Звітз оцінки та моніторингу освітніх програм Intel в Україні 2007 2009


НазваЗвітз оцінки та моніторингу освітніх програм Intel в Україні 2007 2009
Дата конвертації23.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрограма


З В І Т з оцінки та моніторингу освітніх програм Intel в Україні 2007 - 2009

 • ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ «АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ» Матеріали для засідання координаційної ради


Контекст проведення оцінки програми «Intel®Навчання для майбутнього»

 • Програма є найбільшою благодійною міжнародною програмою для вчителів - навчання проводиться більш ніж у 40 країнах світу

 • В Україні за програмою пройшли навчання станом на кінець 2007 р. - 84 249 осіб, на кінець 2008р. – 126 357 осіб, на серпень 2009 – 143 748

 • Цільові групи - вчителі методисти, науковці, керівні кадри на базі обласних інститутів післядипломної освіти;викладачі та методисти в галузі ПТО;викладачі та студенти педагогічних ВНЗФорми та методи оцінки/моніторингу програми

 • аналіз трьох видів анкет ( «вхідна» анкета, «вихідна» анкета, анкета «впровадження» );

 • проведення інтерв’ю та фокус-груп з учителями, які пройшли навчання за програмою «Іntel®Навчання для майбутнього» на базі ОІППО;

 • проведення case study - аналіз впровадження програми в ЗНЗ;

 • проведення інтерв’ю та фокус-групи з викладачами та студентами в системі вищої педагогічної освіти;

 • проведення case study - аналіз впровадження програми в педагогічному ВНЗ;

 • проведення інтерв’ю та фокус-групи з викладачами в системі професійно-технічної освіти;

 • проведення case study - аналіз впровадження програми в системі професійно-технічної освітиФОКУС МОНІТОРИНГУ ПРОГРАМИ

 • 2007р. –основні результати впровадження програми у ЗНЗ

 • 2008р. – рівень використання знань, набутих в рамках програми викладачами і студентами педагогічних ВНЗ та закладах ПТО

 • 2009р. – вплив програми на рівень успішності навчання та формування життєвих компетентностей в учнів і студентівКорисність тренінгу при вивченні механізму інтегрування комп’ютерних технологій в практику роботиПідготовленість вчителів до різних видів діяльності з учнями (після навчання)Результати використання ІКТ вчителями після тренінгу

 • 81% респондентів впроваджують

 • навчальні проекти, розроблені під час навчання

 • 70 % використовують набуті знання для планування уроків

 • 77 % - для здійснення дидактичної та методичної роботиВлив використання ІКТ на підвищення ефективності навчально-виховного процесу

 • мотивує учнів – 73 %

 • активізує участь кожного учня у груповій роботі – 77 %

 • дозволяє здійснювати диференційоване навчання – 71%

 • учні використовують ІКТ для презентації робіт 62%

 • учні використовують ІКТ для вибору тем дослідних проектів та самостійних досліджень - 50 %

 • учні використовують ІКТ для здійснення групових проектів – 59 %Набуття учнями життєвих компетентностей

  • вміння оперувати інформацією (отримувати, обробляли оцінювати та застосовувати у навчальному процесі), використовуючи ІКТ
  • навички ефективної комунікації
  • планування та здійснення діяльності (на прикладі реалізації навчальних проектів)
  • інтерактивне застосовування засобів (ІКТ, інформаційні мережі, тощо)


Думка респондентів щодо ефективності програми

 • розширює можливості вчителя та розвиває вміння та навички учня;

 • розширює можливості учнів та вчителів для самоосвіти;

 • програма урізноманітнює роботу вчителя і зацікавлює учнів;

 • допомагає учням здобувати більше знань, сприяє навчальному процесу;

 • використовує підхід, який базується на дослідженні;

 • впроваджує методи викладання, з наголосом на самостійній роботі учнів (проведення досліджень, виконання довготермінових проектів, можливість обирати ресурси);

 • робить уроки цікавішими, використовуючи метод проектів, допомагає дітям краще сприймати і засвоювати матеріал;

 • дозволяє перевірити знання учнів (підготовка тестових завдань, ведення електронного журналу);

 • розвиває вміння в учнів шукати інформацію, систематизувати та представляти її;

 • активізує пізнавальну діяльність учнів;

 • допомагає при підготовці планів уроків;

 • сприяє конструктивному навчанню та викладаннюРезультати моніторингу впровадження програми в системі вищої педагогічної освіти

 • 100 % опитаних викладачів відзначили, що почали використовувати ІКТ в роботі з студентами по-новому (застосування нових методів викладання, створення та презентації начальних матеріалів, моніторинг результатів навчання, обробка та аналіз даних, планування та адміністрування навчального процесу у ВНЗ)

 • 85% - впроваджують навчальні проекти з ІКТ, розроблені під час або після навчання за програмою Intel® «Навчання для майбутнього»Результати моніторингу впровадження програми (продовження)

 • 100% викладачів вважають, що такий курс

 • треба читати студентам, оскільки він

 • знайомить студентів з інтерактивними технологіями навчання;

 • дає можливість реально побачити різницю між традиційним навчанням та тренінгом;

 • формує навики роботи в колективі;

 • дає можливість розвивати творчість;

 • розвиває самостійну вмотивованість студентів

 • підвищує загальну мотивацію до навчання, полегшує навчальний процес, створює можливості доступу до інформації, її обробки на засвоєнняРезультати моніторингу впровадження програми (закінчення)

 • 100% колишніх студентів-магістрів, які пройшли навчання, і сьогодні працюють вчителями в ЗНЗ, зазначають, що вони постійно використовують набуті знання для:

 • підготовки до занять (тести, презентації, динамічні моделі тощо)

 • планування уроків

 • пошуку нового матеріалу та необхідної інформації для проведення уроків та здійснення проектів

 • розробки мультимедійних презентацій для подачі нового матеріалу учням ЗНЗ

 • складання звітної документації та планування освітньої діяльностіРезультати моніторингу впровадження програми в системі професійно-технічної освіти

 • Набуті під час тренінгу знання і навички, педагоги використовують під час своєї роботи:

 • 75% - створення дидактичних матеріалів

 • 62,5 % - створення методичних матеріалів та форм оцінювання

 • 50% використання ІКТ на власних уроках планування уроків та навчальних проектів

 • 30% - користування Інтернетом

 • 25% - розвиваючі методики

 • 21% - проектні технологіїРезультати моніторингу впровадження програми в системі професійно-технічної освіти

 • 100% - рекомендували би своїм колегам пройти навчання за програмою Intel і відмітили високопрофесійну підготовку тренерів, легкість подання та засвоєння матеріалу, корисність ресурсів, отриманих під час тренінгу та проходження програми

 • 100% викладачів вважають таке підвищення фахової та особистої кваліфікації вчителів підставою для створення здорової конкуренції між викладачами навчального закладу та мотивації до подальшого навчанняВИСНОВКИ

 • Програма «Intel®Навчання для майбутнього» позитивно вплинула на ставлення практичних педагогів до педагогічних інновацій та ІКТ в освіті.

 • Програма вплинула на якість освіти через сприяння формування необхідних життєвих компетентностей, сприяння створенню інформатизованого навчального середовища; наданню ефективного інструментарію як вчителям, так і учням для навчальної діяльності (інтерактивні педагогічні технології, ІКТ технології, нові форм та методи роботи).

 • Програма комплексно охопила велику педагогічну аудиторію (різні категорії педагогічних працівників) та позитивно вплинула на формування ставлення педагогічної спільноти та наміри впровадження ІКТ в освіту.

 • Програма «Intel®Навчання для майбутнього» стала, на думку багатьох респондентів, інструментом підвищення якості освіти в Україні та через впровадження ІКТ розширила доступ до якісної освіти.Контекст проведення оцінки освітньої програми “1 учень : 1 комп'ютер”

 • У липні 2008 року Міністерство освіти і науки України та представництво компанії Intel в Україні підписали угоду про наміри використання сучасних ІКТ в програмі "1учень - 1 комп'ютер“

 • В рамках програми в період з 2008 до 2010 року проводиться науково-педагогічний експеримент в 16-ти загальноосвітніх навчальних закладах (Київ, Полтава, Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк, Миколаїв). В рамках цієї програми була здійснена безкоштовна передача  2 000 Classmate PC (500 одиниць в 2008 році, 500 одиниць у 2009 р. та  1000 планується у наступному навчальному році) в загальноосвітні школи, які залучені до реалізації експериментальної програми

 • Особливістю програми є надання можливості школярам працювати на персональних нетбуках, яка передбачає постійний доступ кожного учня до комп’ютера та Інтернету, щоб реалізувати модель інтерактивного та сприятливого навчального середовища для учняФорми та методи оцінки/моніторингу освітньої програми “1 учень : 1 комп'ютер”

 • проведення дослідження в пілотних ЗНЗ Одеської області (анкетування батьків, шкільних адміністраторів і вчителів)

 • проведення case study - аналіз впровадження програми в ЗНЗФокус моніторингу першого пілотного етапу впровадження освітньої програми “1:1”

 • здійснення прогнозу можливих переваг і недоліків та успішності даної технології в системі української освітиЩо треба зробити для того, щоб використати максимум можливостей програми “1:1”?

 • На думку вчителів і адміністраторів шкіл треба:

 • поширити дію програми на учнів основної школи;

 • вчителям важливо постійно поповнювати свої знання з використання сучасних технічних засобівКоли та яким чином використовувались нетбуки?

 • під час проведення багатьох уроків: «Я і Україна», математика, основи здоров’я, громадянська освіта, російська мова, природознавство та ін., а також у позакласній роботі для виконання проектів

 • форми використання - проведення тестування, демонстрація презентацій, спілкування у чаті, передача файлівРоль нетбуків для вирішення різних питань у навчання та вихованні

 • На думку вчителів

 • використання нетбуків на уроках дає змогу зробити урок яскравішим, ефективним завдяки індивідуальній активності дітей

 • шкільні нетбуки дають змогу здійснювати комунікативні завдання освіти та виховання

 • використання нетбуків сприяє формуванню здорового сприйняття, розвитку пам’яті, абстрактного мислення, збільшується об’єм інформації тощо.Ставлення вчителів і керівників шкіл до пілотного етапу впровадження програми є на 100% позитивним

 • Результати опитування свідчать, що застосування ІКТ на уроках сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, а саме мотивує учнів, активізує участь кожного учня у груповій роботі, дозволяє здійснювати активне та інтерактивне навчанняЯкі виявлені проблеми?

 • Респонденти зазначили, що існують певні

 • технічні проблеми, а саме:

 • нетбук швидко заходить у режим очікування,

 • не утримує достатньо часу зарядку,

 • недостатньо розроблене програмне забезпеченняРезультати опитування батьків

 • 54% батьків визначились,що участь їх дитини в програмі підвищило рівень її загальної комп’ютерної грамотності

 • 88% вважають, що використання шкільних нетбуків корисне для навчання їх дітей

 • 81% вважають, що дітям стало навчатись більш цікаво

 • 80% вважають, що участь дитини в програмі «1:1» допомагає розвинути її творчі здібностіРезультати опитування батьків (продовження)Результати опитування батьків (продовження)Результати опитування батьків (продовження)Ставлення батьків щодо впливу нетбуків на здоров’я учнівВисновки

 • Программа «1:1» позитивно вплинула на ставлення керівників шкіл, вчителів та батьків до педагогічних інновацій та ІКТ в освіті. На сьогодні досі в системі шкільної освіти існують труднощі з впровадження ІКТ через різноманітні причини: недостатня кількість новітніх ІКТ засобів, обмежений доступ до інформаційних глобальних мереж (зокрема до мережі Інтернет), відсутність навичок користування комп’ютерними технологіями тощо.

 • Програма вплинула на успішність (опосередковано) через сприяння формування логічного мислення у дітей, розвитку пізнавальної активності, можливостей розвитку творчого мислення та ін.

 • При впровадженні таких та подібних програм існують певні труднощі, а саме: обмежений доступ до них шкіл, доступ до мережі Інтернет, недостатнє забезпечення необхідними навчальними програмними засобами тощо.

 • Важливим питанням при запровадженні програми «1:1» є вплив нетбуків на здоров’я дитини, чим дуже занепокоєні як батьки, так і керівники шкіл і вчителі. Тому важливо провести для них роз’яснювальну роботу і дати повну викладку технічних характеристик нетбуків з точки зору безпеки.

 • Результати опитування свідчать, що використання нових мультимедійних технологій сприяє формуванню необхідних життєвих компетентностей, наданню ефективного інструментарію як вчителям, так і учням для здійснення навчальної діяльності (інтерактивні педагогічні технології, ІКТ технології, нові форми та методи роботи). Важливо, що нетбуки, як вважають педагоги, корисно використовувати під час проведення різноманітних предметів, що покращує ефективність сприйняття матеріалів учнями, урізноманітненню їх пізнавальної активності, ефективно впливає на темпи отримання інформації та ефективність її засвоєння.Схожі:

Звітз оцінки та моніторингу освітніх програм Intel в Україні 2007 2009 icon96 школярів 96 школярів
Нан україни М. З. Згуровський директор Інституту магнетизму нан україни академік нан україни В. Г. Бар’яхтар директор освітніх програм...
Звітз оцінки та моніторингу освітніх програм Intel в Україні 2007 2009 iconІнформація про ефективні та неефективні інструменти досягнення цілей ? Оцінка стратегій/програм регіонального розвитку : 1) оцінку ex-ante (до початку реалізації); 2) річні оцінки реалізації
Базові засади моніторингу та оцінки стратегій/програм регіонального розвитку в країнах єс
Звітз оцінки та моніторингу освітніх програм Intel в Україні 2007 2009 iconПрофесор Н. М. Нізова Заступник директора usaid/Проекту Розбудова віл/снід-сервісу в Україні
Проблемні питання моніторингу та оцінки розвитку кадрових ресурсів для програми ппмд в Україні
Звітз оцінки та моніторингу освітніх програм Intel в Україні 2007 2009 icon“Розбудова національної системи моніторингу та оцінки заходів протидії епідемії віл/снід в Україні”
Розбудова національної системи моніторингу та оцінки заходів протидії епідемії віл/снід в Україні
Звітз оцінки та моніторингу освітніх програм Intel в Україні 2007 2009 icon1 Типи міжнародних освітніх стипендійних програм 1 Типи міжнародних освітніх стипендійних програм
Неповна форма навчання (без ступеня) відвідини певного курсу / курсів в університеті чи короткої програми
Звітз оцінки та моніторингу освітніх програм Intel в Україні 2007 2009 iconПерша національна конференція
«Розбудова національної системи моніторингу та оцінки заходів протидії епідемії віл/снід в Україні»
Звітз оцінки та моніторингу освітніх програм Intel в Україні 2007 2009 iconIv національна конференція
«Розбудова національної системи моніторингу та оцінки заходів протидії епідемії віл/снід в Україні», 26 вересня 2008 р., Ялта
Звітз оцінки та моніторингу освітніх програм Intel в Україні 2007 2009 iconМетодологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Начальник управління моніторингу бюджетних програм та інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого апарату Донецької обласної...
Звітз оцінки та моніторингу освітніх програм Intel в Україні 2007 2009 iconПоложення про службу роботи з ін'єкційними споживачами наркотиків
...
Звітз оцінки та моніторингу освітніх програм Intel в Україні 2007 2009 iconПерший етап (09. 2007-06. 2009), Перший етап (09. 2007-06. 2009)
Розробка нормативно-правової бази шпд (положення, інструкції, посадові обов'язки І т д.)

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка