Зміст доповіді Аналіз та особливості розвитку страхового ринку


НазваЗміст доповіді Аналіз та особливості розвитку страхового ринку
Дата конвертації23.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииЗміст доповіді

 • Аналіз та особливості розвитку страхового ринку

 • Особливості фінансового управління страховою компанією

 • Необхідність впровадження комплексної системи бюджетування в розподілених компаніях

 • Основні етапи розробки системи бюджетування в страхових компаніях

 • Загальний алгоритм побудови фінансової моделі страхової компанії

 • Вибір та впровадження комплексної системи автоматизації бюджетного процесуРозвиток світового страхового ринку, місце та позиція страхового ринку України

 • Україна в 2006 р. займала 47 місце у світі за зібраними страховими преміями, а також за співвідношенням страхових премій до ВВП та премій на душу населення (у 2005 р. – сорок п’яте, у 2004 р. – сорок друге)

 • Частка страхового ринку України у світовому ринку - 0,07%, за ризиковими видами страхування близько 0,017 %, а зі страхування життя – 0,004 %

 • Український страховий ринок за співвідношеннями страхових премій до ВВП та страхових премій на душу населення знаходиться поряд з такими країнами як Росія, Угорщина, Словенія, Румунія, Словаччина, СербіяАналіз поточних тенденцій страхового ринку України 2002-2008 рр.

 • Середні темпи зростання ринку впродовж 2002-2007 рр. становлять 47,8 %, обсяг статутних фондів страховиків збільшився порівняно з 2002 р. в 10,3 раза. В 2008 р. прогнозується приріст страхових платежів на рівні 20-25%

 • Причини зростання обсягів страхового ринку:

 • Прибутковий (на думку інсайдерів) вид бізнесу і, очевидно, він приваблює інвесторів особливо в останні роки іноземних

 • Страхування дає змогу оптимізувати оподаткування суб’єктів господарювання (придбані поліси зменшують базу оподаткування)

 • Збільшення обсягів кредитування фізичних та юридичних осіб

 • Зростання платоспроможного попиту населення

 • Зростання обсягів прямих іноземних інвестицій в Україну та обсягів залучених коштів через IPOДинаміка надходжень страхових платежів та виплата страхових відшкодувань на страховому ринку України в 2000–2007 рр.Український страховий ринок: характерні фінансові особливості

 • Незначна кількість страхових послуг та великий потенціал розвитку нових сегментів страхового ринку

 • Постійне динамічне зростання страхового ринку, яке продовжиться найближчим часом

 • Агресивна стратегія першої двадцятки страхових компаній - прискорений розвиток регіональних ринків

 • Підсилення конкурентної боротьби між компаніямиУкраїнський страховий ринок: характерні фінансові особливості

 • Загострення конкуренції та зниження рентабельності страхових операцій, особливо на масові страхові послуги

 • Зниження питомої ваги “схемного” та “кептивного” страхування

 • Зростання капіталізації основних страховиків

 • Збільшення іноземного капіталу в статутних фондах страховиків УкраїниУкраїнський страховий ринок: характерні фінансові особливості

 • Непрозорість страхового ринку в цілому та окремих страховиків зокрема

 • Нестабільне законодавство в частині формування та представлення страхових резервів

 • Відсутність контролю з боку держави за нормативами витрат на ведення справи

 • Поширення світових тенденцій глобалізації та присутності на українському ринку світових страховиківПроблеми фінансового управління страховою компанією

 • Організаційні

 • Наявність “бухгалтерського підходу” до управління фінансами страхової компанії

 • Наявність значного числа географічно відокремлених структурних підрозділів та співробітників з продажів (страхових агентів, посередників)

 • Тарифоутворюючі (вартісні)

 • Відсутність актуарно обґрунтованих страхових тарифів

 • Перевищення нормативів витрат на ведення справи

 • Відсутність залежності комісійної винагороди від тарифної ставки

 • Наявність особливих умов роботи з фінансово-кредитними установами (банківськими установами, кредитними спілками та ін.)

 • Формування страхових резервів, достатніх для виконання нормативів та їх представлення

 • Інформаційні

 • Відсутність налагоджених цілісних систем бухгалтерського та страхового обліку

 • Відсутність обміну даними між такими системами: “клієнт-банк” — страхова система, страхова система — бухгалтерська система, страхова система, бухгалтерська система – система бюджетуванняФінансовий розвиток страхової компанії у сучасних умовах

 • Адекватне забезпечення бізнесу фінансовими ресурсами фактично визначає темпи зростання і можливість розвитку компанії

 • Велике значення для розвитку компанії має залучення інвестицій, але ще більше значення має їх використання

 • Забезпечення фінансового управління гнучкими та ефективними інструментами в значній мірі визначає успіх компанії

 • Одним з основних і сучасних методів управління є система бюджетування, яка допоможе обрати оптимальний шлях досягнення стратегічних цілей, визначити ефективність і результативність діяльності та створити конкурентні переваги компанії на даному етапі розвитку страхового ринку

Логіка побудови системи бюджетуванняВимоги до системи бюджетування для розподіленої КомпаніїЕтапи розробки системи бюджетування в страховій компанії

 • Побудова фінансової структури Компанії

 • Розробка нормативно-методичної документації з питань бюджетування (нормативів витрат на ведення справи, положення про бюджетування, положення про бюджетний комітет тощо)

 • Побудова фінансової моделі страхової компанії

 • Підготовка довідників для бюджетної моделіЕтапи розробки системи бюджетування в страховій компаніїПриклад побудови фінансової структуриПриклад побудови фінансової структуриПриклад побудови фінансової структуриОсновні нормативні документи

 • Положення про Бюджетування

 • Нормативи витрат на ведення справи

 • Розміри комісійної винагороди, встановлені в компанії

 • Положення про Бюджетний комітет та комітет стратегічного планування.Допоміжна інформація та документація для бюджетування

  • Бюджет продажу структурного підрозділу в попередні роки та за поточний рік в розрізі страхових продуктів
  • План розвитку структурного підрозділу на наступний рік (кількість відділень, штатних агентів, прогнозований штатний розпис, капітальні інвестиції тощо)
  • Рекомендований бюджет продажу на наступний рік
  • Методика заповнення бюджетних форм
  • Власне бачення розвитку на наступний рік


Обмеження впровадження системи бюджетування в страхових компаніях

 • Зароблена страхова премія в страховій компанії має покривати усі витрати на ведення справи

 • Впровадження системи бюджетування повинно бути з контролем основних витрат, в тому числі комісійної винагороди

 • Обов'язково при реалізації системи бюджетування необхідно розробити систему мотивації (квартальну та річну), яка враховує досягнення стратегічних цілей компанії

 • Бюджетування в страховій компанії дає змогу чітко спланувати покриття резервів, в тому числі з урахуванням розміщених депозитів у регіональних відділеннях банківБюджетування - командний процес

Наслідки впровадження повноцінної системи бюджетування

 • Дозволила змінити методи і технології управління на основі поетапного впровадження фінансового механізму розподілу доходів і витрат за відособленими структурними підрозділами:

 • впроваджено персональну відповідальність керівників за виконання бюджетного завдання управління (операційного прибутку)

 • налагоджено щомісячне визначення результатів діяльності відособлених структурних підрозділів

 • зорієнтовано відокремлені структурні підрозділи на формування диверсифікованого та рентабельного страхового портфеля шляхом встановлення залежності обсягу надходжень страхових платежів від витрат на ведення справи, рівня страхових виплат, комісійної винагороди тощо

 • централізовано на рівні головного офісу компанії рух грошових коштів відособлених структурних підрозділів Компанії

 • введено в дію систему стимулювання та мотивації праці, основою якої є залежність розміру заохочень та премій від фінансових показників відокремлених структурних підрозділівОсновні проблеми до автоматизації бюджетного процесуОсновні проблеми до автоматизації бюджетного процесуАвтоматизація системи бюджетування повинна бути узгоджена із загальною IT- стратегією компаніїПідготовчий етап автоматизації бюджетного процесу

 • 1. Вибір рішення для автоматизації бюджетного процесу або програмного продукту

 • Підстава для вибору - оптимальне співвідношення ціна-якість, спеціалізація програми, можливість роботи через Web-інтерфейс з можливістю віддаленого доступу до централізованої бази даних з регіональних підрозділів та експертна оцінка спеціалістів компанії

 • 2. Вибір партнера для автоматизації системи бюджетування

 • Підставою для вибору є досвід аналогічних впроваджень систем в інших компаніях, в тому числі у фінансовому секторі, приналежність до великих компаній з впровадження інформаційних технологій, наявність ліцензійних умов та супроводження програмного продукту, наявність консалтингових послугЕтап підписання договорів з IT - компанією

 • 1. Договір про ліцензійне програмне забезпечення

 • Підстава для підписання - наявність дозволу на продаж ліцензійного програмного забезпечення, вартість поетапного придбання ліцензій, гарантії ліцензіара щодо програмного забезпечення та інші істотні умови договору

 • 2. Договір на впровадження програмного забезпечення

 • Підставою для підписання є наявність у договорі, крім істотних умов, плану-графіку впровадження та підтримки програмного забезпечення, гарантій та відповідальності сторін за виконання умов договору, наявність інструкції з експлуатації системиЕтап впровадження автоматизації бюджетного процесу

 • 1. Написання технічного завдання

 • Необхідність - формування довідників, формалізація бюджетних форм, взаємозв'язок бюджетних форм, визначення джерел даних для фактичного бюджету, формування звітних форм

 • Кінцевий продукт – технічне завдання та узгоджене бачення постановників завдання та спеціалістів з впровадження

 • 2. Запуск у промислову експлуатацію

 • Необхідність – налаштування користувачів, підготовка інструкцій та довідників системи, тестування та запуск в промислову експлуатацію, організація навчання для кінцевих користувачів

 • Кінцевий продукт – автоматизована система бюджетуванняСхожі:

Зміст доповіді Аналіз та особливості розвитку страхового ринку iconЗакон України «Про страхування». Цей Закон регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян. Страхування
Статистичний аналіз та оцінка страхування автотранспортних засобів в контексті розвитку страхового ринку України
Зміст доповіді Аналіз та особливості розвитку страхового ринку iconРішення про участь у страховій угоді Функції страхового ринку: Функції страхового ринку: Організація страхового захисту за допомогою продажу страхових полюсів
Нижня межа цін визначається умовами рівноваги між надходженнями платежів до страхового фонду та виплатою страхового відшкодування...
Зміст доповіді Аналіз та особливості розвитку страхового ринку iconКонцепція розбудови страхового ринку України
Недосконале законодавство та неналежні заходи по санації страхового ринку, насамперед по захисту прав страхувальників, що потерпають...
Зміст доповіді Аналіз та особливості розвитку страхового ринку iconЗвіт про ндр доповіді на науково-практичних конференціях
Визначені тенденції та особливості розвитку антикризового управління охороною громадського здоров’я на місцевому рівні з урахуванням...
Зміст доповіді Аналіз та особливості розвитку страхового ринку iconАналіз проблем і перспектив розвитку ринку авіаперевезень в Україні Вступна презентація

Зміст доповіді Аналіз та особливості розвитку страхового ринку iconАналіз українського ринку залізничних піввагонів аналіз українського ринку залізничних піввагонів
Загальний парк піввагонів складав 80 934 одиниць, в тому числі кількість приватних піввагонів, наданих в управління операторським...
Зміст доповіді Аналіз та особливості розвитку страхового ринку iconІнформації про рельєф і корисні копалини материка. Етапи розвитку земної кори (аналіз карти будови земної кори). Загальні особливості рельєфу Африки (аналіз фізичної карти Африки). Рельєф окремих частин материка

Зміст доповіді Аналіз та особливості розвитку страхового ринку iconМета доповіді: Мета доповіді
Огляд засобів інформаційних технологій в освіті які можуть бути застосовані в навчальному процесі івт при підготовці бакалаврів та...
Зміст доповіді Аналіз та особливості розвитку страхового ринку iconВідповідальність учасників ринку будівництва
Семінар «Перспективи розвитку ринку нерухомості та будівельної галузі України у 2013 році»
Зміст доповіді Аналіз та особливості розвитку страхового ринку iconНаціональна Академія Наук України Інститут ядерних досліджень www kinr kiev ua В. В. Тришин Зміст доповіді
Огляд технічних можливостей експертного дослідження ядерних І радіоактивних матеріалів в іяд

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка