Тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій професійній підготовці учнів старшої школи»


НазваТема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій професійній підготовці учнів старшої школи»
Дата конвертації23.04.2013
Розмір444 b.
ТипПрезентации


Магістерська робота Тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій професійній підготовці учнів старшої школи» студентки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» групи 5Е денної форми навчання Дунаєвської Наталії Василівни


Мета роботи: полягає в теоретичному обґрунтуванні концептуальних засад та експериментальній перевірці педагогічних умов використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі професійної підготовки та орієнтації учнів старших класів.

Мета роботи: полягає в теоретичному обґрунтуванні концептуальних засад та експериментальній перевірці педагогічних умов використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі професійної підготовки та орієнтації учнів старших класів.

Об'єкт дослідження: професійна підготовка учнів 10 – 11 класів.

Предмет дослідження: використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці учнів старшої школи.

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що використання інформаційно-комунікаційних технологій забезпечить вдосконалення процесу професійної підготовки учнів старших класів, досягнення ними професійної компетентності.

Відповідно до предмета, мети і гіпотези визначено головні завдання дослідження:

Відповідно до предмета, мети і гіпотези визначено головні завдання дослідження:

1) Проаналізувати навчальну, науково-теоретичну та методичну літературу з проблеми організації професійної підготовки учнів.

2) Визначити можливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі ЗОШ.

3) Розробити програмне забезпечення для проведення занять з професійної підготовки учнів.

4) Експериментально перевірити вплив використання ІКТ в процесі професійної підготовки учнів старших класів.У першому розділі «Теоретичні основи організації професійної підготовки учнів» проведено аналіз теоретико-методичних засад професійної підготовки учнів.

У першому розділі «Теоретичні основи організації професійної підготовки учнів» проведено аналіз теоретико-методичних засад професійної підготовки учнів.

Визначено і проаналізовано зміст та завдання профільного навчання учнів старших класів, а також основні принципи та форми його організації.

Нами також було проаналізовані особливості здійснення професійної підготовки підготовки майбутніх фахівців і встановлено що, процес формування особистісних якостей майбутнього фахівця безпосередньо пов’язаний з особливостями організації навчального та виховного процесу.Другий розділ «Інформаційно-комунікаційні технології та їх застосування у професійній підготовці старшокласників» присвячений можливостям застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, зокрема в процесі профільного навчання учнів старших класів та підготовці фахівців.

Другий розділ «Інформаційно-комунікаційні технології та їх застосування у професійній підготовці старшокласників» присвячений можливостям застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, зокрема в процесі профільного навчання учнів старших класів та підготовці фахівців.

З’ясовано суть та обґрунтовано вплив і переваги застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності учнів. А також встановлено способи застосування інформаційних програмних засобів у процесі формування професійних умінь учнів старшої школи.

Також, нами було визначено вимоги до навчальних та навчально-виробничих майстерень, з’ясовано вимоги до освітлення, опалення та вентиляції зазначених приміщень, а також встановлено якими повинні бути обладнання та матеріали навчально-виробничих майстерень.

В третьому розділі висвітлено результати експериментального дослідження, встановлено, що сучасні методи, методики та технології реалізації експерименту досить великою мірою орієнтовані на застосування комп’ютера, або передбачають можливість його застосування.

В третьому розділі висвітлено результати експериментального дослідження, встановлено, що сучасні методи, методики та технології реалізації експерименту досить великою мірою орієнтовані на застосування комп’ютера, або передбачають можливість його застосування.

Результати дослідження показали, що використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі професійної підготовки учнів старшої школи суттєво підвищує їх рівень знань, вмінь та навичок, оскільки сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищенню рівня самонавчання учнів, та спонукає їх до самостійного поглиблення та розширення знань з певної теми чи розділу.Висновки

Результати проведеного теоретичного та експериментального дослідження дозволяють зробити висновок про особливу роль інформаційно-комунікаційних технологій у вдосконаленні освітнього процесу з метою підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, досягнення ними професійних, інформаційних, соціальних компетенцій.

Таким чином, в результаті проведеної роботи ми можемо зробити такі висновки:

1. На основі аналізу педагогічної, психологічної та спеціальної літератури з проблеми дослідження встановлено, що професійна підготовка в умовах профільного навчання учнів старшої школи має низку оригінальних рис щодо її змісту та організації.

2. Нами було проаналізовано місце та роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі та визначено, що використання ІКТ під час підготовки учнів старших класів є нагальною проблемою сьогодення і невід’ємною складовою забезпечення цілісності навчально-виховного процесу і результатів навчання. Виявлено методики впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес, і зокрема встановлено як саме впровадження ІКТ у навчальний процес впливає на навчально-пізнавальну діяльність учнів.

3. Розроблено програмне забезпечення для проведення занять професійної підготовки учнів, а саме ЕНМК та Веб-квест з профілю «Швейна справа».

3. Розроблено програмне забезпечення для проведення занять професійної підготовки учнів, а саме ЕНМК та Веб-квест з профілю «Швейна справа».

4. Нами була проведена експериментальна перевірка впливу розробленого програмного забезпечення на рівень фахової підготовки учнів з профілю «Швейна справа» шляхом експериментальної роботи, яка була проведена у СЗОШ по темі нашого дослідження і показала, що використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі професійної підготовки учнів старших класів суттєво підвищує їх рівень знань, вмінь та навичок.

Отже, використання інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці учнів старших класів є обов’язковою умовою формування компетентного фахівця на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства.Дякую за увагу!


Схожі:

Тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій професійній підготовці учнів старшої школи» iconПрезентація курсової роботи «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці учнів птнз»
Дане питання має важливе місце у вирішенні проблем сучасного освітнього середовища, адже нині якісне викладання дисциплін не може...
Тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій професійній підготовці учнів старшої школи» iconСтудент освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Войнаровський Андрій Сергійович
«Педагогічні умови використання інтерактивних засобів навчання у підготовці учнів старшої школи на уроках «Технології»
Тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій професійній підготовці учнів старшої школи» iconТема: Використання сучасних освітніх технологій на уроках хімії як умова підвищення якості викладання в умовах профілізації старшої школи

Тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій професійній підготовці учнів старшої школи» iconРозвиток творчих здібностей учнів засобами ікт
Познайомити вчителів початкових класів з основами використання інформаційно-комунікаційних технологій. Сприяти усвідомленню значимості...
Тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій професійній підготовці учнів старшої школи» iconМетодичні рекомендації щодо навчання вчителів основ інформаційно-комунікаційних технологій. Питання, що вивчаються
Про організаційні засади виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних...
Тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій професійній підготовці учнів старшої школи» iconМетою навчання є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у своїй діяльності,
...
Тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій професійній підготовці учнів старшої школи» iconУрок української літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій Підготувала та провела вчитель Новокаховської сзош№8 Карпюк Тетяна Анатоліївна
Урок української літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
Тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій професійній підготовці учнів старшої школи» iconПравила (2 хв.) Хід вправи
Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ікт) під час навчально-виховного процесу в загальноосвітньому закладі
Тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій професійній підготовці учнів старшої школи» iconЗастосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках технології в старшій школі
Предметом дослідження є застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках технології
Тема: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій професійній підготовці учнів старшої школи» iconПоложення про атестацію педагогічних працівників (Наказ мону06. 10. 2010 №930). Лист монмолодьспорт №1/9-493 від 24. 06. 2011. «Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій»
Ебг "Гармонія" до створення власного інформаційного простору засобами ікт-технологій

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка