Лекція №3 тема: основи цивільного права. Цивільні правовідносини. План вступ


НазваЛекція №3 тема: основи цивільного права. Цивільні правовідносини. План вступ
Дата конвертації23.04.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


ЛЕКЦІЯ №3 ТЕМА: ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА. ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ.

 • ПЛАН

 • Вступ

 • Відносини, які регулюються цивільним правом.

 • Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності.

 • Поняття юридичної особи.

 • Особисті немайнові права фізичної особи.

 • Загальні положення про право власності.

 • Поняття та види цивільно-правових договорів.

 • Висновки


ЛІТЕРАТУРА:

 • 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28 червня 1996р. // Голос України. – 1996.

 • 2. Колодій А.М., Копейчиков В.В. Загальна теорія держави і права. – К., Юрінком Інтер, 1997.

 • 3. Кравчук М.В. Теорія держави і права. – Тернопіль. 2002.

 • 4. Олійник А.Ю., Губарєв С.Д., Слісаренко О.Л. Теорія держави і права. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 • 5. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К.,1994.

 • 6. Скакун О.Ф. Теорія держави та права. – Харків, 1996.

 • 7. Кельман М.С. Теорія держави. – Львів, 1997.

 • 8. Котюк О.В. Теорія права. – К., “Вентурі”,1996.

 • 9. Копейчиков В.В. Правознавство. – К., Юрінком Інтер, 2003.Цивільне право

 • одна з провідних галузей національного права України, яка регулює певну групу правових відносин за участю фізичних і юридичних осіб та держави в цілому.

 • це галузь права, що регулює майнові та особисті немайнові відносини, за участю громадян (фізичних осіб, організацій, юридичних осіб) та інших соціальних утворень на засадах юридичної рівності сторін.Цивільно-правові відносини

 • це врегульовані нормами цивільного права майнові та особисті немайнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності учасників, які є носіями суб’єктивних цивільних прав та обов’язків, що виникають, змінюються, припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів державного примусу.Майнові відносини

 • це конкретні вольові економічні відносини, що складаються між суб’єктами з приводу належності, набуття, володіння, користування і розпорядження майном. Майнові відносини, засновані на адміністративному підпорядкуванні однієї сторони іншій, цивільним законодавством не регулюються.Особисті немайнові відносини

 • виникають на підставі здійснення особистих немайнових прав, зокрема, право на життя, право на охорону здоров’я, право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, право на повагу до людської гідності, право на свободу літературної, художньої, наукової та технічної творчості.Учасниками (суб’єктами)

 • правовідносин є фізичні особи та юридичні особи. Учасниками цивільних відносин є також держава Україна, АР Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права.Об’єктами правовідносин

 • є матеріальні або нематеріальні блага, з приводу яких склалися правовідносини. На їхню охорону спрямовані взаємні суб’єктивні права і юридичні обов’язки(речі, дії, в тому числі послуги; результати духовної та інтелектуальної творчості; особисті немайнові блага – честь, гідність, ім’я, життя, здоров’я).фізичні особи

 • – це суб’єкти цивільних правовідносин, до яких належать: громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства.Цивільна правоздатність

 • це здатність мати цивільні права та обов’язки. Цивільну правоздатність мають усі фізичні особи. Цивільна правоздатність виникає у момент її народження і припиняється зі смертю. Усі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні порава та обов’язки.Цивільну дієздатність

 • має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.Фізична особа, яка не досягла 14 років має часткову цивільну дієздатність. Вона має право:

 • Самостійно вчиняти дрібні побутові правочини;

 • Здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняється законом.Неповну цивільну дієздатність мають особи у віці від 14 до 18 років. Мають право:

 • Самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами;

 • Самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняється законом;

 • Бути учасником( засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом чи установчими документами юридичної особи;

 • Самостійно укладати договір банківського вкладу(рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесенням нею на своє ім’я(грошовими коштами на рахунку).Цивільні правовідносини

 • Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16 років, і має бажання займатися підприємницькою діяльністю.Цивільні правовідносини

 • Фізична особа може бути визнана судом не дієздатною, якщо вона внаслідок хронічного стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

 • Над недієздатною фізичною особою не має права вчиняти будь-якого правочину.Правочини від її імені та в її інтересах вчиняє її опікун. Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою несе її опікун.

 • За позовом опікуна або органу опіки і піклування суд поновлює цивільну дієздатність фізичної особи, якщо буде встановлено, що внаслідок видужання або значного поліпшення її психологічного стану у неї поновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій чи керувати ними.Юридичною особою

 • є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. Юридична особа може бути створена шляхом об'єднання осіб та (або) майна. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів, відповідно до статті 87 Нового Цивільного кодексу України. Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади АРК або органу місцевого самоврядування. Юридична особа може бути створена шляхом примусового поділу (виділу) у випадках, встановлених законом.Юридична особа ліквідується:

  • за рішенням її учасників або органу юридичної особи (закінчення строку, досягнення мети);
  • за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи.


Право власності

 • основний інститут цивільного законодавства, всієї правової системи.

 • Правом власності є право особи на річ (майно), яким вона володіє відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

 • Зміст права власності становить володіння, користування та розпорядження своїм майном.Суб’єктами права власності

 • є український народ, держава Україна, АРК, територіальні громади, іноземні держави, фізичні та юридичні особи. Усі суб’єкти права власності є рівними перед законом. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні, крім випадків передбачених законодавством.Право власності припиняється у разі:

 • відчуження власником свого майна;

 • відмови власника від права власності;

 • припинення права власності на майно , яке за законом не може належати цій особі;

 • знищення майна;

 • викупу пам'яток історій та культури;

 • викуп земельної ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю;

 • конфіскації;

 • припинення юридичної особи чи смерті власникавитребувати майно від набувача можна лише у разі, якщо майно:

 • було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння;

 • було викрадене у власника або особи, якій він передав майно у володіння;

 • вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володінняДоговором

 • є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.Схожі:

Лекція №3 тема: основи цивільного права. Цивільні правовідносини. План вступ iconЛекція №3 тема: основи цивільного права. Цивільні правовідносини. План вступ
Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності
Лекція №3 тема: основи цивільного права. Цивільні правовідносини. План вступ iconЛекція №4 тема: основи трудового права та трудове законодавство в охороні здоров’Я. План вступ Трудове право та його джерела. Колективний та трудовий договори
Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Лекція №3 тема: основи цивільного права. Цивільні правовідносини. План вступ iconЛекція №4 тема: основи кримінального права. Кримінальна
Лекція №4 тема: основи кримінального права. Кримінальна відповідальність в охороні здоров’Я
Лекція №3 тема: основи цивільного права. Цивільні правовідносини. План вступ iconЛекція №4 тема: основи кримінального права. Кримінальна
Лекція №4 тема: основи кримінального права. Кримінальна відповідальність в охороні здоров’Я
Лекція №3 тема: основи цивільного права. Цивільні правовідносини. План вступ iconЦивільні правовідносини
...
Лекція №3 тема: основи цивільного права. Цивільні правовідносини. План вступ iconЛекція №2 тема: основи адміністративного права І правові основи управління в системі охорони здоров’я україни
Основи адміністративного права І правові основи управління в системі охорони здоров’я україни
Лекція №3 тема: основи цивільного права. Цивільні правовідносини. План вступ iconЛекція №2 тема: основи адміністративного права І правові основи управління в системі охорони здоров’я україни
Основи адміністративного права І правові основи управління в системі охорони здоров’я україни
Лекція №3 тема: основи цивільного права. Цивільні правовідносини. План вступ iconПлан відносини, які регулюються адміністративним правом
Основи адміністративного права. Правові основи управління в системі охорони здоров’я
Лекція №3 тема: основи цивільного права. Цивільні правовідносини. План вступ iconПраво. Норми права. Правовідносини

Лекція №3 тема: основи цивільного права. Цивільні правовідносини. План вступ iconОснови конституційного права України план конституційне право провідна галузь національного права
Цей день було проголошено державним святом українського народу, оскільки Конституція є Основним Законом держави

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка