Методичні рекомендації щодо вивчення предметів; матеріали методичної ради


НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення предметів; матеріали методичної ради
Дата конвертації23.04.2013
Розмір445 b.
ТипМетодичні рекомендаціїнормативно-правова база, що регламентує діяльність навчального закладу (Конституція України, Закон України «Про освіту» та ін.);

 • нормативно-правова база, що регламентує діяльність навчального закладу (Конституція України, Закон України «Про освіту» та ін.);

 • план роботи навчального закладу (річний, перспективний);

 • навчальні плани, програми, план роботи Школи перспективного педагогічного досвіду;

 • план роботи Школи молодого вчителя;

 • накази про організацію науково-методичної роботи;

 • методичні рекомендації щодо вивчення предметів;

 • матеріали методичної ради;

 • матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій та ін.;

 • документація шкільних методичних об’єднань педагогів;

 • матеріали «Сучасний урок, все про нього»;

 • матеріали роботи над науково-методичною проблемою; • матеріали «На допомогу вчителю», «Молодому вчителю»;

 • графіки проведення методичних заходів з педагогічними працівниками;

 • матеріали конкурсів „Учитель року“, „Класний керівник року“, „Клас року“, „Учень року“ та ін.;

 • матеріали науково-дослідницької діяльності учнів та вчителів;

 • атестація педагогічних працівників;

 • науково-методична література (виставка, картотека);

 • аудіо-, відеотека кращих освітянських доробок навчального закладу;

 • авторські програми, методичні та навчальні посібники, розроблені педагогами навчального закладу;

 • матеріали дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності;

 • матеріали з позакласної та позашкільної роботи;

 • картотека педагогічного досвіду та освітніх технологій;

 • підшивки інформаційних та інструктивно-методичних збірників МОНмолодьспорту України, обласної педагогічної преси, журналів, педагогічних газет.заступники директора навчального закладу;

 • заступники директора навчального закладу;

 • керівники шкільних методичних об’єднань;

 • керівники творчих груп;

 • бібліотекар.розгляд і затвердження плану роботи методичного кабінету;

 • розгляд і затвердження плану роботи методичного кабінету;

 • розгляд планів роботи методичних об’єднань школи;

 • розгляд і затвердження плану педагогічних читань, науково-практичних конференцій, постійно діючих семінарів, інших педагогічних заходів;

 • обговорення наслідків вивчення в закладі перспективного педагогічного досвіду;

 • розгляд і рецензування матеріалів, представлених на педагогічні та науково-практичні заходи, виставки;

 • обговорення стану методичної роботи в школі та визначення заходів, спрямованих на її поліпшення.традиційні

 • традиційнілекції;

 • лекції;

 • семінари;

 • взаємовідвідування занять;

 • творчі звіти вчителів;

 • декади ініціативи і творчості молодих вчителів;

 • методичні виставки.банк даних про молодих та малодосвідчених учителів;

 • банк даних про молодих та малодосвідчених учителів;

 • план роботи Школи;

 • протоколи засідань;

 • звіти про самоосвіту молодих та малодосвідчених учителів;

 • індивідуальний план роботи. консультування молодого спеціаліста щодо організації навчально-виховного процесу;

 • консультування молодого спеціаліста щодо організації навчально-виховного процесу;

 • взаємовідвідування уроків та позакласних заходів із обов’язковим їх обговоренням та коригуванням діяльності молодого вчителя;

 • організація індивідуальних консультацій, на яких здійснюється моделювання та обговорення структури уроків та позаурочних заходів;

 • розроблення та ведення відповідної документації( план самоосвіти молодого спеціаліста; план або конспекти уроків; план відвідування молодим спеціалістом майстер-класів, практикумів тощо; матеріали самоаналізу діяльності молодого педагога).залучення вчителів до інноваційної, пошукової діяльності, розвиток творчої ініціативи, виявлення й поширення найбільш ефективних форм та методів їхньої роботи.

 • залучення вчителів до інноваційної, пошукової діяльності, розвиток творчої ініціативи, виявлення й поширення найбільш ефективних форм та методів їхньої роботи.Аналіз роботи за минулий навчальний рік.

 • Аналіз роботи за минулий навчальний рік.

 • План засідань методичного об’єднання.

 • Контроль за якістю навчальної діяльності учнів.

 • Проблемні питання, над якими працюють вчителі.

 • Організація позакласної роботи

 • Графік проведення відкритих уроків і виховних заходів.

 • Заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази.

 • Протоколи засідань

 • Аналітичні матеріали контролю за станом викладання предмета та якості знань (дані зрізів, діагностики).

 • Діагностика вчителів (анкети).

 • Методична література (картотека нормативних документів).апробація нових технологій навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів;

 • апробація нових технологій навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів;

 • розробки методичних рекомендацій педагогам.

 • Наслідки

 • створення шкіл-лабораторій з проблем впровадження інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;

 • створення експериментально-дослідницьких майданчиків. Щоденна робота з інформацією.

 • Щоденна робота з інформацією.

 • Бажання творити.

 • Стрімкий розвиток сучасної науки, особливо педагогіки та психології.

 • Зміни, що відбуваються в суспільстві.

 • Конкуренція.

 • Цікавість.

 • Матеріальний стимул.

 • Громадська думка.Науково-методична проблема учителя;

 • Науково-методична проблема учителя;

 • Нормативні документи(державний стандарт, посадові інструкції, методичні рекомендації…);

 • Підвищення науково-теоретичного рівня, поглиблення знань з предмета (новини науки,цікаві факти, дослідження…);

 • Методичне викладання предмета (методи,форми, технології викладання, рекомендації..);

 • Питання педагогіки і психології (критерії оцінювання, вимоги до сучасного уроку, психологічний супровід навчального процесу);

 • Виховна робота(розробки позакласних заходів);

 • Робота в міжкурсовий період (напрацювання, досягнення).обґрунтування доцільності вибору індивідуальної теми (проблеми), виходячи з науково-методичної теми (проблеми);

 • обґрунтування доцільності вибору індивідуальної теми (проблеми), виходячи з науково-методичної теми (проблеми);

 • короткий аналіз літератури з даної теми;

 • опис особистого досвіду в рамках обраної теми

 • вплив роботи над темою на наслідки і результати особистої педагогічної діяльності з конкретного предмета (дисципліни тощо);

 • висновки з результату індивідуальної роботи над науково-методичною темою (проблемою).вивчення законодавчих актів і нормативних документів з питань освіти і виховання;

 • вивчення законодавчих актів і нормативних документів з питань освіти і виховання;

 • оволодіння конкретними педагогічними технологіями;

 • вивчення передового педагогічного досвіду;

 • знайомство з новинками науково-педагогічної літератури;

 • розробка методичних матеріалів та індивідуальних планів для учнів;

 • відвідування відкритих уроків та позакласних заходів у своїх колег.загальні відомості про вчителя;

 • загальні відомості про вчителя;

 • результати педагогічної діяльності;

 • науково-методична діяльність (матеріали, що містять обґрунтування вибору освітніх технологій, використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі);

 • робота в методичному об’єднанні, участь у методичних та предметних тижнях;

 • організація і проведення семінарів, круглих столів, майстер-класів; розробка авторських програм тощо);

 • позаурочна діяльність з предмета. 

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення предметів; матеріали методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення літератури в школі Перша умова для отримання Нобелівської премії наявність гарного вчителя
Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення літератури в школі
Методичні рекомендації щодо вивчення предметів; матеріали методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільного курсу математики у 2012/2013 навчальному році програмами, сайт Наказ Міністерства
Методичні рекомендації щодо вивчення шкільного курсу математики у 2012/2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення предметів; матеріали методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо Методичні рекомендації щодо стратегії роботи з учнями «груп ризику»
Завдання педагога своєчасно виявити учнів з різними проблемами та надати їм необхідну допомогу. В залежності від сутності проблем,...
Методичні рекомендації щодо вивчення предметів; матеріали методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо упровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у знз україни, квнз "хано", 2012 рік
Про хід усунення недоліків за підсумками вивчення питання щодо організації виховної роботи у відділах освіти
Методичні рекомендації щодо вивчення предметів; матеріали методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо підвищення математичної освіти учнів 3-х класів
Для проведення оціночних процедур результатів моніторингу з вивчення вмінь щодо розв'язування текстових задач учнями 3-х класів використовувався...
Методичні рекомендації щодо вивчення предметів; матеріали методичної ради iconТатаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» Науково-методичні засади викладання окремих базових навчальних предметів у 11-х класах (групах) із вечірньою (змінною),
Науково-методичні засади викладання окремих базових навчальних предметів у 11-х класах (групах) із вечірньою (змінною), заочною формами...
Методичні рекомендації щодо вивчення предметів; матеріали методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури у 2006/2007 навчальному році Державний стандарт базової і повної середньої освіти
Презентація педагогічного досвіду вчителя української мови та літератури Миколаївської гімназії №3
Методичні рекомендації щодо вивчення предметів; матеріали методичної ради iconМетодичні рекомендації методичне об’єднання
Ці вміння розвиваються у процесі навчання багатьох предметів, у тому числі й іноземної мови
Методичні рекомендації щодо вивчення предметів; матеріали методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики в 2011-2012році
Збірник програм з математики для допрпофільної підготовки та профільного навчання видавництво "Ранок", Харків, 2011р та розміщених...
Методичні рекомендації щодо вивчення предметів; матеріали методичної ради iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році Кондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка