“ сучасна шкільна бібліотека ” виконала кисельова Ольга Михайлівна, директор Черкаської зош І-ІІІ ст №1 Слов’янського району


Назва“ сучасна шкільна бібліотека ” виконала кисельова Ольга Михайлівна, директор Черкаської зош І-ІІІ ст №1 Слов’янського району
Дата конвертації25.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


“ СУЧАСНА ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА ” ВИКОНАЛА Кисельова Ольга Михайлівна, директор Черкаської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1 Слов’янського району

П

Р

О

Е

К

Т

ЗМІСТ Вступ Шкільна бібліотека – інформаційний центр школи 1. Актуальність проблеми 2. Мета, завдання проекту 3. Етапи реалізації проекту по створенню сучасного шкільного інформаційно-бібліотечного центру. 4. Інформаційна довідка про шкільну бібліотеку майбутня модель шкільної бібліотеки 5. Розробка стратегії переходу шкільної бібліотеки в інформаційно-бібліотечний центр 7. Моніторинг ефективності реалізації проекту 8.Очікувані результати проектуІнформаційне забезпечення споживачів може бути

До початку ХХ століття для передачі та збереження інформації використовували книгиБібліотека – море книг. Бібліотека – храм науки. . . Переступайте наш поріг. Беріть скарби нетлінні в руки! Нема прекрасніших доріг, ніж в цей вселюдський храм науки. П. ГоцьГоловні завдання, які сьогодні стоять перед шкільними бібліотекарями,   в майбутньому також будуть актуальними, це: - надання допомоги в навчально-виховному процесі; - виховання людини нової генерації; - виховання культури читання; - формування у молодого покоління гуманістичних, екологічних цінностей; - прищеплювання любові до Батьківщини й рідної мови; - навчання спілкуванню.Актуальність проблеми 70% самоосвітня діяльністьПріоритетні напрями функціонування:  1. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги;  2. Підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної та інтелектуальної функцій;3. Пріоритет читацьких інтересів; 4. Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів; 5. Підвищення бібліотечної культури школярів шляхом проведення системи бібліотечно- бібліографічних уроків, проведення днів та тижнів шкільної бібліотеки; оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачами;6. Сприяння самоосвіті; 7. Піднесення бібліотечної справи

на якісно новий рівень 8. Координація роботи шкільної

бібліотеки зі школярами,

педагогами, батьками в

популяризації книги, формуванні

у них філософії читання літератури, як

фундаментальної навички їх бібліотечно-

бібліографічної освіти.

Техніко-технологічна база забезпечує можливість якісного управління електронними потоками інформаціїМета курсу

 

презентація

книговедення

інтернет-ресурси

 

інформаційний простір

бібліотеки

 

робота з текстом

 

Мета проекту:  

 • Створення на основі існуючої шкільної бібліотеки моделі бібліотеки ХХІ століття;

 • Підвищення ефективності ресурсного (інформаційного) забезпечення урочної і позаурочної діяльності учасників навчання через нові форми його організації.Завдання проекту:

 • Cтворити на базі шкільної бібліотеки і комп'ютерного класу інформаційно-бібліотечний центр школи.

 • Забезпечити навчально-виховний процес шляхом інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів. • Підвищити ефективність послуг, що надаються шкільним інформаційно-бібліотечним центром, за рахунок освоєння і впровадження в діяльність нових інформаційно-комунікативних технологій.

 • Створення сприятливих та комфортних умов для організації навчально-виховного процесу, роз­витку комплексного навчально-ме­тодичного забезпечення предметів. • Створення позитивного іміджу бібліотеки через пошук сучасних, найбільш привабливих для читача форм популяризації книги, реклама бібліотеки, а також її послуг.

 • Удосконалення системи організації

відкритого доступу читача до

різноманітних джерел

інформації.

Основні напрямки діяльності сучасного шкільного інформаційно- бібліотечного центру :

 • навчально-методична;

 • консультативна;

 • інформаційна;

 • організаційна;

 • культурна

Джерела фінансування:

 • бюджетні,

 • позабюджетні кошти,

 • спонсорська допомогаТермін дії:

Етапи реалізації проекту по створенню сучасного шкільного інформаційно-бібліотечного центру:Ресурси:Інформаційна довідка про шкільну бібліотеку

 • 1. Дата створення бібліотеки: 1960 рік 2. Приміщення бібліотеки: 15 кв.м., приміщення суміжного комп'ютерного класу - 30 кв.м. 3. Режим роботи: 8.00 - 15.00, субота: 8.00 - 11.30, вихідний: неділя. 4. Кадрове забезпечення: 1 ставка бібліотекаря 5. Технічне оснащення, його використання: 1 комп'ютер + принтер + копір + сканер в бібліотеці; у суміжному комп'ютерному класі: 3 комп'ютерів, лазерний принтер, ксерокс. Комп’ютер, що в бібліотеці ,підключений до Інтернету . Техніка застаріла, але використовується щодня. 6. Обсяг і склад фонду: основний - 1522 екз., Підручники - 1782 екз. 7. Кількість читачів: 202 ч.8. Кількість відвідувань: 1401 9. Кількість книговидачі: 2135 10. Кількість найменувань передплатних видань, їх спрямованість: у 2010 р. виписувалися 13 найменувань газет і журналів, в 2011 р. підписки немає через відсутність фінансових коштів. 11. Склад читачів: учні, педагоги, випускники, інші. 12. Використовувані форми роботи: проектна діяльність, індивідуальні консультації , загальношкільні заходи (2 на рік) - літературні вітальні, інтелектуальні ігри; книжкові виставки, рекомендаційні списки, буклети. 13. Взаємодія з іншими закладами: з центральною міською бібліотекою - відвідування заходів, з районним архівом та іншими установами в рамках проектної діяльності. 14. Відсутність сайту, блогу бібліотеки.

15. Взаємодія з педагогами-предметниками в спільних проектах: з вчителями української мови та літератури, історії , з учителем біології та хімії.Поточний стан бібліотеки

 • На початок 2012-2013 н.р. в наявності є :

1. 1 комп'ютер + струменевий принтер + сканер + копір в бібліотеці;

3 комп'ютери , лазерний принтер, ксерокс

2. У школі є вихід в Інтернет; комп’ютер, що знаходиться в бібліотеці підключений

до Інтернету

Доступ в комп'ютерний клас - щодня, за графіком роботи. 3. Наявні ресурси для роботи користувачів ІБЦ:

- книжковий фонд: довідкова, художня, науково-популярна та методична

література , підручники в традиційній формі , брошури і журнали; - медіафонд - 26 дисків:навчальні, методичні, репетитори. 4. Використовувані ТЗН: - персональні комп'ютери; - проектор; - принтер.

Майбутня модель шкільної бібліотеки

Інформаційно-бібліотечний центр як симбіоз бібліотеки та комп'ютерного класу школи з можливостями для навчання, самоосвіти та дистанційного навчання всіх учасників освітнього процесу школи, завдяки використанню бібліотечних фондів, нових інформаційних технологій та педагогічного супроводу.Очікувані результати реалізації проекту

Реалізувавши всі поставлені завдання, прогнозуються результати діяльності:

1. 100% забезпечення учнів та педагогів вільним доступом в Інтернет і можливістю роботи з веб-сервісами в умовах освітньої установи.

2. Створення умов успішної діяльності всіх учасників освітнього процесу школи .

3. Створення умов для здобуття інформації і самоосвіти учнів і педагогів: відсоток зростання користувачів електронних каталогів, зростання користувачів віртуальною довідкою ...)

3. Зростаючий інтерес до читання школярів через організацію навчання їх інформаційної грамотності та культури 4. Впровадження нових методів і форм підтримки бібліотекою самостійної діяльності учнів (самопідготовка, проектна діяльність) 5. Підтримка проектної роботи вчителів-предметників, спрямованої на підвищення якості знань школярів6.Розвиток консультаційних послуг для самопідготовки і самостійних навчальних досліджень школярів. 7.З’явиться шкільний сайт , який надасть допомогу педагогам у технічній та методичній підтримці проведення уроків, позакласних і відкритих заходів, організації творчої проектно-дослідницької діяльності учнів. 8.Підвищиться якість проектної діяльності учнів і вчителів, створених ними власних освітніх продуктів в різних інформаційних середовищах .Схожі:

“ сучасна шкільна бібліотека ” виконала кисельова Ольга Михайлівна, директор Черкаської зош І-ІІІ ст №1 Слов’янського району iconЧерепні Тетяни Віталіївни Моє життєве правило Якщо хочеш, щоб життя тобі посміхалося – подаруй спочатку йому свій гарний настрій
Портфоліо вчителя хімії та біології Райгородоцької зош І ііі ст Слов'янського району Донецької області
“ сучасна шкільна бібліотека ” виконала кисельова Ольга Михайлівна, директор Черкаської зош І-ІІІ ст №1 Слов’янського району icon"Аналіз результатів Міжнародного конкурсу "Бобер 2010" у Вільнянському районі
Вільнянського району : Вільнянської зош І-ІІІ ст. №3, Дніпровської зош І-ІІІ ст., Кіровської зош І-ІІІ ст., Купріянівської зош І-ІІІ...
“ сучасна шкільна бібліотека ” виконала кисельова Ольга Михайлівна, директор Черкаської зош І-ІІІ ст №1 Слов’янського району iconФункція. Область визначення, область значень, графік функції. Підготували вчителі Павлівської зош І-ІІІ ст., Жашківського району, Черкаської області
Підготували вчителі Павлівської зош І-ІІІ ст., Жашківського району, Черкаської області
“ сучасна шкільна бібліотека ” виконала кисельова Ольга Михайлівна, директор Черкаської зош І-ІІІ ст №1 Слов’янського району iconПрезентація вчителя Черкаської зош І-ІІІ ст. №2
Освіта вища, закінчила Слов янський державний педагогічний інститут у 1994 році за спеціальністю вчитель математики та фізики
“ сучасна шкільна бібліотека ” виконала кисельова Ольга Михайлівна, директор Черкаської зош І-ІІІ ст №1 Слов’янського району iconПедагогічний колектив Михайлівсько-Рубежівська зош І-ІІІ ст. Директор школи
Заступники директора з навчально- виховної роботи Куліш Ковтун Антоніна Ірина Михайлівна Вікторівна
“ сучасна шкільна бібліотека ” виконала кисельова Ольга Михайлівна, директор Черкаської зош І-ІІІ ст №1 Слов’янського району iconКлас: 7 Тема уроку: Монгольська навала на українські землі
Кліменчук Наталія Михайлівна, старший вчитель Прівдівської зош І-ІІІ ст. Ярмолинецького району Хмельницької області
“ сучасна шкільна бібліотека ” виконала кисельова Ольга Михайлівна, директор Черкаської зош І-ІІІ ст №1 Слов’янського району iconШкільна бібліотека Костянтинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради Черкаської області
України, спонукаючи до активних практичних дій, що сприяють підвищенню авторитету добросовісної праці, навчання в ім'я людини, суспільства...
“ сучасна шкільна бібліотека ” виконала кисельова Ольга Михайлівна, директор Черкаської зош І-ІІІ ст №1 Слов’янського району iconФреймові структури
Роботу виконала Чернявська Наталія Анатоліївна вчитель української мови та літератури Голубівської зош І-ІІІ ступенів Новомосковського...
“ сучасна шкільна бібліотека ” виконала кисельова Ольга Михайлівна, директор Черкаської зош І-ІІІ ст №1 Слов’янського району iconШкільна бібліотека Конюхівської сзош І-ІІІ ст
Обрій", „Інформаційний збірник", "Директор школи", „Все для вчителя", "Позакласний час", що дає можливість вчителям та школярам бути...
“ сучасна шкільна бібліотека ” виконала кисельова Ольга Михайлівна, директор Черкаської зош І-ІІІ ст №1 Слов’янського району iconПараметри кваліметричної моделі
Рівень наповнення та оформлення сторінки"Шкільна бібліотека" на сайтах знз київського району

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка