Рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 Відповідно до рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08


НазваРішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 Відповідно до рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08
Дата конвертації23.04.2013
Розмір445 b.
ТипРішенняВідповідно до рішення Вченої ради ЦІППО УМО АПН України від 28.01.08

 • Відповідно до рішення Вченої ради ЦІППО УМО АПН України від 28.01.08

 • «Про розробку і застосування

 • кредитно-модульної системи підвищення

 • кваліфікації педагогічних працівників»,

 • з метою впровадження інноваційних форм підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» реалізує

 • пілотний інноваційний

 • програмно-цільовий проект • «Створення системи безперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом запровадження кредитно-модульної форми навчання»

 • програма якого затверджена наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.01.09 № 4 та

 • розрахована на п’ять навчальних роківОрганізаційно-педагогічні умови запровадження системи безперервної освіти педагогів:

 • організація дистанційного навчання;

 • забезпечення диверсифікації організаційних форм підвищення кваліфікації, створення умов педагогічним працівникам для вибору змісту і форм навчання;

 • оновлення навчальних програм, навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання;На 1-му етапі експерименту (2008-2009 н.р) виконано наступні організаційні заходи:На 1-му етапі експерименту (2008-2009 н.р) виконано наступні організаційні заходи:

 • 2. Сформовано 7 експериментальних груп за такими напрямами освітньої діяльності:

 • «математика»,

 • «інформатика»,

 • «історія»,

 • «заступники директора з НВР»,

 • «початкові класи»,

 • «українська мова та література»,

 • «практична психологія».На ІІ-му етапі експерименту другого року (2009-2010 н.р.) навчання здійснено такі організаційні заходи:

 • 2. На виконання завдань програмно-цільового проекту розроблено та впроваджено

 • 89 навчально-методичних комплексів

 • (матеріалів дистанційного етапу для

 • 8 дистанційних курсів) та розміщено

 • на сайті КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», розділ «Дистанційна освіта».

 • 3. Розроблено методичні рекомендації щодо організації самостійної освітньої діяльності в режимі дистанційного навчання для слухачів курсів.Модель 1. 5- річний міжатестаційний період складає всього - 216 обов’язкових годин /6 кредитівНа ІІ-му етапі експерименту другого року (2009-2010 н.р.) навчання здійснено такі організаційні заходи:Позитивно було характеризовано залікове тестування, а саме: можливість відповідати в «он-лайн» режимі, одразу ж бачити правильні/неправильні відповіді, підсумковий результат.

 • Позитивно було характеризовано залікове тестування, а саме: можливість відповідати в «он-лайн» режимі, одразу ж бачити правильні/неправильні відповіді, підсумковий результат.

 • Як показали результати оцінювання підвищення професійної компетентності педагогів – 78% слухачів успішно справились з отриманими завданнямиНалагоджено систему взаємодії з Р(М)В(У)О щодо планування підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання; проведено роз’яснювальну роботу щодо дистанційного етапу навчання.

 • Налагоджено систему взаємодії з Р(М)В(У)О щодо планування підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання; проведено роз’яснювальну роботу щодо дистанційного етапу навчання.

 • Усі відділи (управління) освіти пілотних районів надають можливість педагогічним працівникам здійснювати самоосвітню діяльність завдяки проведенню районних семінарів, методичних об’єднань з різної тематики.Реалізація програми експерименту показала, що концептуальна і організаційно-функціональна його складові були визначені, в основному, правильно.

 • Реалізація програми експерименту показала, що концептуальна і організаційно-функціональна його складові були визначені, в основному, правильно.

 • Разом з тим, змістова, технологічна, оцінювальна складові потребують уточнень, доповнень. • Дистанційна форма навчання

 • задовольняє слухачів, тому, що навчатися можна в зручний час, без відриву від роботи, не витрачаючи кошти на відрядження, проходячи матеріал в індивідуальному темпі, отримати додаткові навички

 • (робота в мережі Інтернет тощо).1. Модернізація організаційної моделі впровадження дистанційного навчання на КПК за кредитно-модульною формою:

 • 1. Модернізація організаційної моделі впровадження дистанційного навчання на КПК за кредитно-модульною формою:

 • постійна організаційно-технічна підтримка функціонування сайту;

 • використання існуючих можливостей сайту;

 • збільшення можливостей сайту шляхом введення нових інструментів;

 • розширення існуючих банків даних;

 • ведення та постійне оновлення і функціонуючих баз даних.2. Удосконалення системи підвищення якості навчання слухачів під час дистанційного навчання:

 • 2. Удосконалення системи підвищення якості навчання слухачів під час дистанційного навчання:

 • експериментальна апробація системи навчально-методичного забезпечення дистанційного етапу КПК за кредитно-модульною формою навчання;

 • розробка організаційних та методичних заходів щодо підвищення мотивації до дистанційного навчання слухачів КПК у зв’язку з їх недостатньою активністю на певних етапах дистанційного навчання;

 • запровадження системи проміжного контролю за активністю слухачів на дистанційному етапі навчання, участі у чатах, форумі тощо;створення системи контролюючих та корегуючих заходів у випадку низької результативності навчальної діяльності слухача на дистанційному етапі.

 • створення системи контролюючих та корегуючих заходів у випадку низької результативності навчальної діяльності слухача на дистанційному етапі.

 • налагодження системи взаємодії з Р(М)В(У)О щодо планування підвищення кваліфікації за дистанційною, очно-заочно-дистанційною та кредитно-модульною формами; проведення роз’яснювальної роботи щодо дистанційного навчанняСхожі:

Рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 Відповідно до рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 iconПриходько Володимир Панасович
Апн україни, академік апн україни, дійсний член Української академії наук з державного управління
Рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 Відповідно до рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 iconУхвала Вченої ради Наукма – 30 жовтня 2008 р. Ухвала Вченої ради Наукма – 30 жовтня 2008 р
Рекомендувати викладачам та співробітникам Наукма розміщення своїх наукових, дослідницьких та навчальних матеріалів у ekmair
Рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 Відповідно до рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 icon30 тис студентів 30 тис студентів
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до тематичного плану, який був затверджений на засіданні Вченої...
Рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 Відповідно до рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 iconПротокол вченої ради коіппо №1 від 31. 01. 12 р
Організувати обласну постійно діючу педагогічну виставку «Розвиток обдарованої особистості в контексті профілізації освіти»
Рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 Відповідно до рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 iconКиричук Валерій Олександрович
Проект пройшов наукову експертизу у відділенні психології, вікової фізіології та дефектології апн україни, схвалений на Президії...
Рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 Відповідно до рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 iconРішення київської міської ради n 290/347 від 19. 12. 2006 «Про оптимізацію системи надання медичної допомоги мешканцям міста Києва» рішення київської міської ради №456/1117 від 26. 04. 2007 «Про реформування галузі охорони здоров'я в місті Києві»
...
Рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 Відповідно до рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 iconНедостатнє навчально-методичне забезпечення
Профільне навчання учнів старшої школи в системі професійно-технічної освіти Валентина Радкевич, член-кореспондент апн україни, директор...
Рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 Відповідно до рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 iconSwot-аналіз як інструмент стратегічного менеджменту Засідання Вченої ради

Рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 Відповідно до рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 iconЗакон України «Про вищу освіту»,ст. 42. Очно-дистанційна модель підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умо включає Очно-дистанційна модель підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умо включає
Дистанційне навчання (ДН) в системі ппо форма організації навчального процесу та педагогічна технологія, основою якої є керована...
Рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 Відповідно до рішення Вченої ради ціппо умо апн україни від 28. 01. 08 iconПро проект Регламенту Вченої ради Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка