За даними моп, проблеми збереження І подальшого розвитку трудового потенціалу в багатьох країнах світу лишаються невирішеними


НазваЗа даними моп, проблеми збереження І подальшого розвитку трудового потенціалу в багатьох країнах світу лишаються невирішеними
Дата конвертації23.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииТрудовий потенціал, найвагомішою складовою якого є здоров’я робітника, значною мірою визначає подальший економічний, соціальний, духовний розвиток будь-якого суспільства. Стан і проблеми трудового потенціалу у світі постійно аналізуються і висвітлюються Міжнародною організацією праці (МОП), найстарішою організацією в системі ООН, авторитет якої є дуже високим.

 • Трудовий потенціал, найвагомішою складовою якого є здоров’я робітника, значною мірою визначає подальший економічний, соціальний, духовний розвиток будь-якого суспільства. Стан і проблеми трудового потенціалу у світі постійно аналізуються і висвітлюються Міжнародною організацією праці (МОП), найстарішою організацією в системі ООН, авторитет якої є дуже високим.

 • За даними МОП, проблеми збереження і подальшого розвитку трудового потенціалу в багатьох країнах світу лишаються невирішеними.Щороку в світі трапляється 250 млн. нещасних випадків, принаймні 335 тис. з яких – смертельні (кожен 28-й з них – в Україні). Щороку реєструється також 160 млн. професійних захворювань, внаслідок чого у світі помирає 1,1 млн. людей .

 • Щороку в світі трапляється 250 млн. нещасних випадків, принаймні 335 тис. з яких – смертельні (кожен 28-й з них – в Україні). Щороку реєструється також 160 млн. професійних захворювань, внаслідок чого у світі помирає 1,1 млн. людей .

 • В Україні щороку реєструється від 6,0 до 15 тис. професійних захворювань, 22–26 тис. нещасних випадків на виробництві.У колишньому СРСР і, зокрема, в Україні в 20-30 рр. минулого сторіччя було створено прогресивну систему медико-профілактичного обслуговування працюючих , в тому числі, працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці.

 • У колишньому СРСР і, зокрема, в Україні в 20-30 рр. минулого сторіччя було створено прогресивну систему медико-профілактичного обслуговування працюючих , в тому числі, працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці.

 • Важливою складовою її стали науково-дослідні інститути гігієни праці і профзахворювань, а також лікувально-профілактичні заклади, медико-санітарні частини , які здійснювали заходи профілактики, проводили профілактичні медичні огляди та диспансеризацію працюючого населення.Працюючи в шкідливих та небезпечних умовах праці – це певна категорія робітників, умови праці яких пов’язані з впливом несприятливих факторів виробничого середовища, і можуть викликати професійні захворювання, тимчасове або стійке зниження

 • Працюючи в шкідливих та небезпечних умовах праці – це певна категорія робітників, умови праці яких пов’язані з впливом несприятливих факторів виробничого середовища, і можуть викликати професійні захворювання, тимчасове або стійке зниженняОдним з важливих якісних показників стану здоров'я працюючого населення є професійна захворюваність, як результат комплексного впливу екологічних, соціально-економічних, медико-біологічних і демографічних факторів .

 • Одним з важливих якісних показників стану здоров'я працюючого населення є професійна захворюваність, як результат комплексного впливу екологічних, соціально-економічних, медико-біологічних і демографічних факторів .

Динаміка професійної захворюваності свідчить, що з 2001 по 2008 роки спостерігалось збільшення кількості випадків професійних захворювань (з 5962 у 2005 році до 6700 в 2008 році) і підвищення рівня захворюваності від 4,6 на 10000 працюючих у 2005 році до 5,2 – у 2008 році. В 2010 році кількість профзахворювань зменшилась до 5047 випадків (4,1 на 10000 тис. працюючих).

 • Динаміка професійної захворюваності свідчить, що з 2001 по 2008 роки спостерігалось збільшення кількості випадків професійних захворювань (з 5962 у 2005 році до 6700 в 2008 році) і підвищення рівня захворюваності від 4,6 на 10000 працюючих у 2005 році до 5,2 – у 2008 році. В 2010 році кількість профзахворювань зменшилась до 5047 випадків (4,1 на 10000 тис. працюючих).За період 2001-2010 років в Україні зареєстровано 832 професійних захворювань у працівників галузі охорони здоров’я: 14 – гострі отруєння та захворювання та 818 – хронічні .

 • За період 2001-2010 років в Україні зареєстровано 832 професійних захворювань у працівників галузі охорони здоров’я: 14 – гострі отруєння та захворювання та 818 – хронічні .

 • В структурі професійних захворювань серед працівників галузі охорони здоров’я займає перші місця туберкульоз органів дихання – 726 випадків, або 87,3 % .Аналіз професійної захворюваності працівників міста Києва свідчить про те, що показники професійної захворюваності значно занижені, і є наслідком недосконалості діючої системи виявлення профзахворювань, небажання роботодавців, а іноді і представників санітарно-епідеміологічних станцій своєчасно оформлювати санітарно-гігієнічні характеристики умов праці працівникам з підозрою на професійне захворювання або отруєння.

 • Аналіз професійної захворюваності працівників міста Києва свідчить про те, що показники професійної захворюваності значно занижені, і є наслідком недосконалості діючої системи виявлення профзахворювань, небажання роботодавців, а іноді і представників санітарно-епідеміологічних станцій своєчасно оформлювати санітарно-гігієнічні характеристики умов праці працівникам з підозрою на професійне захворювання або отруєння.Кількість працюючих на промислових підприємствах

 • Кількість працюючих на промислових підприємствах

 • м. КиєваУ 2009 в м. Києві було зареєстровано 9 випадків хронічних професійних захворювань, у 2010 та 2011 роках – по 11 випадків хронічних професійних захворювань. Гострі професійні захворювання (інтоксикації) в м. Києві впродовж останніх років не реєструються.

 • У 2009 в м. Києві було зареєстровано 9 випадків хронічних професійних захворювань, у 2010 та 2011 роках – по 11 випадків хронічних професійних захворювань. Гострі професійні захворювання (інтоксикації) в м. Києві впродовж останніх років не реєструються.

 • За результатами проведених медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці по м. Києву кількість вперше взятих на диспансерний облік в 2011 році становила - 12346 працюючих ( у 2010 році - 8239, у 2009 році - 7065).Наказ МОЗ від 21.05.2007 р № 246 « Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» вимагає вносити результати медичних оглядів працівників певних категорій до єдиної комп’ютерної бази даних району, міста, області, держави. Але,таких баз даних, нажаль, до цього часу не існує.

 • Наказ МОЗ від 21.05.2007 р № 246 « Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» вимагає вносити результати медичних оглядів працівників певних категорій до єдиної комп’ютерної бази даних району, міста, області, держави. Але,таких баз даних, нажаль, до цього часу не існує.

 • Більшість програм розробляється сьогодні власними ресурсами лікувально-профілактичних закладів самотужки, тільки під формат конкретного лікувального закладу без урахування вимог та регламентів медичного огляду, затвердженого нормативно-правовими актами держави.На протязі 2010-2012 років на базі Міського центру профпатології м. Києва було розроблено та впроваджено програмне забезпечення інформаційна система «Профілактичні медичні огляди», яка забезпечує наступні функції:

 • На протязі 2010-2012 років на базі Міського центру профпатології м. Києва було розроблено та впроваджено програмне забезпечення інформаційна система «Профілактичні медичні огляди», яка забезпечує наступні функції:Першим кроком для реалізації поставлених задач була розробка інформаційної системи «Профілактичні медичні огляди» (ІС «ПМО») на базі Міського центру профпатології, в основу якої були внесені всі вимоги Наказу МОЗ України від 21.05.2007 р № 246 « Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій » щодо ведення медичної документації, звітної оперативної інформації,форм заключного акту за результатами проведення профілактичного медичного огляду.

 • Першим кроком для реалізації поставлених задач була розробка інформаційної системи «Профілактичні медичні огляди» (ІС «ПМО») на базі Міського центру профпатології, в основу якої були внесені всі вимоги Наказу МОЗ України від 21.05.2007 р № 246 « Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій » щодо ведення медичної документації, звітної оперативної інформації,форм заключного акту за результатами проведення профілактичного медичного огляду.

 • Другим кроком розвитку автоматизованої системи була організація комп’ютеризації робочого місця реєстратора медичних комісій з проведення профілактичних медичних оглядів та підключення інтернет - доступу для формування єдиної комп’ютерної мережі з загальною базою даних.

 • Третім кроком реалізації ІС «ПМО» була апробація програмного продукту на базі трьох лікувально-профілактичних закладів м. Києва , де створені та функціонують медичні комісії.Формування підприємством списків працівників для проходження профогляду.

 • Формування підприємством списків працівників для проходження профогляду.

 • Погодження списків працівників з СЕС для визначення пунктів шкідливих та небезпечних факторів.

 • Обмін інформацією між медичними комісіями та закладами контролю (СЄС, МЦПП).

 • Автоматизоване формування маршруту працівника-пацієнта під час проходження медичного огляду.

 • Створення медичної документації (медичної картки пацієнта, медичних довідок, заключного акту і оперативної інформації) та економічних розрахунків (підприємство, лікувальний заклад).

 • Створення бази даних результатів медичних оглядів працівників, реєстру професійних хворих та диспансерних груп ризику.

 • Створення центральної бази даних міста.Схожі:

За даними моп, проблеми збереження І подальшого розвитку трудового потенціалу в багатьох країнах світу лишаються невирішеними iconЕкологічні проблеми людства
Глобальні проблеми нагальні проблеми, які зачіпають життєві інтереси народів всіх країн світу, важливі з точки зору збереження людської...
За даними моп, проблеми збереження І подальшого розвитку трудового потенціалу в багатьох країнах світу лишаються невирішеними iconДоц. П’ятночка В.І
Туберкульоз є глобальною світовою проблемою. В жодній країні світу, цей недуг ще не ліквідований. До речі, половина населення земної...
За даними моп, проблеми збереження І подальшого розвитку трудового потенціалу в багатьох країнах світу лишаються невирішеними iconЗа критеріями вооз, у 1995 році в Україні зареєстрована епідемія туберкульозу
Туберкульоз є глобальною світовою проблемою. В жодній країні світу, цей недуг ще не ліквідований. До речі, половина населення земної...
За даними моп, проблеми збереження І подальшого розвитку трудового потенціалу в багатьох країнах світу лишаються невирішеними iconРішення проблеми Формувати загальні уявлення про фізичну культуру,її значення в житті дитини, збереження та зміцнення здоров'я, фізичного розвитку
Формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров'я, фізичного розвитку та фізичної підготовки
За даними моп, проблеми збереження І подальшого розвитку трудового потенціалу в багатьох країнах світу лишаються невирішеними iconПроект “Жодної дитини поза увагою” 2007 рік
Стенлі Погрова (сша), чий досвід широко використовується в багатьох країнах світу
За даними моп, проблеми збереження І подальшого розвитку трудового потенціалу в багатьох країнах світу лишаються невирішеними iconАбдомінальний туберкульоз Абдомінальний туберкульоз
Туберкульоз є глобальною світовою проблемою. В жодній країні світу, цей недуг ще не ліквідований. До речі, половина населення земної...
За даними моп, проблеми збереження І подальшого розвитку трудового потенціалу в багатьох країнах світу лишаються невирішеними iconКлінічна патофізіологія серцево-судинних захворювань
Підвищення артеріального тиску (АТ) виявляють у 15-30 дорослого населення у світі. Існують значні розбіжності цього показника в різних...
За даними моп, проблеми збереження І подальшого розвитку трудового потенціалу в багатьох країнах світу лишаються невирішеними iconПроф. Є. М. Стародуб Тернопільський медичний університет
...
За даними моп, проблеми збереження І подальшого розвитку трудового потенціалу в багатьох країнах світу лишаються невирішеними iconГомо- і бісексуалісти
Віл-1), поширений у всіх країнах світу; вірус імунодефіциту людини 1 (віл-1), поширений у всіх країнах світу; вірус імунодефіциту...
За даними моп, проблеми збереження І подальшого розвитку трудового потенціалу в багатьох країнах світу лишаються невирішеними iconЗавдання
Завдання: вивчення соціально-психологічних потреб дітей особливими потребами, їх психофізіологічних І індивідуальних особливостей;...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка