Завдання


НазваЗавдання
Дата конвертації23.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

Завдання:

 • Формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави.

 • Впровадження сучасних інформаційних технологій у практику навчально - виховного процесу;

 • Пріоритетні шляхи розвитку ПТО; ( Із змісту Національної доктрини розвитку України у ХХІ столітті)наявність персональних комп'ютерів на робочих місцях адміністрації, секретаря, психолога, бібліотеки, методичного кабінету, бухгалтерії навчального закладу;

 • наявність персональних комп'ютерів на робочих місцях адміністрації, секретаря, психолога, бібліотеки, методичного кабінету, бухгалтерії навчального закладу;

 • наявність одного або декількох комп'ютерних класів;

 • можливість використання комп'ютерів у ПТНЗ об'єднаних в локальну мережу;

 • можливість кожного комп'ютера локальної мережі мати доступ до периферійних пристроїв — факс-модему та принтерів;

 • підключення локальної мережі ПТНЗ до мережі Інтернет;

 • використання сучасних мультимедійних комплексів, до складу яких входять інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп'ютер;

 • можливість використання програмного комп'ютерного забезпечення;

 • кадрове забезпечення навчального закладу.

Головною метою інформаційно-комунікаційних технологій є підготовка тих, хто навчається, до активної і плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Під ІКТ розуміють сукупність методів та технічних засобів, які використовуються для збирання, створення, організації, зберігання, опрацювання, передавання, подання й використання інформації. Впровадження ІКТ в освітній процес сприяє виконанню більшості завдань, що стоять перед всією системою освіти. До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання відносяться Інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, офісне та спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники та підручники, системи дистанційного навчання (системи комп'ютерного супроводу навчання).Урок з використанням ІКТ

 • Такому уроку властиво таке:

 • Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей учня;

 • Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;

 • Інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання.

 • Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;

 • Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;

 • Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі.

 • Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: При поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.При цьому комп'ютер виконує такі функції:

 • 1. У функції вчителя комп'ютер являє собою:

 • джерело навчальної інформації;

 • наочний посібник;

 • тренажер;

 • засіб діагностики і контролю.

 • 2. У функції робочого інструменту:

 • засіб підготовки текстів, їх зберігання;

 • графічний редактор;

 • засіб підготовки виступів;

 • обчислювальна машина великих можливостей.При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні продукти:

 • 1. Мови програмування -за їх допомогою вчитель може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку.

 • 2. Можливо при підготовці та проведенні уроку використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.).

 • 3. Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає вчителю пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint.

 • 4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему навчання та перевірки знань.

 • 5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал.

 • 6. Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над інформацією.Сучасний ППЗ повинен містити такі модулі:

 • - електронний підручник

 • - електронний довідник

 • - тренажерний комплекс (комп'ютерні моделі, конструктори й тренажери)

 • - задачник

 • - електронний лабораторний практикум

 • - комп'ютерна тестуюча система

 • - система планування процесу навчанняПереваги використання ІКТ

 • Індивідуалізація навчання;

 • Інтенсифікація самостійної роботи учнів;

 • Зростання обсягу виконаних на урок завдань;

 • Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

 • Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту: вирішиш вірно приклади - відкриєш картинку, повставляєш правильно всі букви - продвінешь ближче до мети казкового героя. Комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ

 • Ні комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів, час самостійних занять у комп'ютерних класах відведено далеко не у всіх школах;

 • У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери;

 • Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя;

 • Відсутність контакту з учителем інформатики;

 • У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет;

 • Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять;

 • Не вистачає комп'ютерного часу на всіх;

 • У шкільному розкладі не передбачено час для використання Інтернет на уроках;

 • При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п;

 • Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративним методам.Інформаційна компетентність вчителя (за Н.В.Морзе)

 • Формується при врахуванні вимог інформаційного суспільства та передбачає:

 • використання термінології, апаратної складової, програм і методів ІКТ

 • використання ІКТ у навчанні та створенні методичних та дидактичних матеріалів, формування завдань для учнів з використанням ІКТ

 • розуміння ролі ІКТ у науковій галузі, на якій базується відповідна навчальна дисципліна

 • використання ІКТ для планування та проектування навчального середовища, моніторингу навчальних досягнень учнів

 • використання ІКТ для спілкування в педагогічному середовищі, ознайомлення з ППЗ та підвищення кваліфікаціїВпровадження програми „Intel @. Навчання для майбутнього”

 • Інноваційна освітня програма Intel сприяє підготовці вчителя сучасного типу, навчає його не тільки користуватися комп’ютером, але й повною мірою використовувати його потенціал у навчальному процесі, роблячи урок дійсно сучасним, інформаційно насиченим і цікавим для учнівПрограма Intel «Навчання для майбутнього» у навчальному процесі сьогодні • Сьогодні, аналізуючи зміни,що відбуваються у навчанні майбутніх учителів і підвищенні кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, досвід викладання, який вони отримали в результаті використання нових педагогічних технологій можна додати:

 • випускники програми є більш конкурентноздатними в освітніх закладах;

 • програма «Навчання для майбутнього» сприяє не тільки підвищенню професіоналізму конкретного викладача, але й, в цілому, сприяє розвитку інформаційної культури педагогів, появі нових педагогічних ініціатив і створює умови для підвищення якості навчальної діяльності;

 • проектна методика стає складовою частиною освітньої системи навчальних закладів. • Визначення шляхів впровадження програми в навчальний процес в якості складової галузевих стандартів вищої педагогічної освіти

 • Видання підручників, навчальних посібників з грифом МОН України, широкого шлейфу книг, наукових статей, які б відображали б програму зі сторони, як освітнє явище, адаптуючи її до умов української освіти

 • Дослідження можливостей використання програми при викладанні фахових методик, проведенні педагогічних практик

 • Розроблення навчально-методичних матеріалів, змісту освіти, форм організації навчального процесу, апробацію в експериментальних групах

 • Підтримка мережевого товариства учасників і випускників програми на регіональних і всеукраїнських освітніх порталах

 • Організація тренінгів для тьюторів і обмін досвідом між різними педагогічними навчальними закладами, обмін методичними матеріалами з нових курсів програми між методичними кафедрамиДякую за увагу! Бажаю творчих успіхівСхожі:

Завдання iconЗавдання: Завдання
...
Завдання iconЗавдання: Завдання
Завдання: вивчити та проаналізувати рекомендації вітчизняних та закордонних авторів щодо збереження життєздатності зрізаних квітів;...
Завдання iconДомашнє завдання Скласти творчі завдання для інших груп

Завдання iconЗавдання Завдання
Оксидні руди найчастіше відновлюють коксом або карбон (ІІ) оксидом, рідше воднем
Завдання iconЛекція 11 Маршрутизація
Завдання просування пакета на кожному транзитному вузлі (маршрутизаторі) розпадається на два завдання
Завдання iconВиконавши кожне завдання, правильну відповідь записуєте в зошит, тобто пишете номер завдання, його назву та

Завдання iconЗавдання: Завдання
Програма Difwin1, яка візуалізує дані, отримані на приладі Дрон 0 і будує таблицю піків
Завдання iconЗавдання 1 Завдання 1
Забезпечити стійку комунікацію між ор, ср-ами та зацікавленими сторонами згідно потреб та завдань компоненту аксм
Завдання iconЗавдання: Завдання
Створення освітнього поля й максимально комфортних умов для інтелектуального, духовного, морального, естетичного розвитку учня
Завдання iconЗавдання: Завдання
В основу проекта було покладено ідею відновлення та збереження вигляду історичного парку мисливського маєтку «Берегвар»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка