Інститут комп’ютерних технологій


НазваІнститут комп’ютерних технологій
Дата конвертації22.04.2013
Розмір445 b.
ТипКонцепція • ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙСьогодні немає жодної галузі народного господарства, науки і техніки, де фахівці з інформаційних технологій не відіграють провідну роль і не забезпечують основну складову прогресу. Ще одна характерна риса цього професійного напрямку – надзвичайна динамічність розвитку, яка не має аналогів за всю історію існування людства. Великий попит на спеціалістів з комп’ютерних наук існуватиме ще довго, а отже, існуватиме й безмежне поле для творчої діяльності працьовитих і талановитих молодих фахівців.

 • Сьогодні немає жодної галузі народного господарства, науки і техніки, де фахівці з інформаційних технологій не відіграють провідну роль і не забезпечують основну складову прогресу. Ще одна характерна риса цього професійного напрямку – надзвичайна динамічність розвитку, яка не має аналогів за всю історію існування людства. Великий попит на спеціалістів з комп’ютерних наук існуватиме ще довго, а отже, існуватиме й безмежне поле для творчої діяльності працьовитих і талановитих молодих фахівців.Концепція навчання в Інституті комп’ютерних технологій, крім вивчення фундаментальних наук, полягає у наданні студентам самостійних навичок розробки та експлуатації програмно-технічних засобів. Кожен студент має окреме робоче місце у дисплейних класах, обладнаних персональними комп’ютерами.

 • Концепція навчання в Інституті комп’ютерних технологій, крім вивчення фундаментальних наук, полягає у наданні студентам самостійних навичок розробки та експлуатації програмно-технічних засобів. Кожен студент має окреме робоче місце у дисплейних класах, обладнаних персональними комп’ютерами.Студенти проходять виробничу і переддипломну практику на провідних підприємствах і фірмах міста Києва, активно залучаються до науково-дослідної роботи. Налагоджена плідна співпраця із профільними кафедрами

 • Студенти проходять виробничу і переддипломну практику на провідних підприємствах і фірмах міста Києва, активно залучаються до науково-дослідної роботи. Налагоджена плідна співпраця із профільними кафедрами

 • Національного технічного

 • університету України «Київський політехнічний інститут». • КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРОГРАМУВАННЯ • Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів/магістрів за спеціальністю

 • «Програмне забезпечення автоматизованих систем», а також молодших спеціалістів за спеціальністю «Розробка програмного забезпечення» у Коледжі «Освіта». • Кафедру очолює заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, академік, лауреат Державних премій СРСР та УРСР, головний конструктор багатьох обчислювальних машин, систем і пристроїв

 • Станіслав Сергійович Забара. • Головним змістом спеціальності є застосування комп’ютерних технологій і розробка прикладного програмного забезпечення, що спрямоване на автоматизацію різних сфер інтелектуальної діяльності людства: економічної, соціальної, інженерної, наукової тощо.

 • Ви освоїте методи сучасного програмування, засоби Інтернет-технологій, Web-дизайн, електронну комерцію та ін. • Ви будете готові до:

 • розробки прикладних програмних систем (офісних, банківських та інших);

 • програмного забезпечення діяльності організації: інсталяції програм, створення баз даних, систем автоматизації бізнес-процесів, діловодства та ін.;

 • проектування мультимедійних інформаційних ресурсів у мережі Інтернет;

 • автоматизації комп’ютерного проектування інженерних об’єктів.

 •   • Спеціалісти з автоматизованих комп’ютерних систем потрібні всюди, де ці системи використовуються, наприклад, для:

 • автоматизації бухгалтерського і податкового обліку у сфері торгівлі, виробництва та ін.;

 • автоматизації документообігу на підприємствах та в організаціях;

 • автоматизації масових платежів у банківській сфері.Ви зможете створити власну автоматизовану систему в будь-якій сфері діяльності і полегшити роботу тисячам людей!

 • Ви зможете створити власну автоматизовану систему в будь-якій сфері діяльності і полегшити роботу тисячам людей! • КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇКафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів/магістрів за спеціальністю

 • Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів/магістрів за спеціальністю

 • «Комп’ютерні системи та мережі», а також молодших спеціалістів за спеціальністю «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» у Коледжі «Освіта». • Фахівці цієї спеціальності беруть участь у створенні та інсталяції технічних засобів і програмного забезпечення комп’ютерних систем, комплексів та мереж загального і спеціального призначення. Ви освоїте засоби та методи Інтернет-технологій і Web-дизайн; адміністрування мереж і систем; методи створення та експлуатації комп’ютерних пристроїв і комплексів. • Ви будете готові до:

 • створення, монтажу та експлуатації розподілених комп’ютерних систем;

 • створення прикладного та системного програмного забезпечення;

 • створення баз даних, інсталяції програм, під’єднання до інформаційних ресурсів Інтернету тощо.На підприємствах та в установах системними адміністраторами;

 • На підприємствах та в установах системними адміністраторами;

 • у сфері надання кваліфікованих комп’ютерних послуг (встановлення операційної системи, оновлення антивірусних програм тощо), а саме:

 • у сервісних центрах; у компаніях, що є Інтернет провайдерами; в Інтернет-клубах;

 • у сфері торгівлі, у банківській сфері, у сфері обслуговування та ін.Ви зможете започаткувати власний бізнес у царині надання комп’ютерних послуг, попит на які з кожним роком лише зростатиме!

 • Ви зможете започаткувати власний бізнес у царині надання комп’ютерних послуг, попит на які з кожним роком лише зростатиме! • КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ • Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів/магістрів за спеціальністю «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг».Фахівці з комп’ютерного еколого-економічного моніторингу покликані автоматизованими засобами контролювати та прогнозувати забруднення довкілля і кваліфіковано обґрунтовувати економічні витрати на його захист. Ви отримаєте знання з екології людини, промислової екології та екологічного менеджменту; вивчите економіку природокористування; освоїте системне та прикладне програмування, методи створення та експлуатації розподілених комп’ютерних систем та ін.

 • Фахівці з комп’ютерного еколого-економічного моніторингу покликані автоматизованими засобами контролювати та прогнозувати забруднення довкілля і кваліфіковано обґрунтовувати економічні витрати на його захист. Ви отримаєте знання з екології людини, промислової екології та екологічного менеджменту; вивчите економіку природокористування; освоїте системне та прикладне програмування, методи створення та експлуатації розподілених комп’ютерних систем та ін. • Ви будете готові:

 • оцінювати екологічні наслідки масштабних науково-технічних та технологічних програм;

 • виконувати економічне обґрунтування інвестицій в екологічні охоронні проекти за допомогою використання комп'ютерних технологій;

 • розробляти програмно-технічні комплекси для створення еколого-економічних моделей різного рівня;

 • провадити менеджмент у галузі еколого-економічного моніторингу.

 •  Фахівець з комп’ютерного еколого-економічного моніторингу може працювати:

 • Фахівець з комп’ютерного еколого-економічного моніторингу може працювати:

 • у відділах екології промислових підприємств;

 • в еколого-експертних підрозділах Міністерства екології та Державної екологічної інспекції;

 • в державних управліннях екології та природних ресурсів.Ваші знання зроблять захист довкілля економічно вигідним!

 • Ваші знання зроблять захист довкілля економічно вигідним!

Схожі:

Інститут комп’ютерних технологій icon“Методика використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Облік і звітність в бюджетних установах” Викладач вищої категорії Запорожцева Олена Леонідівна Мета дослідження
Методика використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни "Облік і звітність в бюджетних установах"
Інститут комп’ютерних технологій iconВикористання комп*ютерних технологій

Інститут комп’ютерних технологій iconТема: "Використання інформаційно-комп‘ютерних технологій в дошкільному закладі"
Комп′ ютерізація навчального процесу в днз це процес оснащення відповідних закладів засобами сучасної обчислювальної техніки
Інститут комп’ютерних технологій iconВплив комп'ютера на здоров´я людини актуальність роботи в зв´язку з процесом глобальної
Демонстрація негативного впливу комп'ютера і комп'ютерних мереж на здоров'я людини, розкриття причин виникнення «комп'ютерних» захворювань,...
Інститут комп’ютерних технологій iconРозроблена багатоканальна система виміру температури на базі вбудованого game порту персонального комп'ютера
Київський національний університет технологій та дизайну Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем
Інститут комп’ютерних технологій iconЗамість картин – їх комп'ютерні копії? Яке місце комп’ютерних копій картин в мистецтві?
...
Інститут комп’ютерних технологій icon“Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом використання комп'ютерних технологій”
Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом використання комп'ютерних технологій
Інститут комп’ютерних технологій iconМетодика застосування комп’ютерних технологій вчителем початкових класів на уроках та в позаурочній роботі

Інститут комп’ютерних технологій iconРозвиток творчих здібностей учнів засобами комп’ютерних технологій С. Ю. Ткаченко, учитель гімназії “Троєщина”

Інститут комп’ютерних технологій iconНові інформаційні технології навчання
Етапи залучення комп'ютерних технологій на уроках української мови та літератури

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка