Спеціалізовані вчені ради


НазваСпеціалізовані вчені ради
Дата конвертації23.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

Спеціалізовані вчені ради

 • спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.Спеціалізовані вчені ради

 • спеціалізована вчена рада по захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальностями: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; 09.00.11 – релігієзнавство.Відповідно до індексу інтегрованості періодичного видання в систему наукових комунікацій Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка має індекс 7. З 1096 індексованих у Національній науковій бібліотеці ім. Вернадського журналів 9 мають індекс 9; 13 мають індекс 8, 38 – індекс 7.Рейтинг Житомирського державного університету імені Івана Франка у Scopus – 80 місце, 47 публікацій, 33 цитування, індекс Гірша – 3.

У 2012 році в університеті працювало 285 молодих науковців.

 • аспірант кафедри філософії Коваль Т.В. отримувала академічну стипендію імені М.С. Грушевського, а також стала переможцем конкурсу наукових робіт "Мистецтво жити разом";

 • викладач кафедри редагування та основ журналістики Стельникович С.В. отримав премію імені Івана Огієнка, а також дослідну дотацію (грант) на підтримку свого наукового проекту з історії ІІ-ї світової війни в Житомирсько-Вінницькому регіоні, який був виділений Канадським інститутом українських студій (м. Едмонтон, Канада) за підтримки фондів КІУСу Альбертського університету з вічного фонду ім. Петра Малофія;

 • викладач кафедри естетики, етики та образотворчого мистецтва Яцик І.С. отримала золоту медаль Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Союз обдарованої молоді" у номінації "Наука",

 • викладач кафедри зоології Павлюченко Олесі Вікторівна є стипендіатом Кабінету Міністрів України.Засідання ради молодих науковцівНа базі Житомирського державного університету імені Івана Франка функціонує 18 науково-дослідних центрів та 30 науково-дослідних і науково-методичних лабораторій.Третя міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти – 2012"

Результати виконаної роботи за 2012 рік:

 • 1. Отримано конструктивний опис моногенних (неперервних диференційовних за Гато) функцій, що мають значення в тривимірній комутативній гармонічній алгебрі з одновимірним радикалом.

 • 2. Досліджено властивості точкового спектру зведеного сингулярного оператора Коші та двох дійсних інтегральних операторів.

 • 3. Опубліковано 1 статтю у науковому виданні, включеному до наукометричної бази даних Scopus.

 • 4. Подано до друку 13 публікацій, з них – 5 до наукових видань, включених до наукометричної бази даних Scopus.

 • 5. На 2013 рік заплановано видання навчального посібника “Елементи гіперкомплексного аналізу”.Тема №2

 • "Розробка та впровадження інформаційних технологій дистанційного інтерактивного навчання (на прикладі нормативних дисциплін спеціальностей ''Інформаційно-комунікаційні технології'' та ''Інформатика*''), (керівник: О. Ю. Усата ).

 • Завершення виконання теми – грудень 2013 року.

 • Фактичний обсяг фінансування за 2012 рік: 75 тис. грн. за рахунок загального фонду державного бюджету.Результати виконаної роботи за 2012 рік:

 • Розроблено Інтернет-портал дистанційного інтерактивного навчання з дисциплін “Інформаційно-комунікативні технології” та “Інформатика”

 • Підготовлено навчально-методичне забезпечення функціонування порталу та наповнення його відповідним контентом.

 • Розроблено та протестовано сторінку викладача.

 • Підготовлено 12 публікацій по проблемі дослідження, з них – 2 навчально-методичні посібники по обслуговуванню порталу в дистанційному режимі.

 • Проект знаходиться в стадії підготовки до представлення в Національній мережі трансферу технологій та Україно-російській мережі трансферу технологій.Фундаментальні науково-дослідні робіти, які виконувалися за кошти з інших джерел

 • ''Видова різноманітність сосальників сімейства Bucephalidae та специфічності у виборі хазяїв: філогенія та аналіз життєвих ціклів морфологічними, каріологічними та молекулярними методами'' (керівник: О. В. Гарбар).

 • Робота виконувалася у жовтні-грудні 2012 року.

 • Фактичний обсяг фінансування за 2012 рік: 35 тис. грн.Результати виконаної роботи за жовтень-грудень 2012 року:

 • У результаті проведеного дослідження зясовано поширення R. illense у перлівницевих з українських популяцій та визначено закономірності їх сезонної інвазії.

 • Накопичена база даних щодо зазначених видів, що дає можливість прогнозу екосистемних змін.

 • Підготовлено 3 наукові статті до публікації в наукових виданнях, включених до бази даних Scopus.

 • Підготовлено пакет документів на продовження дослідження у 2013 році.З метою широкого представлення своїх проектів, у 2012 році Житомирський державний університет імені Івана Франка став партнером Національної мережі трансферу технологій.

 • З метою широкого представлення своїх проектів, у 2012 році Житомирський державний університет імені Івана Франка став партнером Національної мережі трансферу технологій.

 • Також у 2012 році подано документи для долучення до Українсько-Російської міжуніверситетської мережі трансферу технологій.

 • У мережі трансферу технологій планується представити найбільш перспективні проекти:

 • Електронний багатофункціональний електровимірювальний навчальний комплекс, розроблений Навчально-науково-виробничим комплексом “ЖДУ ім. І. Франка – ВАТ “Електровимірювач””;

 • Спосіб визначення якості роботи систем очистки стічних вод;

 • “E-olimp” - Інтернет-портал організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування для обдарованої молоді навчальних закладів України;

 • База даних екосистемологічного моніторингу стану довкілля.Проект “Спосіб визначення якості роботи систем очистки стічних вод” знаходиться на стадії підписання угоди з КП “Житомирводоканал”Найбільш перспективними для комерціалізації у 2013 році є дві пропозиції:

 • 1. Комерційні пропозиції для КП "Житомирводоканал"

 • Розробка проекту "Використання молюсків для очистки стічних вод";

 • "Обслуговування сторінки "Світ води" Інтернет-сайту КП "Житомирводоканал" та створення методичного забезпечення просвітницького курсу для молодших школярів "Мандрівка краплинки"".2. Комерційна пропозиція щодо забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комплексним обладнанням шкільних кабінетів фізики

 • Навчально-науково-виробничим комплексом «ЖДУ ім. І.Франка - ВАТ “Електровимірювач”» розроблений, виготовляється та постачається для вищих навчальних закладів "Лабораторний практикум з електрики і магнетизму" на основі електронних вимірювальних приладів. Із цим обладнанням для загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів автори пропонують ряд лабораторних робіт дослідницького характеру.

 • Для забезпечення фронтальних робіт з електродинаміки в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах випускається набірне поле "Школяр", а також для забезпечення проведення лабораторних робіт з вивчення основ радіоелектроніки і логічних схем – набірне поле "Електроніка".

 • Разом із набірними полями використовуються набір електровимірювальних приладів для кабінетів фізики та блок живлення 43008-У.У 2012 році в Житомирському державному університеті було створено Інноваційний центр, завданням якого є комерціалізація результатів науково-дослідної діяльності.

     • У 2012 році в Житомирському державному університеті було створено Інноваційний центр, завданням якого є комерціалізація результатів науково-дослідної діяльності.
     • Інноваційний центр :
     • опікується банком цінних ідей, новітніх розробок і винаходів;
     • здійснює оцінку комерційного потенціалу винаходу або наукової розробки;
     • розробляє і реалізує план просування наукової продукції на ринок;
     • забезпечує продаж об’єктів інтелектуальної власності;
     • допомагає сформувати науково-дослідницький контур, зорієнтований на ефективну технічну дієвість університетської науки.


У 2012 році залучено коштів з міжнародних грантів та спонсорських стипендій на суму 213,824 тис. грн.У 2012 році Інноваційним центром:

 • Укладено угоди з Національною мережею трансферу технологій та Україно-російською мережею трансферу технологій

 • Подано пакет документів на отримання міжнародного гранту Erazmus Tempus як співпартнера з Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди

 • Розроблено англомовну сторінку “Інноваційні наукові проекти університету” на сайті університету

 • Розроблено комерційну пропозицію для укладення господарських договорів з КП “Житомирводоканал”

Схожі:

Спеціалізовані вчені ради iconСпеціалізовані вчені ради д 05. 053. 01 І к 05. 053. 02 Спеціалізовані вчені ради д 05. 053. 01 І к 05. 053. 02
Кількість проведених міжнародних і Всеукраїнських конференцій і семінарів у 2008-2012 роках
Спеціалізовані вчені ради iconПротягом 2012 року відкрито три спеціалізовані вчені ради: Протягом 2012 року відкрито три спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради iconТернопільський національний економічний університет – Тернопільський національний економічний університет
Вірменія, 4 дослідницькі інститути та центри, 62 кафедри; функціонують і розвиваються 9 наукових шкіл, докторантура та аспірантура,...
Спеціалізовані вчені ради iconСпеціалізовані видання: Спеціалізовані видання
Спад ринку друкованих газет становив в період з 2007 по 2009 роки 30% в США та 21% у Великій Британії
Спеціалізовані вчені ради iconПереважно це спеціалізовані методи стискування даних певної фізичної природи (звук, відео…)
Переважно це спеціалізовані методи стискування даних певної фізичної природи (звук, відео…). Принцип роботи методу базується на дискретному...
Спеціалізовані вчені ради iconСпеціалізовані професіоналісти
Призначені для дослідних, наукових і виробничих об’єктів, які пов'язані зі знанням і технологією
Спеціалізовані вчені ради iconВчені-біологи

Спеціалізовані вчені ради iconВолосяний покрив низький, більш пухнастий у північних і високогірних видів
...
Спеціалізовані вчені ради iconВчені-біологи Матеріали до уроків у 10 класі

Спеціалізовані вчені ради iconРішенням Одеської міської ради від 19. 04. 2012 №1862-vi утворено управління надання адміністративних послуг Одеської міської ради Рішенням Одеської міської ради
Головному управлінні юстиції в Одеській області 29. 05. 2012 за №39/1119 встановлено, що

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка