Розрахункові завдання з ме розрахункове завдання 1 (Теми 1 та 2)


НазваРозрахункові завдання з ме розрахункове завдання 1 (Теми 1 та 2)
Дата конвертації23.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Розрахункові завдання з МЕ


Розрахункове завдання 1 (Теми 1 та 2)

 • Гіпотетична економіка характеризується такими параметрами:

 • внутрішнє споживання - 800 од.,

 • внутрішні інвестиції – 100 од.,

 • урядові видатки – 50 од.,

 • чистий експорт – 30 од.,

 • зовнішньоторговельний обіг країни – 255 од.

 • Чи є економіка країна відкритою?

 • Чи є вона залежною від зовнішньої торгівлі?Розрахункове задання 2. Експортна та імпортна квотиРозрахункове завдання 3. Абсолютні та порівняльні переваги

 • В таблиці представлено дані, які характеризують виробництво двох товарів – автомобілів і медичного обладнання – в двох країнах – США і Японії за показниками обсягу виробленої продукції та кількістю робочих днів, витрачених для виробництва даного обсягу продукції.

 • Визначте порівняльні переваги США і Японії у виробництві автомобілів і медичного обладнання.Розв’язок завданняРозрахункове завдання 4

 • Німеччина і Корея виробляють два товари - комп’ютери і ноутбуки. Витрати праці на виробництво цих товарів в Німеччині складає 10 і 8 годин; в Кореї – 5 і 6 годин відповідно. Обидві країни мають ресурси часу в 300 тис. год.

  • Завдання:
  • Які переваги мають країни у виробництві цих двох товарів?
  • Побудуйте криві виробничих можливостей для двох країн за умови постійних витрат заміщення. Визначте межі встановлення цін світового ринку на обидва товари.
  • Якщо до спеціалізації Німеччина виробляла для власних потреб 20 тис. комп’ютерів, а Корея – 36 тис. комп’ютерів, відправляючи решту ресурсів на виробництво ноутбуків, то які можливі обсяги приросту світового виробництва комп’ютерів і ноутбуків в умовах повної спеціалізації?
  • Побудуйте лінії торговельних можливостей країн, якщо на світових ринках склалася наступна ціна товару 1 комп’ютер = 1 ноутбук.


Розв’язок завдання

 • 1) самостійно

 • 2) Німеччина може виробляти комп’ютерів 300 000/10 = 30 000 од., ноутбуків 300 000/8 = 37 500 од. Корея відповідно комп’-ютерів 300 000/5 = 60 000 од., ноутбуків 300 000/6 = 50 000 од. Межі цін на ці товари до спеціалізації:4) Лінії виробничих та торгівельних можливостей Німеччини4) Лінії виробничих та торгівельних можливостей КореїРозрахункове завдання 5 (виробничі можливості)

 • Нижче представлено таблицю, яка характеризує виробничі можливості Німеччини і Франції щодо продукування автомобілів і мотоциклів. Припустимо, що структура попиту така, що за відсутності зовнішньої торгівлі в Німеччині виробляється і споживається 8 тис. автомобілів і 3 тис. мотоциклів, а у Франції – 8 тис. автомобілів і 9 тис. мотоциклів.Розв’язок

 • Німеччина спеціалізується та мотоциклах (15/10 проти 15/20 у Франції), Франція – на автомобілях (20/15 проти 10/15 у Німеччини);

 • Приріст світовий: автомобілі (20 – 8 Нім. – 8 Фр.) = 4 тис.; мотоцикли (15 – 9 Фр. – 3 Нім.) = 3 тис.;

 • 15/20 (0,75)мото < Цінаавто < 15/10 (1,5)мото;

 • Приріст споживання авто у Німеччині: 10св.-8Нім.=2 тис., приріст споживання мото у Німеччині: 15сп.-10св.-3Нім.=2 тис.

 • Приріст споживання авто у Франції: 20сп.-10св.-8Фр.=2 тис., приріст споживання мото у Франції: 10св.-9Фр.=1 тис.Засоби торгівельної політики (моделі)

 • Імпортний тариф для великої та малої країни

 • Ефективний та оптимальний митний тариф

 • Експортний тариф

 • Імпортна квотаІмпортний тариф для малої країниІмпортний тариф для малої країниРозрахункове завдання 6

 • Світова ціна на цукор складає 250 дол. США за тону. Узбекистан вводить мито на імпорт цукру на рівні 20% митної вартості товару. За відсутності митного оподаткування імпорту цукру його щорічне виробництво в Узбекистані складало б 2 млн. т, а споживання – 3 млн. т. Після введення митного оподаткування імпорту внутрішнє виробництво цукру в цій країні збільшилося до 2,4 млн. т, натомість імпорт скоротився до 0,4 млн. т.

 • Побудуйте графік ринку цукру в Узбекистані і з його допомогою розрахуйте:

 • 1) Чистий виграш узбецьких споживачів у випадку усунення імпортного тарифу;

 • 2) Чисті втрати узбецьких виробників цукру у випадку усунення імпортного тарифу;

 • 3) Втрати доходної частини державного бюджету Узбекистану від усунення імпортного тарифу;

 • 4) Приріст споживання цукру в Узбекистані в результаті усунення імпортного тарифу.Імпортний тариф для великої країниРозрахункове завдання 7

 • Російська Федерація імпортує французьку парфумерію за ціною 8 дол. за одиницю. При цьому обсяг її внутрішнього споживання складає 110 млн. одиниць щороку, а вітчизняне виробництво – 30 млн. одиниць. Після введення Росією імпортного мита на французьку парфумерну продукцію внутрішня ціна товару зросла до 8,8 дол. за одиницю, а ціна його поставок з-за кордону знизилася на 0,2 дол. за одиницю. При цьому щорічний імпорт продукції скоротився до 40 млн. одиниць, а внутрішнє виробництво зросло до 50 млн. одиниць.

 • Проілюструйте на графіку наслідки введення імпортного тарифу для внутрішнього ринку Росії і за допомогою цього графіка розрахуйте величину виграшу (втрат) російських споживачів і виробників парфумерної продукції.

 • Як введення імпортного тарифу на французьку парфумерну продукцію вплинуло на добробут Росії?Оптимальний та ефективний тарифРозрахункове завдання 8

 • Нехай в країну здійснюються поставки копіювальних апаратів за світовою ціною 200 дол. за одиницю. Уряд країни вводить на цю продукцію 15%-не імпортне мито, а також 10%-не мито на імпорт комплектуючих для національного виробництва (викруткового типу) подібних товарів. Припустимо, що матеріальні витрати на виробництво „вітчизняного аналога” з вищеназваних імпортних компонентів складають 120 дол.

 • 1.Розрахуйте ефективний рівень захисту кінцевої продукції вітчизняної взуттєвої промисловості.

 • 2.За яких умов ефективна ставка імпортного тарифу буде вищою рівня номінальної?Експортний тарифІмпортна квотаРозрахункове завдання 9

 • Нехай Україна імпортує деякий продукт за ціною 8 у.о. Крива внутрішнього попиту на цей продукт описується функцією D = 300 - 15Р, а внутрішньої пропозиції S = 50 + 5Р. Міністерство економіки України вирішує застосувати до імпорту даного товару режим квотування на рівні 60 одиниць в рік.

 • 1) Визначте:

 • - Яку кількість продукту і за якою ціною Україна спроможна виготовити за умов відсутності його імпортних поставок?

 • - Внутрішню ціну на продукт після введення імпортної квоти;

 • - Величину доходу, вилученого у споживачів і перерозподіленого державою на користь фірм-імпортерів.

 • 2) Побудуйте графік наслідків квотування імпорту і розрахуйте з його допомогою споживчий і виробничий ефекти квоти.Розрахункове завдання 10 (вплив торгівлі на доходи країн)

 • Визначте виграш для Вітчизни та Зарубіжжя від міжнародної торгівлі, якщо ринки даних країн описуються такими параметрами:

 • у Вітчизні функція попиту Dh=100-20P, а функція пропозиції Sh=20+20P,

 • у Зарубіжжі функція попиту Df=80-20P, а функція пропозиції Sf=40+20P.Ефекти для країн (продовження)Завдання 11. Умови ІNCOTERMS-2010

 • Як працівник відділу маркетингу зовнішньоторговельної фірми, проаналізуйте наведену інформацію і визначте найбільш рентабельний варіант реалізації продукції – на внутрішньому чи зовнішньому ринку:Розв’язання завдання 9

 • 1) Визначаємо рентабельність продажу товару на внутрішньому ринку:

 • 1.1.Визначаємо витрати фірми, відкидаючи рентабельність

 • 3600-110%

 • X-100%, Х = 3272,7 грн.

 • 1.2. Визначаємо рентабельність реалізації продукції на внутрішньому ринку:

 • (4100-3272,7) / 3272,7*100% =25%Економічні ефекти прямих іноземних інвестицій (теми 4-5)Розрахункове завдання 12

 • Нехай за умов закритої економіки пропозиція капіталу в країні А описується рівнянням: R = 8 – 0,5 K за ринкової річної ставки позикового проценту – 2% (де R – ставка позикового процента, K - обсяги інвестицій в млн. грошових одиниць). Пропозиція капіталу в країні Б описується рівнянням: R = 12 – K за ринкової ставки позикового проценту – 6%.

 • 1. Побудуйте графічну модель формування світового ринку позикового капіталу двох країн.

 • 2. Визначте величину світової ставки процента та обсяги експорту капіталу.

 • 3. Оцініть наслідки міжнародної міграції капіталу для кредиторів і позичальників в країні-донорі та країні-реципієнті капіталів, а також для країн та світового господарства в цілому.Тема 6. Розрахункове завдання 13 (факторинг та форфейтинг)

 • Вартість факторингу:

 • Комісія за реєстрацію, оформлення документів (одноразово, може не братися);

 • Комісія за факторингове обслуговування (0,5-3%);

 • Комісія за користування грошовими ресурсами (аналогічно кредиту);

 • Комісія за кредитний ризик (одноразово, біля 2%, якщо фактор звільняє продавця від ризику банкрутства покупця).Розрахункове завдання 14. Розрахунки векселем, чеком, депозит, кредит

 • Компанії з України запропоновано здійснення двох варіантів оплати при експорті обладнання вартістю 100000 дол. США до США. Термін угоди постачання та обслуговування обладнання – 3 роки. Поточний валютний курс складає 8,02 грн. за долар. Варіанти:

 • 1) укласти договір з забезпеченням векселем рівними долями, 8% річних;

 • 2) отримати кошти за чеком, рівними долями, на початку кожного календарного року.

 • Обрати кращий варіант розрахунку, врахувавши, що динаміка валютного курсу складає – на 1-й рік – від 8,02 грн./дол. до 8,4 грн./дол., на 2-й – від 8,4 до 8,6 грн./дол., на 3-й – від 8,6 до 8,3 грн./дол. Компанія може розміщувати отримані від контрагента кошти на депозитних рахунках. Депозитний дохід складає – в грн. еквіваленті відповідно по роках: 17%, 15%, 16%, в дол. еквіваленті – 13%, 12%, 12%. Вважаємо, що компанія буде закривати депозит в кінці кожного року і конвертувати кошти за курсом кінця року. Провести розрахунки, виходячи з того, що фірма буде класти кошти, отримані за чеком та векселем, на гривневий депозит.

 • Розв’язок:

 • 1) Працюємо спочатку з векселем. Рівні долі складають по 33 333 дол./щороку. Доходність за векселем у 8% дає річні платежі у доларах вартістю 35 999,64 дол.

 • З врахуванням курсу потоки платежів складуть: 1 рік – 302 937 грн., 2 рік – 309 596,9 грн., 3 рік – 298 797 грн.

 • Отримана в кінці 1 року та 2 року сума буде покладена на депозит відповідно під 15% та 16% і принесе в кінці року: 2-го – 302 937 х 1,16 = 347 756,5 грн., 3-го – 309 596,9 х 1,15 = 359 132,4 грн.

 • Разом дохід фірми складе: 347 756,5 + 359 132,4 + 298 797 = 1 005 685,9 грн.

 • 2) Працюємо з чеком. Рівні суми у 33 333 дол. принесуть з врахуванням конвертації такі потоки платежів: 1 рік – 267 330,7 грн., 2 рік – 279 997,2 грн., 3 рік – 286663,8 грн.

 • Після депозитної операції в кінці кожного року: 1 рік – 312 776,9 грн., 2 рік - 321996,8 грн., 3 рік – 332 530 грн.

 • Разом: 967 303,7 грн.

 • Відповідь: Вексель є більш вигідною формою розрахунківРозрахункове завдання 15. Ефекти трудової міграції для країн (теми 7-8)

 • Нехай в країні А ринок праці характеризується наступними умовами. Крива попиту описується рівнянням: DА= 400 – 20W, а крива пропозиції: SА = 240 + 12W (де Da, Sa – рівень зайнятості в млн. чол., а W – рівень заробітної плати в грошових одиницях за годину). В країні В криві попиту і пропозиції відповідно описуються рівняннями: DВ = 240 – 6W і SВ = 80 +10W.

 • 1) Визначте стан ринку праці в ситуації закритої економіки.

 • 2) Оцініть наслідки трудової еміграції на рівні 20 млн. осіб.

 • 3) Як зміняться криві пропозиції робочої сили в обох країнах?

 • 4) Визначте переваги і недоліки підприємців, найманих працівників і країни в цілому.Ефекти країни АЕфекти країни ВУ трьох світових валютних центрах встановлено наступні обмінні курси валют:

 • У трьох світових валютних центрах встановлено наступні обмінні курси валют:

 • У Нью-Йорку 2 долари США = 1 британський фунт стерлінгів

 • У Лондоні 410 японських єн = 1 британський фунт стерлінгів

 • У Токіо 200 японських єн = 1 долар США

 • Проілюструвати можливість отримання прибутку з виконання трьохстороннього арбітражу, на суму 10 000 доларів США.Американська компанія замовляє у Великобританії товарів на суму 500 000 британських фунтів з умовою поставки рівно через один рік . На момент укладання угоди 1 фунт = 1,7 дол. США.

 • Американська компанія замовляє у Великобританії товарів на суму 500 000 британських фунтів з умовою поставки рівно через один рік . На момент укладання угоди 1 фунт = 1,7 дол. США.

 • Фінансовий менеджер американської компанії прогнозує зростання британського фунта стерлінгів. У зв’язку з цим компанія купує 5000 опціонів колл, кожен на 100 фунтів, з ціною виконання 1,8 дол./ф.ст. та терміном виконання 1 рік. Вартість кожного опціону складає 10 дол. США.

 • Необхідно визначити, в якому випадку опціони захистять компанію від негативної реакції, якщо припустити, що значення спот-курсу на кінець року складе:

 • 1,70 дол./ф.ст.; 2. 1,80 дол./ф.ст.; 3. 1,90 дол./ф.ст.; 4. 2,0 дол./ф.ст.

Схожі:

Розрахункові завдання з ме розрахункове завдання 1 (Теми 1 та 2) iconЗавдання теми 3: Завдання теми 3
Визначати основні шляхи реалізації на практиці основних методів інтерактивного навчання
Розрахункові завдання з ме розрахункове завдання 1 (Теми 1 та 2) iconЗавдання: Завдання
...
Розрахункові завдання з ме розрахункове завдання 1 (Теми 1 та 2) iconУрок узагальнення які правила визначають гармонію людини із собою та з найближчим оточенням мета уроку Систематизувати й узагальнити знання з теми
Товариш попросив в тебе списати домашнє завдання. Твоя реакція: а погодився; б не дав і посоромив його; в пояснив завдання
Розрахункові завдання з ме розрахункове завдання 1 (Теми 1 та 2) iconЗавдання: Завдання
Завдання: вивчити та проаналізувати рекомендації вітчизняних та закордонних авторів щодо збереження життєздатності зрізаних квітів;...
Розрахункові завдання з ме розрахункове завдання 1 (Теми 1 та 2) iconТема завдання
Розподілити матеріал теми, на ту кількість слайдів, яка планується в презентації
Розрахункові завдання з ме розрахункове завдання 1 (Теми 1 та 2) iconДомашнє завдання Скласти творчі завдання для інших груп

Розрахункові завдання з ме розрахункове завдання 1 (Теми 1 та 2) iconПовідомлення теми, мети, завдань уроку. IV. Інструктаж щодо виконання практичної роботи. V. Практична робота. VІ. Підсумок уроку. VII. Домашнє завдання. II. Актуалізація опорних знань учнів II. Актуалізація опорних знань учнів
Актуалізацію опорних знань учнів здійснюємо під час перевірки домашнього завдання в ході заповнення карток-завдань (Додаток А)
Розрахункові завдання з ме розрахункове завдання 1 (Теми 1 та 2) iconЗавдання Завдання
Оксидні руди найчастіше відновлюють коксом або карбон (ІІ) оксидом, рідше воднем
Розрахункові завдання з ме розрахункове завдання 1 (Теми 1 та 2) iconЛекція 11 Маршрутизація
Завдання просування пакета на кожному транзитному вузлі (маршрутизаторі) розпадається на два завдання
Розрахункові завдання з ме розрахункове завдання 1 (Теми 1 та 2) iconТема: Класифікація локальних комп’ютерних мереж, функції і основні характеристики
За призначенню локальні обчислювальні мережі можна розділити на: керуючі (організаційними, технологічними, адміністративними та іншими...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка