Лекція №4 Тема: Кваліфікація. Валідація фармацевтичного виробництва Валідація експертна оцінка і представлення документально оформлених доказів у


НазваЛекція №4 Тема: Кваліфікація. Валідація фармацевтичного виробництва Валідація експертна оцінка і представлення документально оформлених доказів у
Дата конвертації23.04.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


Лекція №4

 • Тема:

 • Кваліфікація. Валідація фармацевтичного виробництва


Валідація – експертна оцінка і представлення документально оформлених доказів у відповідності з принципами належної виробничої практики, які з високим ступенем достовірності підтверджують, що будь-які методики, процеси, обладнання, продукція, дії або системи дійсно відповідають своєму призначенню і встановленим вимогам, а їх використання веде до очікуваних результатів.

 • Валідація процесу

 • експертна оцінка і пред'явлення документально оформлених доказів, які підтверджують, що процес виробництва ЛП відповідає вимогам нормативної документації і забезпечує стабільний випуск готової продукції необхідної якості.Валідаційний майстер-план: * програму по валідації, * предмет валідації, * час, необхідний для проведення валідації, * відповідальність і компетенції валідаційної комісії, * вимоги до документів, які відображають виконану роботу , * одержані результати.Ревалідація – повторення первинної валідації з метою забезпечення впевненості в тому, що будь-які зміни процесу не проявили негативної дії на характеристики процесу і якість ЛП.

 • Валідаційний протокол вимірювань:

 • процес ,

 • методику проведення валідації,

 • результати досліджень,

 • характеристики технологічного і вимірювального обладнання,

 • критерії визначення достовірних результатів досліджень,

 • схеми точок відбору проб,

 • протоколи калібрування вимірювального обладнання.Звіт по валідації - документ, який описує діяльність по валідації, в який входить:

 • Короткі описи: - ЛП;

 • - технологічного процесу;

 • - обладнання;

 • Вказівки параметрів, що контролюються;

 • Критерії достовірності;

 • Опис робочих методик валідаційних вимірювань;

 • Короткі характеристики вимірювальних приладів із сертифікатами калібрування;

 • Часовий графік проведення валідації;

 • Протоколи валідаційний вимірювань;

 • Документи щодо виготовлення серії препаратів;

 • Висновки і рекомендації.Кваліфікація установки виконання і документування випробування для гарантій того, що обладнання, яке використовується у виробничих процесах, належним чином підібрано, правильно встановлено і працює згідно із встановленими специфікаціями.

 • Кваліфікація роботи –

 • документальне підтвердження того, що обладнання працює, як і передбачувалося, протягом заданих робочих діапазонів.Валідація чистих приміщень – перевірка і документальне підтвердження того, що фактичні значення параметрів повітря чистих приміщень відповідають значенням, встановленим нормативними документами для даного класу приміщень.

 • Калібрування – порівняння вимірювального приладу з невідомою точністю вимірювання із стандартним приладом з відомою точністю вимірювань з метою виявлення, виправлення, реєстрації або усунення шляхом настроювання будь-якого відхилення вимірювань (порівняно із стандартним).Види валідації 1. перспективна валідація

 • 2. супроводжуюча валідація

 • 3. ретроспективна валідація

Вказівки по якості включають наступні напрямки діяльності:

 • Узгодження і валідація проектної документації на реконструкцію діючих і будівництво нових виробничих дільниць;

 • Валідація процесів виробництва;

 • Кваліфікація установки основного технологічного обладнання;

 • Кваліфікація роботи основного технологічного обладнання;

 • Валідація і поточний контроль чистих приміщень;

 • Валідація процедур очищення виробничого обладнання;

 • Валідація систем водопідготовки;

 • Валідація аналітичних методик;

 • Валідація комп'ютерних програм;

 • Контроль змін.Мета кваліфікації і валідації - необхідно встановити і документально довести, що:

 • Мета кваліфікації і валідації - необхідно встановити і документально довести, що:

 • Приміщення, технічні засоби і обладнання були спроектовані у відповідності з вимогами GMP.

 • Технічні засоби і обладнання були змонтовані і встановлені у відповідності з їх проектними специфікаціями.

 • Технічні засоби і обладнання працюють у відповідності з їх проектними специфікаціями.

 • Технічні засоби і обладнання працюють у відповідності з їх проектними специфікаціями, що дозволяє постійно виготовляти готову продукцію необхідної якості.Обов'язки голови комісії:

 • Розподіляє обов'язки між членами комісії;

 • Здійснює поточний контроль за роботою членів комісії;

 • Аналізує і затверджує акт засідання за результатами валідації;

 • Знайомить керівника підрозділу, який перевіряється з актом засідання комісії;

 • Приймає участь в обговоренні результатів валідації;

 • Розробляє план заходів по усуненню недоліків виявлених в процесі валідації.Обов'язки начальника відділу валідації

 • Готує щорічний план роботи по валідації;

 • Робить припущення про особовий склад і голову комісії;

 • Визначає стандарти і документи, яким повинні відповідати процеси і обладнання підрозділу, що валідується;

 • Здійснює поточний контроль за роботою комісії і сприяє їй в роботі;

 • Аналізує результати перевірки і спільно із комісією розробляє заходи по їх усуненню;

 • Збирає та аналізує протоколи валідаційних вимірювань, необхідні для складання звіту по валідації.Обов'язки членів комісії:

 • Одержують вказівки від голови комісії відносно цілей валідації і підрозділу, який перевіряється;

 • Беруть участь в проведенні валідаційних вимірювань;

 • Оформляють протоколи валідаційних вимірювань;

 • Фіксують зауваження і недоліки, які були з'ясовані в процесі валідації;

 • Беруть участь в обговоренні і узгодженні валідаційного звіту і акту засідання комісії.Обов'язки керівника підрозділу, що перевіряється:

 • Узгоджує валідаційний майстер-план і графік проведення валідації, інформує співробітників підрозділу про проведення валідаційних робіт;

 • Забезпечує необхідною сировиною і допоміжними матеріалами на період проведення валідації;

 • Забезпечує підготовку обладнання і приміщень до проведення валідації;

 • Забезпечує присутність персоналу необхідної кваліфікації для виконання технологічної операції і обслуговування обладнання;

 • Ознайомлює з валідаційним звітом і актом валідаційної комісії;

 • Забезпечує виконання плану заходів по усуненню недоліків виявлених в процесі валідації.Кваліфікація установки включає:

 • Кваліфікація установки включає:

 • Ідентифікацію всіх елементів обладнання, трубопроводів, допоміжного обладнання і вимірювальних приладів;

 • Протоколи про те, що все встановлене обладнання відповідає встановленим критеріям достовірності.Документація, наявність якої перевіряється в процесі кваліфікації:

 • Паспорт заводу-виробника;

 • Інструкції по технічному обслуговуванню, експлуатації, очищенню обладнання;

 • Сертифікати калібрування КВП, на зварні шви, якість обробки поверхонь;

 • Щодо матеріалів, з яких виготовлено обладнання.Дякую за увагуСхожі:

Лекція №4 Тема: Кваліфікація. Валідація фармацевтичного виробництва Валідація експертна оцінка і представлення документально оформлених доказів у iconПро затвердження Загальних положень безпеки атомних станцій 19. 11. 2007 Валідація
Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки 15. 12. 2004
Лекція №4 Тема: Кваліфікація. Валідація фармацевтичного виробництва Валідація експертна оцінка і представлення документально оформлених доказів у iconAsp net 2010 Зміст
Тривалість етапів може бути різною, навіть при роботі з однією сторінкою. Зокрема, валідація спряжена з викликом методу Validate...
Лекція №4 Тема: Кваліфікація. Валідація фармацевтичного виробництва Валідація експертна оцінка і представлення документально оформлених доказів у iconAsp net 2010 Зміст
Тривалість етапів може бути різною, навіть при роботі з однією сторінкою. Зокрема, валідація спряжена з викликом методу Validate...
Лекція №4 Тема: Кваліфікація. Валідація фармацевтичного виробництва Валідація експертна оцінка і представлення документально оформлених доказів у iconПравова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги план Юридична оцінка несприятливих результатів лікування хворих

Лекція №4 Тема: Кваліфікація. Валідація фармацевтичного виробництва Валідація експертна оцінка і представлення документально оформлених доказів у iconАктивізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики
Контроль за результатами (констатація, експертна аналітична оцінка досягнених результатів, висновки щодо проведення регулювання процесу...
Лекція №4 Тема: Кваліфікація. Валідація фармацевтичного виробництва Валідація експертна оцінка і представлення документально оформлених доказів у iconТема лекції: Загальні положення фармацевтичного маркетингу. Створення служби маркетингу та маркетингове середовище фармацевтичного підприємства
...
Лекція №4 Тема: Кваліфікація. Валідація фармацевтичного виробництва Валідація експертна оцінка і представлення документально оформлених доказів у iconТема: Основні поняття теорії графів. Способи представлення графів. Пошук у ширину та глибину
Теорія графів — розділ математики, що дає змогу формалізувати взаємозв'язки між різноманітними видами інформації, організувати абстрактне...
Лекція №4 Тема: Кваліфікація. Валідація фармацевтичного виробництва Валідація експертна оцінка і представлення документально оформлених доказів у iconТема лекції: Основи фармацевтичного маркетингу Управління фармацевтичним маркетингом

Лекція №4 Тема: Кваліфікація. Валідація фармацевтичного виробництва Валідація експертна оцінка і представлення документально оформлених доказів у iconТема лекції: Основи фармацевтичного маркетингу. Управління фармацевтичним маркетингом

Лекція №4 Тема: Кваліфікація. Валідація фармацевтичного виробництва Валідація експертна оцінка і представлення документально оформлених доказів у iconКількісна та якісна оцінка діяльності підприємства. Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства
Оціночні показники діяльності підприємства: показники, що характеризують рівень виробництва продукції; використання виробничої потужності,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка