Державна реєстрація земельних ділянок Державна реєстрація земельних ділянок


НазваДержавна реєстрація земельних ділянок Державна реєстрація земельних ділянок
Дата конвертації23.04.2013
Розмір445 b.
ТипЗаконДержавна реєстрація земельних ділянок

 • Державна реєстрація земельних ділянок

 • здійснюється на підставі

 • Закону України

 • «Про Державний земельний кадастр»

 • від 07 липня 2012 року № 3631-VI

 • Державна реєстрація прав на земельні ділянки

 • здійснюється на підставі

 • Закону України

 • “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

 • від 01.07.2004 № 1952-ІV

 • (у редакції Закону від 11.02.2010 № 1878-VI) • єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами1. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.

 • 1. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.

 • 2. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів в містах Києві та Севастополі, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, районі.Внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей у складі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальних органів здійснюються державними кадастровими реєстраторами

 • Внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей у складі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальних органів здійснюються державними кадастровими реєстраторами

 • Державний кадастровий реєстратор є державним службовцем

 • Державним кадастровим реєстратором може бути громадянин України, який має вищу землевпорядну або юридичну освіту та стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки.здійснює реєстрацію заяв про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей

 • здійснює реєстрацію заяв про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей

 • перевіряє відповідність поданих документів вимогам законодавства

 • формує поземельні книги на земельні ділянки, вносить записи до них, забезпечує зберігання таких книг

 • здійснює внесення відомостей до Державного земельного кадастру або надає відмову у їх внесенні

 • присвоює кадастрові номери земельним ділянкам

 • надає відомості з Державного земельного кадастру та відмову у їх наданні

 • здійснює виправлення помилок у Державному земельному кадастрі

 • передає органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відомості про земельні ділянкиДержавний кадастровий реєстратор має посвідчення Державного кадастрового реєстратора та власну печатку

 • Державний кадастровий реєстратор має посвідчення Державного кадастрового реєстратора та власну печатку

 • Державний кадастровий реєстратор має доступ до всіх відомостей Державного земельного кадастру, самостійно приймає рішення про внесення відомостей до нього, надання таких відомостей, про відмову у здійсненні таких дій

 • Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян чи їх об'єднань у діяльність Державного кадастрового реєстратора, пов'язану із здійсненням державної реєстрації земельних ділянок, забороняється3. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за заявою:

 • 3. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за заявою:

 • особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи;

 • власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ними особи;

 • органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності).4. Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються:

 • 4. Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються:

 • заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

 • оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;

 • документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа;

 • документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки (65 грн.).

 • Заява з доданими документами надається заявником особисто чи уповноваженою ним особою або надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.5. Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви:

 • 5. Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви:

 • перевіряє відповідність документів вимогам законодавства;

 • за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації.

 • 6. Підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки є:

 • розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

 • подання заявником документів не в повному обсязі;

 • невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

 • знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.7. У разі надання відмови, заявнику повідомляється найменування та адреса органу, до повноважень якого належить здійснення державної реєстрації земельної ділянки.

 • 7. У разі надання відмови, заявнику повідомляється найменування та адреса органу, до повноважень якого належить здійснення державної реєстрації земельної ділянки.

 • 8. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.

 • 9. При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер.1. Земельній ділянці, відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру, присвоюється кадастровий номер.

 • 1. Земельній ділянці, відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру, присвоюється кадастровий номер.

 • 2. Кадастровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у Державному земельному кадастрі.

 • 3. Система кадастрової нумерації земельних ділянок є єдиною на всій території України.

 • 4. Кадастровий номер скасовується лише у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки. Зміна власника чи користувача земельної ділянки, зміна відомостей про неї не є підставою для скасування кадастрового номера.

 • 5. Скасований кадастровий номер земельної ділянки не може бути присвоєний іншій земельній ділянці. • http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

 • Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

 • єдина державна інформаційна система, що містить відомості про права на нерухоме майно, їх обтяження, а також про об'єкти та суб'єктів цих прав.

 • Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

 • від 01.07.2004 № 1952-ІV

 • (у редакції Закону України від 11.02.2010 № 1878-VI)встановлюється можливість подання документів на державну реєстрацію прав як у паперовій, так і в електронній формі шляхом запровадження механізму їх подання державним кадастровим реєстратором

 • встановлюється можливість подання документів на державну реєстрацію прав як у паперовій, так і в електронній формі шляхом запровадження механізму їх подання державним кадастровим реєстратором

 • наділення нотаріусів повноваженнями державного реєстратора прав на нерухоме майно, які виникають у результаті вчинення нотаріальних дій, а саме – здійснення нотаріусами державної реєстрації прав власності, реєстрація яких була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, при вчиненні нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, а також державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальної дії з такими об’єктами

 • можливість отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно особам, які мають речові права на чуже нерухоме майно, а також інформації про наявність іпотеки та обтяжень речових прав на нерухоме майно

 • звільнення фізичних та юридичних осіб від сплати державного мита при проведенні державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

 • визначається порядок взаємодії органів державної реєстрації прав з органами державної виконавчої служби • Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном має доступ та користується Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Нотаріус є спеціальним суб’єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно і який має печатку такого реєстратора.

 • Користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію.

 • Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном здійснює пошук у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав та за його результатами формує витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який залишається у справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса. • Дякую за увагу!

 • Анна МАТВІЄНКО

 • Начальник юридичного департаменту

 • Асоціації “Земельна спілка України” (м. Київ)

 • www.zsu.org.ua

 • www.zem.uaСхожі:

Державна реєстрація земельних ділянок Державна реєстрація земельних ділянок iconІнформація про ремонти будинків Пропозиції щодо оренди приміщень комунальної власності Інформація про вулиці, будинки, споруди Чинні тарифи Реєстр земельних ділянок
Ведення реєстрів (системи обліку об'єктів комунальної власності): земельних ділянок, комунального майна, транспортних засобів, інженерних...
Державна реєстрація земельних ділянок Державна реєстрація земельних ділянок iconНормативно правові акти
Пошук та документальне оформлення вільних земельних ділянок, які можуть бути запропоновані потенційним
Державна реєстрація земельних ділянок Державна реєстрація земельних ділянок iconІсторія розвитку пк
Ще за часів найдавніших культур людині доводилося розв'язувати задачі, пов'язані з торговельними розрахунками, з обчисленням часу,...
Державна реєстрація земельних ділянок Державна реєстрація земельних ділянок iconЗавдання уроку дізнатись що вивчає геометрія
У стародавньому Єгипті 5 6 тисяч років тому існували правила, за якими вимірювали відстані, визначали площі земельних ділянок, будували...
Державна реєстрація земельних ділянок Державна реєстрація земельних ділянок iconУрок Презентацію створила Кудря П. В
Виникнення геометрії сягає глибокої давнини і було обумовлено практичними потребами людської діяльності (необхідністю вимірювання...
Державна реєстрація земельних ділянок Державна реєстрація земельних ділянок iconСтандартизація та сертифікація виробів медичного призначення. Державна реєстрація вмп технічні умови та аналітично -нормативна документація

Державна реєстрація земельних ділянок Державна реєстрація земельних ділянок iconІнформації про готелі міста Львова Відсутність міжнародних готельних мереж !!! Нестача недорогих земельних ділянок для будівництва готельної інфраструктури у Львові та області
Кількість місць в готелях (в т ч в малих готелях Львова) 3000 (дані: Львівська асоціація розвитку туризму)
Державна реєстрація земельних ділянок Державна реєстрація земельних ділянок iconМіжнародний центр перспекивних досліджень Міжнародний центр перспекивних досліджень
Створення громадської платформи впровадження земельної реформи у Дніпропетровській області для моніторингу виконання завдань реформи...
Державна реєстрація земельних ділянок Державна реєстрація земельних ділянок iconМенеджмент, його еволюцiя, рiвнi I підходи до управлiння менеджмент та підприємництво. Державна реєстрація підприємництва
Лп I вмп, надання послуг з урахуванням потреб споживачів на основі наявних матеріальних та людських ресурсів І забезпечення рентабельної...
Державна реєстрація земельних ділянок Державна реєстрація земельних ділянок iconРеєстрація 01- 30. 11. 2012 Реєстрація 01- 30. 11. 2012
Результат тестування нараховується у «сирих» тестових балах без переведення у шкалу [100-200]

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка