педагогічний патронат тощо).Реалізація нової редакції Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України (схвалено рішенням Колегії МОНМСУ від 04.05. 2012, протокол №5/2-2,

 • Реалізація нової редакції Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України (схвалено рішенням Колегії МОНМСУ від 04.05. 2012, протокол №5/2-2,

 • затверджено наказом «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)» від 22.05.2012 № 615)програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», за наук. ред. Кононко О.Л. (затверджена наказом МОН від 29.01.2009 № 41);

 • програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», за наук. ред. Кононко О.Л. (затверджена наказом МОН від 29.01.2009 № 41);

 • освітня програма «Дитина в дошкільні роки», наук. кер. проф. Крутій К.Л. (лист МОН про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» від 08.12.2010 № 1/11-11178);

 • програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», наук. кер. Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В. (лист МОН про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» від 08.12.2010 № 1/11-11177);

 • регіональна програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», авт.-упор. Білан О.І. (лист МОНмолодьспорту про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» від 09.12.2011 № 1/11-11601).Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», кер. проекту Жебровський Б.М. (схвалена рішенням колегії МОНмолодьспорту від 01.03.2012, затверджена наказом МОНмолодьспорту від 21.05.12 р. № 604);

 • Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», кер. проекту Жебровський Б.М. (схвалена рішенням колегії МОНмолодьспорту від 01.03.2012, затверджена наказом МОНмолодьспорту від 21.05.12 р. № 604);

 • лист МОН України «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» від 27.09.2010 № 1/9-666

 • «Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи», автори-упорядники Долинна О.П., Бурова А.П., Низковська О.В., Носачова Т.П. – Тернопіль: Мандрівець, 2011

5 розділів та 8 Додатків

 • 5 розділів та 8 Додатків

 • І. Загальні положення

 • ІІ. Документування управлінської діяльності

 • Загальні вимоги до створення та оформлення документів

 • Бланки документів

 • Оформлення реквізитів документів

 • Складання деяких видів документів (накази, протоколи, службові листи)

 • ІІІ. Організація документообігу та виконання документів

 • ІV. Систематизація та зберігання документів

 • V. Порядок підготовки справ до передачі для архівного зберіганняНормативне забезпечення Інструкції

 • Нормативне забезпечення Інструкції

 • Закони України "Про освіту", "Про дошкільну освіту"

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади"

 • Перелік типових документів, затверджений наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 № 41, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.09.1998 № 576/3016

 • Національний стандарт України "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів" (ДСТУ 4163-2003), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55 та інші нормативно-правові актиМета - встановити загальні вимоги до документування управлінської інформації та організації роботи з документами в дошкільних навчальних закладах незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням

 • Мета - встановити загальні вимоги до документування управлінської інформації та організації роботи з документами в дошкільних навчальних закладах незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням

 • Дотримання вимог Інструкції є обов'язковим для керівників та інших працівників закладуКерівник закладу

 • Керівник закладу

 • Вихователь-методист

 • Вихователь

 • Інструктор з фізкультури

 • Керівник музичний

 • Керівник гуртка

 • Вчитель-дефектолог (логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог)

 • Практичний психолог (соціальний педагог)

 • Сестра медичнаЗаклади здійснюють діловодство державною мовою

 • Заклади здійснюють діловодство державною мовою

 • Право на створення, підписання, погодження, затвердження документів визначається актами законодавства, статутом закладу і посадовими інструкціями

 • У разі відсутності посадової особи, яка повинна підписувати документ, його підписує особа, що виконує її обов’язки, або її заступник

 • Кількість наказів і періодичність їх видання визначається керівником з урахуванням типу закладу, відповідно до потреб дошкільного навчального закладу

 • Книга протоколів засідань педагогічної ради закладу обов’язково поаркушно пронумеровується, прошнуровується, підписується керівником закладу і скріплюється печаткою

 • Службові листи складаються з метою обміну інформацією між установами як:

 • відповіді про виконання завдань, визначених в актах органів державної влади, дорученнях вищих посадових осіб;

 • відповіді на запити, звернення;

 • відповіді на виконання доручень установ вищого рівня;

 • відповіді на запити інших установ;

 • відповіді на звернення громадян;

 • відповіді на запити на інформацію;

 • ініціативні листи;

 • супровідні листи.1. Акти (виконання робіт, списання, експертизи, фінансових перевірок; вилучення справ для знищення; передачі справ ліквідації закладу тощо).

 • 1. Акти (виконання робіт, списання, експертизи, фінансових перевірок; вилучення справ для знищення; передачі справ ліквідації закладу тощо).

 • 2. Довідки (лімітні; про виплату страхових сум; використання бюджетних асигнувань на зарплату; про нараховану зарплату тощо).

 • 3. Договори (про матеріальну відповідальність, оренду приміщень, про виконання робіт тощо).

 • 4. Документи (довідки, посвідчення тощо), що засвідчують права громадян і юридичних осіб.

 • 5. Доручення на одержання товарно-матеріальних цінностей, бюджетні, банківські, пенсійні, платіжні.

 • 6. Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право здійснювати фінансово-господарські операції.

 • 7. Кошторис витрат (на калькуляцію за договором; тощо).

 • 8. Листи гарантійні (на виконання робіт, надання послуг тощо).9. Номенклатури справ.

 • 9. Номенклатури справ.

 • 10. Описи справ.

 • 11. Подання і клопотання (про нагородження орденами і медалями; про преміювання).

 • 12. Протоколи

 • 13. Реєстри (чеків, бюджетних доручень).

 • 14. Спільні документи, підготовлені від імені двох і більше установ.

 • 15. Статут закладу.

 • 16. Титульні списки.

 • 17. Трудові книжки.

 • 18. Штатні розписи.Порядок документообігу визначається регламентом роботи закладу, посадовими інструкціями

 • Порядок документообігу визначається регламентом роботи закладу, посадовими інструкціями

 • Реєструються документи незалежно від способу їх доставки, передачі чи створення

 • Документи реєструються за групами залежно від назви виду, автора і змісту документів:

 • доручення вищих посадових осіб, запити, звернення, а також кореспонденція, що надійшла до закладу;

 • накази з основної діяльності закладу;

 • накази з адміністративно-господарських питань;

 • накази з кадрових питань (особового складу) (відповідно до їх видів та строків зберігання);

 • акти ревізій фінансово-господарської діяльності;

 • бухгалтерські документи;

 • заявки на матеріально-технічне постачання;

 • службові листи;

 • звернення громадян;

 • запити на інформацію.

 • В закладах може застосовуватися одна з форм реєстрації документів — журнальна, чи автоматизована (з використанням спеціальних комп’ютерних програм)

 • Книги, які ведуться керівником закладу, обов'язково поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються керівником закладу і скріплюються печаткою

 • Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документівЖУРНАЛ реєстрації вхідних документів *

 • ЖУРНАЛ реєстрації вхідних документів *Номенклатура справ — це обов’язковий для кожного закладу систематизований перелік назв (заголовків) справ, що формуються в її діловодстві, із зазначенням строків зберігання справ

 • Номенклатура справ — це обов’язковий для кожного закладу систематизований перелік назв (заголовків) справ, що формуються в її діловодстві, із зазначенням строків зберігання справ

 • Формування справ — це групування виконаних документів у справи відповідно до номенклатури справ

 • Документи групуються у справи в хронологічному та/або логічному порядку

 • Методичне керівництво і контроль за формуванням справ у закладі та її структурних підрозділах здійснюється діловодом чи особою, на яку покладається організація діловодства в закладі

 • Документація закладу зберігається у спеціально обладнаних шафах чи сейфах і до неї не повинні мати доступ сторонні особи

 • Вилучення документів із справи постійного зберігання забороняється. У виняткових випадках вилучення документів допускається з дозволу керівника закладу з обов’язковим залишенням у справі засвідчених належним чином копійСхожі:

Основні завдання Програми забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів iconРеалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти реалізація державної політики щодо забезпечення доступності дошкільної освіти
Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" в навчально-виховний процес днз
Основні завдання Програми забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів iconОсновні завдання, які ставилися на 2011-2012 навчальний рік підключення дошкільних та професійно-технічних навчальних закладів до інтернет-порталу «Запорізька обласна освітня мережа»
Станом на 04. 09. 2012 р в обласній освітній мережі представлені 99% навчальних закладів (619 із 622), окрім
Основні завдання Програми забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів iconОсвітній рівень педагогів дошкільних навчальних закладів освітній рівень педагогів дошкільних навчальних закладів
Днз. Виявлення педагогів, які потребують методичної допомоги визначення мотивації роботи педагога в умовах модернізації дошкільної...
Основні завдання Програми забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів iconПлан оптимізації мережі дошкільних навчальних закладів Київської області на 2009/2010 н р

Основні завдання Програми забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів iconЦе упорядкована цілісна система компонентів, взаємодія й інтеграція яких сприяє цілеспрямованому і ефективному розвитку учнів певного закладу освіти
Створення ефективного виховного простору шляхом впровадження в навчально-виховний процес Національної програми «Основні орієнтири...
Основні завдання Програми забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів iconДля досягнення цієї мети треба розв'язувати такі основні завдання
Електронний підручник "Українська література 5 6 кл." складено згідно вимог "Програми для загальоосвітніх навчальних закладів з української...
Основні завдання Програми забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів iconРозпорядження Вовчанської районної державної адміністрації від 05. 09. 2011 №306 «Про затвердження мережі загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних закладів району на 2011/2012 навчальний рік». Рішення Савинської селищної ради від 27. 01. 2011 №68-vі
Аналіз мережі позашкільних навчальних закладів області в 2011/2012 навчальному році
Основні завдання Програми забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів iconРозвиток мережі дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності відповідно до освітніх та національно-культурних потреб населення

Основні завдання Програми забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів icon«Про готовність навчальних закладів району до нового 2012-2013 навчального року, роботи в осінньо-зимовий період та впровадження нового Державного стандарту початкової освіти»
Кількість та освітній рівень педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів (в одиницях)
Основні завдання Програми забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів iconПогоджено з головою районної державної адміністрації або головою міської ради) (погоджено з головою районної державної адміністрації або головою міської ради)
Дані щодо необхідності розширення мережі дошкільних навчальних закладів у районі (місті) на 2011-2016 роки

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка