В основі адаптивних підходів до організації освіти дітей дошкільного віку лежать ідеї соціал-конструктивізму (Л. С. Виготський)


НазваВ основі адаптивних підходів до організації освіти дітей дошкільного віку лежать ідеї соціал-конструктивізму (Л. С. Виготський)
Дата конвертації23.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации1. В основі адаптивних підходів до організації освіти дітей дошкільного віку лежать ідеї соціал-конструктивізму (Л.С.Виготський). Згідно з їх положенням, кожна дитина – це особа, яка активно конструює знання й уявлення у процесі власної активної взаємодії з навколишнім середовищем. Дитина творить власну суб’єктивну репрезентацію, поєднуючи нові знання із попередньо набутими. Навчання дошкільників слід розглядати як особисте їхнє надбання й ціннісні здобутки. Отож, в умовах суспільної дошкільної освіти потрібно створювати сприятливі умови, щоб кожна дитина могла накопичувати повноцінний досвід, активно експериментувати та взаємодіяти з оточуючими.

 • 1. В основі адаптивних підходів до організації освіти дітей дошкільного віку лежать ідеї соціал-конструктивізму (Л.С.Виготський). Згідно з їх положенням, кожна дитина – це особа, яка активно конструює знання й уявлення у процесі власної активної взаємодії з навколишнім середовищем. Дитина творить власну суб’єктивну репрезентацію, поєднуючи нові знання із попередньо набутими. Навчання дошкільників слід розглядати як особисте їхнє надбання й ціннісні здобутки. Отож, в умовах суспільної дошкільної освіти потрібно створювати сприятливі умови, щоб кожна дитина могла накопичувати повноцінний досвід, активно експериментувати та взаємодіяти з оточуючими. • 2. Базовими умовами для посилення дитячої мотивації до навчання та активної включеності в різноманітну діяльність є такі: створення безпечного середовища (віднайти баланс між викликами (труднощами) і відчуттям безпеки (комфорту, спокою); цілеспрямоване створення педагогом умов, за яких кожна дитина почувалася б успішною; забезпечення можливостей для реалізації кожною дитиною прагнення до самостійності.

 • 3. Педагоги мають навчати так, щоб це було ефективно для усіх дітей, зокрема, для тих, розвиваються швидко, хто відстає, хто має певні труднощі з поведінкою та ін. Потрібно створювати для дітей одночасно безпечне середовище й ситуацію виклику, щоб діти розвивалися і підвищували свій рівень незалежності та відповідальності. Кожна дитина може бути успішною, якщо відносно неї обрана правильна педагогічна практика.4. Навчання покликане сприяти розвитку дітей. Із цією метою педагоги зосереджуються, насамперед, на внутрішній мотивації дітей, керуючись тезою щодо ефективності навчання за умови, коли діти самі прагнуть чогось навчитися, зрозуміти, відкрити для себе. Навчальний зміст має бути зорієнтований на інтереси дітей; форми роботи з дітьми мають заохочувати дітей до дослідження нових ситуацій, явищ, матеріалів, систем і понять та їх застосування в різних контекстах. При цьому має зберігатися розумна міра регламентації дитячої діяльності та поведінки; існувати чіткі структури педагогічної діяльності, однозначні домовленості з дітьми, які постійно виконуються; практикуватися форми роботи, що спонукають дітей і педагогів працювати разом і допомагати одне одному.

 • 4. Навчання покликане сприяти розвитку дітей. Із цією метою педагоги зосереджуються, насамперед, на внутрішній мотивації дітей, керуючись тезою щодо ефективності навчання за умови, коли діти самі прагнуть чогось навчитися, зрозуміти, відкрити для себе. Навчальний зміст має бути зорієнтований на інтереси дітей; форми роботи з дітьми мають заохочувати дітей до дослідження нових ситуацій, явищ, матеріалів, систем і понять та їх застосування в різних контекстах. При цьому має зберігатися розумна міра регламентації дитячої діяльності та поведінки; існувати чіткі структури педагогічної діяльності, однозначні домовленості з дітьми, які постійно виконуються; практикуватися форми роботи, що спонукають дітей і педагогів працювати разом і допомагати одне одному.5. Основними практиками адаптивної освіти є такі: практика моніторингу прогресу дітей; програми втручання на загальному та спеціальному рівнях; «ранкове коло»; «дошка вибору» – домовленості з дитиною; «коробка почуттів»; «капелюх роздумів»; «барометр емоцій»; правила у групі; портфоліо, індивідуалізовані освітні програми. Практики з дорослими: «Інтервізія» — навчання разом і один від одного; «Forvard – модель» — метод цілеспрямованого пошуку рішення.

 • 5. Основними практиками адаптивної освіти є такі: практика моніторингу прогресу дітей; програми втручання на загальному та спеціальному рівнях; «ранкове коло»; «дошка вибору» – домовленості з дитиною; «коробка почуттів»; «капелюх роздумів»; «барометр емоцій»; правила у групі; портфоліо, індивідуалізовані освітні програми. Практики з дорослими: «Інтервізія» — навчання разом і один від одного; «Forvard – модель» — метод цілеспрямованого пошуку рішення.експериментальна апробація педагогічних практик адаптивної освіти, що орієнтовані на врахування індивідуальних відмінностей та створення сприятливих умов для успішного навчання всіх дітей; виокремлення шляхів їх інтеграції у вітчизняний педагогічний досвід.

 • експериментальна апробація педагогічних практик адаптивної освіти, що орієнтовані на врахування індивідуальних відмінностей та створення сприятливих умов для успішного навчання всіх дітей; виокремлення шляхів їх інтеграції у вітчизняний педагогічний досвід.Мета дослідження: експериментальна апробація педагогічних практик адаптивної освіти, що орієнтовані на врахування індивідуальних відмінностей та створення сприятливих умов для успішного навчання всіх дітей; виокремлення шляхів їх інтеграції у вітчизняний педагогічний досвід.

 • Мета дослідження: експериментальна апробація педагогічних практик адаптивної освіти, що орієнтовані на врахування індивідуальних відмінностей та створення сприятливих умов для успішного навчання всіх дітей; виокремлення шляхів їх інтеграції у вітчизняний педагогічний досвід.

 • Об’єкт дослідження: адаптивна освіта дітей дошкільного віку в контексті особистісно орієнтованої моделі.

 • Предмет дослідження: форми, методи, шляхи впровадження педагогічних практик адаптивної освіти в навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів.1. Проаналізувати особливості освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах на предмет ефективності наявних педагогічних практик та виокремити позиції, що потребують модернізації.

 • 1. Проаналізувати особливості освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах на предмет ефективності наявних педагогічних практик та виокремити позиції, що потребують модернізації.

 • 2. Здійснити систему моніторингу щодо обізнаності педагогів у питаннях організації адаптивної освіти та за його результатами організувати підвищення професійної компетентності педагогів з означеної проблеми.

 • 3. Виокремити педагогічні практики адаптивної освіти та апробувати їх в роботі з дітьми дошкільного віку, включивши їх в традиційну освітню систему.

 • 4. Здійснити узагальнення одержаних результатів щодо ефективності застосованих методик та можливостей їх застосування в практиці; виробити методичні рекомендації педагогам дошкільних навчальних закладів.Практичне значення дослідно-експериментальної роботи полягає у експериментальній перевірці ефективності педагогічних практик адаптивної освіти, виокремленні шляхів їх інтеграції в освітній процес, розробці методичних рекомендацій для педагогів дошкільних навчальних закладів щодо шляхів ефективного впровадження в практику.

 • Практичне значення дослідно-експериментальної роботи полягає у експериментальній перевірці ефективності педагогічних практик адаптивної освіти, виокремленні шляхів їх інтеграції в освітній процес, розробці методичних рекомендацій для педагогів дошкільних навчальних закладів щодо шляхів ефективного впровадження в практику.Підготовчий етап 2011 рік

 • Підготовчий етап 2011 рік

 • Аналіз реального стану справ з реалізацією особистісно орієнтованої моделі в дошкільних навчальних закладах. Обговорення з колективами можливості участі в експерименті. Діагностика стану фахової підготовки педагогічних працівників до роботи в нових умовах. Ознайомлення педагогічних працівників з методикою адаптивної освіти. Проведення тренінгів для вихователів ДНЗ. Підготовка обладнання для роботи з дітьми. Пілотна апробація окремих педагогічних практик адаптивної освіти.

 • Практичний етап (2012-2013 р.р.)

 • На даному етапі будуть реалізовуватися основні завдання програми, виявлятимуться дійові методи адаптивної освіти, здійснюватиметься обмін досвідом, апробуватиметься моніторинг прогресу дитини.

 • Узагальнюючий етап (2013-2014 р.р.)

 • На даному етапі буде здійснено аналізування, узагальнення та корекція окремих підходів; вироблено методичні рекомендації для педагогів ДНЗ з питань впровадження елементів адаптивної освіти.База експерименту: ДНЗ№63; ДНЗ №82; ДНЗ №273; ДНЗ №377 м. Києва.

 • База експерименту: ДНЗ№63; ДНЗ №82; ДНЗ №273; ДНЗ №377 м. Києва.

 • Учасники експерименту: методисти з дошкільного виховання районних науково-методичних центрів (Солом’янський, Печерський, Шевченківський райони); педагогічні колективи ДНЗ№63; ДНЗ №82; ДНЗ №273; ДНЗ №377Схожі:

В основі адаптивних підходів до організації освіти дітей дошкільного віку лежать ідеї соціал-конструктивізму (Л. С. Виготський) iconВикористання сюжетних спортивно-розвиваючих комплексів в роботі з фізичного розвитку дітей дошкільного віку
Оптимізація навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку з фізичного виховання потребує впровадження нових форм та методів...
В основі адаптивних підходів до організації освіти дітей дошкільного віку лежать ідеї соціал-конструктивізму (Л. С. Виготський) iconПрограма з фітнесу для дітей старшого дошкільного віку розроблена з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти, Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі». Реалізується в процесі гурткової роботи

В основі адаптивних підходів до організації освіти дітей дошкільного віку лежать ідеї соціал-конструктивізму (Л. С. Виготський) iconПсихолого-педагогічні умови розвитку самостійності у дітей дошкільного віку Ковтун Л.І. – вихователь днз №201
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні проблеми самостійності дітей дошкільного віку та експериментальному вивченні...
В основі адаптивних підходів до організації освіти дітей дошкільного віку лежать ідеї соціал-конструктивізму (Л. С. Виготський) icon1. Загальні відомості: Загальні відомості
Кваліфікація " Вихователь дітей дошкільного віку. Організатор дошкільного виховання. Інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного...
В основі адаптивних підходів до організації освіти дітей дошкільного віку лежать ідеї соціал-конструктивізму (Л. С. Виготський) iconПро виконання ст. 35 Закону України «Про освіту» щодо реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти
Наказ міського відділу освіти від 27. 04. 2012 №232 «Про проведення обліку дітей дошкільного і шкільного віку та підлітків шкільного...
В основі адаптивних підходів до організації освіти дітей дошкільного віку лежать ідеї соціал-конструктивізму (Л. С. Виготський) icon350 дітей старшого дошкільного віку; 350 дітей старшого дошкільного віку
Потому что эту книгу купил папа", "Потому что эту книгу читает мама на ночь…" 3 дитини
В основі адаптивних підходів до організації освіти дітей дошкільного віку лежать ідеї соціал-конструктивізму (Л. С. Виготський) iconПрограма "Сходинки" Мета створення: задоволення потреб населення Вінницької області в освітніх послугах для дітей дошкільного віку
О. В. Нюковська, методист вищої категорії сектору науково-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти Інституту інноваційних...
В основі адаптивних підходів до організації освіти дітей дошкільного віку лежать ідеї соціал-конструктивізму (Л. С. Виготський) iconПоложення педагогіки та психології про зв’язок різних видів діяльності. Вчення про діяльнісний підхід у мовленнєвому спілкуванні дітей дошкільного віку. Законодавчі акти і концепції дошкільної освіти в Україні
Розвивати здібності дітей сприймати, розуміти та вміти користуватися здобутими знаннями під час ігор у житті
В основі адаптивних підходів до організації освіти дітей дошкільного віку лежать ідеї соціал-конструктивізму (Л. С. Виготський) iconПідвищення якості дошкільної освіти, її відповідність сучасним вимогам; Підвищення якості дошкільної освіти, її відповідність сучасним вимогам
Зміна підходів до взаємодії педагогів дошкільного закладу та родини на основі активного залучення до освітнього процесу; впровадження...
В основі адаптивних підходів до організації освіти дітей дошкільного віку лежать ідеї соціал-конструктивізму (Л. С. Виготський) iconДошкільне виховання Стан діяльності відділу освіти
Забезпечення умов фізичного, психічного, емоційно морального, інтелектуально мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, готовності...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка