Положення єс про мсбо та забезпечення дотримання Стандарт cesr №1 про забезпечення дотримання Стандарт cesr №2 про координацію діяльності із забезпечення дотримання


НазваПоложення єс про мсбо та забезпечення дотримання Стандарт cesr №1 про забезпечення дотримання Стандарт cesr №2 про координацію діяльності із забезпечення дотримання
Дата конвертації23.04.2013
Розмір538 b.
ТипПоложення


CESR-Fin постійний підкомітет з забезпечення дотримання


 • Зміст

 • Положення ЄС про МСБО та забезпечення дотримання

 • Стандарт CESR №1 про забезпечення дотримання

 • Стандарт CESR №2 про координацію діяльності із забезпечення дотримання

 • Посібник CESR про координацію

 • Координаційні сесіїї європейських органів із забезпечення дотриання (EECS)

 • Інша робота із забезпечнння дотриманняПоложення ЄС про МСБО

 • пункт №16:

  • Належний та суворий режим забезпечення дотримання є ключовим у підтримці довіри інвесторів до фінансових ринків. Від країн-членів на виконання статті 10 Угоди вимагається вдаватись відповідних дій для забезпечення відповідності міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. Комісія має намір підтримувати зв’язок з усіма країнами-членами, в першу чергу через Комітет європейських органів регулювання фондового ринку (CESR), для розробки єдиного підходу до забезпечення дотримання.


CESR щодо фінансової інформаціїSCE

 • Члени CESR

  • за допомоги технічного радника
 • Форум для обміну думками та досвідом щодо методів здійснення нагляду за діяльністю лістингових емітентів

 • Надає підтримку у встановленні стандартів

 • Надає підтримку CESR–Fin у виконанні ним функцій, покладених Єврокомісією стосовно забезпечення дотримання МСБО/МСФЗСтандарт № 1

 • березень 2003 р.

 • 21 принцип

  • визначення діяльності із забезпечення дотримання
  • органи забезпечення дотримання
  • емітенти та документи
  • методи забезпечнння дотримання, включаючи виборку
  • дії
  • координація діяльності із забезпечення дотримання
  • звітність


Визначення діяльності із забезпечення дотримання

 • Принцип 1:

  • – мета: захищати інвесторів та сприяти поглибленню довіри до ринку
 • Принцип 2:

  • – здійснювати моніторинг відповідності за допомоги системи звітності – вдаватись заходів в разі порушень


Органи забезпечення відповідності

 • Незалежні від ринків та держави

 • Мають достатній обсяг повноважень та ресурсів

 • Можливі різні моделі

  • органи регулювання фондового ринку
  • оціночні робочі групи
  • інші органи


Дії

 • Досягати належного розкриття інформації

 • Де потрбіно – державне коригування

 • Суттєві та несуттєві порушення

 • Дії або санкції

 • Подібні дії в разі подібних порушеньКоординація

 • Координація здійснюватиметься

 • Суттєві суперечливі питання будуть повідомлятись іншим органам

 • Немає загальних методичних вказівок щодо застосуванняСтандарт № 2

 • квітень 2004 р.

 • Потрібно взяти до уваги існуючі прецеденти

 • Де можливо, проводити обговорення з іншими органами забезпечення дотримання до прийняття рішення

 • Зміст рішень повинен повідомлятись іншим органам забезпечення дотримання

 • Режим конфіденційності

 • Координаційні сесії європейських органів забезпечення дотриманняПосібник

 • жовтень 2004 р.

 • Координаційні сесії європейських органів забезпечення дотримання(EECS)

  • Всі органи забезпечення дотримання назалежно від того, чи є вони членами CESR, повинні бути членами EECS
  • Головні функції
   • Аналізувати та обговорювати минулі та майбутні рішення
   • Визначати питання, не охоплені стандартами
   • Обмінюватись та порівнювати досвід
   • Надавати рекомендації з питань забезпечення дотримання
   • Надавати рекомендації щодо оприлюднення інформації
  • Регламентна група


Рішення

 • Запобіжні та пост-фактум

 • Дії та відсутність дій

 • Думки, якщо вони представляють офіційний погляд (попереднє узгодження)

 • Висновок про те, що ухвалена угода є задовільною, складає рішенняКонсультації

 • Звернення до бази даних є обов’язковим

 • В разі вочевидь суперечливих рішень: зазвичай обговорення з органом забезпечення дотримання, який прийняв попереднє рішення

 • В разі вочевидь суперечливих рішень: інформація регламентної групиБаза даних

 • Критерії

  • Суттєве порушення стандартів розкриття
  • Міжнародні лістинги
  • Вочевидь суперечливі рішення
  • Потенційний вплив на європейську фінансову звітність
  • Зацікавленість інших органів забезпечення дотримання
  • Ризик застосування значно відмінних режимів розкриття
  • Значний вплив на інших емітентів
  • На основі МСБО 1 та 8 (жодний окремий стандарт не охоплює це питання)
  • Може бути скасованим апеляційним комітетом або судом


База даних (продовження)

 • Вхідні дані

  • дати
  • Звітний період для фінансової звітності
  • Тип документу
  • Орган забезпечення дотримання
  • емітент
  • емісія
  • Відповідний стандарт або вимога
  • Описання режиму розкриття
  • Підгрунтя для прийняття рішення
  • Зміст та наслідки виконаних дій
  • Результат обговорення в рамках EECS
  • Статус рішення
  • Перехресне посилання на прецеденти
  • Аудиторська думка
  • Аудиторська фірма (необов’язково)


База даних (продовження)

  • Конфіденційність
   • Випущення назви емітента та його групи, даних про капіталізацію та галузевої інформації
  • Англійською мовою
  • Зміст підсумкового звіту
  • Пов’язані факти та обставини
  • Немає граничного терміну (“необхідний час”)


Засідання EECS

  • Розпочались в січні 2005 р.
  • 7 засідань в цьому році
  • Поки що в основному обговорювали майбутні рішення
  • Обговорювалось 29 питань
   • - З 9 різних країн
   • - Питання, пов’язані з 17 різними МСБО/МСФЗ та Концептуальною основою


Інша робота із забезпечення дотримання

  • Оприлюднення рішень щодо забезпечнення дотримання
  • Методичний посібник щодо виборки
  • Емітенти з третіх країн
  • Повноваження
  • Співробітництво з Державною комісією з цінних паперів США (SEC)


Схожі:

Положення єс про мсбо та забезпечення дотримання Стандарт cesr №1 про забезпечення дотримання Стандарт cesr №2 про координацію діяльності із забезпечення дотримання iconЗакон України "Про загальну середню освіту", Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Державний стандарт початкової загальної освіти, Державний стандарт базової і повної середньої освіти
Про дотримання нормативних вимог при складанні робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний...
Положення єс про мсбо та забезпечення дотримання Стандарт cesr №1 про забезпечення дотримання Стандарт cesr №2 про координацію діяльності із забезпечення дотримання iconЗакон України "Про загальну середню освіту", Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Державний стандарт початкової загальної освіти, Державний стандарт базової і повної середньої освіти
Про дотримання нормативних вимог при складанні робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний...
Положення єс про мсбо та забезпечення дотримання Стандарт cesr №1 про забезпечення дотримання Стандарт cesr №2 про координацію діяльності із забезпечення дотримання iconЗакон України "Про загальну середню освіту", Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Державний стандарт початкової загальної освіти, Державний стандарт базової і повної середньої освіти
Про дотримання нормативних вимог при складанні робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний...
Положення єс про мсбо та забезпечення дотримання Стандарт cesr №1 про забезпечення дотримання Стандарт cesr №2 про координацію діяльності із забезпечення дотримання iconОснова політики єс щодо забезпечення дотримання пів основа політики єс щодо забезпечення дотримання пів
Лісабонська стратегія (2000 р.) до 2010 року стати найбільш конкурентоспроможною економікою знань
Положення єс про мсбо та забезпечення дотримання Стандарт cesr №1 про забезпечення дотримання Стандарт cesr №2 про координацію діяльності із забезпечення дотримання iconЗакон України "Про загальну середню освіту"; Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"; Державний стандарт початкової загальної освіти
Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Положення єс про мсбо та забезпечення дотримання Стандарт cesr №1 про забезпечення дотримання Стандарт cesr №2 про координацію діяльності із забезпечення дотримання iconЗакон України "Про загальну середню освіту" Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Державний стандарт початкової загальної освіти
Про загальні підходи до формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік
Положення єс про мсбо та забезпечення дотримання Стандарт cesr №1 про забезпечення дотримання Стандарт cesr №2 про координацію діяльності із забезпечення дотримання iconЗакон України "Про загальну середню освіту" Положення про Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням обласної державної адміністрації від 23. 10. 2012 №606
Про дотримання чинних вимог до оформлення випускної документації за курс повної загальної середньої освіти
Положення єс про мсбо та забезпечення дотримання Стандарт cesr №1 про забезпечення дотримання Стандарт cesr №2 про координацію діяльності із забезпечення дотримання iconЗвіт про дотримання стандартів та кодексів (rosc) у сфері бухгалтерського обліку та аудиту: Оцінка якості системи бухгалтерського обліку та аудиту Важливе значення
Звіт про дотримання стандартів та кодексів (rosc) у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Положення єс про мсбо та забезпечення дотримання Стандарт cesr №1 про забезпечення дотримання Стандарт cesr №2 про координацію діяльності із забезпечення дотримання iconЕкономічні інструменти екологічної політики це система загальних та конкретних організаційно-управлінських, монетарних, фіскальних та ін
Онпс та рвпр, спрямованих на ефективне поєднання стимулювання та примусу щодо дотримання природоохоронного законодавства та забезпечення...
Положення єс про мсбо та забезпечення дотримання Стандарт cesr №1 про забезпечення дотримання Стандарт cesr №2 про координацію діяльності із забезпечення дотримання iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Дотримання нормативності атестації педагогічних працівників. Ведення атестаційної документації Зауваженн я: Ізюмський район
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка