Навчальний посібник Розділ І. Натуральні числа. Геометричні фігури І величини, 5 клас в задачах на рух розглядаються в задачах на рух розглядаються


НазваНавчальний посібник Розділ І. Натуральні числа. Геометричні фігури І величини, 5 клас в задачах на рух розглядаються в задачах на рух розглядаються
Дата конвертації26.04.2013
Розмір445 b.
ТипНавчальний посібник


Навчальний посібник

 • Розділ І. Натуральні числа. Геометричні фігури і величини, 5 клас


В задачах на рух розглядаються

 • В задачах на рух розглядаються

 • три взаємопов’язані величини:

 • S – відстань (пройдений шлях),

 • t – час руху,

 • v – швидкість – відстань, пройдена за одиницю часу. • Відстань – це добуток швидкості на час руху

 • S = v∙t

 • Швидкість – частка від ділення відстані на час

 • v = S : t

 • Час – це частка від ділення відстані на швидкість

 • t = S : v

Розв’яжіть задачу різними способами

 • Відстань між автомобілями 345 км. На якій відстані вони будуть знаходитися через дві години, якщо швидкість одного 72 км /год., а другого – 68 км /год, і вони одночасно виїдуть назустріч один одному?2 спосіб. 1) 72 + 68 =140 (км/год) – швидкість зближення автомобілів. 2) 140 ∙ 2 = 280 (км) – на таку відстань автомобілі наблизяться один до одного за 2 години. 3) 345 – 280 = 145 (км) – на такій відстані один від одного будуть автомобілі через 2 години. Відповідь: 145 км.

 • 1 спосіб.

 • 1) 72 ∙ 2 =144 (км) – відстань, яку проїде 1-й автомобіль за 2 години.

 • 2) 68 ∙ 2 =136 (км) – відстань, яку проїде 2-й автомобіль за 2 години.

 • 3) 144 + 136 =280 (км) – на таку відстань автомобілі наблизяться один до одного за 2 години. 4) 345 – 280 = 145 (км) – відстань між автомобілями через 2 години.

 • Відповідь: 145 км.З двох пунктів одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Швидкість одного автобуса 45 км /год., а іншого – 72 км/год. Перший автобус до зустрічі проїхав 135 км. Знайдіть відстань між пунктами.

 • А 135 км С ? км В1 спосіб 1) 135 : 45 = 3 (год) – їхали автобуси до зустрічі. 2) 72 ∙ 3 = 216 (км) – проїхав другий автобус до зустрічі. 3) 135 + 216 = 351 (км) – відстань між пунктами. Відповідь: 351 км.

 • 2 спосіб

 • 1) 135 : 45 = 3 (год) – їхали автобуси до зустрічі. 2) 45 +72 = 117 (км/год) – швидкість зближення автобусів.

 • 3) 117 ∙ 3 = 351 (км) – відстань між пунктами. Відповідь: 351 км.При розв’язуванні задач на зустрічний рух доцільно використовувати поняття «швидкість зближення».

 • При розв’язуванні задач на зустрічний рух доцільно використовувати поняття «швидкість зближення».

 • При розв’язуванні задач на рух в протилежних напрямах доцільно використовувати поняття «швидкість віддалення».

 • Швидкість зближення і швидкість віддалення в цих задачах – це сума швидкостей об’єктів руху.З двох пунктів назустріч один одному одночасно виїхали два автолюбителя, швидкість одного з них 72 км/год., а другого – 64 км/год. Зустрілись вони через 3 години, а потім продовжували свій рух, кожен у своєму напрямку. На якій відстані один від одного будуть автолюбителі через 2 години після зустрічі?

 • Які дані в умові задачі зайві?

 • Поставте інше питання до задачі і дайте на нього відповідь.

1) 18 – 6 = 12 (км /год) – швидкість зближення велосипедиста і спортсмена.

 • 1) 18 – 6 = 12 (км /год) – швидкість зближення велосипедиста і спортсмена.

 • 2) 24 : 12 = 2 (год) – через такий час велосипедист дожене спортсмена.

 • 3) 6 ∙ 2 = 12 (км) – на такій відстані велосипедист дожене спортсмена.

 • Відповідь: через 2 год; 12 км.

1) 100 – 90 = 10 (м/хв) – швидкість зближення дівчаток.

 • 1) 100 – 90 = 10 (м/хв) – швидкість зближення дівчаток.

 • 2) 60 : 10 = 6(хв) – через такий час перша дівчинка дожене другу.

 • Відповідь: через 6 хв.

1) 18 - 12 = 6 (км /год) – швидкість віддалення велосипедистів.

 • 1) 18 - 12 = 6 (км /год) – швидкість віддалення велосипедистів.

 • 2) 6 ∙ 2 = 12 (км) – на таку відстань перший велосипедист віддалиться від другого за 2 години.

 • 3) 18 + 12 = 30 (км) – така відстань буде між велосипедистами через 2 години.

 • Відповідь: 30 км.

1) 14 – 8 = 6 (км/год) – швидкість віддалення солдата від командира.

 • 1) 14 – 8 = 6 (км/год) – швидкість віддалення солдата від командира.

 • 2) 6 ∙ 2 = 12 (км) – на таку відстань солдат віддалиться від командира за 2 години.

 • 3) 12 + 2 = 14 (км) – така відстань буде між ними через 2 години.

 • Відповідь: 14 км.При розв’язуванні задач на рух в одному напрямі при одночасному початку руху доцільно використовувати поняття «швидкість зближення» і «швидкість віддалення».

 • При розв’язуванні задач на рух в одному напрямі при одночасному початку руху доцільно використовувати поняття «швидкість зближення» і «швидкість віддалення».

 • Швидкість зближення і швидкість віддалення в цих задачах – це різниця швидкостей об’єктів руху (від більшої швидкості віднімаємо меншу).Cписок використаних джерел

 • Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Видавництво "Гімназія", м.Харків, 2005

 • Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Рабіновнч Ю. М, Якір М. С. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з математики для 5 класу. — X.: Гімназія, 2007.— 128 с.

 • Бабенко С. П. Уроки математики. 5 клас. / С. П. Бабенко. — X.: Вид. група «Основа», 2007. - 320 с.

 • Скляренко О. В. Математика. 5 клас. Задачі для розвитку мислення.— Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006.— 96 с.Схожі:

Навчальний посібник Розділ І. Натуральні числа. Геометричні фігури І величини, 5 клас в задачах на рух розглядаються в задачах на рух розглядаються iconУроку: Розділ І. Натуральні числа. Геометричні фігури і величини, 5 клас Прямокутний паралелепіпед та його об’єм. Куб
Розділ І. Натуральні числа. Геометричні фігури і величини, 5 клас Прямокутний паралелепіпед та його об’єм. Куб
Навчальний посібник Розділ І. Натуральні числа. Геометричні фігури І величини, 5 клас в задачах на рух розглядаються в задачах на рух розглядаються iconУроку: Розділ І. Натуральні числа. Геометричні фігури і величини, 5 клас Сьогодні ми повинні Розглянути види кутів
Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Математика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано...
Навчальний посібник Розділ І. Натуральні числа. Геометричні фігури І величини, 5 клас в задачах на рух розглядаються в задачах на рух розглядаються iconРозділ фізики, що вивчає механічний рух Розділ фізики, що вивчає механічний рух
Механічний рух зміна положення тіла відносно інших тіл в просторі з спливанням часу
Навчальний посібник Розділ І. Натуральні числа. Геометричні фігури І величини, 5 клас в задачах на рух розглядаються в задачах на рух розглядаються iconМета проекту: Мета проекту
Уміння виділяти в задачах сталі та змінні величини та наводити у відповіді сімейство розв’язків відносно невідомої величини для всіх...
Навчальний посібник Розділ І. Натуральні числа. Геометричні фігури І величини, 5 клас в задачах на рух розглядаються в задачах на рух розглядаються iconНатуральні числа. Натуральні числа
Запис натурального числа Великою заслугою арабських вчених була популяризація й поширення десяткової позиційної системи числення...
Навчальний посібник Розділ І. Натуральні числа. Геометричні фігури І величини, 5 клас в задачах на рух розглядаються в задачах на рух розглядаються iconРух тіла, під час якого його швидкість Рух тіла, під час якого його швидкість
Рівноприскорений прямолінійний рух це рух, при якому величина та напрям прискорення не змінюються
Навчальний посібник Розділ І. Натуральні числа. Геометричні фігури І величини, 5 клас в задачах на рух розглядаються в задачах на рух розглядаються iconКультин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 256 с. Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 288 с
Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. Львів: "Деол", 2002. 144 с
Навчальний посібник Розділ І. Натуральні числа. Геометричні фігури І величини, 5 клас в задачах на рух розглядаються в задачах на рух розглядаються iconГеометричні фігури Казка про те, як Незнайко не вивчив уроки
Сяк-так виконав письмові завдання І поспішив до телевізора. Спати ліг пізно. І вже лягаючи, згадав, що забув повторити все про кути...
Навчальний посібник Розділ І. Натуральні числа. Геометричні фігури І величини, 5 клас в задачах на рух розглядаються в задачах на рух розглядаються iconРух через залізничні переїзди рух через залізничні переїзди
Якщо перед переїздом немає дорожньої розмітки або дорожніх знаків, що визначають кількість смуг руху, рух транспортних засобів через...
Навчальний посібник Розділ І. Натуральні числа. Геометричні фігури І величини, 5 клас в задачах на рух розглядаються в задачах на рух розглядаються iconАрифметична та геометрична прогресії в задачах з біології
Тепер стає зрозумілим, чому так швидко зростає чисельність бактерій, якщо їх помістити в сприятливе середовище. Нерідко в повсякденному...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка