 Повторити теоретичний матеріал Поняття масиву (таблиці)


Назва Повторити теоретичний матеріал Поняття масиву (таблиці)
Дата конвертації18.02.2013
Розмір445 b.
ТипЗадача


Основи алгоритмізації та програмування Табличні величини Складання й реалізація програм опрацювання табличних величин 


 Повторити теоретичний матеріал

 • Поняття масиву (таблиці);

 • Вказівки повторення з передумовою, з післяумовою, з параметром;

 • Способи опису табличних величин;

 • Способи формування табличних величин;

 • Способи виводу елементів табличних величин;

 • Алгоритми обробки елементів масиву (сума, добуток, пошук, впорядкування і т.д.)Задачі

 • Задача №1. Дано масив A(m x m). Обробити перший стовчик масиву.

 • Задача №2. Дано масив A(m x m). Обробити елементи бічної діагоналі масиву.

 • Задача №3. Дано масив A(m x m). Знайдіть кількість різних “сусідів”.

 • Задача №4. В масиві A(n) знайти кількість max-елементів.

 • Задача №5. Кількість додатніх і від’ємних елементів в масиві A(n).

 • Задача №6. Усі максимальні елементи матриці замінити нулями.

 • Задача №7. Обчислити кількість входжень даного елемента в масиві.

 • Задача №8. Сума елементів рядка, що містить max-елемент в двомірному масиві.

 • Задача № 9. Знайти кількість елементів масиву, що залишилися на своїх місцях після впорядкування.

 • Задача №10. Визначити усі числа, що входять у послідовність по одному разу.

 • Задача №11. Надрукувати елементи бічної діагоналі у порядку зростання.Задача №1. Дано натуральні числа n, m та випадкові дійсні числа, що утворюють таблицю A[i,j], де i = 1,2,…, n; j = 1, 2, …, m. Роздрукувати у рядок елементи, що розташовані в першому стовпчику.

 • Program Masiv_Amm;

 • Uses crt;

 • Const

 • n = 10; m = 8;

 • Var A: array[1..n,1..m] of real;

 • i,j: integer; {і,j - змінні циклу}

 • Begin

 • Randomize; {Ця процедура запускається з метою зробити числа генератора

 • випадкових чисел ще більш "випадковими"}

 • . Clrscr;

 • For i:=1 to n do

 • Begin

 • For j:=1 to m do

 • begin

 • A[i,j]:=random*50-random*30;

 • {Заповнення масиву випадковими числами}Задача №2. Дано натуральні числа n, m та випадкові дійсні числа, що утворюють таблицю A[i,j], де i = 1,2,…, n; j = 1, 2, …, m. Роздрукувати у рядок елементи, що розташовані на бічній діагоналі.

 • Program Masiv_Ann;

 • Uses crt;

 • Const n = 10;

 • Var A: array[1..n,1..n] of real;

 • i,j: integer; {і,j - змінні циклу}

 • Begin

 • Randomize;

 • Clrscr;

 • {Заповнення масиву випадковими числами та виведення його на екран}

 • For i:=1 to n do

 • Begin

 • For j:=1 to m do

 • begin

 • A[i,j]:=random(500)/11-random*30;

 • Write (A[i,j]:8:2);

 • end;

 • writeln;

 • End;Задача №3. Дано натуральне число n та послідовність дійсних чисел a1, a2, … an. Визначити в цій послідовності кількість сусідств двох чисел різного знаку.

 • Program Masiv_An;

 • Uses crt;

 • Const N=100;

 • Type

 • Masiv = array[1..N] of real;

 • Var A:Masiv; {A - масив для зберігання даних чисел}

 • i, count:integer; {і - змінна циклу, count - кількість сусідств}

 • Begin

 • Randomize;

 • Clrscr;

 • count:=0;

 • For i:=1 to N do

 • Begin

 • A[i]:=random*100-random*50; {Заповнення масиву випадковими дійсними числами}

 • Write(A[i]:8:2); {Виведення масиву на екран для контролю роботи програми}

 • End;Задача №4. Дано одновимірний масив цілих чисел A[і], де і =1,2,…,n. Визначити, скільки разів максимальний елемент зустрічається у даному масиві та порядковий номер першого найбільшого елементу.

 • Program Masiv_max;

 • Uses crt;

 • Const n = 30;

 • Var A:array[1..n] of integer; {A - масив даних чисел}

 • i:integer; {і - зміннa циклу}

 • count,N_max:byte; {count - кількість максимальних елементів в масиві, N_max - номер першого найбільшого елементу}

 • max: integer; {max - максимальний елемент масиву}

 • Begin

 • Clrscr;

 • Randomize; {Заповнення масиву випадковими числами та виведення його на екран для контролю за роботою програми}

 • For i:=1 to n do

 • Begin

 • A[i]:=random(150) - random(80);

 • Write(A[i]:5);

 • end;

 • {Надання змінним початкових значень}

 • max:=A[1];

 • N_max:=1;

 • count:=0;Задача №5. Дано натуральне число n. Визначити кількість додатних та від'ємних елементів таблиці aij, де i,j = 1,2,…,n, якщо: Aij = sin(i+j).

 • Program Plus_Minus;

 • Uses crt;

 • Const n = 8;

 • Type

 • Masiv = array[1..n,1..n] of real;

 • Var A:Masiv; {A - масив для зберігання даних чисел}

 • i,j:integer; {і,j - змінні циклу}

 • count_plus,count_minus:integer;

 • Begin

 • Clrscr;

 • count_plus:=0;

 • count_minus:=0;

 • For i:=1 to n do

 • Begin

 • For j:=1 to n doЗадача №6. Дано квадратну дійсну матрицю порядку n. Усі максимальні елементи матриці замінити нулями.

 • Program Zamina;

 • Uses crt;

 • Const n = 10;

 • Type Masiv = array[1..n,1..n] of real;

 • Var A : Masiv; {A - масив для зберігання даних чисел}

 • i,j : integer; {і,j - змінні циклу}

 • max : real; {max - максимальний елемент масиву}

 • Begin

 • Randomize;

 • Clrscr;

 • For i:=1 to n do

 • Begin

 • For j:=1 to n do

 • begin

 • A[i,j]:=random(120)/3-random*20;

 • Write(A[i,j]:8:2);

 • end;

 • writeln;

 • End;Задача №7. Дано квадратну дійсну таблицю розмірності n. Обчислити кількість входжень даного елемента.

 • Program Kilkist;

 • Uses crt;

 • Const n = 10;

 • Type

 • Masiv = array[1..n,1..n] of real;

 • Var A:Masiv;

 • i,j:byte; {і,j - змінні циклу}

 • x:real; {x - шуканий елемент}

 • count:integer; {count - кількість входжень}

 • Begin

 • Randomize;

 • Clrscr;

 • Write('Введіть шуканий елемент: ');

 • Readln(x);Задача №8. У даній дійсній матриці розмірністю 6 х 9 знайти суму елементів рядка, що містить найбільший елемент. Вважається, що такий елемент в матриці єдиний.

 • Program Suma_max_rydka;

 • Uses crt;

 • Type Masiv = array[1..6,1..9] of real;

 • Var A:Masiv; i,j:integer; {і,j - змінні циклу}

 • Sum,max:real; {Sum - сума елементів таблиці, max - максимальний елемент таблиці}

 • N_max:byte; {N_max - номер рядка, що

 • містить максимальний елемент}

 • Begin

 • Randomize;

 • Clrscr;

 • Writeln('Вихідний масив: ');

 • For i:=1 to 6 do

 • Begin

 • For j:=1 to 9 do

 • begin

 • A[i,j]:=random*12-random(65)/11;

 • Write(A[i,j]:8:2);

 • end;

 • writeln;

 • End;Задача №9. Дано натуральне число n та послідовність дійсних чисел a1, a2, … an. Після впорядкування цієї послідовності за спаданням визначити, скільки членів послідовності залишилося стояти на своїх місцях.

 • Program Kilkist ;

 • Uses crt;

 • Const N = 100;

 • Type Masiv = array[1..N] of real;

 • Var A,B:Masiv; {A - масив для зберігання

 • початкової послідовності, В – відсортований масив}

 • i,j,count:integer; {і,j - змінні циклу, count - кількість елементів, що залишились на своїх місцях}

 • Max:real; {Max - максимальний елемент

 • підмасиву}

 • N_max:integer; {N_max - номер максимального елементу}

 • Begin

 • Randomize;

 • Clrscr;

 • For i:=1 to N do

 • Begin

 • A[i]:=random*100-random*50; {Заповнення масиву випадковими дійсними числами}

 • Write(A[i]:8:2); {Виведення масиву на екран для контролю роботи програми}

 • End;Задача №10. Дано натуральне число n та послідовність дійсних чисел a1, a2, … an. Визначити усі числа, що входять у послідовність по одному разу.

 • Program Odin_Raz;

 • Uses crt;

 • Const N = 100;

 • Type Masiv = array[1..N] of real;

 • Var A:Masiv; {A - масив для зберігання вихідної послідовності}

 • i,j,count:integer; {і,j - змінні циклу, count -

 • кількість елементів, що входять в послідовність один раз}

 • k:integer; {k - змінна, що коригує праву границю сортування}

 • Flag:Boolean; {Flag - змінна, що фіксує, була виконана перестановка чи ні}

 • Begin

 • Randomize;

 • Clrscr;

 • For i:=1 to N do

 • Begin

 • A[i]:=random(300)/11-random*15;

 • Write(A[i]:8:2);

 • End;Задача №11. Дано квадратну матрицю розмірності n. Надрукувати елементи бічної діагоналі у порядку зростання.

 • Program Bichna_Diagonal;

 • Uses crt;

 • Const N = 10;

 • Type Var A:array[1..N,1..N] of real; {A - вихідний масив}

 • Mas:array[1..N] of real; {Mas - масив для

 • зберігання діагональних елементів вихідного масиву}

 • i,j:integer; {і,j - змінні циклу}

 • Rez:real; {Rez - змінна для взаємообміну між двома елементами масиву}

 • Begin

 • Randomize;

 • Clrscr;

 • For i:=1 to n do

 • Begin

 • For j:=1 to n do

 • begin

 • A[i,j]:=random(120)/3-random*20;

 • Write(A[i,j]:8:2);

 • end;

 • writeln;

 • End; Робота в середовищі програмування

 • Виконати програму і вивести результат програми на екран дисплея. Результат виконання записати в зошит.

 • Зберегти програму на диску. Результат виконання записати в зошит.

 • Відредагувати програму за завданнями вчителя.Схожі:

 Повторити теоретичний матеріал Поняття масиву (таблиці) icon Повторити теоретичний матеріал Поняття масиву (таблиці)
Складання й реалізація програм опрацювання табличних величин Знаходження суми й добутку елементів таблиць 
 Повторити теоретичний матеріал Поняття масиву (таблиці) icon Повторити теоретичний матеріал Поняття повторення як циклічного процесу
Складання й реалізація програм, що містять повторення Програми в графічному режимі 
 Повторити теоретичний матеріал Поняття масиву (таблиці) icon Повторити теоретичний матеріал Поняття повторення як циклічного процесу
Ненажера Стецько пробрався перед обідом у шкільну їдальню, де вже були накриті столи, І почав швиденько з'їдати ще тепленьки булочки,...
 Повторити теоретичний матеріал Поняття масиву (таблиці) iconУрок узагальнення з хімії "Початкові хімічні поняття" повторити основні початкові поняття; повторити основні початкові поняття; закріпити вміння складати хімічні формули

 Повторити теоретичний матеріал Поняття масиву (таблиці) iconМета: узагальнити та повторити вивчений матеріал з зарубіжної літератури; Мета: узагальнити та повторити вивчений матеріал з зарубіжної літератури

 Повторити теоретичний матеріал Поняття масиву (таблиці) iconПоняття запиту. Створення простих запитів Робота з фільтрами
Для створення нової таблиці, що міститиме вибрані записи, внесення змін у таблиці (доповнення, оновлення, вилучення чи архівування...
 Повторити теоретичний матеріал Поняття масиву (таблиці) iconDegrees of comparison (ступені порівняння)
Вона містить теоретичний та практичний матеріал, мета якого рідною мовою пояснити правила, які в підручниках пропонуються виключно...
 Повторити теоретичний матеріал Поняття масиву (таблиці) iconСкладні типи даних. Масиви План
Двовимірний масив. Опис типу, оголошення змінних двовимірного масиву. Дії над елементами масиву
 Повторити теоретичний матеріал Поняття масиву (таблиці) iconВиберіть місце створення таблиці. Виберіть місце створення таблиці
Щоб визначити зовнішні границі таблиці, перемістите (проведіть) покажчик при натиснутій кнопці миші з одного кута таблиці в іншій....
 Повторити теоретичний матеріал Поняття масиву (таблиці) iconТеоретичний блок Теоретичний блок
«Проектування профільної компетентності як засіб самореалізації в соціально значущій діяльності»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка