Закон України "Про освіту"


НазваЗакон України "Про освіту"
Дата конвертації22.04.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

 • Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

 • Закон України “Про освіту”

Нова модель управління має бути відкритою і демократичною. У ній повинні органічно поєднуватися засоби державного управління з громадським впливом. Відкритість системи передбачає поширення впливу громадської думки на прийняття управлінських рішень.

 • Нова модель управління має бути відкритою і демократичною. У ній повинні органічно поєднуватися засоби державного управління з громадським впливом. Відкритість системи передбачає поширення впливу громадської думки на прийняття управлінських рішень.

 • Із проекту

 • “Національної доктрини розвитку

 • освіти України у ХХІ ст.”Градація між станами залежить від змін у технології ринкового попиту, дій уряду, зростання конкуренції, змін у демографічних характеристиках.

 • Градація між станами залежить від змін у технології ринкового попиту, дій уряду, зростання конкуренції, змін у демографічних характеристиках.

 • Державні школи відкриті до вимог державної політики, яку творять різні групи виборців, місцеві та державні законодавчі установи. Це і є фрагментоване довкілля. Державним школам бракує автономності. Директори мають проблеми з керуванням. Завдання, які ставить школа надто різнопланові, чіткі і невідповідні.* Генеральна мета –

 • * Генеральна мета –

 • Умовно нескінченно довге існування людської цивілізації та її прогресивний розвиток.

 • * Забезпечуючі цілі –

 • збереження параметрів біосфери, які залишають можливості існування людини;

 • збереження цілісних природних ландшафтів як інформаційної основи відтворення людини.* Підтримуючі цілі :

 • * Підтримуючі цілі :

 • відтворення людиною умов, в яких можуть існувати компоненти біосфери;

 • відтворення екологічно зумовленої соціально-економічної системи.

 • Для реалізації вищеназваних завдань є два підходи:

 • консервативний, який ґрунтується на механізмах від’ємного зворотного зв’язку та негативної мотивації;

 • стимулювання позитивних змін, який базується на механізмах позитивного, зворотного зв’язку ( стимулює позитивні екологічно зумовлені трансформації соціально-економічної системи.Конференція ООН «Людина і навколишнє середовище» (1972);

 • Конференція ООН «Людина і навколишнє середовище» (1972);

 • «Вссвітня стратегія охорони природи» (1980);

 • Найробська декларація (1982);

 • Робота Комісії Брундтланд з 1983 р.;

 • Конференція ООН з навколишнього середовища та розвитку (1992)

 • «Самміт Землі + 5» (1997);

 • «Завдання розвитку тисячоліття» (2000);

 • Всесвітній форум «Торгівля і навколишнє середовище» (2001);

 • Всесвітній форум «Гроші – на розвиток» (2002);

 • «Самміт Землі – 2002» (2002)Складові змісту освіти сталого розвитку :

 • Складові змісту освіти сталого розвитку :

 • зменшення навантаження вчителя і учня;

 • якість життя, соціальна справедливість та рівноправність;

 • виховання відповідальності перед майбутніми поколіннями, толерантності та креативності, вміння діяти в умовах невизначеності та екстремальності , “планетарного”, “Галактичного” менталітету, вивчення культури народів світу;

 • забезпечення автономії шкіл, ролі місцевої громади в її існуванні, чіткої громадської позиції;

 • збільшення практичної ролі шкіл у розв’язанні місцевих проблем – економічних, соціальних, екологічних;

 • “екологізація” шкільного життя (створення музеїв води, землі, повітря тощо), забезпечення здоров’я, безпеки, необхідного і достатнього рівня харчування (введення вегетаріанських днів);забезпечення права і потреби майбутніх поколінь на якісне життя, вмінь захистити себе;

 • забезпечення права і потреби майбутніх поколінь на якісне життя, вмінь захистити себе;

 • впровадження “ інклюзивної освіти”, забезпечення принципів обов’язковості, загальності, доступності;

 • введення реалізації обмежень і заборон, виховання громадянської відповідальності , забезпечення обов’язкової системи обмежень і покарань, збереження інтелектуального капіталу, обмеження на виїзд учнів за кордон;

 • зменшення затрат на освіту, інформаційного тиску, надлишкового реформування, повернення до найкращих надбань класичної, етнопедагогіки. Залучення педагогів зі всього світуІнститути сталого розвитку – сукупність норм громадської поведінки, правових норм, форм суспільного устрою , які існують для зменшення невизначеності, яка має місце у людських стосунках.

 • Інститути сталого розвитку – сукупність норм громадської поведінки, правових норм, форм суспільного устрою , які існують для зменшення невизначеності, яка має місце у людських стосунках.

 • Офіційні правила є формально закріпленими і можуть бути зміненими внаслідок прийняття юридичних рішень.

 • Неофіційні обмеження - це звичаї, традиції і кодекси поведінки.В процесі переходу до сталого розвитку зростає роль освітньої складової.

 • В процесі переходу до сталого розвитку зростає роль освітньої складової.

 • Світова спільнота визнає, що освіта, добробут, здоров’я людей є найважливішими чинниками сталого розвитку і його головною метою.

 • Концепція некомерційного маркетингу – можливий напрямок у рішенні відтворення соціального світогляду (задоволення некомерційних потреб суспільства, для оптимального використання обмежених ресурсів, находить відображення у торгових марках, у тому числі і в освіті).Консервування - створення заповідників, заказників, національних парків, заборона промислів.

 • Консервування - створення заповідників, заказників, національних парків, заборона промислів.

 • Обмеження - ліцензій на використання природних ресурсів, квоти на промисли, стандарти (на відходи, шкідливі речовини у продуктах, ліках) гранично допустимі викиди, обмеження в часі роботи (машин, механізмів, обладнання), обмеження кількості дітей у сім’ях.Заборони : на видобуток , певні види діяльності (квотування), застосування і видобуток певних речовин (пестицидів, тощо).

 • Заборони : на видобуток , певні види діяльності (квотування), застосування і видобуток певних речовин (пестицидів, тощо).

 • Регламентація - певний порядок землі (види обробки і культури, які можна вирощувати на схилах під різними кутами, порядок перевозки біологічно активних речовин.

 • Стримування - економічні санкції, штрафи, збільшення цін, мита…

 • Відбувся перехід від двохмірної (еколого-економічної) до трьохвимірної системи – « соціо – еколого – економічної» і соціальний фактор став ведучим.пільгове оподаткування;

 • пільгове оподаткування;

 • заохочування кредитування;

 • сприятливе ціноутворення;

 • громадська думка;

 • сприяння преси;

 • державна підтримка на ринках;

 • негативна мотивація екодеструктивних аналогів;

 • Sustain - («опора, підтримувати») – в рівновазі:

 • біологічної природи людини;

 • несущої здатності біосфери;

 • стійкого стану соціально-економічної системи.Основна проблема забезпечення підтримуючого розвитку є динамічний характер змін системи «природа - суспільство», а саме:

 • Основна проблема забезпечення підтримуючого розвитку є динамічний характер змін системи «природа - суспільство», а саме:

 • постійне зростання населення;

 • швидка якісна зміна антропогенних факторів впливу;

 • збільшення темпів міграції населення планети;

 • значне збільшення кількісного вироблення енергії на планеті;

 • дія антропогенних та неантропогенних факторів прямої і непрямої дії.В умовах глобальної економічної кризи марно сподіватися на пріоритетність витрат на розвиток освіти з державного бюджету.

 • В умовах глобальної економічної кризи марно сподіватися на пріоритетність витрат на розвиток освіти з державного бюджету.

 • Для освіти сталого розвитку підходить фінансування потреб кожного учня (“кошти йдуть за дитиною”)Шкільна автономія передбачена Проектами ЄС та Програмою розвитку ООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”. Програма передбачає залучення коштів місцевих бюджетів, громадських внесків та транжів від ООН.

 • Шкільна автономія передбачена Проектами ЄС та Програмою розвитку ООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”. Програма передбачає залучення коштів місцевих бюджетів, громадських внесків та транжів від ООН.

Відкрита система – це самопідтримувана система, яка регулює власне існування через “вхід” і “вихід” у довкілля.

 • Відкрита система – це самопідтримувана система, яка регулює власне існування через “вхід” і “вихід” у довкілля.

 • Циклічність – головна ознака врівноваженої системи.День, проведений дитиною серед лісів і полів… вартий багатьох тижнів, проведених за шкільною лавою.

 • День, проведений дитиною серед лісів і полів… вартий багатьох тижнів, проведених за шкільною лавою.

 • К. Ушинський

Щасливі батьки, доброчесне життя яких – приклад благочестя для дітей, дзеркало для злагоди і взірець добрих справ.

 • Щасливі батьки, доброчесне життя яких – приклад благочестя для дітей, дзеркало для злагоди і взірець добрих справ.

 • С. ПолоцькийДитина, яка зазнає менше образ, виростає людиною, що більше усвідомлює власну гідність.

 • Дитина, яка зазнає менше образ, виростає людиною, що більше усвідомлює власну гідність.

 • М. Чернишевський

 • Я не думаю, щоб хтось був спроможний змагатися з педагогічним генієм народу.

 • К. Ушинський

Головна мета національного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжна3ціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної приналежності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 • Головна мета національного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжна3ціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної приналежності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 • Державна національна програма “Освіта”

 • (“Україна ХХІ століття”)

Учитель повинен знати і відчувати, що на його совісті – доля кожної дитини, що від його духовної культури та ідейного багатства залежить розум, здоров’я, щастя людини, яку виховує школа.

 • Учитель повинен знати і відчувати, що на його совісті – доля кожної дитини, що від його духовної культури та ідейного багатства залежить розум, здоров’я, щастя людини, яку виховує школа.

 • В. Сухомлинський

Поважаючи релігійні почуття віруючих учнів та їх батьків, школа і вчитель водночас повинні формувати у своїх вихованців науковий світогляд

 • Поважаючи релігійні почуття віруючих учнів та їх батьків, школа і вчитель водночас повинні формувати у своїх вихованців науковий світогляд

 • Учитель має бути людиною високої культури, знати світову історію, літературу, мистецтво і обов’язково – Біблію

 • Визначаючи форми і методи формування світогляду, враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів

 • Учитель має зробити все, щоб не допустити виникнення конфліктних ситуацій, образи чи приниження гідності і почуттів віруючих учнів

 • Стимулювати самовиховання учнів через дискусії, диспути тощо

 • Учитель має вміти знімати психоемоційні стреси

 • Учитель має спиратися на принцип релігійного плюралізму і віротерпимостіВисоцька О. Концептуальні засади випереджаючої освіти для сталого розвитку. Методичні рекомендації. ДОІППО – Джерело. - 2009.- № 21-30.

 • Висоцька О. Концептуальні засади випереджаючої освіти для сталого розвитку. Методичні рекомендації. ДОІППО – Джерело. - 2009.- № 21-30.

 • Дереклеева И.В. Модульний курс учебной и коммуникативной мотивации учащихся или учимся жить в современном мире. – М.: ВАКО, 2006. – 128 с. – (Педагогіка. Психологія. Управління).

 • Комплексна програма «Освіта для сталого розвитку» (на період 2009-2015 рр.), затверджена рішенням Вченої ради ДОІППО, протокол №2 від 01.06.2009.

 • Пасечникова Л.П. Технологія досягнення професійного успіху.10 клас. Навчально-методичний посібник для вчителя. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 192 с. – (Серія «Профільне навчання»).

 • Прибиловська Н.В. Цілепокладання як інноваційний фактор управлінської діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі. – «Управління школою» . – Х.: Вид. група «Основа». - 2009. - № 4.

 • Федорець М.О. Авторський ліцейський комплекс. Модель сучасної школи. – Х. Вид. група «Основа», 2010 р.

 • Федорова Т.І. Школа толерантності. Модель сучасної школи. – Х. Вид. група «Основа», 2010 р.

 • Меркіна А.Л., Філіпська Н.О. Школа проекції майбутньої життєдіяльності. Модель сучасної школи. – Х. Вид. група «Основа», 2010 р.Схожі:

Закон України \"Про освіту\" iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування»
Указ Президента України від 4 липня 2005 року №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в...
Закон України \"Про освіту\" iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Типове положення про відділ освіти районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджене постановою...
Закон України \"Про освіту\" iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392)
Закон України \"Про освіту\" iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392)
Закон України \"Про освіту\" iconЗакон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про позашкільну освіту»
Про підсумки вивчення стану роботи районних відділів освіти щодо організації контрольно-аналітичної діяльності
Закон України \"Про освіту\" iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту»
Чітко зазначений принцип послідовності присвоєння категорій 7) і винятки (перемоги на Всеукраїнському рівні, наукові ступені)
Закон України \"Про освіту\" iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Положення про освітній округ (постанова Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №777)
Закон України \"Про освіту\" iconЗакон України "Про освіту" Закон України „Про загальну середню освіту" Закон України "Про дошкільну освіту" Закон України "Про позашкільну освіту"
Розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація освітніх інновацій
Закон України \"Про освіту\" iconЗакон України "Про освіту" Закон України "Про освіту" Закон України"Про вищу освіту" Закон України"Про фізичну культуру і спорт"
Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17. 04. 2002 №347
Закон України \"Про освіту\" iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України «Про охорону дитинства»
Створити банк даних кращих діючих моделей учнівського самоврядування, налагодити постійний обмін досвідом

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка