Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. №664-р днпб україни присвоєно ім'я видатного українського педагога В. О. Сухомлинського


НазваРозпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. №664-р днпб україни присвоєно ім'я видатного українського педагога В. О. Сухомлинського
Дата конвертації22.04.2013
Розмір445 b.
ТипРозпорядження

 • Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. № 664-р ДНПБ України присвоєно ім'я видатного українського педагога В.О. Сухомлинського."Концепція Державної науково-педагогічної бібліотеки України" (наук. керівник – к.і.н. Рогова П. І.) [2000 р.]

 • "Концепція Державної науково-педагогічної бібліотеки України" (наук. керівник – к.і.н. Рогова П. І.) [2000 р.]

 • „Становлення, створення і розвиток мережі освітянських бібліотек України (Х – ХХ ст.)” (наук. керівник – к.і.н. Рогова П. І.) [2001 – 2005 рр.]

 • „Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України” (наук. керівник – к.і.н. Лутовинова В. І., к.і.н. Добко Т.В.) [2003 – 2007 рр.]

 • „Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського” (наук. керівник – к.і.н. Рогова П. І.) [2006 – 2010 рр.]

 • „Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України” (наук. керівник - канд. іст. наук Яценко О. М.) [2008-2011 рр.]

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ: Теоретичний та науково-методичний часопис- Виходить 4 рази на рік з 2001 р.

 • ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ: Теоретичний та науково-методичний часопис- Виходить 4 рази на рік з 2001 р.

 • ДЕФЕКТОЛОГІЯ: Наук.-метод.журн. -Виходить щоквартально з 1995 р.

 • ДИРЕКТОР ШКОЛИ, ЛІЦЕЮ, ГІМНАЗІЇ: Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти.- Виходить 6 разів на рік з 2001 р

 • НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: Наук.-метод. журн.- Виходить з 2001 р. щоквартально

 • НАУКА І ОСВІТА: Наук.-практ. журн. - Виходить 1 раз на два місяця з 1997 р.

 • ОСВІТА І УПРАВЛІННЯ : Науково-практичний журн. -Виходить щоквартально з 2004 р.

 • ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: Міжгалузевий науково- методичний журнал.- Виходить 2 рази на рік з 2005 р.

 • РІДНА ШКОЛА Щомісячний наук.-педагогічний журн. - Виходить з 1922

 • ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: Наук. часопис - Виходить з 2005 р.

 • ШЛЯХ ОСВІТИ: Наук.-метод. журн. -Виходить щоквартально з 1995р.

 • ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС : Теорія і практика.-Заснований з 2002 р. (Продовжуване видання).

Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка;

 • Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка;

 • Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди;

 • Вінницького Державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського;

 • Київського національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова;

 • Київського міського педагогічного університету ім. Б. Грінченка;

 • Дрогобицького Державного педагогічного університету ім. І. Франка;

 • Рівненського державного гуманітарного університету;

 • Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка;

 • Харківської національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди;

 • Харківської інженерно-педагогічної академії;

 • Київського інституту професійної освіти і освіти дорослих НАПН України • „Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського” (наук. керівник – к.і.н. Рогова П. І.) [2006 – 2010 рр.]Мета дослідження –

 • Мета дослідження –

 • розробка теоретико-методологічних, організаційних та технологічних засад формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти, відповідно до змінюваних інформаційних потреб суспільства.Розробити теоретико-методологічні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського відповідно до інформаційних потреб суспільства.

 • Розробити теоретико-методологічні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського відповідно до інформаційних потреб суспільства.

 • З’ясувати термінологічні питання щодо сфери формування фондів у освітянських бібліотеках.

 • Вивчити інформаційні потреби суспільства у всеукраїнському інформаційному ресурсі з психолого-педагогічних питань.

 • Сформувати напрями і методи формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу в традиційній та електронній формі на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

 • Розкрити зміст всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу в традиційній та електронній формі.

 • Розробити модель єдиного галузевого інформаційного ресурсу, визначення учасників координації для забезпечення повноти комплектування документного фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та бібліотек мережі.

 • Здійснювати науково-методичну діяльність ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського щодо реформування роботи книгозбірень мережі освітянських бібліотек НАПН України та МОН України.Інформаційний ресурс –

 • Інформаційний ресурс –

 • це сукупність упорядкованої документованої інформації, що зберігається у бібліотеках і призначена для задоволення інформаційних (науково-дослідних, освітніх та культурних) потреб користувачів, включаючи бібліотечні фонди та засоби інформаційно-комунікаційних технологій їхнього опрацювання, зберігання та користуванняВсеукраїнський галузевий інформаційний ресурс –

 • Всеукраїнський галузевий інформаційний ресурс –

 • сукупність максимально повної вітчизняної упорядкованої документованої галузевої інформації в традиційній та електронній формі з питань педагогічної науки та освіти й науково обґрунтованих іноземних вибіркових видань цієї ж тематики, що надається у користування в Україні та за її межамиЄдиний галузевий інформаційний ресурс –

 • Єдиний галузевий інформаційний ресурс –

 • це система взаємопов’язаних бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, яка формується на основі обов’язкової координації за відомчим і галузевим принципом та спільного використання науковими установами, органами державного управління, закладами початкової, середньої та вищої освіти

1 монографія (Рогова П. І. “Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)”, яка є внеском в питання, що досліджується;

 • 1 монографія (Рогова П. І. “Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)”, яка є внеском в питання, що досліджується;

 • 1 другований збірник наукових праць в друкованому вигляді;

 • 2 збірники в електронному вигляді на порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

 • 1 термінологічний словник;

 • 3 практичні посібники;

 • 7 інформаційно-аналітичних оглядів;

 • понад 60 нормативно-правових документів;

 • підготовлено і видано близько 150 публікацій з питань НДР у фахових періодичних ВАКівських виданнях та збірник наукових праць.був втрачений каталог на частину фонду, зокрема на чималу кількість рідкісних і цінних видань;

 • був втрачений каталог на частину фонду, зокрема на чималу кількість рідкісних і цінних видань;

 • для рідкісних і цінних видань не були створені відповідні умови збереження, вони не реставрувалися, відбувалися втрати обкладинок, сторінок тощо;

 • частина фонду наукової бібліотеки Інституту педагогіки була залита водою тощо.створено Веб-портал ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

 • створено Веб-портал ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

 • активно формувався електроний каталог;

 • розпочато створення повнотекстових баз даних й надання доступу до них;

 • надавався доступ до ресурсів бібліотеки та мережевих ресурсів через Веб-портал ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського;

 • здійснювалось бібліографічне обслуговування користувачів через віртуальну довідку, що розміщена на порталі;

 • формувались віртуальні інформаційно-бібліографічні ресурси з розміщенням їх на Веб-порталі;

 • надавався доступ до баз даних інших бібліотек України і світу;

 • модернізувались традиційні бібліотечні форми для розкриття ресурсу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

 • вторинна інформація ДНПБ України не тільки представлялась на Веб-порталі бібліотеки, а і розсилалась до бібліотек мережі.2006 р. - 6 770 записів;

 • 2006 р. - 6 770 записів;

 • на 1.01.2011 р. - 85 907 записів.

 • ЕК ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського

 • складається з трьох баз даних:

 • „Книги” - 11 тис. записів;

 • „Періодика” - 40 тис. записів;

 • „Рідкісні книги” - 1000 записів.налічує близько 1,2 тис. документів і містить:

 • налічує близько 1,2 тис. документів і містить:

 • оцифровані документи психолого-педагогічного й історико-культурного напряму ХІХ – поч. ХХ ст. (1850–1917 рр.) з фондів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

 • дисертації, передані бібліотеці ученими з різних установ і закладів України, які доступні для читачів тільки в локальній мережі бібліотеки (згідно із законом України „Про авторське право і суміжні права”);

 • праці видатного українського педагога В. О. Сухомлинського;

 • бібліографічні покажчики з актуальних питань педагогіки та психології, підготовлені фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

 • інструктивно-нормативні (положення, правила, інструкції тощо) та методичні документи, підготовлені науковцями ДНПБ Україні ім. В. О. Сухомлинського для мережі освітянських бібліотек України;

 • збірники наукових праць, підготовлені й видані ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.науково-допоміжних тематичних – 5;

 • науково-допоміжних тематичних – 5;

 • біобібліографічних – 13 ;

 • рекомендаційних – 3.загальний фонд бібліотек – 341.836.523 прим.

 • загальний фонд бібліотек – 341.836.523 прим.

 • 2. загальна кількість БЗ в ЕК бібліотек мережі – 3.244.247.

 • 3. кількість користувачів за ЄРК в мережі – 7.514.519.

 • 4. кількість бібліотечних фахівців в бібліотеках мережі – 19.333 ос.з 42 бібліотек ВНЗ III–IV р.а., що входять до мережі, – 35 мають різне ліцензоване програмне забезпечення („ІРБІС”, „УФД/Бібліотека”, „АЛЕФ”, „UNILIB”);

 • з 42 бібліотек ВНЗ III–IV р.а., що входять до мережі, – 35 мають різне ліцензоване програмне забезпечення („ІРБІС”, „УФД/Бібліотека”, „АЛЕФ”, „UNILIB”);

 • з 27 бібліотек ІППО – тільки 8 комп’ютеризовані й мають АБІС „ІРБІС”, „Славутич”;

 • дві науково-педагогічні бібліотеки України, а саме: Миколаївська та Львівська комп’ютеризовані, мають АБІС „ІРБІС”, створюють електронні каталоги тощо;

 • п’ять бібліотек інститутів НАПН України комп’ютеризовані слабо, дві бібліотеки мають АБІС: „УФД/Бібліотека”, „ІРБІС”, дві – демоверсії „ІРБІС”, одна має не ліцензовану АБІСБібліотеки ВНЗ ІІІ–ІV р. а. педагогічного профілю:

 • Бібліотеки ВНЗ ІІІ–ІV р. а. педагогічного профілю:

 • - 50% мають необхідну кількість персональних комп’ютерів;

 • загальна кількість комп’ютерів 1055,

 • з них 844 – це автоматизовані робочі місця для бібліотекарів;

 • 388 – для читачів.

 • - у 90% створено локальні комп’ютерні мережі з виходом в Інтернет, формуються електронні каталоги;

 • - до Інтернету підключено 35 з 42–х бібліотек. Не підключені – 7.

 • Бібліотеки ЗНЗ:

 • - загальна кількість шкільних бібліотек 17399, з них:

 • тільки 21% має комп’ютерну техніку;

 • тільки 9% підключено до Інтернету.

 • - бібліотеки міських ЗНЗ, яких налічується в Україні 6065 на 41% забезпечені комп’ютерною технікою,

 • - бібліотеки сільських ЗНЗ, яких налічується в Україні 11334 - тільки 10%.

 • З 3691 комп’ютеризованих бібліотек України половина має застарілу техніку випуску до 2005 року.

створення повноцінного всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

 • створення повноцінного всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

 • створення єдиного галузевого інформаційного ресурсу спільно з мережею освітянських бібліотек;

 • створення депозитарію наукових праць НАПН України на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

 • інтеграція інформаційних ресурсів з питань педагогіки, психології та освіти шляхом об’єднання ресурсу бібліотек освітянської галузі України;

 • надання рівного доступу до інтегрованих інформаційних ресурсів користувачам незалежно від їх місцезнаходження;

 • створення єдиного вікна доступу до освітніх ресурсів, що сприятиме підвищенню ефективності наукових досліджень, удосконаленню навчально-виховного процесу в закладах освіти різних рівнів, підвищенню професійної й інформаційної культури освітян та ролі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у забезпеченні інформаційних потреб науково-педагогічної та освітньої діяльності.

Схожі:

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. №664-р днпб україни присвоєно ім\Закон України «Про загальну середню освіту» Постанова Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2000 р. «Про перехід загальноосвітніх закладів на новий зміст, структуру і 12-річний...
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. №664-р днпб україни присвоєно ім\Концепція застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України
Концепція застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14....
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. №664-р днпб україни присвоєно ім\Єдина науково-дослідна установа в Україні, що здійснює
Міністерства культури України, позитивного відгуку президії нан україни, активної позиції тодішнього віце-прем’єр-міністра України...
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. №664-р днпб україни присвоєно ім\Постанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року №1314 “Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності”
Нормативна база, на підставі якої проводиться списання необоротних активів професійно-технічними навчальними закладами м. Харкова...
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. №664-р днпб україни присвоєно ім\Постанова Кабінету Міністрів України від 12. 2009 №1319 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 12. 2009 №1319 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25. 08. 2004...
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. №664-р днпб україни присвоєно ім\Постанова Кабінету Міністрів України від 13. 06. 2007 №815 "Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р
...
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. №664-р днпб україни присвоєно ім\Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів»
Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах...
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. №664-р днпб україни присвоєно ім\Закон України «Про вищу освіту»; Закон України «Про вищу освіту»; Постанова Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. №992 «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів,...
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. №664-р днпб україни присвоєно ім\Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. №1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. №664-р днпб україни присвоєно ім\Положення про Держатомрегулювання України, затверджено Указом Президента України 06. 04. 11 №403; постанови Кабінету Міністрів України: "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" від 03. 11. 10 №996
України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" тощо; положення про Держатомрегулювання України, затверджено Указом...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка